Søg
27 Nov - 16 Dec
12.00

Elizabeth Price Filmprogram

Kurateret af Nikolaj Phillipsen

27. november – 16. december præsenterer Kunsthal Charlottenborg filmprogrammet ’Spatial Fictions’ med film af Elizabeth Price, kurateret af Nikolaj Phillipsen.

I hele perioden vises de tre film: ’At the House of Mr. X’, ’User Group Disco’ og ‘The Woolworths Choir Of 1979’, som Elizabeth Price modtog den prestigefyldte Turner Prize for i 2012. Filmene screenes i kunsthallens biograf i åbningstiden.

Filmprogrammet ‘Spatial Fiction’ afsøger forskellige former for arkitektur, der ikke blot består af vægge og gulve, men som også er opbygget og formet af vores samfundshistorie, politik, institutioner, materialisme og forbrugsfantasier.

At the House of Mr. X (2007)
Denne film byder på en rundvisning i et hus, der oprindeligt blev tegnet og bygget i slutningen af 1960’erne til en anonym kunstsamler i kosmetikbranchen. Huset stod ikke beboet ret længe, og fremstår i dag som en perfekt bevaret tidslomme.

Her oplever vi samme stemning af luksus og eksklusivitet, som man kender fra kosmetikkens verden, idet vi føres gennem huset og betragter dets kunstsamling, elegante åbne rum, spejlblanke flader og farvede glasfelter.

Rundvisningen styres via et manuskript, der ses på skærmen, iblandet slagtøj og kormusik. Manuskriptet er sammensat ud fra diverse dokumenter, der har at gøre med både huset, kunstsamlingen og den tidligere ejers bedrifter. Sammenstillingen af sprogbrug fra både kontorets, kuratorens og den kommercielle verden skaber en særlig tvetydighed: efterhånden som man bevæger sig gennem de perfekte interiører skifter tonen fra udtryksløse, nøgterne beskrivelser til reklamesprogets lokkende og forførende dobbelttydigheder.

User Group Disco (2009)
User Group Disco er det andet værk i en fortløbende serie, hvor hver enkelt episode foregår i et nyt rum inde i en fiktiv institutionsbygning.

Denne video foregår i Skulptursalen; et sted, der kun rummer aflagte, slidte, beskadigede og uidentificerbare ting. Her ses ingen mennesker, ingen tegn på menneskelig aktivitet – og ingen arkitektur. De eneste synlige ting er selve genstandene – vragrester bestående af ganske hverdagsagtige brugs- og pyntegenstande, der svæver rundt i et sort tomrum.

Videoen består af en række drømmebilleder og hallucinationer, der angår disse genstande. Drømmesynene handler om den institution, det hele foregår i, om forskellige former for skillelinjer mellem kunstgenstande og samfundshistoriske genstande, og om forbrugerismens sære, nærmest tvangsbetonede begær.

THE WOOLWORTHS CHOIR OF 1979 (2012)
Videoen, der består af tre dele, sammenstiller flere meget forskellige typer materialer, der synes at strides med hinanden. Her ses fotografier af kirkearkitektur, online klip med popmusik, og klip fra nyhedsudsendelser om den frygtelige ildebrand, der i 1979 kostede ti mennesker livet i Manchester, da der gik ild i stormagasinet Woolworth’s. Filmen sammenkæder eksisterende tekster, billeder og lyd og skaber således en videoinstallation, der bevæger sig i krydsfeltet mellem det historiske og det fiktive.

Elizabeth Price behandler historien som noget både besjælet og formbart. Her sammenstilles modsatrettede elementer med henblik på at formidle den oplevede virkelighed lige så vel som de konkrete fakta.

13 Dec
17.00 - 19.00
,

It matters what thoughts think thoughts – Ursula K. Le Guin og spekulativ fiktion

Seminar II feat. Ursula Andkjær Olsen, Nazila Kivi,  Nanna Storr-Hansen, Peter Adolphsen, Kasper Opstrup

Deltagere:
Ursula Andkjær Olsen
Nazila Kivi
Nanna Storr-Hansen
Peter Adolphsen
Kasper Opstrup

Titlen er et citat fra Donna Haraways Staying with the Trouble fra 2016, som er en samling tekster om feminisme, klima og arternes sameksistens skrevet i Haraways særlige fabulerende stil. En af Haraways centrale pointer i bogen er ‘respons-ability’ eller ‘kompost’ som en kollektiv bevidsthed om viden og handling, en økologi af praksisser, der skal gentænke hvordan vi tænker vores tanker, vide viden og handler handlinger. Terrapolis er stærkt inspireret af Haraways tanker og forestillinger om dette sted, hvor sameksistens og dialog er muligt.

Haraways beslægtethed med Ursula K. Le Guin er ikke til at komme udenom og udgør en filosofisk pendant til Le Guins forfatterskab. Denne forbundethed mellem de to forfattere undersøges i disse to seminarer på Kunsthal Charlottenborg, hvor genren og dens samfundsmæssige relation belyses hovedsageligt gennem litteraturen, men også gennem filosofien, kulturkritikken, billedkunsten og performancekunsten. Fokus er ikke blot at behandle temaet som et felt, men også at overskride den genremæssige diskussion og relatere feltet til den samfundsmæssige virkelighed, den indskriver sig i.

De inviterede deltagere repræsenterer et bredt udsnit af tilgange til sci-fi og spekulativ fiktion og teori i kraft af deres roller som forfattere, skribenter, akademikere, kuratorisk platform og performancekunstnere. De vil deltage i seminarerne i paneldebatter og med performative indslag, foredrag og oplæsninger.

It matters what thoughts think thoughts er arrangeret af Terrapolis i samarbejde med Kunsthal Charlottenborg

Entré købes i døren og er normal indgang til kunsthallen.

Arrangementerne er støttet af Statens Kunstfond.

13 Dec
17.00

Guattari Reading Circle læser The Three Ecologies af Félix Guattari

En del af udstillingen Angela Melitopoulos: 'Crossings'

Udstillingen Crossings‘ teoretiske baggrund udfoldes i en række events, hvor konkrete tekster læses kollektivt. Til de enkelte læsninger har Angela Melitopoulos og Kunsthal Charlottenborg inviteret teoretikere og kunstnere til at præsentere en tekst, der relaterer sig til Crossings.

Guattari Reading Circle læser ‘The Three Ecologies’ af Félix Guattari fra 1989, som udfolder Guattaris forståelse af økologien som et komplekst forbundet fænomen sammenfiltret af det enkelte menneske, sociale og politiske relationer og klodens miljø.

Guattari Reading Circle er et kollektivt researchprojekt, der tilbyder åbne læsegrupper med fokus på tekster af den franske psykoterapeut, filosof og radikale aktivist Félix Guattari (1930-1992). Med den offentlige deltagelse som udgangspunkt, bevæger læsekredsen sig nomadisk og porøst igennem institutionelle kontekster og reagerer på, vibrerer med og involverer det givne sted og den givne gruppe af deltagere – altid med fokus på det, at læse højt (uden forberedelse).

Guattari Reading Circle blev grundlagt i 2014 og er konceptualiseret og organiseret af billedkunstner Arendse Krabbe og performancekunstner, kurator og kritiker Mathias Kryger. Institutioner, der tidligere har huset læsekredsen omfatter Kunsthal Charlottenborg; Psykiatrisk Hospital Sct. Hans; Danmarks Kunstbibliotek; Københavns Universitet; Bispebjerg Hospital; Medicinsk Museion; Trampolinhuset; Aarhus Litteraturcenter; Dansehallerne og den 32. Saõ Paulo Biennale.

Den kollektive læsning er på engelsk og foregår i udstillingsrummene. Tekster udleveres og forberedelse er ikke nødvendig.

19 Dec
17.00

Angela Anderson læser Returning the Gift af Robin Wall Kimmerer

En del af udstillingen Angela Melitopoulos: 'Crossings'

Udstillingen Crossings‘ teoretiske baggrund udfoldes i en række events, hvor konkrete tekster læses kollektivt. Til de enkelte læsninger har Angela Melitopoulos og Kunsthal Charlottenborg inviteret teoretikere og kunstnere til at præsentere en tekst, der relaterer sig til Crossings.

Teksten af Dr. Robin Kimmerer, professor i miljøbiologi og medlem af Citizen Potawatomi Nation, stiller spørgsmålstegn ved den modernistiske forestilling om jord som “naturressource”. På poetisk vis opfordrer han vi mennesker til at tænke på os selv som en del af en verden omgivet af naturlige goder, og til aktivt at kultivere vores forhold til disse omgivelser.

Angela Anderson er forsker og videokunstner, og en har bidraget til de dele af Crossings, der omhandler Skouries, Oreokastro og Mithimna, Lesbos. Siden 2013 har hun samarbejdet med Angela Melitopoulos om flere videoinstallationer som led i et langsigtet audiovisuelt forskningsprojekt: Unearthing Disaster, der omhandler den sociale bevægelse, som bekæmper minedyrkelsen i Skouries. Hun forsker øjeblikket på Art and Theory programmet på Künstlerhaus Büchsehausen i Innsbruck, Østrig.

Den kollektive læsning er på engelsk og foregår i udstillingsrummene. Tekster udleveres og forberedelse er ikke nødvendig.

9 Jan
17.00

Marie Louise Krogh læser The Concept of History af Walter Benjamin

En del af udstillingen Angela Melitopoulos: 'Crossings'

Udstillingen Crossings‘ teoretiske baggrund udfoldes i en række events, hvor konkrete tekster læses kollektivt. Til de enkelte læsninger har Angela Melitopoulos og Kunsthal Charlottenborg inviteret teoretikere og kunstnere til at præsentere en tekst, der relaterer sig til Crossings.

Teksten fra 1940 var blandt de sidste tekster af den tyske filosof, kritiker og kulturhistoriker Walter Benjamin: en gådefuld samling af teser om begrebet historie, der har affødt et utal af fortolkninger.

Marie Louise Krogh er forsker og forfatter, hvis arbejde fokuserer på Walter Benjamins forestillinger om tid og historie. Hun er ph.d. i filosofihistorie og kontemporære spørgsmål om temporalitet og territorier på Centre for Research in Modern European Philosophy,
Kingston University, London.

Den kollektive læsning er på engelsk og foregår i udstillingsrummene. Tekster udleveres og forberedelse er ikke nødvendig.

10 Dec
19.00 - 21.00

Dansehallernes Branchemøde

DIALOG / Efva Lilja (SE/DK) & Hanne Svejstrup (DK)

Dansehallerne inviterer til branchemøde og en update omkring de seneste nyheder. Branchemøde er meste for fagfolk og DH kunstnere, men alle er velkomne.

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk

6 Dec
17.00 - 19.00
,

It matters what thoughts think thoughts – Donna Harraway og spekulativ feminisme

Seminar I feat. Astrida Neimanis, Laboratoriet for Æstetik og Økologi, Lis Højgaard, Ida Marie Hede, Nanna Lysholt Hansen, Lea Porsager

Deltagere:
Astrida Neimanis
Laboratoriet for Æstetik og Økologi
Lis Højgaard
Ida Marie Hede
Nanna Lysholt Hansen
Lea Porsager
Titlen er et citat fra Donna Haraways Staying with the Trouble fra 2016, som er en samling tekster om feminisme, klima og arternes sameksistens skrevet i Haraways særlige fabulerende stil. En af Haraways centrale pointer i bogen er ‘respons-ability’ eller ‘kompost’ som en kollektiv bevidsthed om viden og handling, en økologi af praksisser, der skal gentænke hvordan vi tænker vores tanker, vide viden og handler handlinger. Terrapolis er stærkt inspireret af Haraways tanker og forestillinger om dette sted, hvor sameksistens og dialog er muligt.

Haraways beslægtethed med Ursula K. Le Guin er ikke til at komme udenom og udgør en filosofisk pendant til Le Guins forfatterskab. Denne forbundethed mellem de to forfattere undersøges i disse to seminarer på Kunsthal Charlottenborg, hvor genren og dens samfundsmæssige relation belyses hovedsageligt gennem litteraturen, men også gennem filosofien, kulturkritikken, billedkunsten og performancekunsten. Fokus er ikke blot at behandle temaet som et felt, men også at overskride den genremæssige diskussion og relatere feltet til den samfundsmæssige virkelighed, den indskriver sig i.

De inviterede deltagere repræsenterer et bredt udsnit af tilgange til sci-fi og spekulativ fiktion og teori i kraft af deres roller som forfattere, skribenter, akademikere, kuratorisk platform og performancekunstnere. De vil deltage i seminarerne i paneldebatter og med performative indslag, foredrag og oplæsninger.

It matters what thoughts think thoughts er arrangeret af Terrapolis i samarbejde med Kunsthal Charlottenborg

Entré købes i døren og er normal indgang til kunsthallen.

Arrangementerne er støttet af Statens Kunstfond.

5 Dec
17.00 - 19.00

Maurizio Lazzarato

En del af udstillingen Angela Melitopoulos: 'Crossings'

I forbindelse med udstillingen ‘Crossings’ af Angela Melitopoulos på Kunsthal Charlottenborg, kan du opleve en talk med Maurizio Lazzarato om den neo-fascistiske bølge, som planeten gennemgår, begyndende med valget af Bolsonaro i Brasilien.

Talken af Maurizio Lazzarato udfolder endnu et kapital af Kunsthal Charlottenborgs nuværende udstilling ‘Crossings’ af Angela Melitopoulos.

Maurizio Lazzarato og Angela Melitopoulos’ introduktion til talken:

Valget af Bolsonaro i Brasilien tager os tilbage til neoliberalismens politiske fødsel, der fandt sted i Chile efter massakren af den socialistiske “revolution” og mordet på Allende. I den fascistiske regering, der blev udpeget af Bolsonaro, er der moderate og ultra-liberale folk fra the Chicago School. Hvad fortæller denne alliance mellem krig og økonomi os om vores tid?
Dette er et andet kapitel – nu om latinamerika – i fortællingen om den politik, som analyseres i udstillingen Crossings, hvor gældskrigen smelter sammen med krigen imod indvandrere og den økologiske krigsførelse.

Maurizio Lazzarato er en italiensk sociolog og filosof, der har arbejdet tæt sammen med Angela Melitopoulos siden 1989.

Entreen er gratis og alle er velkomne. Talken foregår på engelsk.

Læs mere om ’Crossings’ og øvrige events i forbindelse med udstillingen: kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/angela-melitopoulos

4 Dec
16.00

Maurizio Lazzarato læser Wars and Capital af Maurizio Lazzarato & Éric Alliez

En del af udstillingen Angela Melitopoulos: 'Crossings'

Udstillingen Crossings‘ teoretiske baggrund udfoldes i en række events, hvor konkrete tekster læses kollektivt. Til de enkelte læsninger har Angela Melitopoulos og Kunsthal Charlottenborg inviteret teoretikere og kunstnere til at præsentere en tekst, der relaterer sig til Crossings.

I Wars and Capital foreslår Maurizio Lazzarato og Éric Alliez en modhistorie til kapitalismens for at gendanne oplevelsen af både de krige, der har fundet sted og de, der benægtes. Krig opleves i forbindelse med klasse, race, sex og køn; der er civilisationskrige og miljøkrige; og subjektivitetskrige, der raser inden for befolkninger, og som iflg. forfatterne, udgør en hemmelig motor for liberal regeringsførelse.

Maurizio Lazzarato er en italiensk sociolog og filosof, der har arbejdet tæt sammen med Angela Melitopoulos siden 1989.

Den kollektive læsning er på engelsk og foregår i udstillingsrummene. Tekster udleveres og forberedelse er ikke nødvendig.

3 Dec
19.00 - 21.00

SE BYEN VERTIKALT

DIALOG / Mette Møller Overgaard (DK) & David Navndrup Black (UK/DK)

Med afsæt i konceptet Se byen vertikalt får man her indblik i overvejelserne om, hvordan kunstneren kan iagttage og udfordre byrummet og samtidig inddrage publikum.

Mette Møller Overgaard og David Navndrup Black er – sammen med Esther Wrobel – en del af det kunstneriske team bag Se byen vertikalt i Holstebro (marts 2018). Teamet arbejder i 2018/19 med en videreudvikling af konceptet til forskellige andre områder og målgrupper.

Midt i denne proces inviterer vi til indblik i overvejelserne om, hvordan kunstneren kan iagttage og udfordre byrummet og samtidig inddrage publikum.
Hvordan kan vi vende perspektivet og se byen fra en anden vinkel i krydsfeltet mellem koreografi, lyd og arkitektur? Afsættet er kunstnernes forskellige konkrete erfaringer med at arbejde i byrum og natur.
Som deltager i denne session bliver du en del af dialogen og kommer også til at opleve, hvordan man med små greb kan ændre rummet og involvere sit publikum gennem koreografi, lyd og arkitektoniske valg.

Mette Møller Overgaard
Dansekunstner, der fokuserer sin koreografiske praksis i projekter, hvor deltagerens fysiske, sociale og kreative etablerede oplevelse er central. Mette arbejder i krydsfeltet mellem forskellige kunstarter og ofte stedsspecifikt.

David Navndrup Black
Lydkunstner, der centrerer arbejdet omkring bevægelse og teknologi, og han samarbejder med andre faggrupper på projekter, der giver nye sensoriske oplevelser af kendte steder.

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk

29 Nov
17.00

Guattari Reading Circle læser ‘The Micro-Politics of Fascism’ af Félix Guattari

En del af udstillingen Angela Melitopoulos: 'Crossings'

Udstillingen Crossings‘ teoretiske baggrund udfoldes i en række events, hvor konkrete tekster læses kollektivt. Til de enkelte læsninger har Angela Melitopoulos og Kunsthal Charlottenborg inviteret teoretikere og kunstnere til at præsentere en tekst, der relaterer sig til Crossings.

Guattari Reading Circle læser ‘The Micro-Politics of Fascism’ af Félix Guattari fra 1973, som oprindeligt blev præsenteret på en konference om psykoanalyse og politik i Milano, Italien.

Guattari Reading Circle er et kollektivt researchprojekt, der tilbyder åbne læsegrupper med fokus på tekster af den franske psykoterapeut, filosof og radikale aktivist Félix Guattari (1930-1992). Med den offentlige deltagelse som udgangspunkt, bevæger læsekredsen sig nomadisk og porøst igennem institutionelle kontekster og reagerer på, vibrerer med og involverer det givne sted og den givne gruppe af deltagere – altid med fokus på det, at læse højt (uden forberedelse).

Guattari Reading Circle blev grundlagt i 2014 og er konceptualiseret og organiseret af billedkunstner Arendse Krabbe og performancekunstner, kurator og kritiker Mathias Kryger. Institutioner, der tidligere har huset læsekredsen omfatter Kunsthal Charlottenborg; Psykiatrisk Hospital Sct. Hans; Danmarks Kunstbibliotek; Københavns Universitet; Bispebjerg Hospital; Medicinsk Museion; Trampolinhuset; Aarhus Litteraturcenter; Dansehallerne og den 32. Saõ Paulo Biennale.

Den kollektive læsning er på engelsk og foregår i udstillingsrummene. Tekster udleveres og forberedelse er ikke nødvendig.

29 Nov
16.30 - 19.00

Boglancering: ‘Blind Spots’ af Balder Olrik

Inkl. talk med Carsten Jensen

Blind Spots – bogen om Balder Olriks fotografiske værker udkommer nu i Danmark, hvilket bliver fejret med drinks, bogsignering og en diskussion om virkelighedsblindhed imellem forfatteren Carsten Jensen og Balder Olrik på Kunsthal Charlottenborg.

Bogen er udgivet af det tyske forlag, Hartmann Books og med tekst af Anna Ebbesen.

28 Nov
17.00 - 19.00

Oh Tannenbaum – en film af Jeppe Søgaard

Premiere

I forbindelse med premieren på ’Oh Tannenbaum’ vil gallerist Jesper Elg lave en kort introduktion til værket. Filmen vil blive vist 3 gange og der vil være lidt til ganen. ’Oh Tannenbaum’ vil efterfølgende kunne ses på V1 Gallery fra den 30. november – 22. december.

Om filmen
En film om en mystisk trækultur. En visuel odysse skabt over de sidste 10 år, som følger den gennemsnitlige livscyklus for et Abies Nordmanniana – også kendt som juletræet.

En fortælling om industri, menneskehed, natur, kultur, en fejring og en tragedie.

22 min. Original score af den Danske komponist Anders Dixen. Klip Thomas Papatros.

Jeppe Søgaard (f. 1975) er dokumentarist, eventyrer og dedikeret fluefisker.

21 Nov
17.00 - 18.00

Angela Melitopoulos i samtale med Mathias Kryger

En del af udstillingen Crossings

Kom forbi lige inden ferniseringen på udstillingen Crossings og oplev kunstner Angela Melitopoulos i samtale med Mathias Kryger.

Angela Melitopoulos er professor på Det Kongelige Danske Kunstakademi og viser sine omfattende videoværker over hele verden. Hendes omfattende video- og lydinstallation Crossings blev af kritikere fremhævet som et af de væsentligste bidrag til sidste års documenta-udstilling i Kassel. Nu premierer Kunsthal Charlottenborg værket i Skandinavien. Læs mere om udstillingen her.

This Charlottenborg Art Talk will be in English and takes place in Kunsthal Charlottenborg’s cinema 21 November at 5pm. Following join the opening of the exhibition Crossings from 6-9pm. Everyone is welcome and the entrance is free.

Denne Charlottenborg Art Talk er på engelsk og afholdes i Kunsthal Charlottenborgs biograf 21. november kl. 17. Efterfølgende er der fernisering kl. 18-21, alle er velkomne og entréen er gratis.

19 Nov
19.00 - 21.00

Lancering af 2. udgave af KOREOGRAFI / CHOREOGRAPHY

BOGLANCERING & DIALOG / Solveig Styve Holte (NO)

Velkommen til den danske lancering af anden udgave af antologien Koreografi / Choreography og deltag efterfølgende i en dialog, hvor de danske bidragsydere vil deltage i en samtale med antologien som udgangspunkt.

Antologien Koreografi / Choreography offentliggøres i slutningen af ​​oktober og består af tekster skrevet af kunstnere indenfor det nordiske danse- og koreografifelt. Hver tekst bygger på et specifikt emne, som redaktørerne har anmodet om og udviklet i dialog med bidragyderne. Alle tekster findes i både skandinaviske og engelske versioner. Med antologien ønskes at opbygge en rig og kompleks forståelse af, hvad koreografi er og kan være. Vores kuratoriske strategi er at facilitere de tekster, vi savner, og de samtaler, vi har drømt om at læse, og altid invitere nye stemmer, så samtalen til stadighed udvides.

Den første udgave af Koreografi / Choreography blev indledt og redigeret af Solveig Styve Holte, Ann-Christin Berg Kongsness og Runa Skolseg i 2016. Venke Sortland er nu også i forbindelse med denne anden udgave en del af redaktionen sammen med Kongsness og Holte.

Holte, Sortland og Kongsness er kunstnere og koreografer, der bor og arbejder i Oslo. De har en fælles interesse i at skrive og organisere seminarer, workshops, samtaler og læsekredse, der skubber diskursen i dans og koreografi yderligere. En ny udgave udgives hvert andet år, indtil der er lavet ti bøger.

Læs mere om Koreografi / Choreography her

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk

 

15 Nov - 25 Nov
12.00 - 20.00

Tyler Matthew Oyer Filmprogram

15 – 25 november i åbningstiden vises et filmprogram kurateret Malene Dam i Kunsthal Charlottenborgs biograf med følgende film af Conrad Ventur og Tyler Matthew Oyer:

Conrad Ventur, ‘Mario Banana’, 2010 (4 min)
Conrad Ventur ‘Boca Chica’, 2013 (2:35 min)
Tyler Matthew Oyer ‘When Queens Collide’, 2017 (64 min)

Filmene screenes i kunsthallens åbningstid.

Conrad Venturs to kortfilm: ‘Mario Banana’ (2010) og ‘Boca Chica’ (2013) er lavet i samarbejde med Mario Montez, en legendarisk drag performer, som også var medstifter af Charles Ludlams Ridiculous Theatrical Company. Montez medvirkede i adskillige Andy Warhol og Jack Smith film før han i 1977 forsvandt ud af kunstverdenen. Conrad Ventur opbyggede et mange-årigt samarbejde med Montez efter han i 2006 blev “fundet” igen til en Jack Smith konference i Berlin.

