Search

Jacob Holdt

American Pictures

6 nov – 3 jan 2016

Jacob Holdt‘s world-famous photographs from the 1970s from the American society continues to attract attention and debate.

When Kunsthal Charlottenborg in collaboration with CPH:DOX in early November, has decided to show a new selection of Jacob Holdt’s “American Pictures”, it is with the desire to bring the work back to the original intention. As Jacob Holdt describes it in his preface to the book with the American pictures: “In fact, the original version was meant as an attack on parts of Danish politics, where I used the American cautionary example to point out what trends in Denmark (privatization, welfare cuts) can lead to”.

The exhibition will also display a selection of Jacob Holdt newer photographs from Denmark. The exhibition intends to ask the question of what the Danes have learned from Holdt cautionary example since the book was first published in 1977? What trends have since then influenced the development in Denmark?

Jacob Holdt

Amerikanske billeder

6 nov – 3 jan 2016

Jacob Holdts verdensberømte fotografier fra 1970’ernes amerikanske samfund bliver ved med at vække opmærksomhed og debat.

Når Kunsthal Charlottenborg i samarbejde med CPH:DOX i begyndelsen af november har besluttet at vise en ny ophængning af Jacob Holdts ”Amerikanske billeder”, er det med ønsket om at føre værket tilbage til dets oprindelige intention. Sådan som Jacob Holdt skriver om det i forordet til bogen med de amerikanske billeder: “Faktisk var den oprindelige udgave tænkt som et angreb på dele af dansk politik, hvor jeg benyttede det amerikanske skræmmebillede til at påpege, hvad visse tendenser i Danmark (privatiseringer, nedskæringer) kan føre til”.

Udstillingen viser også et udvalg af Jacob Holdts nyere fotografier fra Danmark. Udstillingen ønsker at stille spørgsmålet om, hvad vi danskere har lært af Holdts skræmmebillede, siden bogen udkom første gang i 1977? Hvilke tendenser har siden dengang præget udviklingen i Danmark?

Læs mere om programmet her.

Tilbud til lærere og elever

I forbindelse med udstillingen præsenterer Jacob Holdt sit lysbilledshow Amerikanske Billeder for skoleklasser fra 7-8. trin og opefter den 17. november kl. 9-13. Billetter kan købes her.

Next