Søg

Ovartaci & Galskabens kunst

16 sep – 14 jan 2018 Fernisering: 15 sep 2017 19:00

For første gang præsenteres det samlede oeuvre af den unikke kunstner, Ovartaci, uden for det psykiatriske hospital i Risskov ved Århus. Navnet Ovartaci knytter sig til den identitet, som kunstneren antog efter indlæggelsen på Psykiatrisk Hospital i Risskov i 1926 som et alias til det borgerlige navn Louis Marcussen.

Ovartaci er den væsentligste og mest betydningsfulde eksponent for det, man benævner Art Brut eller outsiderkunst i en dansk sammenhæng. Med en stor og mangefacetteret produktion af over 1000 værker skabt over en godt halvtredsårig periode er værkkroppen så gedigen og overbevisende i sin form og indhold, at der er tale om et kunstnerisk oeuvre, som er helt unikt i såvel national som international sammenhæng.

Helt gennemgående for Ovartacis kunst er det figurative. Ovartaci udtrykte sig igennem, hvad man kunne kalde surrealistiske gengivelser af et fantasiunivers, hvor mennesker og dyr smelter sammen, og hvor landskaber og bygninger ofte antager form af kroppe eller ansigter. Der er således ofte tale om beskrivelser af overgange mellem et stadie til et andet – mellem mennesket og dyret, landskabet og figuren, kroppen og bygningen, civilisationen og junglen.

I værkerne optræder disse dog også som overgange mellem maleri og skulptur, mellem form og linje, funktion og æstetik og mellem det to– og tre–dimensionale. Dette ses blandt andet i værker, der er at betragte som malerier, men som på samme tid har skulpturelle egenskaber.

Ovartacis værker perspektiveres i udstillingen ved at blive sat i sammenhæng med en række præsentationer af værker af forskellige samtidskunstnere. Disse værker reflekterer Ovartacis kunst og tematikkerne omkring galskab, psykiatri, køn og identitet fra et udgangspunkt, som ser på vores umiddelbare samtid.

Udstillingen ønsker med sin kombination af værker dermed at pege på de samtidige aspekter og betydninger, som er til stede i Ovartacis kunst. Den præsenteres samtidigt med ønsket om at skabe øget dialog om, hvordan galskaben opfattes i vores samfund i dag og ikke mindst, hvordan den måde vi organiserer vores samfund på, har direkte indflydelse på menneskers mentale helbred samt på den måde, vi taler om dette mentale helbred.

Udstillingen arrangeres i samarbejde med Museum Ovartaci og kurateres af Mathias Kryger. Den er støttet af Augustinusfonden, C.A.C. Fonden, Knud Højgaards Fond, Grosserer L. F. Foghts Fond, Det Obelske Familiefond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond og Statens Kunstfond.

Næste