‘Conquest of the Universe or When Queens Collide’ (2017) er en filmadaption af det legendariske Charles Ludlam’s Ridiculous Theatrical Company’s teaterproduktion af samme navn, – et stykke eksperimenterende queer teaterhistorie fra Downtown New Yorks kunstscene anno 1967. Fortællingen, som er baseret på Christopher Marlowes teaterstykke Tamburlaine the Great, er her blandet i et herligt sammensurium med citater fra Shakespearecitater og Oscar Wildes’ Salome samt bibelvers, brydstykker af taler fra diktatorer og ‘help wanted ads’. Historien skildrer homoerotika, incestuøs begær, og en satirisk undergang af en korrupt og forvirret Trump-lignende imperialistisk “Jordens præsident.”

Filmen er instrueret, produceret og iscenesat af LA-baseret kunstner Tyler Matthew Oyer med fantastisk hold af primært LA baseret performere, – bl.a. Harry Dodge, EJ Hill, Julie Tolentino og Lex Brown, nogle ret vilde kunstnere i deres egen ret. Oyer tager et teaterstykke som er SÅ kunsthistorisk Downtown New York og laver det i dag i Los Angeles. Med dette insisterer han på at historieskrivning aldrig er lineær eller en-vejs, men derimod skal tænkes på tværs af tid og kontekst. Med denne film åbner Oyer op for en (u)mulig dialog med kunstneriske kollegaer, som ikke længere er her.

14. november: Charlottenborg Art Talk med Tyler Matthew Oyer & kurator Malene Dam. Læs mere her.

14 Nov
17.00 - 19.00

Tyler Matthew Oyer & Malene Dam

Conquest of the Universe or When Queens Collide

Conquest of the Universe or When Queens Collide (2017) er en filmadaption af det legendariske Charles Ludlam’s Ridiculous Theatrical Company’s teaterproduktion af samme navn,- et stykke eksperimenterende queer teaterhistorie fra Downtown New Yorks kunstscene anno 1967. Fortællingen, som er baseret på Christopher Marlowes teaterstykke Tamburlaine the Great, er her blandet i et herligt sammensurium med citater fra Shakespearecitater og Oscar Wildes’ Salome samt bibelvers, brydstykker af taler fra diktatorer og ‘help wanted ads’. Historien skildrer homoerotika, incestuøs begær, og en satirisk undergang af en korrupt og forvirret Trump-lignende imperialistisk “Jordens præsident.”

Filmen er instrueret, produceret og iscenesat af LA-baseret kunstner Tyler Matthew Oyer med fantastisk hold af primært LA baseret performere, – bl.a. Harry Dodge, EJ Hill, Julie Tolentino og Lex Brown, nogle ret vilde kunstnere i deres egen ret. Oyer tager et teaterstykke som er SÅ kunsthistorisk Downtown New York og laver det i dag i Los Angeles. Med dette insisterer han på at historieskrivning aldrig er lineær eller en-vejs, men derimod skal tænkes på tværs af tid og kontekst. Med denne film åbner Oyer op for en (u)mulig dialog med kunstneriske kollegaer, som ikke længere er her.

Filmfremvisningen vil blive efterfulgt af en talk mellem Tyler Matthew Oyer og kurator Malene Dam.

Som introduktion til talken vises to kortfilm af Conrad Ventur: Mario Banana (2010) og Boca Chica (2013). Begge kortfilm er lavet i samarbejde med Mario Montez, en legendarisk drag performer, som også var medstifter af Charles Ludlams Ridiculous Theatrical Company. Montez medvirkede i adskillige Andy Warhol og Jack Smith film før han i 1977 forsvandt ud af kunstverdenen. Conrad Ventur opbyggede et mange-årigt samarbejde med Montez efter han i 2006 blev “fundet” igen til en Jack Smith konference i Berlin.

15 – 25 november vises et filmprogram kurateret Malene Dam i Kunsthal Charlottenborgs biograf med følgende film af Conrad Ventur og Tyler Matthew Oyer. Læs mere her.

12 Nov
19.00 - 21.00

“Fundamental tvivl” – en iscenesat samtale i flere dimensioner

SAMTALE / En refleksion i tekst og bevægelse ved Jon R. Skulberg (N)

Jon Skulberg inviterer til en samtale omkring hans arbejde med atmosfærer, om hvorfor han finder det svært at have tillid til dansen, hvorfor han finder det nemt at stole på publikum, hans forestillinger om dynamik og tempo og vigtigheden af dramaturgi.

Præsentationen bliver en todimensionel samtale i konfrontation med en flerdimensionel krop. En refleksion i tekst og bevægelse.

Jon R. Skulberg
Kunstnerisk leder af Convoi Exceptionnel og anden halvdel af JULI/JON. Han har udviklet flere operaproduktioner med Hotel Pro Forma. Han arbejder som instruktør, scenograf og koreograf. Skulberg arbejder med et tydelig visuelt blik, og balancerer visuelle og rumlige virkemidler, lyd og musik til en holistisk helhed. Altid i relation til en eller flere kroppe. Det findes altid en dimension af levet liv i hans koreografiske arbejde – uanset om det er skolede eller ikke skolede kroppe det arbejdes med.
Mere information om Jon R. Skulberg her

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk

11 Nov
13.00

Ben Russell Filmprogram

Finissage

Kunsthal Charlottenborg inviterer til finissage på et længerevarende filmprogram med den amerikanske kunstner Ben Russell. Følgende film vil blive vist i kunsthallens biograf 11. november kl. 13 inkl. introduktion:

‘A Spell to Ward off the Darkness’ (i samarbejde med Ben Rivers), 2013 (98 min)
‘Good Luck’, 2017 (143 min)

Programmet er kurateret af Erdal Bilici & Mikkeline Daa Natorp.

7 Nov
17.00 - 19.00

Esther Leslie & Rikke Luther

Liquid and Crystal Intelligence in the Epoch of Turbidity

Kunsthal Charlottenborg er stolte af at kunne byde velkommen til Esther Leslie, Professor i politisk æstetik ved Birkbeck Universitet, London.

Esther Leslie’s research inkluderer ’poetics of science’, ’bleeding edge of technologies’, europæisk litteratur og visuel modernisme, avantgarde, animation, ’colour and madness’, kunstfilosofi og politik.

Eventen foregår på engelsk og er arrangeret af PhD forsker på Kunstakademiet, Rikke Luther.

Liquid and Crystal Intelligence in the Epoch of Turbidity
Man siger, at fotografiet splintrer både tid og sted. Men det samler dem også igen. I denne bevægelse fra opsplitning til samling kan fotografiet sidestilles med forskellen mellem det amorfe og det krystallinske – mellem væskefasen og krystalformen. Fotografiet opsnapper noget ud af strømmen – måske ud af livets kildevæld – og holder det op for vore øjne som en fortættet krystal. Men man kunne med lige så stor ret hævde, at hvert eneste billede drypper ned i verden som en dråbe i havet, en flydende genspejling af et splitsekund, der fanges og gengives på en blank flade. Den flade kan nu meget vel være en smartphone – et af de seneste stadier i fotografiets historie, der med Walter Benjamins ord tog sin begyndelse i en opståen ud af en tåge fyldt af fine dråber, ud af en aura, der trænger helt ind i tøjet og gennemvæder alt i en imperialistisk historie, der hele tiden truer med at komme tilbage. Jeff Wall har i et essay beskrevet fotografiet som en form for flydende intelligens, hvor fotografiets oprindelse ligeledes knyttes an til en forestilling om noget vådt, til splaskende kemikalier og vandbade. Hvert eneste fotografi af væsker, der fanges i bevægelse, såsom hans egne gengivelser af eksplosiv mælk, peger tilbage på dette ’ældgamle minde’. At udøve kontrol over vandet, der holdes inde af glasset, er en del af fotografiets kamp, men al materialiteten, følsomheden, intelligensen og begæret synes udelukkende at høre væsken til. I sit essay fra 1989 bemærker Wall en forskydning bort fra det analoge, kemiske fotografi og hen imod det digitale fotografi. Han peger på, hvordan det digitale fotografi stræber efter at holde kameraet og dets processer tørre, at holde alt vand langt borte fra produktionsprocesserne, langt borte, hvor det kan drive de elværker, som kameraerne er afhængige af. Alt holdes inde og tilbage bag glas, som er hårdt, krystallinsk, en fast barriere, et tørt teknologisk produkt. Senere hen smelter det flydende og det krystallinske sammen i den nu allestedsnærværende smartphone, som man umuligt kunne have forestillet sig i 1989.

Hvilke former for flydende og krystallinsk intelligens kan man her finde i forhold til det at se? Og hvilken indvirkning har det på historien om, hvordan den ser, en teknisk form for iagttagelse, som ikke er vores? Smartphonen fremstår som et medie, der er fuldt af uklarhed – af turbiditet. Dette mediebestemte blik – som vi her vil anskue som både et teknisk og menneskeligt blik – afhænger af denne turbiditet, af uklare medier, og vi vil se, hvordan det altid opstår ud fra eller siver tilbage til en form for dis, tåge, støvsky, dampfase, skyer eller andre uklare tilstande.

Tekst af Esther Leslie.

5 Nov
19.00 - 21.00

KROPPEN SOM PLATFORM FOR YTRING

ARBEJDSDEMO & TALK / Nønne Mai Svalholm (DK)

Kraft og skrøbelighed er udgangspunktet når koreograf Nønne Mai Svalholm og udvalgte performere i alderen 60+ giver en arbejdsdemonstration og fortæller om det kunstneriske arbejde med at skabe koreografiske værker over temaet Rethink Ageing.

Siden 2015 har Nønne Mai Svalholm arbejdet med temaet Rethink Ageing. Sammen med en større gruppe seniorer, afprøver hun løbende koreografiske koncepter og greb, som undersøger iscenesættelse af seniorerne som performere, scenografisk landskab og rollemodeller.
Værkerne Circuit – en refleksion over aldring (2016), Ultima (2017) og det kommende værk Gravity (2019) skabes som en trilogi.

Nønne Mai Svalholm
Hun skaber koreografiske værker med udgangspunkt i et feministisk blik på kroppen i forhold til vores samtid. Svalholm er kunstnerisk leder og koreograf i Svalholm Dans, og har siden 2008 skabt en række koreografiske værker, kortfilm, turnéer og kulturudvekslingsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika. Fokus har været på kunstværket, ikke kun som et æstetisk produkt med også som en handling og en platform for ytring.
Den kunstneriske vision er at sætte kroppen fri ved at iscenesætte kroppen, og derved skabe rum for nye erkendelser. Værkerne bliver potentielt politiske, når de udvikles eller opføres i eksempelvis en Mellemøstlig og Nordafrikansk kontekst. Et eksempel på det er værket CHEST (duet, Egypten 2013) som blev udviklet til og opført af lokale performere – en egyptisk mand og kvinde – som i værket igen og igen banker deres brystkasser mod hinanden. CHEST blev skabt som et stedspecifikt værk og opført i den gamle bydel af Kairo under demonstrationerne i 2013.
Læs mere om Nønne Mai Svalholm her

Se trailer her

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk

 

4 Nov
14.00 - 15.30

He Loves Me

MIX Copenhagen LGBTQ Film Festival

Kunsthal Charlottenborg viser i samarbejde med MIX Copenhagen Lotte Nielsens kortfilm ‘Haus of Dragons’ om unge queers i Istanbul samt Konstantinos Menelaous’ film ‘He Loves Me’ om stor kærlighed på en lille strand i Grækenland.
(Begge film vises på engelsk)

’Haus of Dragons’ by Lotte Nielsen
Lørdag den 3 november, kl 14

’He Loves Me’ by Konstantinos Menelaou
Søndag den 4 november, kl 14

Filmene er gratis når entreen til Kunsthal Charlottenborg er betalt.

Om MIX Copenhagen
MIX Copenhagen startede i 1986 og er nu Danmarks ældste årligt tilbagevendende og stadigt aktive filmfestival, samt en af verdens ældste LGBTQ-filmfestivaler. Vi er en frivillig forening drevet af passionerede LGBTQ-filmelskere, der bruger vores fritid på at gøre MIX Copenhagen til en spektakulær begivenhed ikke blot for LGBTQ-miljøet, men også for hele København og langt ud over byens grænser. Vores mål er at vise en bred palette af film, som bøjer køn og bryder seksuelle grænser, påvirker kønsdebatten og afspejler en mangfoldig verden.

Festivalen foregår i år 26. oktober-4. november. Se mere på mixcopenhagen.dk.

(se mere nedenfor – in English)

HAUS OF DRAGONS
The film ‘Haus of Dragons’ by the young Danish documentarist Lotte Nielsen depicts a group of young people from the LGBT club at Bogazici University in Istanbul, who live under the repressive norms of the Erdogan regime. The youth speak intimately about how the conservative policies have affected their lives and show that despite the difficulties in openly expressing their gender and sexual identities, they still fight to live true to them selve s, as shown in a spectacular drag show two of the students put on for the film. Lotte Nielsen’s dark and beautiful film creates a haven where the youths can be themselves and speak openly. And they do. A romantic refuge is conjured up in the struggle for rights and recognition from the rest of Turkish society.

HE LOVES ME
’He Loves Me’ by the young talented Greek instructor Konstantinos Menelaou is an exploration of the unconventional nature of love and its ability to survive against the fear of loneliness, psychological traumas and the problematic lifestyle of a big city. The collapsing relationship between two boys finds an outlet for escape in an isolated beach. Once there, they feel free to expose their deepest thoughts and release their true emotions. Their wounded but true love might not be enough to amend all the shattered pieces of their relationship.
Further information: kostakis.co.uk/helovesme

Credits (He Loves Me):
Written and directed by KONSTANTINOS MENELAOU
With SANUYE SHOTEKA, HERMES PITTAKOS
Voice THANOS LEKKAS
Production KONSTANTINOS MENELAOU, JAMES PEARCEY, RUSSELL WOULD
Camera KONSTANTINOS MENELAOU, KOSTIS FOKAS
Director of photography KOSTIS FOKAS
Line production JONNY SEVEN
Production co-ordinator ZOIE SGOUROU
Music MICKE LINDEBERGH
Song LENA PLATONOS
Editing KONSTANTINOS MENELAOU, RUSSELL WOULD, PARIS GRIGORAKIS
Color grading BABIS PETRIDIS
Sound design & Mix NIKOS TRIANTAFYLLOU, CHRIS BEKIRIS

3 Nov
14.00 - 15.00

Haus of Dragons

MIX Copenhagen LGBTQ Film Festival

Kunsthal Charlottenborg viser i samarbejde med MIX Copenhagen Lotte Nielsens kortfilm ‘Haus of Dragons’ om unge queers i Istanbul samt Konstantinos Menelaous’ film ‘He Loves Me’ om stor kærlighed på en lille strand i Grækenland.
(Begge film vises på engelsk)

’Haus of Dragons’ by Lotte Nielsen
Lørdag den 3 november, kl 14

’He Loves Me’ by Konstantinos Menelaou
Søndag den 4 november, kl 14

Filmene er gratis når entreen til Kunsthal Charlottenborg er betalt.

Om MIX Copenhagen
MIX Copenhagen startede i 1986 og er nu Danmarks ældste årligt tilbagevendende og stadigt aktive filmfestival, samt en af verdens ældste LGBTQ-filmfestivaler. Vi er en frivillig forening drevet af passionerede LGBTQ-filmelskere, der bruger vores fritid på at gøre MIX Copenhagen til en spektakulær begivenhed ikke blot for LGBTQ-miljøet, men også for hele København og langt ud over byens grænser. Vores mål er at vise en bred palette af film, som bøjer køn og bryder seksuelle grænser, påvirker kønsdebatten og afspejler en mangfoldig verden.

Festivalen foregår i år 26. oktober-4. november. Se mere på mixcopenhagen.dk.

(se mere nedenfor – in English)

HAUS OF DRAGONS
The film ‘Haus of Dragons’ by the young Danish documentarist Lotte Nielsen depicts a group of young people from the LGBT club at Bogazici University in Istanbul, who live under the repressive norms of the Erdogan regime. The youth speak intimately about how the conservative policies have affected their lives and show that despite the difficulties in openly expressing their gender and sexual identities, they still fight to live true to them selve s, as shown in a spectacular drag show two of the students put on for the film. Lotte Nielsen’s dark and beautiful film creates a haven where the youths can be themselves and speak openly. And they do. A romantic refuge is conjured up in the struggle for rights and recognition from the rest of Turkish society.

HE LOVES ME
’He Loves Me’ by the young talented Greek instructor Konstantinos Menelaou is an exploration of the unconventional nature of love and its ability to survive against the fear of loneliness, psychological traumas and the problematic lifestyle of a big city. The collapsing relationship between two boys finds an outlet for escape in an isolated beach. Once there, they feel free to expose their deepest thoughts and release their true emotions. Their wounded but true love might not be enough to amend all the shattered pieces of their relationship.
Further information: kostakis.co.uk/helovesme

Credits (He Loves Me):
Written and directed by KONSTANTINOS MENELAOU
With SANUYE SHOTEKA, HERMES PITTAKOS
Voice THANOS LEKKAS
Production KONSTANTINOS MENELAOU, JAMES PEARCEY, RUSSELL WOULD
Camera KONSTANTINOS MENELAOU, KOSTIS FOKAS
Director of photography KOSTIS FOKAS
Line production JONNY SEVEN
Production co-ordinator ZOIE SGOUROU
Music MICKE LINDEBERGH
Song LENA PLATONOS
Editing KONSTANTINOS MENELAOU, RUSSELL WOULD, PARIS GRIGORAKIS
Color grading BABIS PETRIDIS
Sound design & Mix NIKOS TRIANTAFYLLOU, CHRIS BEKIRIS

31 Oct
17.00

Hyperstition

Armen Avanessian & Christopher Roth

HYPERSTITION er lige dele dokumentar og kunstfilm. Lige dele konkret og abstrakt. Det er en film om tid og det narrative. Om tanker og billeder. Om planter og om det udendørs. Abduktion og Rekursion.  Yoktosekunder og Platonia. Grundlag og anaerobiske organismer. Om tankens bevægelse og filosofi i antropologi, kunst, design, økonomi, lingvistik, matematik, og politik. Og tilbage til abstraktion.

HYPERSTITION handler om nogle af de mest frodige og stramme strømme af nutidige tanker. En gentænkning af filosofi og politisk teori i det 21. århundrede. Den er obligatorisk at se for alle med interesse for emner som acceleration, spekulativ realisme, xenofeminisme og meget mere.

HYPERSTITION er en film af filmskaberen Christopher Roth og teoretiker Armen Avanessian med et væld af bidrag fra anerkendte teoretikere, kunstnere, filosoffer, forfattere og mange flere.

Screeningen på Kunsthal Charlottenborg vil blive introduceret af Armen Avanessian (via Skype). Arrangementet er organiseret af Mikkel Rørbo og varer 100 min. inklusive en 8 minutters pause samt introduktion.

29 Oct
19.00 - 21.00

DANSKE DANSEHISTORIER 2018 – PRÆSENTATION OG PERSPEKTIV

Andrea Deres, Carolina Bäckman, Nanna Stigsdatter & Stine Frandsen

Ved et symposium på HAUT og et ugelangt residensophold på Vestjyllands Højskole har initiativet Danske Dansehistorier 2018 samlet omkring 80 personer med tilknytning til det danske dansemiljø. På kryds af generationer, geografiske tilhørsforhold og kunstneriske ståsteder har de sammen husket, danset, undersøgt, kritiseret, skabt og drømt om et væld af “danske dansehistorier”, i relation til fortiden, nutiden og fremtiden.

Eventet på Charlottenborg i programrækken CHOREOGRAPHY IN ACTION markerer et punktum for projektets forløb i 2018, hvor du gives et indblik i projektet. Samtidig er det et afsæt for fremtiden, gennem en fælles refleksion over initiativets udfoldelse og dets mulige potentiale.

Til sidst fejres (re)lanceringen af DANSKEDANSEHISTORIER.DK – et virtuelt samlingssted, hvor billeder, tekst og podcasts dokumenterer projektets aktiviteter og skaber nye sammenhænge, i form af en fragmenteret og mangfoldig kortlægning af “danske dansehistorier”.

Om ‘Danske Dansehistorier’
Det er initieret af Andrea Deres, Carolina Bäckman, Nanna Stigsdatter og Stine Frandsen – to generationer dansere og koreografer, der arbejder freelance med base i Danmark. De har hver især stor erfaring med kollektive processer og selvproducering, og er allesammen engagerede i forskellige kollegiale og politiske tiltag og sammenhænge, i både ind- og udland.
Med en fælles interesse i kollegial vidensdeling og kunstnerdreven organisering, er de gået sammen med et ønske om at engagere og styrke det danske dansemiljø. Initiativet er primært en kollegial sammenkomst, der på kunstnerens egne præmisser søger at skabe plads til kunstnerisk deling og fælles udforskning. Med udgangspunkt i en mangesidig og fragmenteret kortlægning af dansehistorier – subjektive og personlige perspektiver, der på legende vis relaterer til vores fortid, nutid og fremtid – er ambitionen at skabe en fælles grobund for fremtidig dansekunst i dansk kontekst.
De er interesseret i undersøge hvad der ligger til grund for den nutidige dans i Danmark. Hvem har været med til at tegne historien og hvem tegner den nu? Og hvordan kan vi begynde en fælles samtale om fremtiden på tværs af ståsteder? Danske Dansehistorier er et indspark til debat omkring kunstnerisk (med)ejerskab, mandat og tilhørsforhold.
Læs om Danske Dansehistorier her

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk

25 Oct
12.00

Ben Russell Kortfilmprogram

25. oktober til 10. november

I Kunsthal Charlottenborgs biograf vil der fra den 25. oktober til 10. november blive vist følgende kortfilm af den amerikanske kunstner Ben Russell.

25 Oktober – 30 Oktober: The Garden of Earthly Delights
‘Let Us Persevere In What We Have Resolved Before We Forge’, 2013 (20 min)
‘Atlantis’, 2014 (23:33 min)
‘Greetings to the Ancestors’, 2015 (29 min)

30 Oktober – 5 November: The Mirror Stage
‘He Who Eats Children’, 2016 (26 min)
‘Black and White Trypps Number Three’, 2007 (12 min)
‘YOLO’, 2015 (6:30 min)
‘Trypps #7 (Badlands)’, 2010 (10 min)
‘River Rites’, 2011 (11min)

6 November – 10 November: The Rare Event
‘The Rare Event’ (I samarbejde med Ben Rivers), 2018 (48 min)

Programmet er kurateret af Erdal Bilici & Mikkeline Daa Natorp.

24 Oct
17.00 - 19.00
, ,

Ben Russell

Arrangeret af Erdal Bilici & Mikkeline Daa Natorp

Kunsthal Charlottenborg er stolte af at kunne byde velkommen til Ben Russel, der denne aften vil præsentere film screening samt en live performance. Programmet er tilrettelagt af FORUM /Erdal Bilici & Mikkeline Daa Natorp.

AFTENENS PROGRAM

Screening af to film:

Trypps #7 (Badlands) af Ben Russell (10:30, S16mm, 2010)
Atlantisby Ben Russell (23:33, S16mm, 2014)

Efterfulgt af en performance:

CONJURING af Ben Russell (25:00, performance, modular / video synthesis, 2018)

CONJURING er en live AV-performance, hvor analog syntese bliver til en form for forhekset fortryllelse, et værktøj til den magi, der benævnes Geomantik;  Et bjerg kommer til syne, et usynligt topmøde opstår. Vi er jord og vi er bjerg og vi klatrer for evigt op ad et kaos af skråninger, hvor syntesen netop er følelse, kortlægningen er modellering, volumen (lyd) er volumen (rum) og bølgeform er bjergets sang.

Eventen foregår på engelsk.

25. oktober-10. november vises et filmprogram kurateret af Erdal Bilici og Mikkeline Natorp i Kunsthal Charlottenborgs biograf med følgende kortfilm af Ben Russell:

2015 YOLO (6:30, S16mm)

2015 Greetings to the Ancestors (29:00, S16mm)

2014 Atlantis (23:33, S16mm)

2013 Let Us Persevere In What We Have Resolved Before We Forget (20:00, S16mm)

2012 Ponce de León (co-directed w/Jim Drain) (24:00, video)

2011 River Rites (11:00, S16mm)

2010 Trypps #7 (Badlands) (10:00, S16mm)

2009 Trypps #6 (Malobi) (12:00, 16mm)

2007 Black and White Trypps Number Three (12:00, 35mm)

22 Oct
19.00 - 21.00

TO MOVE WITH OR AGAINST

DIALOG / Boaz Barkan (IL) & Xiri Tara Noir (EN/ES)

Mød koreograferne Xiri Tara Noir og Boaz Barkan i en åben debat om, hvad koreografi er i dag, og om hvordan deres praksis sigter mod at aktivere engagement og deltagelse.

Koreografi er evnen til at lade enhver aktivitet generere potentiale.
Hvordan aktiverer vi som koreografer bevægelse, og kan koreografi være en anden måde at tænke på hvad angår politiske handlinger.

Xiri Tara Noir er en uafhængig aktivist, performance kunstner og koreograf. I sin koreografiske praksis undersøger hun grænserne, der adskiller akademisk research fra vores hverdagsbevægelser og praksis. Inden for en variation og udveksling af sociale roller udforsker hendes arbejde grænser og hierarkier mellem “kunstner” og “publikum” og mellem hvad det betyder at observere eller deltage i en begivenhed.
Læs mere om Xiri Tara Noir her

Boaz Barkan er koreograf, performer og praktiserende inden for dans, performance og somatisk praksis. Hans fokus er på bevægelse og kropsliggørelse som fælles medie for kunstnere, publikum og samfund.
Læs mere om Boaz Barkan her

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk

13 Oct
11.00 - 17.00

The Why på Kunsthal Charlottenborg

Hvorfor slaveri?

Hver dag, hver time, hvert minut og hvert sekund, lever mere end 40 millioner børn, kvinder og mænd som slaver verden over.

THE WHY foundation, en dansk NGO, sætter fokus på de millioner af mennesker, som lever i slaveriets skygge — samt milliard-industrien bag.

Kunsthal Charlottenborg inviterer dig til at se fire kritikerroste og gribende film omhandlende dette presserende emne. Filmene vil blive vist i starten af ​​hver hele time, og giver et unikt indblik i den barske virkelighed, der er en realitet for millioner af mænd, kvinder og børn.

Filmene kan ses på Kunsthal Charlottenborg den 13.-20. oktober tir-fre kl. 12-20 og lør-søn kl. 11-17.

MAID IN HELL
Instruktør / Søren Klovborg (DK)
Producer / Mette Heide (DK)

Hushjælp eller slave? Arbejdsforholdene i Mellemøsten får migrantkvinder til at springe i døden
”Hushjælp i Helvede” beskriver en brutal virkelighed, hvor kvinder lever under slavelignende forhold. Psykisk terror, seksuelt misbrug og 18 timers arbejdsdage er virkeligheden for mange af de tjenestepiger fra Afrika og Asien, der rejser til Mellemøsten for at arbejde i private hjem. Da Mary Kibwana vender hjem til Kenya efter et ophold i Jordan, har hun livstruende forbrændinger på store dele af kroppen. Men hvorfor blev de pårørende holdt i uvidenhed om den fatale ulykke? Hvem har ansvaret – og kan Mary Kibwana overleve sine kvæstelser? ”Hushjælp i Helvede” afdækker Mellemøstens særlige Kafala-sponsorsystem, hvor kvinderne systematisk får frataget deres pas og dermed deres rettigheder og muligheden for at bevæge sit frit. Med unik adgang til de agenter, der rekrutterer kvinderne, beskriver programmet også virkeligheden set fra den anden side.

JAILED IN AMERICA
Instruktør / Roger Ross Williams (US)
Producer / Femke Wolting (NL)

Fængsler USA sine fattige og sorte borgere for at tjene penge?
De sidste 30 år er antallet af fanger i amerikanske fængsler steget med 600 %. I dag sidder over to mio. fængslet, hvilket gør USA til et af de lande i verden, der har sat flest af sine egne borgere bag tremmer.  I denne meget personlige og provokerende film tager den prisvindene instruktør, Roger Ross Williams, tilbage til sin hjemby for at undersøge hvorfor.

Fængselsindustrien er blevet en indbringende forretning, værd mere end 80 billioner dollars årligt. Roger tager os med på fængselsmesse, hvor de nyeste specialdesignede fængselsmøbler præsenteres og han undersøger om de indsattes arbejde i fængslerne til en lille eller ingen løn kan sammenlignes med moderne slaveri?  Hvilke firmaer tjener på fangernes arbejde og hvordan kan det være, at hver tredje sorte mand i USA ender i fængsel?  Er de sorte mere kriminelle end den hvide befolkningsgruppe eller gennemsyrer racisme og etnisk profilering det amerikanske samfund, politi og retssystem?

NORTH KOREA’S SECRET SLAVES: DOLLAR HEROES
Instruktør / Carl Gierstorfer (DE) & Sebastian Weis (DE)
Producer / Tristan Chytroschek (DE) & Wonjung Bae (KOR)

En af verdens største slaveoperationer
Kan det virkelig passe, at internationale byggefirmaer, skibsværfter, fødevarefabrikker og europæiske regeringer har nordkoreanske tvangsarbejdere ansat og dermed indirekte støtter moderne slaveri og Nordkoreas atomprogram?  Ved hjælp af  undersøgende journalistik og diverse undercover manøvre er det lykkedes journalisterne bag ’Nordkoreas hemmelige slavehær’ at komme imponerende tæt på Nordkoreas lyssky og yderst indbringende forretningsmodel.

Filmen tager os med til Kina, Rusland og Polen, hvor vi møder nordkoreanske tvangsarbejdere, der lever under kummerlige forhold og konstant overvågning fra nordkoreanske myndigheder og viser hvordan, systemet fungerer, og hvem der er implicerede. Ved at udgive sig for at være firmaer, der er interesseret i at hyre nordkoreansk arbejdskraft, møder journalisterne bag ’Nordkoreas hemmelige slavehær’ arbejdere, mellemmænd og arbejdsgivere, og viser hvordan Nordkorea, på trods af internationale sanktioner, tjener penge til at opretholde atomprogrammet og Kim Jong Uns luksuriøse livsstil. Med en hær af omkring 70.000 nordkoreanske tvangsarbejdere, der arbejder i døgndrift rundt omkring i verden, råder Kim Jong Un over en af de største og mest skjulte slaveoperationer i verden.

A WOMAN CAPTURED
Instruktør / Bernadett Tuza-Ritter (HU)
Producer / Julianna Ugrin (HU) & Viki Réka Kiss (HU)

Kan et liv i frihed være mere skræmmende end et liv som slave?
Eta har lange lakerede negle. Hun kommanderer, nedgør, skælder ud – nogle gange slår hun. Vi ser aldrig hendes ansigt, kun hendes hænder og lidt af hendes krop. Vi hører hendes stemme og hendes ord, der kontinuerligt bruges til at nedbryde et andet menneske –  nemlig hendes helt egen husslave gennem ti år, den 53-årige ungarske kvinde, som Eta har givet navnet Marish. I 1,5 år har den ungarske instruktør Bernadette Tuza-Ritter fulgt Marish i huset, hvor hun bliver holdt som slave. Her arbejder hun 20 timer om dagen, syv dage om ugen uden at få andet for det end mad, cigaretter og en sofa hun kan sove på. ”10 år som husslave” er et intimt og rørende portræt af et nedbrudt menneske, som groft holdes nede og udnyttes af sin ”herre”. Filmen giver et unikt indblik i, hvordan moderne slaveri udfolder sig midt i Europa. Hvordan er det overhovedet muligt? Hvorfor er der ingen, der hjælper Marish? Og vil hun til sidst finde styrken til at flygte og tage sin egen identitet tilbage?

12 Oct
18.00 - 00.00
, ,

Kulturnatten på Charlottenborg

Børnene bestemmer

På Kulturnatten den 12. oktober overtager børnene Kunsthal Charlottenborg i samarbejde med IMAGINARIUM og elevrådet fra Præstemoseskolen. Børnene inviterer på workshops og rundvisninger i udstillingen ’Big Art’ og i Alicja Kwades legende skulpturlandskaber.

Derudover kan de besøgende se frem til ferniseringen på den svenske kunstnerduo Bigert & Bergströms ’Solar Egg’ – et fem meter højt guldæg med sauna indeni – rundvisninger på Charlottenborg Slot og lanceringen af Kunstakademiets nye Jorn-plakater. DJ og Dagens Ret i Apollo Bar.

Program for Kulturnatten på Charlottenborg:

17.00-18.00 Charlottenborg Art Talk: Bigert & Bergström taler med kunsthallens direktør Michael Thouber

18.00-24.00 Fernisering på ‘Solar Egg’ af Bigert & Bergström for Riksbyggen

18.00-24.00 Udstillingerne ‘Big Art’ og Alicja Kwade ‘Out of Ousia’ er åbne

18.00-22.00 Lynomvisninger af børn hver halve time i kunsthallens aktuelle udstillinger (kl. hel og halv)

18.00-22.00 Børnene inviterer til ’Smadreworkshop’ ifm. Alicja Kwade-udstillingen i foyeren (løbende)

18.00-22.00 ‘Body Rock’ danseworkshop i ‘Big Art’-udstillingen hver halve time (kl. hel og halv)

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Quiz om de aktuelle udstillinger i biografen

18.00-22.00 Dagens ret serveres i Apollo Kantine

19.00, 21.00, 22.30 Rundvisning på Charlottenborg Slot & Det Kongelige Danske Kunstakademi ved kunsthistoriker Henrik Biehl

21.30-24.00 DJ Nål Country for Old Men, baren er åben

Adgang med Kulturpas, der bl.a. kan købes i kunsthallen til 95 kr.

8 Oct
19.00 - 21.00

DEN SANSENDE KROP SOM AKTIVIST

LABORATORIE & DIALOG / hello!earth (DK)

I relation til hello!earth’s seneste værk ”THE NIGHT – visioning a post capitalist society while we sleep” (2018) inviterer Vera Maeder og Jacob Langaa-Sennek til et fælles laboratorium – og en talk med eksempler fra tidligere værker.

Hvordan ville storpolitik se ud, hvis den var udformet af den sansende krop?

Hvordan skabes rammerne for at kroppen kan indtage abstrakte, komplekse og paradoksale emner som økonomi og miljø?

Hvordan kan kroppen blive katalysator for at producerer tænkning og blive en transformerende ressource og en form for aktivist?

hello!earth har siden 2008 dedikeret deres arbejde til at skabe deltagende værker med en stærk relationel tilgang. De ser deres værker som laboratorier for store og skrøbelige visioner hvor nye tanker kan blive til virkelighed, og hvor vi sammen skaber verden i stedet for at konsumerer den. Udgangspunktet for deres arbejde er altid en udforskning af bevidstheden og vores myter om realitet og i deres værker skabes der altid rammer hvor publikum erfarer, sanser og handler.

At stimulerer kropslig sanselighed og viden i ethvert publikum er altid nøgleelementer for skabelsen af nye værker.
Læs mere om hello!earth her

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk

5 Oct
20.00

Blå time

Filmklub kurateret af Emma Rosenzweig og Albert Grøndahl

BLÅ TIME er en filmklub på Kunsthal Charlottenborg, der viser super8 værker af udvalgte kunstnere. Filmprogrammet er kurateret af Emma Rosenzweig og Albert Grøndahl, der til anden udgave af BLÅ TIME har inviteret kunstnere til at deltage. Et super8 kamera er gået på tur imellem kunstnerne Jockum Nordström, Christian Falsnæs & Daniela Brunand, Mira Winding & Sufie Elmgreen og Kirsten Justesen som hver især har skabt fire filmværker. Filmene er uredigerede og premierer på Kunsthal Charlottenborg den 5. oktober kl. 20.00 med efterfest på Apollo Bar.

BLÅ TIME er et tilbagevendende arrangement. Hver filmaften viser værker, der er skabt ud fra den samme faste ramme, hvor et udvalgt antal kunstnere på skift har optaget mellem 3-5 ruller film med det samme Super8 kamera. Rammen fungerer som kunstnerisk platform, hvor både danske og internationale kunstnere, gennem den samme optik, skaber et filmisk værk, der på én aften vises til et fælles publikum.

Med mediets analoge begrænsninger er det ikke muligt for kunstneren at redigere og lave gennemsyn af materiale under processen. Det rå udtryk, smalfilmens stoflighed og kunstnerens intuition er derfor bærende for projektets proces, handling og forløb.

JOCKUM NORDSTRÖM, billedkunstner, f. 1963, Sverige
Jockum har filmet 4 ruller super8 og givet sine film, som han har optaget omkring sit sommerhus i Gotland, titlen “Det Hule Træ”.

MIRA WINDING f. 1992, Danmark og SUFIE ELMGREEN f. 1992, Danmark
Det er første gang de to billedkunstnere, der er studerende på Københavns Kunstakademiets Billedkunstskoler arbejder med super8. De har optaget en film på Amager med titlen “The Luxury of Fairytales”

CHRISTIAN FALSNÆS f.1980, Danmark og DANIELA BRUNAND f. 1987, Argentina
Christian Falsnæs og Daniela Brunand har filmet en kort eksperimentalfilm i Berlin, hvor de har arbejdet med mødet mellem lyd og billede.

KIRSTEN JUSTESEN. 1943, Danmark
Kirsten Justesen viser med sin film tidens forvandling af menneske og stof, mødet mellem intimitet, fravær, varme og kulde, det naturlige og teknikkens indbyrdes forhold, kontrollen og tilfældigheden, processen og gentagelsen.

3 Oct
17.00 - 19.00
,

Study for a Monument (The Music) XIII

Johan Zetterquist

På denne Charlottenborg Art Talk vil den Göteborg-baserede kunstner Johan Zetterquist, spille sit værk STUDY FOR A MONUMENT (THE MUSIC) XIII, Hans værk, mener han selv, skal ses som både et stykke musik og skulptur – da oplevelsen,  og musikken i sig selv, har et direkte og udtalt fysisk udtryk med paralleller til musikgenren drone metal.

Johan Zetterquist musik og praksis præsenteres kort af Staffan Boije af Gennäs. Efter koncerten vil der være en uddybende samtale mellem Staffan Boije og Johan Zetterquist med fokus på forholdet mellem kunst og musik i Zetterquists værker, og idéen bag at præsentere alle sine kunstværker som skitser eller udkast til et offentlige monument.

STUDY FOR A MONUMENT (THE MUSIC) er tidligere blevet fremført på: Avaruusromua Drone/ambient Festival (Sienajoki, Finnland), Cafe OTO (London, England), Borås Intenational Sculpture Biennal (Borås, Sverige), Geiger Septemberfest (Göteborg, Sverige). Musikken er improvisationer og hver opførsel af værket er en ny variation.

Baggrund
Albummet rummer tre lange stykker, der fungerer som en art lydskulpturer. Værket, der kan beskrives som en variant over ’drone metal’-stilen, er optaget ved hjælp af en Gibson SG forstærker og diverse lydeffekter. Alt er optaget live og uden overdubs, og værket folder sig langsomt ud i forrevne lydklinger, der bringer mindelser om alt lige fra Stephen O’Malley til Maryanne Amachers meget indflydelsesrige Sound Characters.

Zetterquist udnytter kontrasterne mellem de ekstremer, der kan skabes på hans begrænsede udstyr. Værket tager os fra stille eftertanke til skræmmende, apokalyptisk ’drone metal’-klange og tilbage igen. Herved opstår en naturlig fornemmelse af forløsning, uden at værket tynges ned af nøje udarbejdede sekvenser. Værkets bølgende, brusende bevægelser op og ned understøttes af Boris Wilsdorfs detaljerige optageteknik, der opfordrer til grundig fordybelse hos lytterne.

Biografi
Konceptkunstneren Johan Zetterquist skaber forslag til offentlige rum, der antage form af tekster, tegninger, fotografier, modeller, performanceværker, lydkunst og/eller store installationer og skulpturer inden for og uden for udstillingsrummet. Hans værker gør oprør mod samfundets fastlagte regler og den officielle orden. I stedet unddrager de sig al konformitet og hylder den hypotetiske virkelighed.

1 Oct
19.00 - 21.00

POLITISKE TALERØR FOR DET FRIE FELT

DIALOG / De Frie Koreografer og Uafhængige Scenekunstnere

Kom og få et indblik i de foreningers arbejdsmetoder i den politiske arena. Vær med i dialogen omkring de vigtigste udfordringer i det koreografiske miljø og frie felt – på kort og lang sigt.

Hvilke fællesskaber er du en del af som skabende scenekunstner?
Hvordan bliver din stemme hørt på politisk plan?

De Frie Koreografer og Uafhængige Scenekunstnere vil præsentere deres arbejde og fokusområder, samt åbne op for en dialog og refleksion omkring feltets identitet og rolle i samfundet i dag.

About
De Frie Koreografer
 er politisk talerør, hvis mål er at skabe politisk opmærksomhed omkring koreografers arbejdsforhold og at styrke positionen for dans og performance i dansk kulturpolitik.
Læs mere om De Frie Koreografer her

Uafhængige Scenekunstnere er en kulturpolitisk interesseorganisation der arbejder for at synliggøre og forbedre vilkårene for den professionelle ikke-institutionelle scenekunst i Danmark.
Læs mere om De Frie Scenekunstnere

 

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk

30 Sep
13.00 - 16.00
,

Ality

two-women-machine-show (DK) & Jonathan Bonnici (DK/UK)

Nyt værk ALITY af anmelderroste two-women-machine-show (DK) og Jonathan Bonnici (DK/UK).

Et durationelt værk, der løber over 3 timer, hvor publikum kan gå til og fra i deres eget tempo.

Billeder, beretninger og relationer opstår i utallige scener – i et spænd mellem det konkrete og abstraktion gives der plads til fantasien. Spinkle billeder antydes, men i samme øjeblik noget opstår glider det ud og væk mellem linjerne af dets egen læsbarhed.

Alt tilstedeværende i værket – publikum, performere såvel som rekvisitter og rummet i sig selv – er til mulig forhandling i kraft af fantasien og dens evne til at aflæse forskellige underliggende betydninger. Der er ingen præfabrikerede billeder i ALITY, men ikke ulig oplevelsen af at stirre på et tarotkort, eller ind i et kaleidoskop, er værket flerfacetteret og foranderligt og bliver ved med at udfolde sig jo mere man hengiver sig til det.

Den version af ALITY der kan opleves på Kunsthal Charlottenborg er tilpasset udstillingsrummet der – og desuden vil den britiske performer Emilia Gasiorek særligt til denne udgave af værket tilslutte sig gruppen af kunstnere.

Om holdet bag ALITY
Den danske duo two-women-machine-show har de sidste tre år haft et tæt samarbejde med den britiske skuespiller Jonathan Bonnici. Sammen udviklede de værket TRANS- til Bora Boras platform New Nordic Dances i 2015.
TRANS- er siden blevet vist i Danmark, Ungarn og Norge og udvalgt til Berliner Festspieles prestigefulde Stückemarkt-program. I år har TRANS-  kunnet opleves som en del af udstillingen Welt Ohne Aussen kurateret af den tyske kunstner Tino Sehgal og Thomas Oberender på Martin-Gropius-Bau i Berlin.
Læs mere her www.twowomenmachineshow.com

ALITY er skabt i tæt samarbejde med den sydkoreanske kunstner Yujin Kim, den britiske komponist Santi Rieser og den danske arkitekt og tekstilkunstner Lea Paulsen.

Performere, medskabere / Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici, Yujin Kim, Santi Rieser, Emilia Gasiorek
Koreografer / initiativtagere og iscenesættelse / Marie-Louise Stentebjerg, Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici
Lyd / Santi Rieser
Lys / Jesper Møller
Rum, tekstil og kostumer / Lea Paulsen
Grafisk design / Samuel Moore
Stemmekonsulent / Emma Bonnici
Kanalisering konsulent / Sunniva Høgsberg

Udvikling af værket ALITY / i residency hos UniArts Helsinki, PACT Zollverein, Dansarena Nord
Co-produktion / Dansehallerne, Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki og Kunsthal Charlottenborg
Tak til / Simo Kellokumpu, Tuija Kokkonen, Anders Paulin, Paula Caspao, Alaknanda Samarth, Pia Stentebjerg, Hanna Reidmar, 13Festivalen
Støttet af / Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden og Beckett-fonden samt de samproducerende partnere Dansehallerne, Kunsthal Charlottenborg, Dansarena Nord, UniArts Helsinki og PACT Zollverein.

Billetter til premieren købes via dette billetlink. Til de øvrige spilledage 25.-30. sept. kræves blot entrébillet til Kunsthal Charlottenborg, som købes ved indgangen.

29 Sep
13.00 - 16.00
,

Ality

two-women-machine-show (DK) & Jonathan Bonnici (DK/UK)

Nyt værk ALITY af anmelderroste two-women-machine-show (DK) og Jonathan Bonnici (DK/UK).

Et durationelt værk, der løber over 3 timer, hvor publikum kan gå til og fra i deres eget tempo.

Billeder, beretninger og relationer opstår i utallige scener – i et spænd mellem det konkrete og abstraktion gives der plads til fantasien. Spinkle billeder antydes, men i samme øjeblik noget opstår glider det ud og væk mellem linjerne af dets egen læsbarhed.

Alt tilstedeværende i værket – publikum, performere såvel som rekvisitter og rummet i sig selv – er til mulig forhandling i kraft af fantasien og dens evne til at aflæse forskellige underliggende betydninger. Der er ingen præfabrikerede billeder i ALITY, men ikke ulig oplevelsen af at stirre på et tarotkort, eller ind i et kaleidoskop, er værket flerfacetteret og foranderligt og bliver ved med at udfolde sig jo mere man hengiver sig til det.

Den version af ALITY der kan opleves på Kunsthal Charlottenborg er tilpasset udstillingsrummet der – og desuden vil den britiske performer Emilia Gasiorek særligt til denne udgave af værket tilslutte sig gruppen af kunstnere.

Om holdet bag ALITY
Den danske duo two-women-machine-show har de sidste tre år haft et tæt samarbejde med den britiske skuespiller Jonathan Bonnici. Sammen udviklede de værket TRANS- til Bora Boras platform New Nordic Dances i 2015.
TRANS- er siden blevet vist i Danmark, Ungarn og Norge og udvalgt til Berliner Festspieles prestigefulde Stückemarkt-program. I år har TRANS-  kunnet opleves som en del af udstillingen Welt Ohne Aussen kurateret af den tyske kunstner Tino Sehgal og Thomas Oberender på Martin-Gropius-Bau i Berlin.
Læs mere her www.twowomenmachineshow.com

ALITY er skabt i tæt samarbejde med den sydkoreanske kunstner Yujin Kim, den britiske komponist Santi Rieser og den danske arkitekt og tekstilkunstner Lea Paulsen.

Performere, medskabere / Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici, Yujin Kim, Santi Rieser, Emilia Gasiorek
Koreografer / initiativtagere og iscenesættelse / Marie-Louise Stentebjerg, Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici
Lyd / Santi Rieser
Lys / Jesper Møller
Rum, tekstil og kostumer / Lea Paulsen
Grafisk design / Samuel Moore
Stemmekonsulent / Emma Bonnici
Kanalisering konsulent / Sunniva Høgsberg

Udvikling af værket ALITY / i residency hos UniArts Helsinki, PACT Zollverein, Dansarena Nord
Co-produktion / Dansehallerne, Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki og Kunsthal Charlottenborg
Tak til / Simo Kellokumpu, Tuija Kokkonen, Anders Paulin, Paula Caspao, Alaknanda Samarth, Pia Stentebjerg, Hanna Reidmar, 13Festivalen
Støttet af / Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden og Beckett-fonden samt de samproducerende partnere Dansehallerne, Kunsthal Charlottenborg, Dansarena Nord, UniArts Helsinki og PACT Zollverein.

Billetter til premieren købes via dette billetlink. Til de øvrige spilledage 25.-30. sept. kræves blot entrébillet til Kunsthal Charlottenborg, som købes ved indgangen.

29 Sep
11.00 - 18.00
, ,

LITTERATUREN SAMLER IND

Velgørenhedsarrangement for uledsagede flygtningebørn i Danmark

Litteraturen samler ind finder sted i København, Århus, Aalborg og Odense og byder på oplæsninger, samtaler, musik, bogsalg, mad og meget mere. Arrangementet samler ind til de uledsagede mindreårige, så de får mulighed for at blive genforenet med deres kære. Begivenheden organiseres af en række forfattere og kunstnere.

Man støtter ved at købe billet til arrangementet og ved øvrige donationer (salg af bøger, mad og drikke)
Pris 100kr (80kr for studerende og folk på overførselsindkomst).

Alle indtægter går ubeskåret til de uledsagede og deres familiesammenføring.
Billetten gælder til samtlige scener i alle fire byer.

Se programmet på Kunsthal Charlottenborg her

28 Sep
13.00 - 16.00
,

Ality

two-women-machine-show (DK) & Jonathan Bonnici (DK/UK)

Nyt værk ALITY af anmelderroste two-women-machine-show (DK) og Jonathan Bonnici (DK/UK).

Et durationelt værk, der løber over 3 timer, hvor publikum kan gå til og fra i deres eget tempo.

Billeder, beretninger og relationer opstår i utallige scener – i et spænd mellem det konkrete og abstraktion gives der plads til fantasien. Spinkle billeder antydes, men i samme øjeblik noget opstår glider det ud og væk mellem linjerne af dets egen læsbarhed.

Alt tilstedeværende i værket – publikum, performere såvel som rekvisitter og rummet i sig selv – er til mulig forhandling i kraft af fantasien og dens evne til at aflæse forskellige underliggende betydninger. Der er ingen præfabrikerede billeder i ALITY, men ikke ulig oplevelsen af at stirre på et tarotkort, eller ind i et kaleidoskop, er værket flerfacetteret og foranderligt og bliver ved med at udfolde sig jo mere man hengiver sig til det.

Den version af ALITY der kan opleves på Kunsthal Charlottenborg er tilpasset udstillingsrummet der – og desuden vil den britiske performer Emilia Gasiorek særligt til denne udgave af værket tilslutte sig gruppen af kunstnere.

Om holdet bag ALITY
Den danske duo two-women-machine-show har de sidste tre år haft et tæt samarbejde med den britiske skuespiller Jonathan Bonnici. Sammen udviklede de værket TRANS- til Bora Boras platform New Nordic Dances i 2015.
TRANS- er siden blevet vist i Danmark, Ungarn og Norge og udvalgt til Berliner Festspieles prestigefulde Stückemarkt-program. I år har TRANS-  kunnet opleves som en del af udstillingen Welt Ohne Aussen kurateret af den tyske kunstner Tino Sehgal og Thomas Oberender på Martin-Gropius-Bau i Berlin.
Læs mere her www.twowomenmachineshow.com

ALITY er skabt i tæt samarbejde med den sydkoreanske kunstner Yujin Kim, den britiske komponist Santi Rieser og den danske arkitekt og tekstilkunstner Lea Paulsen.

Performere, medskabere / Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici, Yujin Kim, Santi Rieser, Emilia Gasiorek
Koreografer / initiativtagere og iscenesættelse / Marie-Louise Stentebjerg, Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici
Lyd / Santi Rieser
Lys / Jesper Møller
Rum, tekstil og kostumer / Lea Paulsen
Grafisk design / Samuel Moore
Stemmekonsulent / Emma Bonnici
Kanalisering konsulent / Sunniva Høgsberg

Udvikling af værket ALITY / i residency hos UniArts Helsinki, PACT Zollverein, Dansarena Nord
Co-produktion / Dansehallerne, Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki og Kunsthal Charlottenborg
Tak til / Simo Kellokumpu, Tuija Kokkonen, Anders Paulin, Paula Caspao, Alaknanda Samarth, Pia Stentebjerg, Hanna Reidmar, 13Festivalen
Støttet af / Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden og Beckett-fonden samt de samproducerende partnere Dansehallerne, Kunsthal Charlottenborg, Dansarena Nord, UniArts Helsinki og PACT Zollverein.

Billetter til premieren købes via dette billetlink. Til de øvrige spilledage 25.-30. sept. kræves blot entrébillet til Kunsthal Charlottenborg, som købes ved indgangen.

27 Sep
18.30 - 20.30
,

Choreography as reading practice

Simo Kellokumpu (FI)

I forbindelse med opførelsen af ALITY – ny performance af anmelderroste two-women-machine-show og Jonathan Bonnici – vil der være en perspektiverende talk om værket med den finske koreograf og Ph.d studerende Simo Kellokumpu. Talken finder sted i forlængelse af opførelsen af ALITY, der 27. september opføres kl. 15-18.

Simo Kellokumpu giver et perspektiverende blik på ALITY, der inddrager hans egen forskning om koreografisk fantasi og science fiction. Dialogen foregår på engelsk.
Han beskriver selv aftenen således:

Choreography as reading practice
“The title of the talk refers to the etymological and artistic history of choreography, which defines choreography as writing practice. By considering the reciprocal nature of writing and reading in the realm of choreographic art, the presentation introduces the choreographic potential of reading as a way to examine movements that set conditions for the choreographic to emerge.

The following movements and transformations will thus be addressed:

from choreographer towards choreoreader
from choreographing towards choreoreading
from grounded embodied choreographic construction towards astroembodied choreostruction
from human body vessel towards human atmospheric organism

The event functions in dialogue with the choreographic work Ality, and the informal discussion will be opened for the audience as well. Welcome!”

Om Simo Kellokumpu
Finsk kunstner, koreograf og Ph.d studerende i kunstnerisk forskning i Performing Arts Research Center, Teaterakademiet, Kunstakademi Helsingfors. Simos værker udforsker de koreografiske relationer mellem materialitet og kropslig realitet i forskellige sammenhænge og dimensioner. Hans nuværende doktorale forskningsprojekt undersøger det koreografiske potentiale for læsning parallelt med forståelsen af ​​koreografi som skrivepraksis.
Læs mere her

Eventet er arrangeret i samarbejde mellem two-women-machine-show, Kunsthal Charlottenborg og Dansehallerne.

For at deltage kræves blot en entrebillet til Kunsthal Charlottenborg – og man se værket ALITY inden denne talk kl. 15-18.
ALITY opføres i Kunsthal Charlottenborg i perioden 24. – 30. september 2018.

27 Sep
15.00 - 18.00
,

Ality

two-women-machine-show (DK) & Jonathan Bonnici (DK/UK)

Nyt værk ALITY af anmelderroste two-women-machine-show (DK) og Jonathan Bonnici (DK/UK).

Et durationelt værk, der løber over 3 timer, hvor publikum kan gå til og fra i deres eget tempo.

Billeder, beretninger og relationer opstår i utallige scener – i et spænd mellem det konkrete og abstraktion gives der plads til fantasien. Spinkle billeder antydes, men i samme øjeblik noget opstår glider det ud og væk mellem linjerne af dets egen læsbarhed.

Alt tilstedeværende i værket – publikum, performere såvel som rekvisitter og rummet i sig selv – er til mulig forhandling i kraft af fantasien og dens evne til at aflæse forskellige underliggende betydninger. Der er ingen præfabrikerede billeder i ALITY, men ikke ulig oplevelsen af at stirre på et tarotkort, eller ind i et kaleidoskop, er værket flerfacetteret og foranderligt og bliver ved med at udfolde sig jo mere man hengiver sig til det.

Den version af ALITY der kan opleves på Kunsthal Charlottenborg er tilpasset udstillingsrummet der – og desuden vil den britiske performer Emilia Gasiorek særligt til denne udgave af værket tilslutte sig gruppen af kunstnere.

Om holdet bag ALITY
Den danske duo two-women-machine-show har de sidste tre år haft et tæt samarbejde med den britiske skuespiller Jonathan Bonnici. Sammen udviklede de værket TRANS- til Bora Boras platform New Nordic Dances i 2015.
TRANS- er siden blevet vist i Danmark, Ungarn og Norge og udvalgt til Berliner Festspieles prestigefulde Stückemarkt-program. I år har TRANS-  kunnet opleves som en del af udstillingen Welt Ohne Aussen kurateret af den tyske kunstner Tino Sehgal og Thomas Oberender på Martin-Gropius-Bau i Berlin.
Læs mere her www.twowomenmachineshow.com

ALITY er skabt i tæt samarbejde med den sydkoreanske kunstner Yujin Kim, den britiske komponist Santi Rieser og den danske arkitekt og tekstilkunstner Lea Paulsen.

Performere, medskabere / Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici, Yujin Kim, Santi Rieser, Emilia Gasiorek
Koreografer / initiativtagere og iscenesættelse / Marie-Louise Stentebjerg, Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici
Lyd / Santi Rieser
Lys / Jesper Møller
Rum, tekstil og kostumer / Lea Paulsen
Grafisk design / Samuel Moore
Stemmekonsulent / Emma Bonnici
Kanalisering konsulent / Sunniva Høgsberg

Udvikling af værket ALITY / i residency hos UniArts Helsinki, PACT Zollverein, Dansarena Nord
Co-produktion / Dansehallerne, Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki og Kunsthal Charlottenborg
Tak til / Simo Kellokumpu, Tuija Kokkonen, Anders Paulin, Paula Caspao, Alaknanda Samarth, Pia Stentebjerg, Hanna Reidmar, 13Festivalen
Støttet af / Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden og Beckett-fonden samt de samproducerende partnere Dansehallerne, Kunsthal Charlottenborg, Dansarena Nord, UniArts Helsinki og PACT Zollverein.

Billetter til premieren købes via dette billetlink. Til de øvrige spilledage 25.-30. sept. kræves blot entrébillet til Kunsthal Charlottenborg, som købes ved indgangen.

26 Sep
17.00 - 19.00
,

TELL ME WHAT YOU WANT

Yu Cheng-Ta & Maria Bordorff

Tell Me What You Want (2017) er en mokumentar i fire kapitler om begær, venskab og forhandlinger mellem en udenlandsk rejsende og lokale såkaldte “marketeers”, som han møder på gaden i Malate, Manila.

Med det fiktive navn ‘David’ rejser Yu Cheng-Ta til Malate, hvor han skifter identitet mellem turist, ven og kunstner for at kunne involvere sig i en række tvetydige fortællinger og relationer. I Malate er “tell me what you want” en almindeligt brugt hilsen, der henviser til de transaktionsstrukturer, der er karakteristiske for red light distrikterne. Ved at inkorporere transaktion som et koncept for filmproduktionen, dykker Yu Cheng-Ta ned under overfladen i et sløret felt af turisme, sexindustri og performance.

Filmfremvisningen vil blive fulgt af en talk mellem Yu Cheng-Ta og kunstkritiker Maria Bordorff.

Yu Cheng-Ta (1983) bor og arbejder i Taipei, Taiwan. Han har en MA fra Taipei National University of the Arts og modtog Beacon Prize på Art Fair Tokyo i 2012. Hans værker har været repræsenteret i forskellige sammenhænge internationalt såsom Taipei Biennalen i 2008, Venedig Biennalen i 2009 og Berlin International Film Festival i 2015. Yu Cheng-Ta er bestyrelsesleder af Taipei Contemporary Art Center.

Støttet af National Culture and Arts Foundation, Taiwan.

26 Sep
17.00 - 20.00
,

Ality

two-women-machine-show (DK) & Jonathan Bonnici (DK/UK)

Nyt værk ALITY af anmelderroste two-women-machine-show (DK) og Jonathan Bonnici (DK/UK).

Et durationelt værk, der løber over 3 timer, hvor publikum kan gå til og fra i deres eget tempo.

Billeder, beretninger og relationer opstår i utallige scener – i et spænd mellem det konkrete og abstraktion gives der plads til fantasien. Spinkle billeder antydes, men i samme øjeblik noget opstår glider det ud og væk mellem linjerne af dets egen læsbarhed.

Alt tilstedeværende i værket – publikum, performere såvel som rekvisitter og rummet i sig selv – er til mulig forhandling i kraft af fantasien og dens evne til at aflæse forskellige underliggende betydninger. Der er ingen præfabrikerede billeder i ALITY, men ikke ulig oplevelsen af at stirre på et tarotkort, eller ind i et kaleidoskop, er værket flerfacetteret og foranderligt og bliver ved med at udfolde sig jo mere man hengiver sig til det.

Den version af ALITY der kan opleves på Kunsthal Charlottenborg er tilpasset udstillingsrummet der – og desuden vil den britiske performer Emilia Gasiorek særligt til denne udgave af værket tilslutte sig gruppen af kunstnere.

Om holdet bag ALITY
Den danske duo two-women-machine-show har de sidste tre år haft et tæt samarbejde med den britiske skuespiller Jonathan Bonnici. Sammen udviklede de værket TRANS- til Bora Boras platform New Nordic Dances i 2015.
TRANS- er siden blevet vist i Danmark, Ungarn og Norge og udvalgt til Berliner Festspieles prestigefulde Stückemarkt-program. I år har TRANS-  kunnet opleves som en del af udstillingen Welt Ohne Aussen kurateret af den tyske kunstner Tino Sehgal og Thomas Oberender på Martin-Gropius-Bau i Berlin.
Læs mere her www.twowomenmachineshow.com

ALITY er skabt i tæt samarbejde med den sydkoreanske kunstner Yujin Kim, den britiske komponist Santi Rieser og den danske arkitekt og tekstilkunstner Lea Paulsen.

Performere, medskabere / Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici, Yujin Kim, Santi Rieser, Emilia Gasiorek
Koreografer / initiativtagere og iscenesættelse / Marie-Louise Stentebjerg, Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici
Lyd / Santi Rieser
Lys / Jesper Møller
Rum, tekstil og kostumer / Lea Paulsen
Grafisk design / Samuel Moore
Stemmekonsulent / Emma Bonnici
Kanalisering konsulent / Sunniva Høgsberg

Udvikling af værket ALITY / i residency hos UniArts Helsinki, PACT Zollverein, Dansarena Nord
Co-produktion / Dansehallerne, Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki og Kunsthal Charlottenborg
Tak til / Simo Kellokumpu, Tuija Kokkonen, Anders Paulin, Paula Caspao, Alaknanda Samarth, Pia Stentebjerg, Hanna Reidmar, 13Festivalen
Støttet af / Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden og Beckett-fonden samt de samproducerende partnere Dansehallerne, Kunsthal Charlottenborg, Dansarena Nord, UniArts Helsinki og PACT Zollverein.

Billetter til premieren købes via dette billetlink. Til de øvrige spilledage 25.-30. sept. kræves blot entrébillet til Kunsthal Charlottenborg, som købes ved indgangen.

25 Sep
15.00 - 18.00
,

Ality

two-women-machine-show (DK) & Jonathan Bonnici (DK/UK)

Nyt værk ALITY af anmelderroste two-women-machine-show (DK) og Jonathan Bonnici (DK/UK).

Et durationelt værk, der løber over 3 timer, hvor publikum kan gå til og fra i deres eget tempo.

Billeder, beretninger og relationer opstår i utallige scener – i et spænd mellem det konkrete og abstraktion gives der plads til fantasien. Spinkle billeder antydes, men i samme øjeblik noget opstår glider det ud og væk mellem linjerne af dets egen læsbarhed.

Alt tilstedeværende i værket – publikum, performere såvel som rekvisitter og rummet i sig selv – er til mulig forhandling i kraft af fantasien og dens evne til at aflæse forskellige underliggende betydninger. Der er ingen præfabrikerede billeder i ALITY, men ikke ulig oplevelsen af at stirre på et tarotkort, eller ind i et kaleidoskop, er værket flerfacetteret og foranderligt og bliver ved med at udfolde sig jo mere man hengiver sig til det.

Den version af ALITY der kan opleves på Kunsthal Charlottenborg er tilpasset udstillingsrummet der – og desuden vil den britiske performer Emilia Gasiorek særligt til denne udgave af værket tilslutte sig gruppen af kunstnere.

Om holdet bag ALITY
Den danske duo two-women-machine-show har de sidste tre år haft et tæt samarbejde med den britiske skuespiller Jonathan Bonnici. Sammen udviklede de værket TRANS- til Bora Boras platform New Nordic Dances i 2015.
TRANS- er siden blevet vist i Danmark, Ungarn og Norge og udvalgt til Berliner Festspieles prestigefulde Stückemarkt-program. I år har TRANS-  kunnet opleves som en del af udstillingen Welt Ohne Aussen kurateret af den tyske kunstner Tino Sehgal og Thomas Oberender på Martin-Gropius-Bau i Berlin.
Læs mere her www.twowomenmachineshow.com

ALITY er skabt i tæt samarbejde med den sydkoreanske kunstner Yujin Kim, den britiske komponist Santi Rieser og den danske arkitekt og tekstilkunstner Lea Paulsen.

Performere, medskabere / Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici, Yujin Kim, Santi Rieser, Emilia Gasiorek
Koreografer / initiativtagere og iscenesættelse / Marie-Louise Stentebjerg, Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici
Lyd / Santi Rieser
Lys / Jesper Møller
Rum, tekstil og kostumer / Lea Paulsen
Grafisk design / Samuel Moore
Stemmekonsulent / Emma Bonnici
Kanalisering konsulent / Sunniva Høgsberg

Udvikling af værket ALITY / i residency hos UniArts Helsinki, PACT Zollverein, Dansarena Nord
Co-produktion / Dansehallerne, Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki og Kunsthal Charlottenborg
Tak til / Simo Kellokumpu, Tuija Kokkonen, Anders Paulin, Paula Caspao, Alaknanda Samarth, Pia Stentebjerg, Hanna Reidmar, 13Festivalen
Støttet af / Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden og Beckett-fonden samt de samproducerende partnere Dansehallerne, Kunsthal Charlottenborg, Dansarena Nord, UniArts Helsinki og PACT Zollverein.

Billetter til premieren købes via dette billetlink. Til de øvrige spilledage 25.-30. sept. kræves blot entrébillet til Kunsthal Charlottenborg, som købes ved indgangen.

24 Sep
18.00 - 21.00
,

Ality

two-women-machine-show (DK) & Jonathan Bonnici (DK/UK)

Premiere på nyt værk ALITY af anmelderroste two-women-machine-show (DK) og Jonathan Bonnici (DK/UK).

Billetter til premieren købes via dette billetlink. Til de øvrige spilledage 25.-30. sept. kræves blot entrébillet til Kunsthal Charlottenborg, som købes ved indgangen.

Et durationelt værk, der løber over 3 timer, hvor publikum kan gå til og fra i deres eget tempo.

Billeder, beretninger og relationer opstår i utallige scener – i et spænd mellem det konkrete og abstraktion gives der plads til fantasien. Spinkle billeder antydes, men i samme øjeblik noget opstår glider det ud og væk mellem linjerne af dets egen læsbarhed.

Alt tilstedeværende i værket – publikum, performere såvel som rekvisitter og rummet i sig selv – er til mulig forhandling i kraft af fantasien og dens evne til at aflæse forskellige underliggende betydninger. Der er ingen præfabrikerede billeder i ALITY, men ikke ulig oplevelsen af at stirre på et tarotkort, eller ind i et kaleidoskop, er værket flerfacetteret og foranderligt og bliver ved med at udfolde sig jo mere man hengiver sig til det.

Den version af ALITY der kan opleves på Kunsthal Charlottenborg er tilpasset udstillingsrummet der – og desuden vil den britiske performer Emilia Gasiorek særligt til denne udgave af værket tilslutte sig gruppen af kunstnere.

Om holdet bag ALITY
Den danske duo two-women-machine-show har de sidste tre år haft et tæt samarbejde med den britiske skuespiller Jonathan Bonnici. Sammen udviklede de værket TRANS- til Bora Boras platform New Nordic Dances i 2015.
TRANS- er siden blevet vist i Danmark, Ungarn og Norge og udvalgt til Berliner Festspieles prestigefulde Stückemarkt-program. I år har TRANS-  kunnet opleves som en del af udstillingen Welt Ohne Aussen kurateret af den tyske kunstner Tino Sehgal og Thomas Oberender på Martin-Gropius-Bau i Berlin.
Læs mere her www.twowomenmachineshow.com

ALITY er skabt i tæt samarbejde med den sydkoreanske kunstner Yujin Kim, den britiske komponist Santi Rieser og den danske arkitekt og tekstilkunstner Lea Paulsen.

Performere, medskabere / Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici, Yujin Kim, Santi Rieser, Emilia Gasiorek
Koreografer / initiativtagere og iscenesættelse / Marie-Louise Stentebjerg, Ida-Elisabeth Larsen, Jonathan Bonnici
Lyd / Santi Rieser
Lys / Jesper Møller
Rum, tekstil og kostumer / Lea Paulsen
Grafisk design / Samuel Moore
Stemmekonsulent / Emma Bonnici
Kanalisering konsulent / Sunniva Høgsberg

Udvikling af værket ALITY / i residency hos UniArts Helsinki, PACT Zollverein, Dansarena Nord
Co-produktion / Dansehallerne, Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki og Kunsthal Charlottenborg
Tak til / Simo Kellokumpu, Tuija Kokkonen, Anders Paulin, Paula Caspao, Alaknanda Samarth, Pia Stentebjerg, Hanna Reidmar, 13Festivalen
Støttet af / Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden og Beckett-fonden samt de samproducerende partnere Dansehallerne, Kunsthal Charlottenborg, Dansarena Nord, UniArts Helsinki og PACT Zollverein.

22 Sep
15.00 - 17.00
,

DR’s hemmelige pornosamling

Golden Days 2018

Fra 1920’ernes lyssky stumfilm til moderne masseproduktion i high defintion. Sex på film har været en del af vores samfund i længere tid, end man skulle tro. Men har pornoen et potentiale til fortsat at udvikle sig? Hvilken rolle har porno spillet i vores samfund, og kan feminisme og båndet sex gå hånd i hånd?

Vi viser klip fra DR’s hemmelige samling af 20 forskellige sort-hvide erotiske og pornografiske sort-hvid film og sætter pornoen i en historisk og nutidig kontekst. Med afsæt heri diskuterer vi, hvordan pornoen i starten af det 20. århundrede levede et fordækt liv på samfundets skyggeside, og i dag er blevet mainstream.

Eftermiddagens panel består af:
DR-journalist Søren Dalager Ditlevsen, der tager os med på graverarbejde i DR’s hemmelige arkiver. Historiker og forfatter Thomas Oldrup sætter pornoen i relief. Og Caroline Due fra P3-dokumentaren ’Ægte Porno’ fortæller om at stå både foran og bagved kameraet, når hun instruerer og medvirker i nysgerrig, feministisk porno med et budskab.

Direktør i Golden Days Svante Lindeburg er vært.

Arrangementet finder sted i Charlottenborg Art Cinema og er del af Golden Days Festival: Historiens B-sider. Deltagelse er gratis, når din entré til Charlottenborg er betalt.

21 Sep
12.00 - 20.00

Chart film

Filmprogram i samarbejde med CHART ART FAIR

I samarbejde med CHART ART FAIR præsenterer Kunsthal Charlottenborg CHART Film: Et filmprogram sammensat af kunstnere fra de deltagende gallerier i dette års CHART.

Filmprogrammet vil blive vist i kunsthallens biograf i perioden 21. september-10. oktober, hvor alle film vises hver dag i et loop.

Filmprogrammet er gratis, når entréen til kunsthallen er betalt.

PROGRAM
Steina
Lilith (1987)
9 minutes 12 seconds
Courtesy of the artist and BERG Contemporary, Reykjavik

Trine Lise Nedreaas
PULSE (2014)
6 minutes
Courtesy of the artist and Galleri Brandstrup, Oslo

Dodda Maggý
Étude Op, 88, No. 1 (2017)
10 minutes 25 seconds
Courtesy of the artist and BERG Contemporary, Reykjavik

Theo Bat Schandorff
Heavy (2018)
60 minutes
Courtesy of the artist and Galerie Forsblom

Perttu Saksa
Animal Image (2018)
15 minutes
Courtesy of the artist and Helsinki Contemporary

20 Sep
17.00 - 18.00

Big Art: Samtidskunst i stor skala i Bjarke Ingels Groups arkitektur

Bjarke Ingels, Andrew Zuckerman, Victor Ash, Es Devlin, Julie Edel Hardenberg, John Kørner, Andri Magnason & Benoit Maire m. fl.

Lige før ferniseringen på udstillingen Big Art vil Bjarke Ingels, Andrew Zuckerman, Victor Ash, Es Devlin, Julie Edel Hardenberg, John Kørner, Andri Magnasan, Benoit Maire m.fl. introducere deres projekter i en samtale modereret af kurator og Kunsthal Charlottenborgs direktør Michael Thouber.

Kom og hør mere om samarbejdet mellem BIG-Bjarke Ingels Group og kunstnerne, samt hvordan de researcher og udvikler deres projekter i sammenspillet mellem kunst og arkitektur.

Denne Charlottenborg Art Talk afholdes i Kunstakademiets festsal torsdag den 20. september kl. 17-18, alle er velkomne og entréen er gratis. Efterfølgende er der officiel åbningsfest for Kunsthal Charlottenborgs to store efterårsudstillinger Big Art og Alicja Kwade: Out of Ousia.

17 Sep
19.00 - 21.00

Praksis, fantasi og decentraliseret koreografi

DIALOG / two-women-machine-show (DK), Jonathan Bonnici (UK/DK)

Som optakt til det nye værk ALITY, der har premiere 24. september i Kunsthal Charlottenborg, kan du her møde holdet bag det durationelle værk.

Som en refleksion over deres fælles proces vil holdet bag ALITY fortælle om deres praksis og de koreografiske overvejelser, der ligger til grund for selve værket. Det handler om fantasiens kapacitet, praksis og de nye muligheder i en flerfoldig og decentraliseret koreografi.

Om ALITY
Billeder, beretninger og relationer opstår i utallige scener – i et spænd mellem det konkrete og abstraktion gives der plads til fantasien. Spinkle billeder antydes, men i samme øjeblik noget opstår glider det ud og væk mellem linjerne af dets egen læsbarhed.
Alt tilstedeværende i værket – publikum, performere såvel som rekvisitter og rummet i sig selv – er til mulig forhandling i kraft af fantasien og dens evne til at aflæse forskellige underliggende betydninger. Der er ingen præfabrikerede billeder i ALITY, men ikke ulig oplevelsen af at stirre på et tarotkort, eller ind i et kaleidoskop, er værket flerfacetteret og foranderligt og bliver ved med at udfolde sig jo mere man hengiver sig til det.
Se trailer for værket her

Om holdet bag ALITY og andre opbakkende partnere
Den danske duo two-women-machine-show har de sidste tre år haft et tæt samarbejde med den britiske skuespiller Jonathan Bonnici. Sammen udviklede de værket TRANS- til Bora Boras platform New Nordic Dances i 2015. TRANS- er siden blevet vist i Danmark, Ungarn og Norge og udvalgt til Berliner Festspieles prestigefulde Stückemarkt-program. TRANS- har kunnet opleves som en del af udstillingen Welt Ohne Aussen kureret af den tyske kunstner Tino Sehgal og Thomas O. på Martin-Gropious-Bau i Berlin.
Læs mere om two-women-machine-show her

Deres nye værk ALITY er skabt i tæt samarbejde med den sydkoreanske kunstner Yujin Kim, den britiske komponist S. Rieser og den danske tekstildesigner Lea Paulsen. ALITY kan opleves på Kunsthal Charlottenborg fra den 24. september. Særligt til denne udgave af værket vil den britiske performer Emilia Gasiorek tilslutte sig gruppen.

ALITY er støttet af Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Knud Højgaards Fond og Beckett-fonden samt de samproducerende partnere Dansehallerne, Kunsthal Charlottenborg, Dansarena Nord, UniArts Helsinki, Oticon Fonden og PACT Zollverein.

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk

 

10 Sep
19.00 - 21.00

THE HUMAN BODY VERSUS THE PERFORMATIVE BODY

FILMVISNING & TALK / Maja Friis (DK) og Ana Sendas (P)

Filmvisning af den roste dansedokumentar Ballerina af instruktør Maja Friis.

I forlængelse af filmen vil Maja Friis og danser Ana Sendas tale om den kreative proces ved tilblivelsen af filmen.

Aftenen begynder med visning af dansedokumentaren Ballerina (52 min.) en poetisk dansedokumentar inspireret af Elsa Marianne von Rosens livslange ægteskab med dansen.
Et poetisk blik på en sand “pas de trois” – på balancen mellem menneskelig kærlighed og kunstnerisk passion.

Filmen havde premiere i 2013. Den var nomineret til en Bodil for ‘Bedste Danske Dokumentar’ og blev præmieret af Statens Kunstfond.

Uddrag fra filmen:
 “Nothing shall ever come between me and dancing” Elsa Marianne von Rosen, 9 år gammel.

Filmens medvirkende: Elsa Marianne von Rosen, Ana Sendas, Stefanos Bizas og Jonathan D. Sikell.
Instruktør/manuskript/klip: Maja Friis
Koreografi: Maja Friis i tæt samarbejde med danserne.

Læs mere om filmen her

Se trailer for filmen her

 

Mød instruktøren og en medvirkende danser
Efter filmvisningen vil instruktør Maja Friis og danser Ana Sendas tale om den kreative proces ved tilblivelsen af filmen med afsæt i deres koreografiske metoder, inspireret af site-specific undersøgelser, bevægelse som greb i filmisk historiefortælling og temaer, som inspirerede karakteren i filmen.

Vi vil diskutere den menneskelig krop vs. den performative.
Hvordan kan man bruge kroppen som historiefortæller?
Hvordan koreograferer vi menneskelige følelser?
Hvordan performer den private, ikke-performative krop?

Om Maja Friis – instruktøren bag Ballerina
Filmisk historiefortælling er for mig kunsten at skabe audiovisuel koreografi – at skabe følelser i bevægelse. I mit arbejde sigter jeg mod at bruge bevægelse gennem tid og rum som greb til at skabe visuelle og æstetiske oplevelser, der kan røre os på en måde, der ligger udenfor tid og rum. At skrive manuskriptet er at koreografere bevægelserne i kameraet såvel som bevægelserne foran det: Bevægelse og stilstand, skygger og lys, farver og fravær, lyd og stilhed.
Maja Friis har en Cand.mag. i filmvidenskab fra Københavns Universitet med tilvalg i dramaturgi og i Dansens æstetik og historie. Temaet i hendes afsluttende afhandling var “Bevægelse som filmisk narrativ”. Desuden har Maja haft research-studier i dans på film ved La Cinémathèque de la Danse i Paris.
Læs mere om Maja Friis her

Om danser Ana Sendas
Hun er uddannet fra ‘Academia de Dança Contemporânea de Setúbal’ i Portugal. Ana er professionel freelance danser, underviser og koreograf med 24 års erfaring.
I hendes karriere som professionel danser har hun arbejdet med flere forskellige dansekompagnier, bl.a. Dansk Danseteater (DK), Göteborgs Operan Ballet (SE), Ballet Gulbenkian (PT), Companhia Portuguesa de Bailado Contemporaneo (PT), Ballet Theater Augsburg (GER), Galili Dance Company (NL) CeDeCe (PT).
Hun har desuden været involveret i adskillige internationale danseprojekter, hvor hun har danset og samarbejdet med forskellige kunstnere.
Udover dans og undervisning har Ana udviklet koreografisk arbejde siden 1994, hun har koreograferet værker for skoler og dansekompagnier i Danmark og i udlandet.
Som underviser udvikler hun løbende arbejdet med moderne dans, Graham-teknik, ballet, improvisationv og kontaktimprovisation til studerende og professionelle i Danmark, Sverige og Portugal.
Ana og Maja har samarbejdet siden deres første møde med Ballerina i 2013, og lavet koreografiske bevægelses-studier på scenen og for kameraet.
Læs mere om Ana Sendas her

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk

3 Sep
19.00 - 21.00

DIALOG / DANSEHALLERNES BRANCHEMØDE

Dansehallernes kunstneriske ledelse Efva Lilja (SE/DK) & Hanne Svejstrup

Lad os mødes og snakke og få alle de seneste nyheder. Vi har altid meget at dele med dig!

Branchemøde er for det meste for fagfolk og DH kunstnere, men alle er velkomne.

Eventen en en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION i Charlottenborg Art Cinema og foregår på engelsk. Der er fri entre.

Læs mere her

2 Sep
10.30

Chart Social 2018

Messe for samtidskunst 31. august - 2. september

CHART ART FAIR vender tilbage til Kunsthal Charlottenborg i København fra 31. august – 2. september 2018.

Den førende nordiske messe for samtidskunst CHART ART FAIR blev etableret i 2013 af Galleri Susanne Ottesen, Galleri Bo Bjerggaard, V1 Galleri, Andersen’s Contemporary og David Risley Gallery med det mål at udfordre grænserne og oplevelsen af en traditionel kunstmesse. Ambitionen var og forbliver at videreudvikle et nordisk kunstevents indflydelse og rolle på den internationale kunst- og kulturscene. Omkring 19,000 mennesker besøgte CHART 2017 og gjorde det dermed til den mest populære udgave til dato.

CHART SOCIAL er et stort, offentligt og gratis program, der finder sted under CHART Art Fair 2018. Her vil man kunne opleve et særligt fokus på overraskende og fysiske installationer af samtidskunst i krydsfeltet mellem kunstneriske genrer.

Søndag på Kunsthal Charlottenborg:
10.30-11.30 Talk “The European art scene…”
11.00-12.00 Børneomvisning i udstillingen Emerging
12.30-13.30 “Elastic Bonding”, Malin Bülow (SE)
12.30-14.00 Talk “Copy Culture”
13.30-16.00 “UNIONIZE” af The Rodina (CZ)
14.30-15.30 Talk “Is culture something you own or…”
16.00-18.00 “Elastic Bonding”, Malin Bülow (SE)
16.30-17.30 Talk “Is virtual space real space?”

Messens åbningstider søndag kl. 12.00-18.00.

Læs mere om CHART på chartartfair.com eller på Facebook.

1 Sep
11.30

Chart Social 2018

Messe for samtidskunst 31. august - 2. september

CHART ART FAIR vender tilbage til Kunsthal Charlottenborg i København fra 31. august – 2. september 2018.

Den førende nordiske messe for samtidskunst CHART ART FAIR blev etableret i 2013 af Galleri Susanne Ottesen, Galleri Bo Bjerggaard, V1 Galleri, Andersen’s Contemporary og David Risley Gallery med det mål at udfordre grænserne og oplevelsen af en traditionel kunstmesse. Ambitionen var og forbliver at videreudvikle et nordisk kunstevents indflydelse og rolle på den internationale kunst- og kulturscene. Omkring 19,000 mennesker besøgte CHART 2017 og gjorde det dermed til den mest populære udgave til dato.

CHART SOCIAL er et stort, offentligt og gratis program, der finder sted under CHART Art Fair 2018. Her vil man kunne opleve et særligt fokus på overraskende og fysiske installationer af samtidskunst i krydsfeltet mellem kunstneriske genrer.

Lørdag på Kunsthal Charlottenborg:
11.30-12.30 DJ Esben Weile Kjær
12.30-13.30 Talk “Copyright, copyleft, copytheft”
13.30-15.00 Performance lecture ‘Luggage Fitness’
13.30-14.30 DJ Blå Time
13.30-14.30 Arkitektkonkurrence, årets vindere
14.30-15.30 “Elastic Bonding”, Malin Bülow (SE)
14.30-15.30 Talk “Art – Home of the alternative fact”
15.30-17.30 “UNIONIZE”, The Rodina (CZ)
15.30-16.30 DJ Alexander Tovborg & Cæcilie Trier
16.30-17.30 Talk “Open Design: A utopian project?”
17.30-18.30 “Elastic Bonding”, Malin Bülow (SE)
17.30-18.30 DJ First Flush
18.30-19.30 DJ Varnrable x Yangze
19.30-20.00 LIVE Larry B (UK)

Messens åbningstider lørdag kl. 12.00-18.00.

Læs mere om CHART på chartartfair.com eller på Facebook.

31 Aug
18.00

Chart Social 2018

Messe for samtidskunst 31. august - 2. september

CHART ART FAIR vender tilbage til Kunsthal Charlottenborg i København fra 31. august – 2. september 2018.

Den førende nordiske messe for samtidskunst CHART ART FAIR blev etableret i 2013 af Galleri Susanne Ottesen, Galleri Bo Bjerggaard, V1 Galleri, Andersen’s Contemporary og David Risley Gallery med det mål at udfordre grænserne og oplevelsen af en traditionel kunstmesse. Ambitionen var og forbliver at videreudvikle et nordisk kunstevents indflydelse og rolle på den internationale kunst- og kulturscene. Omkring 19,000 mennesker besøgte CHART 2017 og gjorde det dermed til den mest populære udgave til dato.

CHART SOCIAL er et stort, offentligt og gratis program, der finder sted under CHART Art Fair 2018. Her vil man kunne opleve et særligt fokus på overraskende og fysiske installationer af samtidskunst i krydsfeltet mellem kunstneriske genrer. Åbningsfesten 31. august i Kunsthal Charlottenborgs gård byder på musik og live-acts fra kl. 18.00 til 01.00.

Fredag på Kunsthal Charlottenborg:
18.00-18.30 Performance af Julie Linkholm
20.00-21.00 DJ Larry B (UK)
21.00-22.00 DJ KhalilH2OP
23.00-23.30 LIVE Denzel Himself (UK)
23.30-00.30 DJ Justin Strauss (US) x Kasper Bjørke
00.30-01.30 DJ Perel (Hybrid set, DFA Records) (DE)

Messens åbningstider fredag kl. 16.00-20.00.

Læs mere om CHART på chartartfair.com eller på Facebook.

8 Aug
18.30 - 20.00

Influenza (on Kirstine Roepstorff)

Bjarke Underbjerg

Den kreative proces bag den danske kunstners arbejde op til Venedig-biennalen sidste år, elegant skildret som en refleksion over selve det at skabe.

Da kunstneren Kirstine Roepstorff i 2017 blev udpeget til at repræsentere Danmark på Venedig-biennalen, var det et meget specifikt, men tvetydigt begreb, der lagde linien for hendes værk: Influenza. Et ord, der antyder både sygdom og forvandling. Filmen er med hende i de halvandet år, hvor Roepstorff viede al sin tid til værket Influenza, mens det udviklede sig i materialer fra tekstil, planter og beton til lys og mørke. En kreativ proces og en filosofisk refleksion over det at skabe. Vejen fra idé til færdigt værk er lang, og går forbi skulptører i København, vævere i Paris og til arkitekter og gartnere i Venedig, hvor værket skal installeres inden det kunstige mørke kan sænke sig over den danske pavillion. Og før publikum kan vandre med Roepstorff ind i det transformative og fertile mørke, hvor idéerne kom fra i første omgang.

Filmen er instrueret af Bjarke Underbjerg og fik verdenspremiere under CPH:DOX 2018.

1 Aug
18.30 - 20.00

Influenza (on Kirstine Roepstorff)

Bjarke Underbjerg

Den kreative proces bag den danske kunstners arbejde op til Venedig-biennalen sidste år, elegant skildret som en refleksion over selve det at skabe.

Da kunstneren Kirstine Roepstorff i 2017 blev udpeget til at repræsentere Danmark på Venedig-biennalen, var det et meget specifikt, men tvetydigt begreb, der lagde linien for hendes værk: Influenza. Et ord, der antyder både sygdom og forvandling. Filmen er med hende i de halvandet år, hvor Roepstorff viede al sin tid til værket Influenza, mens det udviklede sig i materialer fra tekstil, planter og beton til lys og mørke. En kreativ proces og en filosofisk refleksion over det at skabe. Vejen fra idé til færdigt værk er lang, og går forbi skulptører i København, vævere i Paris og til arkitekter og gartnere i Venedig, hvor værket skal installeres inden det kunstige mørke kan sænke sig over den danske pavillion. Og før publikum kan vandre med Roepstorff ind i det transformative og fertile mørke, hvor idéerne kom fra i første omgang.

Filmen er instrueret af Bjarke Underbjerg og fik verdenspremiere under CPH:DOX 2018.

25 Jul
18.30 - 20.00

Influenza (on Kirstine Roepstorff)

Bjarke Underbjerg

Den kreative proces bag den danske kunstners arbejde op til Venedig-biennalen sidste år, elegant skildret som en refleksion over selve det at skabe.

Da kunstneren Kirstine Roepstorff i 2017 blev udpeget til at repræsentere Danmark på Venedig-biennalen, var det et meget specifikt, men tvetydigt begreb, der lagde linien for hendes værk: Influenza. Et ord, der antyder både sygdom og forvandling. Filmen er med hende i de halvandet år, hvor Roepstorff viede al sin tid til værket Influenza, mens det udviklede sig i materialer fra tekstil, planter og beton til lys og mørke. En kreativ proces og en filosofisk refleksion over det at skabe. Vejen fra idé til færdigt værk er lang, og går forbi skulptører i København, vævere i Paris og til arkitekter og gartnere i Venedig, hvor værket skal installeres inden det kunstige mørke kan sænke sig over den danske pavillion. Og før publikum kan vandre med Roepstorff ind i det transformative og fertile mørke, hvor idéerne kom fra i første omgang.

Filmen er instrueret af Bjarke Underbjerg og fik verdenspremiere under CPH:DOX 2018.

18 Jul
18.30 - 20.00

Influenza (on Kirstine Roepstorff)

Bjarke Underbjerg

Den kreative proces bag den danske kunstners arbejde op til Venedig-biennalen sidste år, elegant skildret som en refleksion over selve det at skabe.

Da kunstneren Kirstine Roepstorff i 2017 blev udpeget til at repræsentere Danmark på Venedig-biennalen, var det et meget specifikt, men tvetydigt begreb, der lagde linien for hendes værk: Influenza. Et ord, der antyder både sygdom og forvandling. Filmen er med hende i de halvandet år, hvor Roepstorff viede al sin tid til værket Influenza, mens det udviklede sig i materialer fra tekstil, planter og beton til lys og mørke. En kreativ proces og en filosofisk refleksion over det at skabe. Vejen fra idé til færdigt værk er lang, og går forbi skulptører i København, vævere i Paris og til arkitekter og gartnere i Venedig, hvor værket skal installeres inden det kunstige mørke kan sænke sig over den danske pavillion. Og før publikum kan vandre med Roepstorff ind i det transformative og fertile mørke, hvor idéerne kom fra i første omgang.

Filmen er instrueret af Bjarke Underbjerg og fik verdenspremiere under CPH:DOX 2018.

11 Jul
18.30 - 20.00

Influenza (on Kirstine Roepstorff)

Bjarke Underbjerg

Den kreative proces bag den danske kunstners arbejde op til Venedig-biennalen sidste år, elegant skildret som en refleksion over selve det at skabe.

Da kunstneren Kirstine Roepstorff i 2017 blev udpeget til at repræsentere Danmark på Venedig-biennalen, var det et meget specifikt, men tvetydigt begreb, der lagde linien for hendes værk: Influenza. Et ord, der antyder både sygdom og forvandling. Filmen er med hende i de halvandet år, hvor Roepstorff viede al sin tid til værket Influenza, mens det udviklede sig i materialer fra tekstil, planter og beton til lys og mørke. En kreativ proces og en filosofisk refleksion over det at skabe. Vejen fra idé til færdigt værk er lang, og går forbi skulptører i København, vævere i Paris og til arkitekter og gartnere i Venedig, hvor værket skal installeres inden det kunstige mørke kan sænke sig over den danske pavillion. Og før publikum kan vandre med Roepstorff ind i det transformative og fertile mørke, hvor idéerne kom fra i første omgang.

Filmen er instrueret af Bjarke Underbjerg og fik verdenspremiere under CPH:DOX 2018.

4 Jul
18.30 - 20.00

Influenza (on Kirstine Roepstorff)

Bjarke Underbjerg

Den kreative proces bag den danske kunstners arbejde op til Venedig-biennalen sidste år, elegant skildret som en refleksion over selve det at skabe.

Da kunstneren Kirstine Roepstorff i 2017 blev udpeget til at repræsentere Danmark på Venedig-biennalen, var det et meget specifikt, men tvetydigt begreb, der lagde linien for hendes værk: Influenza. Et ord, der antyder både sygdom og forvandling. Filmen er med hende i de halvandet år, hvor Roepstorff viede al sin tid til værket Influenza, mens det udviklede sig i materialer fra tekstil, planter og beton til lys og mørke. En kreativ proces og en filosofisk refleksion over det at skabe. Vejen fra idé til færdigt værk er lang, og går forbi skulptører i København, vævere i Paris og til arkitekter og gartnere i Venedig, hvor værket skal installeres inden det kunstige mørke kan sænke sig over den danske pavillion. Og før publikum kan vandre med Roepstorff ind i det transformative og fertile mørke, hvor idéerne kom fra i første omgang.

Filmen er instrueret af Bjarke Underbjerg og fik verdenspremiere under CPH:DOX 2018.

27 Jun
18.30 - 20.00

Influenza (on Kirstine Roepstorff)

Bjarke Underbjerg

Den kreative proces bag den danske kunstners arbejde op til Venedig-biennalen sidste år, elegant skildret som en refleksion over selve det at skabe.

Da kunstneren Kirstine Roepstorff i 2017 blev udpeget til at repræsentere Danmark på Venedig-biennalen, var det et meget specifikt, men tvetydigt begreb, der lagde linien for hendes værk: Influenza. Et ord, der antyder både sygdom og forvandling. Filmen er med hende i de halvandet år, hvor Roepstorff viede al sin tid til værket Influenza, mens det udviklede sig i materialer fra tekstil, planter og beton til lys og mørke. En kreativ proces og en filosofisk refleksion over det at skabe. Vejen fra idé til færdigt værk er lang, og går forbi skulptører i København, vævere i Paris og til arkitekter og gartnere i Venedig, hvor værket skal installeres inden det kunstige mørke kan sænke sig over den danske pavillion. Og før publikum kan vandre med Roepstorff ind i det transformative og fertile mørke, hvor idéerne kom fra i første omgang.

Filmen er instrueret af Bjarke Underbjerg og fik verdenspremiere under CPH:DOX 2018.

22 Jun
20.00 - 22.00

Blå Time

Filmklub kurateret af Emma Rosenzweig og Albert Grøndahl

BLÅ TIME er en filmklub på Kunsthal Charlottenborg, der viser super8 værker af udvalgte kunstnere. Filmprogrammet er kurateret af Emma Rosenzweig og Albert Grøndahl, der til første udgave af BLÅ TIME har inviteret fire kunstnere til at deltage. Et super8 kamera er gået på tur imellem billedkunstnerne Ursula Reuter Christiansen, Alexander Tovborg, Emma Kohlmann og Jesper Fabricius, som hver især har skabt fire filmværker. Filmene er uredigerede og premierer på Kunsthal Charlottenborg den 22. juni kl. 20.00 med efterfest på Apollo Bar.

BLÅ TIME er et tilbagevendende arrangement. Hver filmaften viser værker, der er skabt ud fra den samme faste ramme, hvor et udvalgt antal kunstnere på skift har optaget mellem 3-5 ruller film med det samme Super8 kamera. Rammen fungerer som kunstnerisk platform, hvor både danske og internationale kunstnere, gennem den samme optik, skaber et filmisk værk, der på én aften vises til et fælles publikum.

Med mediets analoge begrænsninger er det ikke muligt for kunstneren at redigere og lave gennemsyn af materiale under processen. Det rå udtryk, smalfilmens stoflighed og kunstnerens intuition er derfor bærende for projektets proces, handling og forløb.

Ursula Reuter Christiansen, f. Tyskland 1947, billedkunstner
Ursula Reuter Christiansen har givet sin film, som hun har optaget omkring sit hjem på Møn titlen ”Med Det Halve Øje”. Ursula har arbejdet med smalfilmsmediet flere gange, men har ikke arbejdet med super8 i mange år. I sin film undersøger hun sine mange identiteter, betragter sin families kunst, og placerer sine malerier i havets vandkant, alt i mens hun funderer over Marie Grubbes tilværelse.

Jesper Fabricius, f. Danmark 1957, billedkunstner
Jesper Fabricius film er uden titel og består af en række scener, som er genoptagelser af scener fra film, han tidligere har lavet i super8 og 16mm: DANMARKSFILM 1 – 3 og SPROGET ER DET HUS VI BOR I. Han ser på landskaber, bylandskaber og ophobninger gennem det mekaniske medie med 18 lysbilleder pr. sekund. I en scene læser han op fra en af sine digtsamlinger – stumt.

Emma Kohlmann, f. Amerika 1989, billedkunstner
Emma Kohlmann har ikke arbejdet med Super8 før. Hendes film skabes over en lang montage optaget i Massachusetts omkring hendes skovture, hendes atelier og hendes hverdag.

Alexander Tovborg, f. Danmark 1983, billedkunstner
Alexander Tovborg har aldrig arbejdet med Super8 før. Hans film er optaget i Mexico, og Alexander har skrevet en kort indledende tekst til filmen: ”Ay, ay, ay ay. Syng og græd ikke. For når du synger, bliver hjertet glad. Lille smukke sky, hele hjertet.”

20 Jun
18.30 - 20.00

Influenza (on Kirstine Roepstorff)

Bjarke Underbjerg

Den kreative proces bag den danske kunstners arbejde op til Venedig-biennalen sidste år, elegant skildret som en refleksion over selve det at skabe.

Da kunstneren Kirstine Roepstorff i 2017 blev udpeget til at repræsentere Danmark på Venedig-biennalen, var det et meget specifikt, men tvetydigt begreb, der lagde linien for hendes værk: Influenza. Et ord, der antyder både sygdom og forvandling. Filmen er med hende i de halvandet år, hvor Roepstorff viede al sin tid til værket Influenza, mens det udviklede sig i materialer fra tekstil, planter og beton til lys og mørke. En kreativ proces og en filosofisk refleksion over det at skabe. Vejen fra idé til færdigt værk er lang, og går forbi skulptører i København, vævere i Paris og til arkitekter og gartnere i Venedig, hvor værket skal installeres inden det kunstige mørke kan sænke sig over den danske pavillion. Og før publikum kan vandre med Roepstorff ind i det transformative og fertile mørke, hvor idéerne kom fra i første omgang.

Filmen er instrueret af Bjarke Underbjerg og fik verdenspremiere under CPH:DOX 2018.

20 Jun
17.00 - 19.00
,

Kirstine Roepstorff & David Hykes

Kirstine Roepstorff i samtale med kurator Aukje Lepoutre Ravn og komponist David Hykes i Kunsthal Charlottenborgs biograf efterfulgt af koncert i udstillingen med David Hykes akkompagneret af Lars Bo Kujahn.

Program: Music of the Spheres of Being
Musik af David Hykes
David Hykes, stemme
Lars Bo Kujahn, percussion
Harmonic Opening
Spectral Path
Deserted Temple
To mantraer: Om Mani Padme Hum & Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hum
Let the Lover Be (Rumi digt)
Harmonic Meeting (Lyd-mandala med publikum)

David Hykes
David Hykes (US/FR) er en banebrydende komponist og sanger, meditationslærer og billedkunstner. Han grundlagde Harmonic Presence Foundation, som siden 1981 har udforsket resonansforhold mellem sind, musik og medicin for at finde det helbredende potentiale. Han er en kendt “hellig film” filmkomponist (Dzongsar Khyentse Rinpoche’s ’Rejsende og magikere’, Ron Fricke’s ’Baraka’, Peter Brooks ’Møder med bemærkelsesværdige mænd’, to film af Terrence Malick blandt flere). Han har udgivet 12 albums, flere med sin banebrydende gruppe The Harmonic Choir, og var den første vesterlænding, der har samarbejdet med overtone musikere fra Tibet, Tuva og Mongoliet. Han har givet koncerter for H.H. Dalai Lama, Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoché, Chokyi Nima Rinpoché, Tsoknyi Rinpoché, Rangjung Yeshe Institut og Gyuto og Gyume Monks. Læs mere om David Hykes og Harmonic Presence på www.harmonicworld.com.

Lars Bo Kujahn
Lars Bo Kujahn (DK) startede som rock-trommeslager i 1975, men allerede fra starten af 1980′erne er det balkanmusikken og den mellemøstlige musik, som præger Lars Bo Kujahn. Han danner i 1988 orkestret Kefir (senere Svira). I 1988 studerer han slagtøj fra Mellemøsten (støttet af Statens Musikråd og DJBFA) i Istanbul og Cairo, og i 1991 udgiver Lars Bo Kujahn bogen “Oriental Percussion” på forlaget Percussion Center Publishing CPH. Nærmere information på www.darbuka.dk.

15 Jun
17.00 - 18.00

Jonah Freeman & Justin Lowe

Lige før åbningen af ​​deres installation Scenario in the Shade vil den New York-baserede kunstduo Jonah Freeman & Justin Lowe introducere deres praksis.

Kom og få en grundig introduktion af kunstnerne selv om deres transformation af hele Kunsthal Charlottenborgs nordfløj – hør om Freeman & Lowes samarbejde, deres kunstpraksis og hvordan de researcher og udvikler deres ideer.

Denne Charlottenborg Art Talk afholdes i kunsthallens biograf fredag 15. juni kl. 17-17.45, og entréen er gratis. Efterfølgende er der officiel åbningsfest kl. 18-22 for Kunsthal Charlottenborgs to store sommerudstillinger.

15 Jun
15.00 - 20.00

Rundgang 2018

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Kunstakademiets Billedkunstskoler inviterer indenfor til det årlige åbent hus-arrangement, Rundgang.

Til Rundgang giver studerende og undervisere de nysgerrige et indblik i de projekter og aktiviteter, der til daglig foregår rundt omkring på Billedkunstskolerne.

Rundgang varer tre dage fra d. 15. til d. 17. juni – med en festlig åbning fredag d. 15. juni fra kl. 15. Kom og se nye værker, værker under udarbejdelse, udstillinger, performances og præsentationer af forskning.

EKSTRA
RUNDGANG RESEARCH: Institut for Kunst, Skrift og Forskning inviterer også i år til Rundgang Research, som udforsker, hvordan de studerende og underviserne arbejder med forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed på Kunstakademiets Billedkunstskoler.

KUNSTAUKTION: I år inviterer de studerende til en auktion med salg af bl.a. de studerendes egne værker i Kunstakademiets festsal. Indtægterne går til de studerendes studierejser. Det er søndag d. 17. juni.

Sæt kryds i kalenderen til Rundgang 2018 på Kunstakademiets Billedkunstskoler:

Fernisering fredag den 15. juni kl. 15-20
Lørdag d. 16. juni åbent fra kl. 11-18
Søndag d. 17. juni åbent fra kl. 11-17

9 Jun
18.00 - 22.00
,

Byens Bedste Fest

AOK x Streetfood x Prisuddeling x Koncert

AOK og Berlingske hylder København og kårer Byens Bedste 2018 med Byens Bedste Fest i Kunsthal Charlottenborgs gård. Her afsløres alle vinderne, der er med til at gøre København til en fantastisk og sprudlende by.

Prisuddelingen skydes i gang kl. 18, hvor Anders Stegger er vært. Derefter vil der være koncert frem til kl. 22, men allerede fra kl. 12 kan du hænge ud i gården, hvor der vil være drinks, gademad fra foodtrucks og musik.

Der er gratis adgang og alle er velkomne.

9 Jun
13.00 - 16.00

Det Kgl. Teater – Balletfestival

Corpus - 'One One One'

Corpus + Mandafounis = One One One
To dansere og to stole. Det er rammen for værket One One One præsenteret af Corpus. One One One er skabt af den prisvindende græsk-schweiziske koreograf Ioannis Mandafounis og er et improviseret format, som løber over tre timer – det er op til dig, hvor længe du ser med.

I One One One afspejler dansen mennesket på stolen. Ved at oversætte publikums følelser og reaktioner til bevægelser, præsenterer Corpus’ dansere en sjælden stærk og vækkende oplevelse. Den fysiske og mentale kontakt til publikum skaber en ganske særlig intimitet, og ingen af forestillingerne vil være ens. Alle oplevelser og danse er forskellige fra hinanden. Du bestemmer, om du forbliver stående, eller om du tager plads og oplever en unik forestilling skabt specielt til dig.

Fri entré.

One One One
Koreograf: Ioannis Mandafounis
Dansere: Zoé Bernabéu, Marco Herlev Høst, Nastia Ivanova, Hazuki Kojima, Pierre Piton, Alexander Stæger

Corpus
Kunstnerisk leder: Tim Matiakis
Kreativ producent: Eva Steen Nordhagen
Producent: Karen Grønborg
Organisations- og procesudvikler: Marie Haugsted Mors
Teknisk ansvarlig: Kasper Riisberg, Jacob Warrer
Assistent: Dominyka Skarbaliute

Læs mere om Det Kongelige Teaters Balletfestival HER.

8 Jun
18.00 - 22.00
, ,

Det Kgl. Teater – Balletfestival

’Nye Toner’ + fest

Oplev helt nye balletter helt gratis fra Kunsthal Charlottenborgs gård. Pak picnic-kurven og tag klapstole, venner og kærester under armen til en uforglemmelig aften, hvor Teiturs, Lydmors og Øyas fantastiske musik omdannes til lige så fantastiske balletter.

De tre musikere står på Gamle Scene sammen med Den Kongelige Ballet. Men alle dem, der ikke har billet, kan nyde både sommersolen og hele forestillingen på livestream til storskærmen i Kunsthal Charlottenborgs gård.

Program:
Kl. 18. Gården åbner med masser af ballet på storskærmen. Dem der kommer først får de bedste pladser.
Kl. 20. Nye Toner livestreames på storskærm
Kl. 22. DJ Stefan Nankoo spiller op til dans

Læs mere om Det Kongelige Teaters Balletfestival HER.

4 Jun
19.00 - 21.00

Præsentation og diskussion af For The Time Being

Declan Whitaker (UK)

Koreograf og danser Declan Whitaker (UK) laver en visning af projektet For The Time Being. Gennem to fysiske dansere og en digital danser, tester For The Time Being grænserne for vores tålmodighed og vores tørst efter sensationen.
Vi har udviklet en appetit for sensation, den øjeblikkelige tilfredsstillelse og overstimulation. Tålmodigheden er død. Det vedvarende og repetitive er dødt;
I en verden med øget afhængighed af teknologi og mindsket fokus, hvad er vi så villige til at bruge vores tid på?

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk.

1 Jun
17.00 - 18.00

Michael Blake vs. Kresten Osgood

Charlottenborg Music

Den første fredag i juni møder Kresten Osgood en af New York Citys stærkeste stemmer på saxofonen, Michael Blake.

De to har kendt hinanden i over 20 år, og for ca. 10 år siden udgav de et duoalbum ved navn “Control This”. Blake var en af de definerende stemmer i John Lurries kultband ‘The Lounge Lizards’ og har spillet og arbejdet med så forskellige navne som Hamid Drake, Oliver Lake, Ben E. King, Martha and Rufus Wainwright, Nick Cave, Pinetop Perkins, Teo Macero, Tricky, Prince Paul og Hal Willner.

28 May
19.00 - 21.00

Samtale med koreograf og danser Kitt Johnson (DK)

En samtale med danser og koreograf Kitt Johnson om rummets semantik, om lysets og mørkets dynamik, om tidens lovmæssigheder og lydens magt, om det somatiske og det mentales dialektik, om hovedstolen og de eksistentielle brandpunkter, om det indfoldedes og det udfoldedes orden, om ”this not yet” og ”the unknown knowns”.
Denne samtale udspilles på baggrund af 30 års erfaring med scenekunst i og udenfor de konventionelle rammer.

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk.

24 May
19.00 - 21.00

1=1+1 – Kunstakademiets bachelorudstilling: Film + Visioner fra Ukraine

Art Week

Som en del af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskolers bachelorudstilling præsenteres en række film af de studerende sammen med to udvalgte film, der går under titlen Visions of Ukraine kurateret af Erdal Bilici og Søren Rye.

Film under bachelorudstillingen
1. Clara Busch – The Highest Flood – 2018
2. Emilie Tarp – Luftrum klarsol – 2018

Visions of Ukraine
1. Oleksiy Radynski – Landslide – 2017
2. Yuriy Hrytsyna – Varta1, Lviv, Ukraine – 2014

Programmet varer ca 1,5 time og finder sted i Charlottenborg Art Cinema.

23 May
16.30 - 17.30

Art Talk ved Kirstine Roepstorff og Michael Thouber

Art Week

Art Talk ved kunstner Kirstine Roepstorff og direktør for Kunsthal Charlottenborg Michael Thouber. Kunsthal Charlottenborg viser over sommeren den hidtil største soloudstilling af den danske kunstner Kirstine Roepstorff. Som en af sin generations mest alsidige billedkunstnere skaber Kirstine Roepstor værker, der er både æstetiske, socialpolitiske, sanselige og eksistentielle. Samtalen tager sit udgangspunkt i udstillingen og i Kirstine Roepstorff s nylige bidrag til Venedig Biennalen 2017, hvor hun var Danmarks repræsentant.

Apollos restauratør, Frederik Bille Brahe, komponerer aftenens ART MENU sammen med Kirstine Roepstorff, der bidrager med urter og planter fra egen skov og have.

Talken er arrangeret af Art Week og afholdes i Apollo Bar & Kantine.

22 May
20.00 - 22.00

1=1+1 – Kunstakademiets bachelorudstilling: Film + Visioner fra Ukraine

Art Week

Som en del af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskolers bachelorudstilling præsenteres en række film af de studerende sammen med to udvalgte film, der går under titlen Visions of Ukraine kurateret af Erdal Bilici og Søren Rye.

Film under bachelorudstillingen
1. Clara Busch – The Highest Flood – 2018
2. Emilie Tarp – Luftrum klarsol – 2018

Visions of Ukraine
1. Oleksiy Radynski – Landslide – 2017
2. Yuriy Hrytsyna – Varta1, Lviv, Ukraine – 2014

Programmet varer ca. 1,5 time og finder sted i Charlottenborg Art Cinema.

18 May
17.00 - 18.00

Jakob Kullberg vs. Kresten Osgood

Charlottenborg Music

Den internationalt anerkendte cellist Jakob Kullberg møder jazzmusikeren Kresten Osgood på en helt åben bane. Selv om Osgood og Kullberg kommer fra meget forskellige baggrunde vil de to vil improvisere en koncert sammen.
 
Jakob Kullberg er især kendt for sit tætte samarbejde med Per Nørgård, som har skrevet flere værker til ham, bl.a. sin anden cellokoncert “Momentum”. Han har et stort repertoire af både traditionelle og moderne værker og har spillet ved flere store internationele musikfestivaller, f.-eks. Aldeburgh Festival, Warsaw Autumn Festival og Huddersfield Festival. Kullberg er en af sin generations mest betydningsfulde cellister med speciale i ny musik.
 
Jakob Kullberg – cello
Kresten Osgood – trommer
16 May
17.00 - 19.00

Afgang 2018 LIVE vol. 2

Kunsthal Charlottenborg glæder sig over at kunne præsentere ‘Afgang 2018 LIVE vol. 2’ der også fungerer som den officielle finissage for ’Afgang 2018’ med en lang række planlagte begivenheder.

Lancering af publikation: præsentation af kunstnernes eget katalog – vi serverer et glas bobler og fejrer den nye udgivelse!

Kurator Henriette Bretton-Meyer introducerer værker i udstillingen sammen med kunstnerne Louka Anargyros, Viktor-Emil Dupont Billund, Kinga Bartis, Emelie Carlén og Ida Retz Wessberg. Desuden introducerer Albin Werle sit værk, der tager form som et spil, som alle er velkomne til at deltage i. Spilletiden varierer fra spil til spil, og deltagerne kan frit gå til og fra kl. 17–19.

Udover omvisningen i udstillingen præsenteres en række andre projekter af de udstillende kunstnere:

David Stjernholm: Streams (2015)
I det meditative værk ’Streams’ ses en fossende flod, hvor vandet naturstridigt strømmer i begge retninger. Effekten af disse digitale og unaturlige strømme bliver forstærket i værkets lydside, som består af en lydoptagelse fra en serverpark som til forveksling lyder som en fossende flod.

Fabian Wigren: Tårar; Ögonens Crescendo / Tears; the eyes Crescendo (2015)
I den homogene by Umeå sker der mystiske ting om natten. Folk begynder at udfordre deres sociale roller, og prøver at konstruere nye i forklædning af nattens mørke.

Emilia Bergmark: Still Life (Can’t live with you, can’t live without you) (2017)
Kun denne dag er det muligt at opleve Emilia Bergmark’s skulptur ‘Still Life (Can’t live with you, can’t live without you)’ på Kunsthal Charlottenborg. Værket er en blomsterbuket, der kombinerer forskellige blomster til at give beskeden ‘Can’t live with you, can’t live without you’ i et sprog baseret på blomster – en form for kryptologisk kommunikation, der ofte blev brugt i det victorianske England til at udtrykke følelser, der ikke kunne siges højt. Ligesom vi bruger emojis i dag, så var sproget med blomster tilskrevet en bestemt mening og grammatik til hver enkelt blomst, der diskret kunne udtrykke kærlighed, begær, bedrag, venskab, had og misundelse. Blomster af Rebecca Nørgaard.

Orchid Domain feat. Vid Edda: Det Lange Ridt
Vid Edda er et samarbejde mellem Alexander Holm og Chris Shields. I deres kompositioner arbejder de med stemme, syntetiske lyde og bånd-loops som materiale. Det er første gang de to projekter forenes. Der er stor forskel i arbejdet med lydlig tekstur, men en fælles forståelse af at musik handler mere om følelser end om struktur.

Sara Sjölin: Charlie och pjadde (2018) + A while ago, we were feeding Eva
To videoer tilknyttet Sara Sjölins værker i ‘Afgang 2018’.

SxR
SxR består af Stephanie Bech og Ribka M. Pattinama Coleman, der har lavet et sæt specielt til denne aften. Dyrelivet er fokus for kompositionen. Truede arters sang vil akkompagneres med blandt andet vokal, digitale og akustiske instrumenter.

Louis Scherfig: READING SHOW

15 May
12.00 - 20.00

LYS PÅ

Cecilie Sylvest Carlsen

Den unge dokumentarfilminstruktør Cecilie Sylvest Carlsen har været flue på væggen hos en af Kunstakademiets afgangskunstnere fra 2016.

Christine Overvad Hansen er lige dimitteret fra Kunstakademiet og skal til at skabe sig et navn som kunstner. Hendes kunstværker oplever stigende popularitet, men det er svært at tjene penge. Filmen følger Christine i hendes søgen på at finde en balance mellem kunstnerisk og økonomisk succes.

Instruktør, manuskript og A-fotograf: Cecilie Sylvest Carlsen
Klipper: Jacob Utzon
Producer: Jasmin Julie Ravesh
Grafik: Laurent Gehin

Spilletid: 20:21 min.
Filmen screenes fra 15.-20. maj i Charlottenborg Art Cinema.

13 May
12.00 - 17.00
, , , ,

Lille Bogdag

Fri entré 12.-13. maj

Oplev bl.a. Pia Juul, Morten Søndergaard, Katrine Ottarsdóttir & Asger Schnack. Og masser af knalddygtige debutanter, en telefonboks, hvor du kan ringe til en bog, og et arrangement, hvor du kan spise en bog, gratis visning af filmen “Dreaming Murakami, panelsamtaler, udstillinger med tegninger og kunstbøger og alt muligt andet uforudsigeligt og smukt. Vi glæder os til at se jer alle sammen og fejre de fine ord i bøgerne med jer.

12.00-14.00
Gratis visning af filmen ”Dreaming Murakami” m.introduktion af
filmskaber Nitesh Anjaan (1 time)
Panelsamtale med oversættere v/ François-Eric Grodin,
Anne Marie Têtevede, Lotte Jansen og Shekufe Tadayoni Heiberg.
Moderator: Thorbjørn Zeuthen Tirsted (1 time)

13.00-14.45 Apollo Kantine
”SPIS EN BOG” I APOLLO KANTINE
4 retters menu og oplæsning af Anders Haahr Rasmussen fra
hans nyudgivne kogebogsroman Det var ikke planen at købe kålroer .
(250 kr. for frokost + signeret eksemplar). Køb billet her.

14.15-15.00
Rolf Sparre Johansson, Kronstork
Kasper Ralsted Jensen, Vild Maskine
Pia Juul, Asger Schnacks Forlag

15.00-15.45 TIDSSKRIFTER
Anders Rishøj, Kulturo
Liv Sejrbo Lidegaard, Trappe Tusind
Videopoesi, Slagtryk:
Anna Mørk Maegaard: Snavs
Iben Konradi Brodersen: Drømmen om et liv
Frederik Bjerre Andersen: Appelsin

15.45-16.45 DØDE FORFATTERE & OVERSÆTTELSE
Samtale mellem forlæggerne Anders Jørgen Mogensen (Escho),
Mads Peder Lau Pedersen (Sidste Århundrede) og Peter Thiesen (Sisyfos).
Moderator: Rasmus Riiskjær (30 min.).
Emmanuelle Richard v/ Sofie Vestergaard Jørgensen, Etcetera
Om Slangeklubben, et dansk Julio Cortazár-selskab, v/ Liv Camilla Skjødt, Ane-Grethe
Østergaard, Martin Zerlang og Jørn Boisen.

16.45-17.10
Katrin Ottarsdóttir m. musiker Ravnur Huginsson Eide, Torgard

– OG TAK FOR I ÅR

Fri entre. Alle tider i programmet er ca.-tider, og hvis der ikke står andet, foregår arrangement i biografen.

Læs mere om Lille Bogdag

12 May
12.00 - 19.00
, , , ,

Lille Bogdag

Fri entré 12.-13. maj

Oplev bl.a. Pia Juul, Morten Søndergaard, Katrine Ottarsdóttir & Asger Schnack. Og masser af knalddygtige debutanter, en telefonboks, hvor du kan ringe til en bog, og et arrangement, hvor du kan spise en bog, gratis visning af filmen “Dreaming Murakami, panelsamtaler, udstillinger med tegninger og kunstbøger og alt muligt andet uforudsigeligt og smukt. Vi glæder os til at se jer alle sammen og fejre de fine ord i bøgerne med jer.

12.00-13.15
Velkomst v/ Lille Bogdag-holdet
Jonas Eika, Basilisk
Asger Schnack, Fuglekøjen
Daniel Boysen, Silkefyret
Noa Kjærsgaard Hansen, Korridor

12.15-13.00 Nedre foyers kontor
“MARKING BREATH”, kunstworkshop v/ Sophie Dupont, hvor du kan ridse dine åndedrag i kobber.

13.00-14.45 Apollo Kantine
”SPIS EN BOG” l APOLLO KANTINE. 4 retters menu og oplæsning af Anders Haahr Rasmussen fra hans
nyudgivne kogebogsroman Det var ikke planen at købe kålroer .
(250 kr. for frokost + signeret eksemplar). Køb billet her.

13.15-14.30
Marie Louise Tüxen, Vild Maskine
Rikke Oberlin Flarup, Vild Maskine
Shekufe Tadayoni Heiberg, URO
Maria Lundborg, Apuleius’ Æsel
Özcan Ajrulovski, Copenhagen Storytellers

14.30-16.30
Åben ORDination v/ Morten Søndergaard (1 time)
Fællesoplæsning af Mikrofest (30 min.)
Koncert med Olesen/Mørtel (30 min.)

16.30-17.15
Pauline Jupin, videoperformance, Arkiv for Detaljer
Helene Gamst & Jacob Birch, Roulette Russe
A. Silvestri og A. Rune, SMSpress

17.15-19.00
Martin Paludan, Brændpunkt
Katla Styx, Baggaardsbaroner
Marie Ladefoged, Det Poetiske Bureau
Chr. Winther, SMSpress
Kasper Them Larsen, OVO press
Ida Monrad Graunbøl m. guitarist Jonas Jensen, Ekbátana

Fri entre. Alle tider i programmet er ca.-tider, og hvis der ikke står andet, foregår arrangement i biografen.

Læs mere om Lille Bogdag

11 May
12.00 - 20.00

★ by Johann Lurf

CAFx - Copenhagen Architecture Festival

ET INTERGALAKTISK NATTEHIMMEL-ORGIE, HVOR DU KAN FLYVE VÆK PÅ STJERNEDÆKKEDE FILMKLIP FRA HUNDREDVIS AF FILM.

En film uden svar, men med ligeså mange spørgsmål som stjernerne i universet. Johann Lurf har valgt et spændende, stadigt ekspanderende emne for sin spillefilmsdebut: Stjernerne i biografen. Ikke filmstjernerne, men nattehimlens stjerner fra Georges Méliès’ 1800-tals rumeventyr, over Star Wars til nutidens film i sci-fi-genren og omegn. Stjerne-fragmenterne vises uden for deres sammenhæng, som magiske felter af mørke overstrøet med muligheder. Lurf viser forførisk, hvordan biograffilm har brugt stjernerne som endeløse metaforer og drømmescenarier, mens vores egne tanker flettes ind i fantastiske fantasiuniverser. Tag med på et filmtrip ud i rummets galakser og sorte huller – kun fantasien sætter grænserne!

Tak til Den Østrigske Ambassade for støtte til Johann Lurfs besøg. Arrangementet vil være på engelsk

10 May
12.00 - 20.00

★ by Johann Lurf

CAFx - Copenhagen Architecture Festival

ET INTERGALAKTISK NATTEHIMMEL-ORGIE, HVOR DU KAN FLYVE VÆK PÅ STJERNEDÆKKEDE FILMKLIP FRA HUNDREDVIS AF FILM.

En film uden svar, men med ligeså mange spørgsmål som stjernerne i universet. Johann Lurf har valgt et spændende, stadigt ekspanderende emne for sin spillefilmsdebut: Stjernerne i biografen. Ikke filmstjernerne, men nattehimlens stjerner fra Georges Méliès’ 1800-tals rumeventyr, over Star Wars til nutidens film i sci-fi-genren og omegn. Stjerne-fragmenterne vises uden for deres sammenhæng, som magiske felter af mørke overstrøet med muligheder. Lurf viser forførisk, hvordan biograffilm har brugt stjernerne som endeløse metaforer og drømmescenarier, mens vores egne tanker flettes ind i fantastiske fantasiuniverser. Tag med på et filmtrip ud i rummets galakser og sorte huller – kun fantasien sætter grænserne!

Tak til Den Østrigske Ambassade for støtte til Johann Lurfs besøg. Arrangementet vil være på engelsk

9 May
18.00 - 19.00

Kim Richard Adler Mejdahl

Tonight is Art - rundtur til de københavnske kunsthaller

Som en del af den fælles rundtur Tonight i Art præsenterer Kunsthal Charlottenborg en audiovisuel oplevelse skabt af kunstneren Kim Richard Adler Mejdahl, der er modtager af Forårsudstillingens Solopris 2018 med værkerne ‘ODE’ og ‘No Ozone’. Juryen begrundede deres valg ved at prise værkerne for deres “[…]energifyldte univers, hvis intense personlige udtryk slører grænserne mellem kunst og liv”.

Nu kan du opleve ham live til Tonight is Art, hvor han præsenterer et VJ-sæt der kombinerer video med elektronisk musik. Samtidig er der mulighed for at købe aftensmad til en fornuftig pris i Apollo Bar.

Kim Richard Adler Mejdahl studerer på Det Kongelige Danske Kunstakademi og har siden 2013 optrådt og udgivet musik under sit alias Kim Kim.

Kom og oplev et helt unikt – og vanvittigt – audiovisuelt værk i Kunsthal Charlottenborg biograf kl. 18.00.

De fem københavnske kunsthaller Den Frie Udstillingsbygning, Kunstforeningen GL STRAND, Nikolaj Kunsthal, Overgaden – Institut for Samtidskunst og Kunsthal Charlottenborg har sammen skabt Tonight is Art – et storslået eventprogram med performances, teater, dans, lyd, mad og kunst selvfølgelig. Programmet strækker sig fra eftermiddag til langt ud på aftenen og afsluttes med koncert og afterparty.

9 May
12.00 - 16.00

★ by Johann Lurf

CAFx - Copenhagen Architecture Festival

ET INTERGALAKTISK NATTEHIMMEL-ORGIE, HVOR DU KAN FLYVE VÆK PÅ STJERNEDÆKKEDE FILMKLIP FRA HUNDREDVIS AF FILM.

En film uden svar, men med ligeså mange spørgsmål som stjernerne i universet. Johann Lurf har valgt et spændende, stadigt ekspanderende emne for sin spillefilmsdebut: Stjernerne i biografen. Ikke filmstjernerne, men nattehimlens stjerner fra Georges Méliès’ 1800-tals rumeventyr, over Star Wars til nutidens film i sci-fi-genren og omegn. Stjerne-fragmenterne vises uden for deres sammenhæng, som magiske felter af mørke overstrøet med muligheder. Lurf viser forførisk, hvordan biograffilm har brugt stjernerne som endeløse metaforer og drømmescenarier, mens vores egne tanker flettes ind i fantastiske fantasiuniverser. Tag med på et filmtrip ud i rummets galakser og sorte huller – kun fantasien sætter grænserne!

Tak til Den Østrigske Ambassade for støtte til Johann Lurfs besøg. Arrangementet vil være på engelsk

8 May
12.00 - 20.00

★ by Johann Lurf

CAFx - Copenhagen Architecture Festival

ET INTERGALAKTISK NATTEHIMMEL-ORGIE, HVOR DU KAN FLYVE VÆK PÅ STJERNEDÆKKEDE FILMKLIP FRA HUNDREDVIS AF FILM.

En film uden svar, men med ligeså mange spørgsmål som stjernerne i universet. Johann Lurf har valgt et spændende, stadigt ekspanderende emne for sin spillefilmsdebut: Stjernerne i biografen. Ikke filmstjernerne, men nattehimlens stjerner fra Georges Méliès’ 1800-tals rumeventyr, over Star Wars til nutidens film i sci-fi-genren og omegn. Stjerne-fragmenterne vises uden for deres sammenhæng, som magiske felter af mørke overstrøet med muligheder. Lurf viser forførisk, hvordan biograffilm har brugt stjernerne som endeløse metaforer og drømmescenarier, mens vores egne tanker flettes ind i fantastiske fantasiuniverser. Tag med på et filmtrip ud i rummets galakser og sorte huller – kun fantasien sætter grænserne!

Tak til Den Østrigske Ambassade for støtte til Johann Lurfs besøg. Arrangementet vil være på engelsk

7 May
17.00 - 19.00

From Wetware Art to Greeness Studies

Jens Hauser (DE)

Hvad er en ‘krop’ der kan ‘koreograferes’ i dag? Mediefilosof og kurator Jens Hauser har udtænkt udtrykket “mikroperformativitet” for at forstå, hvordan samtidens kunstnere iscenesætter det levende i en sammenhæng mellem æstetik, performance og techno-science. Han udfordrer vores nuværende forståelse af, hvad der er ‘liv’ og ‘natur’ ved at præsentere en rejse fra wetware kunst til grønne studier.

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entré.

Mere information på Dansehallerne.dk.

6 May
15.00 - 17.00

Pontus Lidberg (SE)

Kunstnersamtale med Pontus Lidberg; anerkendt koreograf, filmskaber og den nye kunstneriske leder af Dansk Danseteater.
Pontus Lidberg fortæller om kunstneriske visioner og ambitioner for Dansk Danseteater, hans koreografiske arbejde og hans liv som skabende koreograf med hele verden som arbejdsplads.

Den uformelle samtale mellem Pontus Lidberg og Dansehallernes leder Efva Lilja er åben for alle med billet til Kunsthal Charlottenborg.

Mere info på Dansehallerne.dk.

5 May
11.00 - 17.00

Kollektiveksperimenter 1968-2018

CAFx - Copenhagen Architecture Festival

SERIE AF FILM OG OPLÆG OM KOLLEKTIVE OG AKTIVISTISKE BOLIGEKSPERIMENTER FRA CHRISTIANIA, BZ, UNGDOMSHUSET, M.M. HVAD HAR VI LÆRT SIDEN 1968 OG HVORDAN EKSPERIMENTERER VI I DAG MED KOLLEKTIVE BOFORMER?

50 år efter 1968, hvor eksperimenterende kollektiver og ‘kommuner’ blomstrede i Danmark, undersøger vi hvad, vi har lært og hvad der er sket efterfølgende. Fejr jubilæet for 1968 ved via filmmediet og øjenvidneberetninger at diskutere, hvordan kollektive bottom-up-initiativer omkring Christiania, Ungdomshuset på Jagtvej 69 og Thy-lejren og deltag i debatten om udviklingen af kollektive boformer. Den hollandske kurator, forsker og aktivist René Boer fra forskningsplatformen Failed Architecture vil moderere og perspektivere til Holland, hvor BZ-kulturen historisk har præget byudviklingen ud fra forsknings- og udstillingsprojektet The Architecture of Appropriation, et samarbejde med Het Nieuwe Instituut i Rotterdam (2017).

René Boer, Failed Architecture og kurator af udstillings- og forskningsprojektet The Architecture of Appropriation (NL), Ole Lykke, arkivar Christiania, Carsten Hoff, arkitekt og pionér i Thy-lejren, Gyda Heding, medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation (Ø), aktiv i BZ-bevægelsen i 1980erne.

Du kan vælge at følge hele programmet eller deltage i dele af det.

Program:

ARCHITECTURE OF APPROPRIATION

11.00-11.45 Præsentation af René Boer, Urban geograf (Failed Architecture og Non-Fiction NL)

Hvad hvis retten til billige boliger, arbejde og gode livsbetingelser i stedet for ejendomsret var hovedprioriteten i byudviklingen? Siden har 1960ernes besættere, der arbejdede for denne idé, været et bidrag til byudviklingen ved at appropriere dele af byen og forandre den udefra og ind. Gennem en undersøgelse af temaer som ledighed, ejerskab og kollektive boliger, udfolder forskningsprojektet Architecture of Appropriation, hvordan byens infrastruktur kan tilpasses, hvordan netværker kan omkonfigureres og, hvordan bygninger kan gentænkes.

12.00-13.30 Filmvisning af BZ af Helle Hansen efterfulgt af Q&A med ex-BZ’er Gyda Heding (2006, 72 min)

Filmen portrætterer udviklingen en radikal ungdomsbevægelse på Nørrebro i København. Aktivisterne skrev senere historie under navnet ‘BZ’ i kraft af deres husbesættelser, gadeaktioner og militante konfrontationer med politiet. Helle Hansens dokumentar er den første film, der detaljeret undersøger BZ-bevægelsens historie.

13.30-14.00 frokostpause

LOKALE PERSPEKTIVER

Præsentationer efterfulgt af Q&A og modereret af Rene Boer

14.00-14.15 Carsten Hoff, arkitekt, aktiv i Thylejrens tilblivelse i 1970
14.15-14.30 Ole Lykke, Christianias Lokalhistoriske Arkiv
14.30-14.45 Gyda Heding, medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation (Ø), aktiv i BZ-bevægelsen i 1980erne
14.45-15.15 Q&A
15.45-16.30 Filmvisning af byggeeksperimenter i Thylejren under ‘the summer of love’ i 1970 (ca. 20 min.) af Carsten Hoff med Q&A

Arrangementet vil være på engelsk – mød op og køb din billet direkte  på Kunsthal Charlottenborg.

4 May
17.00 - 21.00
, , ,

Heartland programlancering

Heartland er stolte over at kunne præsentere det endelige program til årets festival d. 31. maj til 2. juni på Egeskov Slot.

Det fejrer de i samarbejde med Kunsthal Charlottenborg ved at invitere til programlancering fredag d. 4. maj kl. 17 til 21. til en aften med:

MUSIC TALKS FOOD ART

På aftenen offentliggør de deres programavis, den nye Heartland kortfilm skabt af instruktør Camilla Ramonn samt samarbejdet med den internationalt anerkendte kunstner Jeppe Hein, der har skabt et værk og den officielle T-shirt til Heartland 2018.

Der vil være gratis økologiske US LAGER øl fra Albani, drinks fra BRUS og selvfølgelig en Heartland madoplevelse i vente.

Program:
Kl. 17  Dørerne åbner, mad, drinks og gratis øl
Kl. 17 DJ – Josefine Winding og Niels Fejrskov Juhls (GENTS)
Kl. 17.30 Velkomst
Kl. 18  BARSELONA (LIVE)
Kl. 19  TALK tba
Kl. 21 Tak for i aften

30 Apr
19.00 - 21.00

Den Haptiske Serie

Marie Topp (DK) og Julia Giertz (SE)

Danserne Julia Giertz og Marie Topp introducerer det helt nye værk, Liaisons, deres tankerne bag den samlede serie og de taler om deres kontinuerlige samarbejde. Dette foregår i en samtale med Naya Moll og publikum.

De to kunstnere Giertz og Topp tog i 2016 initiativ til en nye serie af værker med udgangspunkt i haptisk perception. Her undersøges hvordan politiske og kulturelle strukturer er indlejret i sansningen. Serien udforsker det feministiske potentiale i at arbejde med sanserne og kroppen og teatret som et potentielt rum for nye erkendelser.

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION og foregår på engelsk. Der er fri entre.

Læs mere her

26 Apr
18.00 - 20.00

States of Desolation

Art Films #1

Den første screening af Art Films-programmet afsøger menneskets eksistens set op imod en baggrund, der både omfatter naturen, historien, en tilstand af isolation, lokalt forankrede myter og frie forestillinger. Det sker via tre veludførte film skabt af Ali Cherri, John Skoog samt Maria von Hausswolff og Anne Gry Friis Kristensen.

The Digger af Ali Cherri 24 min – 2015

Gennem tyve år har Sultan Zeib Khan våget over  et ødelagt begravelsessted, en såkaldt nekropol, fra den yngre stenalder, beliggende i Sharjah-ørkenen i De Forenede Arabiske Emirater. Selv om den vidvinklede kameraføring fremstår majestætisk, har den ikke til hensigt at monumentalisere det sete: stedets egen skønhed og enorme udstrækning taler for sig selv. Værket afsøger, hvordan et enkelt menneske kan blive del af et landskap, der overvælder ham, men som samtidig synes at have brug for hans hjælp. Sultan ses under klipper, der ser ud, som om de vil opsluge ham, eller vises som en ganske lille skikkelse, der dukker op i det store landskab bagerst i billedet, bærende på en spade. Hver dag holder han sig travlt beskæftiget med at forhindre, at disse allerede forfaldne ruiner forfalder yderligere. Man kommer til at tænke på Hamlets ord i den berømte graverscene: ”Har denne karl ingen følelse for sit arbejde? Han synger, mens han graver en grav”. Men her er de afsjælede menneskelegemer for længst blevet til arkæologiske genstande: De kraftigt oplyste udendørs sekvenser krydsklippes med scener inde på et museum, hvor knoglerne sorteres og lægges frem til de besøgendes beskuelse.
Skiftene mellem dag og nat, men også lydbilledet, der består af mandens egen sang og lyden af hans transistorradio, peger på, at selv den største, mest altopslugende ensomhed kan tillade andres tilstedeværelse. Og de fremhæver det paradoksale ved disse tomme grave, hvor dødens tilstedeværelse blot føles endnu stærkere på grund af fraværet af menneskerester.

Reduit af John Skoog 15 min – 2014
Kamera: Ita Zbroniec-Zajt
Lyd: David Gülich

Tilbage i de tidlige 1940’ere begyndte gårdarbejderen Karl-Göran Persson at befæste sit lille hus i det flade sydsvenske landskab. Han ønskede at bygge et sted, hvor han og den lokale landsbybefolkning kunne søge tilflugt i tilfælde af en sovjetisk invasion. Han indsamlede alt det metal, han kunne få billigt eller gratis fra de omkringliggende gårdejere, og brugte det til at afstive de nye cementmure, ham støbte omkring husets oprindelige udvendige vægge. Karl-Göran boede alene i huset og fortsatte sine ombygninger frem til sin død i 1975.

Entrance to the End af Maria von Hausswolff, Anne Gry Friis Kristensen 30 min, 2017

Denne film er en syret og brutal psyko-etnografisk ekspedition ind i underbevidsthedens tropiske jungle. De fortættede tropiske motiver i ”Entrance to the End” blev indfanget på analog 16mm-film i Panamas jungler af Maria von Hausswolff under en tur til Panama, mens hele filmens lydside er optaget på et kassettebånd af medinstruktøren Anne Gry Kristensen. Titelkort slår tonen an og definerer en ny junglelov: ”Vi kom ikke til at dominere verden, fordi vi var de klogeste eller bedst egnede … men fordi vi var de sygeste, vildeste motherfuckers af dem alle.” Hausswolff og Kristensens mørke audiovisuelle værk fremstår som underbevidsthedens svar på  1970’ernes ultravoldelige italienske kannibalfilm – og som et modsvar på enhver romantisk idé om naturen som et harmonisk sted, der står i balance med sig selv og dens indvånere.

Filmprogrammet Art Films er kurateret af Erdal Bilici. Filmforevisningerne finder sted én gang om måneden i Kunsthal Charlottenborgs biograf.

25 Apr
17.00 - 19.00

Afgang 2018 LIVE vol. 1

Kunsthal Charlottenborg glæder sig over at kunne præsentere ‘Afgang 2018 LIVE’, hvor bl.a. Albin Werle, Emilia Bergmark, David Stjernholm, Louka Anargyros, Emil Alenius Boserup, Ida Retz Wessberg, George Koutsouris og Kinga Bartis fra årets afgangsudstilling er på programmet.

Guidet rundvisning – i udstillingen
Kurator Henriette Bretton-Meyer introducerer sammen med de udstillende kunstnere Louka Anargyros, Emil Alenius Boserup, Ida Retz Wessberg, George Koutsouris, Kinga Bartis blandt flere deres værker i udstillingen. Albin Werle introducerer sit værk, der tager form som et spil, og alle er velkomne til at deltage i spillet. Spilletiden varierer fra spil til spil, og deltagerne kan frit gå til og fra ml. kl. 17 – 19.

David Stjernholm – i biografen
Chameleon (2014), HD video
I værket Chameleon ses et udsnit af en kamelæons farverige overflade. Ganske langsomt og på grænsen til den menneskelige perception, forskyder kamelæonens farver sig. Denne forskydning bliver roligt ved indtil farverne vender tilbage til udgangspunktet og det hele gentager sig.

Emilia Bergmark: Heaven and Earth – i biografen
Oplev det absurd- humoristiske stykke lydteater, som Emilia Bergmark har skabt til ‘Afgang 2018’. Med referencer til andre kunstnere, såsom den tyske dramatiker og systemkritiker Bertolt Brecht og den tyske tekstilkunstner Anni Albers, funderer den elegante italienske Alessi-kedel i en længere monolog over meningen med at lave billedkunst i en verden, der fetisherer mad og design.

Orchid Domain feat. Ursula Raasted: Stemmekorrespondance – i biografen
Ursula Raasted er uddannet dramatiker fra Brown University i USA. Hun er bosat i Berlin og arbejder med iscenesættelse og lyddesign. Performance-koncert for to vokaler in absentia. Kompositionen afspilles i biografen denne aften, og er ligeledes udgivet på en 7″ vinyl, tilgængelig i Kunsthal Charlottenborgs boghandel.

Gratis adgang – arrangementet vil være på engelsk.

24 Apr
12.00 - 20.00

#MeToo Mosaik

Meta Film Doc

Vises fra 24. april – 6. maj på Kunsthal Charlottenborg.

Meta Film Doc har produceret en filmisk #MeToo mosaik, der belyser og skaber forståelse for, at sexisme og seksuelle magtudøvelser finder sted i alle brancher og i samfundet generelt.  100 skuespillere genfortæller hver én enkelt #MeToo beretning fra kvinder og mænd, som har oplevet sexismen i dens forskellige afskygninger.

Projektet lanceres landsdækkende d. 9. april på dkmetoo.dk, hvor der findes mere information.

#MeToo mosaikken er produceret af Meta Film Doc. Producere: Mette Bjerregaard & Meta Louise Foldager Sørensen.

 

 

23 Apr
19.00 - 21.00

Global Stories

Ditte Maria Bjerg

Instruktør Ditte Maria Bjerg vil præsentere arbejdsprocessen bag hendes to seneste værker: “Jeg er også Somalia” (2017) og “Nihao Nuuk” (2015).

Ditte Maria Bjerg står bag produktionsplatformen Global Stories, der siden 2009 har skabt dokumentarfilm, udstillinger og forelæsninger. Alle med udgangspunkt i globale dilemmaer og bygget på en naiv passion for at stimulere vores globale empati.

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION i Charlottenborg Art Cinema og foregår på engelsk. Der er fri entre.

Læs mere her

16 Apr
19.00 - 21.00

The Membrane Project encounters with the non human body

Tina Tarpgaard

Mød koreograf Tina Tarpgaard fra Recoil Performance Group, som deler sine tanker og erfaringer fra igangværende udforskninger af menneskelige møder med det ikke-menneskelige i en kunstkontekst.

Der vil i forlængelse af præsentationen åbnes op for en diskussion om økologi og bæredygtighed og på hvilken måde, det kan påvirke det kunstneriske arbejde og metoder.

Eventen en en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION i Charlottenborg Art Cinema og foregår på engelsk. Der er fri entre.

Læs mere her

15 Apr
16.00 - 17.00

Folkets All Out Choir

Folkets All Out Choir & Dansehallerne

Folkets All Out Choir sætter folkenarrativer og symboler på spil i Københavns gader. Vores flag, vores sang, vores folk… Hvad inkluderer dette ‘vores’?! Det sker første gang på gårdspladsen foran Kunsthal Charlottenborg 14.-15. april og efterfølgende på andre pladser rundt om i København.

Otte unikke performere optræder simultant ved siden af hinanden med hver sit forskellige forløb. Vores fælles symboler bliver brugt på en individuel måde til at skabe en forestilling som handler om mangfoldighed, forskellighed og uventet harmoni.

De 8 optrædende opfører en serie scener der krydsklipper imellem sang, performance og stærke dagligdagsbilleder. I et intenst flow løfter hele gruppen gadens publikum ind i en fortælling der har sit udgangspunkt i dem selv – folket – og de indre stemmer et menneske indeholder.

Eventen er gratis og præsenteres i et samarbejde mellem Folkets All Out Choir og Dansehallerne.

14 Apr
16.00 - 17.00

Folkets All Out Choir

Folkets All Out Choir & Dansehallerne

Folkets All Out Choir sætter folkenarrativer og symboler på spil i Københavns gader. Vores flag, vores sang, vores folk… Hvad inkluderer dette ‘vores’?! Det sker første gang på gårdspladsen foran Kunsthal Charlottenborg 14.-15. april og efterfølgende på andre pladser rundt om i København.

Otte unikke performere optræder simultant ved siden af hinanden med hver sit forskellige forløb. Vores fælles symboler bliver brugt på en individuel måde til at skabe en forestilling som handler om mangfoldighed, forskellighed og uventet harmoni.

De 8 optrædende opfører en serie scener der krydsklipper imellem sang, performance og stærke dagligdagsbilleder. I et intenst flow løfter hele gruppen gadens publikum ind i en fortælling der har sit udgangspunkt i dem selv – folket – og de indre stemmer et menneske indeholder.

Eventen er gratis og præsenteres i et samarbejde mellem Folkets All Out Choir og Dansehallerne.

13 Apr
18.00 - 22.00

Afgang 2018

Til dette års afgangsudstilling præsenterer 25 dimittender fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler nye værker i kunsthallen.

Årets afgangsstuderende arbejder med forskellige stilarter og udtryksformer, der spænder fra video og maleri over skulptur til installation og performance. Noget er i stor og imponerende skala andet helt flygtigt eller porøst. Tilsammen udgør de det bedste bud på et udsagn om samtidskunstens fremtidige udtryk.

Årets udstillende kunstnere er:
Banaan Al-Nasser, Louka Anargyros, Kinga Bartis, Emilia Bergmark, Viktor-Emil Dupont Billund, Emil Alenius Boserup, Emelie Carlén, Ockie Basgül Dogan, Sebastian Hedevang, Anna Kristine Holmberg, David Stjernholm, Morten Knudsen, George Koutsouris, Stephanie Bech, Frederik Worm, Frederik Næblerød, Stefan Plahn, Asta Lulu Refn, Kristoffer Raasted, Louis Scherfig, Sara Sjölin, Marco Spörle, Albin Werle, Ida Retz Wessberg, Fabian Wigren.

Udstillingen er kurateret af Henriette Bretton-Meyer.

9 Apr
19.00 - 21.00

Kunstpolitik og publikum

Tuomas Laitinen (FI)

Dansehallerne har inviteret forsker, leder, performancekunstner og forfatter Tuomas Laitinen (FI), der forsker i området, til at bidrage med at udfolde emnet – efterfølgende er der en åben diskussion.

Hvad er publikum? Hvorfor er de der? En præsentation af en kunstnerisk forskningspraksis fokuseret på spørgsmålet om publikum – eller publikum som et spørgsmål. Baggrunden for dette er de deltagerinddragende, oplevelsesmæssige, relationelle og fordybende forestillinger, som tager publikum med som en del af deres kunstneriske materiale, proces og endda forfatterskab.

Tuomas Laitinen kunstneriske praksis drejer sig om at opfinde nye former for performance, der er baseret på publikums kropslige oplevelse og stiller spørgsmål ved det at være tilskuer.

Eventen er en del af Dansehallernes program CHOREOGRAPHY IN ACTION iCharlottenborg Art Cinema og foregår på engelsk. Der er fri entre.

Læs mere her

9 Apr
12.00 - 16.00

★ by Johann Lurf

CAFx - Copenhagen Architecture Festival

ET INTERGALAKTISK NATTEHIMMEL-ORGIE, HVOR DU KAN FLYVE VÆK PÅ STJERNEDÆKKEDE FILMKLIP FRA HUNDREDVIS AF FILM.

En film uden svar, men med ligeså mange spørgsmål som stjernerne i universet. Johann Lurf har valgt et spændende, stadigt ekspanderende emne for sin spillefilmsdebut: Stjernerne i biografen. Ikke filmstjernerne, men nattehimlens stjerner fra Georges Méliès’ 1800-tals rumeventyr, over Star Wars til nutidens film i sci-fi-genren og omegn. Stjerne-fragmenterne vises uden for deres sammenhæng, som magiske felter af mørke overstrøet med muligheder. Lurf viser forførisk, hvordan biograffilm har brugt stjernerne som endeløse metaforer og drømmescenarier, mens vores egne tanker flettes ind i fantastiske fantasiuniverser. Tag med på et filmtrip ud i rummets galakser og sorte huller – kun fantasien sætter grænserne!

Tak til Den Østrigske Ambassade for støtte til Johann Lurfs besøg. Arrangementet vil være på engelsk

8 Apr
20.00

Pernille Rosendahl

Ekstra

Et af de største og smukkeste udstillingssteder for samtidskunst i Nordeuropa fyldes af lys og musik, når Kunsthal Charlottenborg inviterer Pernille Rosendahl til at give to intimkoncerter 7.-8. april 2018.

Siden Pernille Rosendahl i 2001 bragede igennem som en del af indiepopgruppen Swan Lee med debutalbummet ’Enter’, har hun fået en særplads på den danske musikscene. En position, hun understregede, da hun i 2016 udsendte sit første soloalbum ’Dark Bird’. Albummet kombinerer Pernilles sans for fine, raffinerede popmelodier tilsat et blåtonet strejf af melankoli med et søgende lydbillede, hvor der både er plads til medrivende ballader, flossede guitarakkorder samt sugende, elektroniske elementer. Dette særegne musikalske univers kommer til sin ret, når Pernille til foråret spiller en række intimkoncerter, som nogle af landets mest udtryksfulde museer skal danne ramme om. Dét er noget, Pernille glæder sig til:

“At skulle spille på nogle af Danmarks smukkeste museer er, for mig, en drøm, der går i opfyldelse. Siden udgivelsen af ‘Dark Bird’ har jeg gjort en dyd ud af at give mit publikum anderledes koncertoplevelser, når de kom ud for at opleve musikken live. Dette bliver ingen undtagelse. Jeg har besøgt de forskellige museer for at blive inspireret til denne særlige tour, og glæder mig til at spille intimkoncerter i de unikke rum.”

Praktisk info
Dørene åbner kl. 19 / Koncerten begynder kl. 20
Billetpris: 320 kr. + gebyrer
Billetkøb: Køb billet via ticketmaster.dk

OBS: Kunsthallen holder længere åbent inden Pernille Rosendahls koncerter 7. og 8. april, hvor det er muligt at se udstillingerne frem til kl. 20. Der er gratis entré fra kl. 17 begge dage.

7 Apr
20.00

Pernille Rosendahl

Udsolgt

Et af de største og smukkeste udstillingssteder for samtidskunst i Nordeuropa fyldes af lys og musik, når Kunsthal Charlottenborg inviterer Pernille Rosendahl til at give to intimkoncerter 7.-8. april 2018.

Siden Pernille Rosendahl i 2001 bragede igennem som en del af indiepopgruppen Swan Lee med debutalbummet ’Enter’, har hun fået en særplads på den danske musikscene. En position, hun understregede, da hun i 2016 udsendte sit første soloalbum ’Dark Bird’. Albummet kombinerer Pernilles sans for fine, raffinerede popmelodier tilsat et blåtonet strejf af melankoli med et søgende lydbillede, hvor der både er plads til medrivende ballader, flossede guitarakkorder samt sugende, elektroniske elementer.  Dette særegne musikalske univers kommer til sin ret, når Pernille til foråret spiller en række intimkoncerter, som nogle af landets mest udtryksfulde museer skal danne ramme om. Dét er noget, Pernille glæder sig til:

“At skulle spille på nogle af Danmarks smukkeste museer er, for mig, en drøm, der går i opfyldelse. Siden udgivelsen af ‘Dark Bird’ har jeg gjort en dyd ud af at give mit publikum anderledes koncertoplevelser, når de kom ud for at opleve musikken live. Dette bliver ingen undtagelse. Jeg har besøgt de forskellige museer for at blive inspireret til denne særlige tour, og glæder mig til at spille intimkoncerter i de unikke rum.”

Praktisk info
Dørene åbner kl. 19 / Koncerten begynder kl. 20
Billetpris: 320 kr. + gebyrer
Billetkøb: Køb billet via ticketmaster.dk

OBS: Kunsthallen holder længere åbent inden Pernille Rosendahls koncerter 7. og 8. april, hvor det er muligt at se udstillingerne frem til kl. 20. Der er gratis entré fra kl. 17 begge dage.

6 Apr
17.00 - 18.00

Lars Skinnebach vs. Kresten Osgood

En af danmarks helt store digtere, den kompromisløse,  Lars Skinnebach er netop nu aktuel med sin første digtsamling i seks år, lavet i samarbejde med Goodiepal. Skinnebach og Osgood har lavet en del ting sammen gennem årene, både duo, i trio med Snøleoparden og i Osgoods ottemands ensemble “Sølvtøjet”. Til denne koncert vil de interagere med hinanden på helt nye måder. Glem alt om jazz ´n poetry!

Lars Skinnebach – lyd og ord
Kresten Osgood – lyd

3 Apr
12.00

Lawrence Lek

Sinofuturism (1839-2046 AD)

Lawrence Lek
Sinofuturism (1839-2046 AD), 2017
Fuld HD Video, 60m00s
Produceret af Wysing Arts Centre, Cambridge
Courtesy: Kunstneren
 
Filmen vises i biografen på Kunsthal Charlottenborg fra 3. – 15. april 2018. Der er gratis adgang til filmvisningen når der er betalt entré til kunsthallen.
Kurateret af Toke Lykkeberg & Tranen i samarbejde med Kunsthal Charlottenborg
 
“Sinofuturisme er en usynlig bevægelse. Et spøgelse, der allerede er forankret i en trillion industrielle produkter, i en milliard individer, og i en million slørede fortællinger.” Sådan lyder åbningslinierne i kunstneren Lawrence Lek’s film Sinofuturism (1839-2046 AD) fra 2017 om en ny kinesisk futurisme.
 
I det præcis 60 minutter lange filmessay skitseres en række klichéer om det kinesiske samfund, der tilsammen tegner et billede af fremtiden. Denne fremtid ligner samtidens Kina, forklarer en digital voice-over. Men i realiteten er sinofuturisme snarere “en science fiction, der allerede eksisterer.”
 
I en gennemgang af syv stereotype forestillinger om Kina vedrørende bl.a. regnekraft, kopivirksomhed, arbejdsetik og uddannelsessystemet fremstiller Lawrence Lek Kinas kulturelle og teknologiske udvikling som en kunstig intelligens i aktion:
”Sinofuturisme er de facto en kunstig intelligens: Et massivt distribueret, neuralt netværk baseret på kopivirksomhed snarere end originalitet, afhængig af indlæring af kolossale mængder af rå data snarere end filosofisk kritik og etik, udstyret med en posthuman evne til at arbejde i en hidtil uhørt grad af kollektiv vilje til magt.”
 
Sinofuturism (1839-2046 AD) blander elementer fra science fiction, dokumentarisk melodrama, socialrealisme og kinesiske kosmologier. Sinofuturismen beskrives som en periode, der begynder med opiumskrigene i 1839. Perioden afsluttes i 2046, hvor den såkaldte teknologiske singularitet menes at indtræffe, d.v.s. en begivenhed, hvor kunstig superintelligens vil overstige menneskets med uforudsigelige konsekvenser til følge.
 
Filmen Sinofuturism (1839-2046 AD)  vises i forlængelse af udstillingen Welcome too late, der blev kurateret af Toke Lykkeberg og produceret af Kunsthal Charlottenborg og CPH:DOX i 2017. Udstillingen handlede om kunst i en tid, hvor alt fra klima til teknologi er præget af eksponentiel accelererende vækst. Imens samtiden bliver stadig mere flygtig, er megen samtidskunst stadig mindre kontemporær, altså ”med tiden”. I stedet er megen ny kunst ’ekstemporær’, altså ”ude af tiden”. Fokus bl.a. mange kunstnere er mindre på nutiden og mere på andre og større tidsligheder.
Lawrence Lek (f. 1982, Frankfurt am Main) er en simuleringskunstner, bosat i London, der skaber stedsspecifikke virtuelle verdner, videospilsessays og spekulative film. Lek er født i Frankfurt, har levet flere år i Hong Kong og er bosiddende i London.
 
Tak til: Joni Zhu, Steve Goodman, Gary Zhexi Zhang, Deforrest Brown, Samantha Culp, Justin Kim, Stephanie Bailey, Alvin Li, AVANT.org, After Us, Film & Video Umbrella, UCCA, Wysing Arts Centre
 
Kinesiske undertekster af Wenfei Wang for ‘The New Normal’, en udstilling på UCCA, Beijing.

– – –

Initially broadcast as part of Radio Study Day at Wysing Arts Centre, 21 August 2016.

Thanks to: Joni Zhu, Steve Goodman, Gary Zhexi Zhang, Deforrest Brown, Samantha Culp, Justin Kim, Stephanie Bailey, Alvin Li, AVANT.org, After Us, Film & Video Umbrella, UCCA, Wysing Arts Centre

Chinese Subtitles by Wenfei Wang for ‘The New Normal’, an exhibition at UCCA, Beijing.

27 Mar
12.00
,

The Why på Kunsthal Charlottenborg

Dokumentarfilm

I samarbejde med The Why Foundation viser Kunsthal Charlottenborg dokumentarfilmen ‘Marathon Boy’ (2010).

I filmen møder vi den indiske dreng Budhia Singh, der i en alder af tre år, allerede havde løbet seks halvmaratoner. Som fireårig nåede han op på de fulde 42 kilometer. Hans største ønske er, en dag at løbe sig hele vejen til De Olympiske Lege. Men som man næsten instinktivt mistænker, er denne drøm ikke kun den lille drengs egen opfindelse. Bag det maratonløbende vidunderbarn, kører hans adoptivfar og træner Biranchi, på cykel. En mand der selvfinansierer et børnehjem og en judo skole, og som gør alt hvad der er i hans magt, for at skabe opmærksomhed omkring Budhia og hans usædvanlige evner. Da det lokale børnevelfærds værn træder ind, bryder en politisk kamp ud, med Budhia i centrum. Og da hans biologiske mor dukker op med slum mafiaen i ryggen, for at gøre krav på sin nu berømte søn, sættes hans position som brik i et spil af voksne, der vil udnytte hans talent, virkelig på spidsen. Marathon Boy er en fortælling om det desperate behov for oprejsning, der kan eksistere i et land som Indien og en indsigt i, hvordan nogle voksne vil gå langt for at udnytte børn i denne proces.

Instruktion: Gemma Atwal. Varighed: 45 min.

22 Mar
16.00 - 18.00

Hvad vi taler om når vi taler kunst

Bikubenfonden og Kunsthal Charlottenborg inviterer til Visionssalon

Hvad sker der med den offentlige kunstfaglige debat i den nye medievirkelighed? Bikubenfonden inviterer i samarbejde med Kunsthal Charlottenborg til en debat om hvordan kunstkritikken bidrager til samtalen om kunstens betydning set i et internationalt perspektiv med paneldeltagere fra Berlin, New York og København.

Debatten raser i kritiker og kunstmiljøerne, for kunstkritikerstanden er aktuelt udfordret i Danmark, i den dansksprogede medieverden, og i den offentlige debat. De store mediehuse skærer ned på kunst- og kulturformidlingen, og herunder også på den fagligt funderede kritik. Hvorfor?

Med afsæt i tesen om, at kunstkritikken er et væsentligt led i kunstens fødekæde stilles spørgsmålet – kan kritikken være med til at højne kunstens niveau? Hvordan bliver kunsten set, italesat og vurderet? Og får kunsten den kritik den fortjener?
I et møde mellem en dansk og international kritikerstab vil Visionssalonen gerne diskutere kunstfagkritikkens betydning i dels et kunstfagligt, mediemæssigt og dannelses/samfundsmæssigt og internationalt perspektiv.  Kan vi stimulere kunstkritikkens niveau i Danmark, og måden den ser og taler om kunsten på? Kan en faglig stærk kunstkritik have en særlig betydning for kunstens niveau og generelle agtelse i samfundet.

Moderator: Nete Nørgaard Kristensen – Lektor ved Institut for medier, erkendelse og formidling, KU. forsker i kulturjournalistik- og kritik.

Panel:
Sophie Diesselhorst, redaktør Nachtkritik.de Tyskland.
Steven Zultanski, amerikansk kunstkritiker og forfatter, nu bosiddende i DK.
Line Rosenvinge, kunsthistoriker, blogger ved Børsen og bestyrelsesformand for nystiftede Forenede Kritikere.
Mikkel Carl, billedkunstner, freelance kurator og skribent.
Lasse Marker, partner i konsulentbureauet Rasmussen & Marker, forfatter til flere bøger om kulturjournalistik, -politik og -kommunikation.
Visionssaloner er Bikubenfondens debatformat på billedkunstområdet.

Salonen finder sted i Apollo Kantine, indgang til venstre for billetsalget. Tilmelding nødvendig (tilmeldingsgebyr 10 kr). Meld dig til her

NB! Salonen foregår på engelsk.

Samarbejdspartnere: Charlottenborg og Apollo bar

21 Mar
17.00 - 19.00

Bedwyr Williams

På denne Charlottenborg Art Talk vil kunstneren Bedwyr Williams fortælle om hans værkproduktion af video, tegning, installation og performance gennem de sidste 20 år.

Bedwyr Williams (f. 1974, Wales) er en internationalt anerkendt kunstner. Hans seneste udstilling ‘The Gulch’ blev vist på Barbican Art Center i 2016-2017 i London og præsenterer en ny installation, der består af en serie teatralsk iscenesatte miljøer, der sender publikum på en desorienterende rejse igennem det 90 meter lange udstillingsrum.

Generelt anvender Bedwyr Williams multimedia, performance og tekst til at undersøge friktionen mellem de ‘dødalvorlige’ og de ’banale’ aspekter af vores moderne liv. Williams er også kendt for at bringe humor ind i forholdet mellem kunstner og kurator ved at skabe absurde scenarier for dem at begå sig i. Mest aktuelt er hans arbejde med video, hvorigennem han har undersøgt temaerne dystopi og menneskehedens betydning i universet.

OBS! Denne Charlottenborg Art Talk er flyttet fra Kunsthallen pga. CPH:DOX, og finder i stedet for sted i Auditoriet i Hirschsprung, Det Kgl. Danske Kunstakademi. Peder Skramsgade 2, 3.B. 1054 København K.

7 Mar
17.00 - 18.30

KIM RICHARD ADLER MEJDAHL

MELTDOWN

Denne aftens Charlottenborg Art Talk afholdes af Kim Richard Adler Mejdahl, der modtog Forårsudstillingens Solopris med værkerne ‘ODE’ og ‘No Ozone’. Juryen begrundede deres valg ved at prise værkerne for deres “[…]energifyldte univers, hvis intense personlige udtryk slører grænserne mellem kunst og liv”.

Netop dette vil stå som aftenens tema, hvor Kim i samtale med Charlottenborgfondens formand Thomas Lindvig vil præsentere en praksis, der konstant tager brug af kunstnerens private og personlige liv med en mission om at afsløre alle de store, intersubjektive træk, som ligger i ét menneskes lille, partikulære smertehistorie.

Kim Richard Adler Mejdahl studerer på Det Kongelige Danske Kunstakademi og har siden 2013 optrådt og udgivet musik under sit alias Kim Kim. Dette har medført, ifølge kunstneren, en splittethed i sin selvforståelse. Kim Richard Adler Mejdahl og Thomas Lindvig åbner for debat med publikum med spørgsmålene: Hvornår er noget kunst, hvornår er noget blot musik? Passer noget bedst på væggen i en kunsthal og noget andet bedst på scenen i en mørk techno-hal? Men vigtigst af alt: Er det ligegyldigt med disse overvejelser?

Denne aftens Charlottenborg Art Talk afholdes kl. 17-18:30, og entréen er gratis. Kunsthal Charlottenborg har åbent for udstillingerne indtil kl. 20

2 Mar
16.30 - 19.30

John Kørner

Monografi

Forlaget Roulette Russe udgiver monografien JOHN KØRNER, der til dato er den mest omfattende udgivelse om kunstneren. John Kørner (f. 1967) er en af Danmarks mest betydningsfulde kunstnere, som i forlængelse af adskillige udstillinger på dansk jord netop nu bryder igennem på den internationale kunstscene med store soloudstillinger i Finland og Belgien.

I samtale med Marie Nipper, der kuraterede Kørners store, retrospektive udstilling Altid mange problemer på Kunsthal Charlottenborg i 2017, fortæller Kørner om sin lyst til at formulere sig i rumlige installationer, der rækker ud over lærredets traditionelle grænser, og om de dramatiske højdepunkter og begivenheder, der til stadighed påvirker ham. Kurator Max Andrews (frieze) og kunstkritiker Oliver Basciano (ArtReview) reflekterer i de to essays “Kørner-problemet” og “Det gode med det onde” over Kørners mangeårige arbejde med `problemet´ som gennemgående figur. På både godt og ondt hører problemer med til det at være i verden. Problemer er vigtige, for både mennesket og kunsten. Bogen er rigt illustreret med store værkfotos, tekst på dansk og engelsk, 280 sider.

For yderligere oplysninger: info@rouletterusse.dk
Pressemeddelelser og -billeder findes på www.rouletterusse.dk/press

Monografien JOHN KØRNER er blevet til med støtte fra:
Oticon Fonden
Augustinus Fonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Ny Carlsbergfondet
Statens Kunstfond
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Erik Birger Christensen’s Fond

28 Feb
17.00 - 19.00

Charlottenborg Art Talks and Forum are proud to present a talk by the British artist Kate Cooper.

Her work centres on the body as a contested space for communication and representation, often through presenting computer generated (CG) bodies as tools with which to negotiate our own understanding of the bodily effects of capitalism. Through the use of these computer-generated technologies, the figures presented in her videos and installations intentionally function both as objects and as infrastructure.

In the talk Kate Cooper will give an introduction to her practice that explores possibilities for disconnecting images from their economic contexts through forcing bodies and objects to relate to each other in improbable situations. How these fictional liminal bodies can be presented as forms of weaponry with which to unpick and reject contemporary modes of exploitative labour?

Kate Cooper (b. Liverpool, UK) lives and works in London and Amsterdam. She is the Director and co-founder of the London based, artist-led organisation Auto Italia. Recently she has presented work at ICA Boston, CCA Derry, Les Abattoirs, Toulouse was commissioned by the The Public Art Fund. Cooper was the recipient of the Schering Stiftung Art Award, where she presented her first solo exhibition Rigged at KW Institute for Contemporary Art, Berlin (2014).

Kate Cooper’s work Rigged is currently on view at the exhibition Vibrant Matter at SAK Kunstbygning, where her work exploring virtual spaces and bodies can be seen alongside Kai Nielsen’s sculptures.

NB! The talk will be in English.

The talk is part of the Charlottenborg Art Talks program and is initiated by Forum, a group for student led teaching at The Royal Danish Academy of Fine Arts.

21 Feb
17.00 - 18.30

Kunstnertrioen Superflex besøger Kunstakademiets Billedkunstkoler til en offentlig art talk d. 21. februar kl. 17.00 i Kunstakademiets festsal.

Talken vil dreje sig om kunstnerisk strategi og metode, kunstnergruppens nuværende udstilling One Two Three Swing! på Tate Modern og andre aktuelle temaer i samtale med Kunsthal Charlottenborgs direktør Michael Thouber.

Denne aftens talk vil finde sted i Festsalen, Det Kongelige Danske Akademi, Kongens Nytorv 1.

Art Talken er en del af Charlottenborg Art Talk-programmet og er arrangeret i samarbejde mellem Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademistuderende George Koutsouris (Skolen for Mediekunst) og Kunsthal Charlottenborg.

NB: Vi gør opmærksom på, at talken vil blive filmet.

19 Feb
19.00 - 21.00

CHOREOGRAPHY IS A LOST CAUSE

Cristina Caprioli

Cristina Caprioli taler om hendes tilgang til koreografi, og hvorfor hun arbejder med sådan et umuligt projekt.

Cristina Caprioli er en kunstner, der arbejder inden for koreografifeltet. Siden midten af 90’erne har hun været leder af ccap og c.off, og i det regi producerer hun forestillinger, installationer, udstillinger, film, publikationer og kører flere langsigtede forskningsprojekter. Alle disse aktiviteter er et kritisk foretagende, kompleks, præcis, stringent, og som bevæger sig gennem kroppe, sprog og materialitet, med sigte mod en kritisk revurdering af det fornuftige. Mellem 2008 og 2013 fungerede hun som professor i koreografi ved DOCH. Gennem årene har hun arbejdet sammen med og for flere institutioner og har modtaget flere priser.
ccap.se

Eventen er en del af programrækken Choreography in Action og foregår på engelsk. Der er fri entre.

Cristina Caprioli er aktuel i København med forestilling cloth lige op til dette event 15.-17. februar under Dansehallernes CLOSE ENCOUNTERS i Den Frie Udstillingsbygning.

 

18 Feb
12.00

CUT PIECE

Yoko Ono & Nana Francisca Schottländer

Den 18. februar fylder Yoko Ono 85 år. Det er samtidig den sidste dag udstillingen YOKO ONO TRANSMISSION kan opleves på Kunsthal Charlottenborg. Yoko Ono inviterer alle besøgende på kunsthallen til at sende et kærestebrev på dagen.

Fødselsdagen markeres på Kunsthal Charlottenborg med en re-aktivering af Yoko Onos legendariske performance Cut Piece fra 1964. Performancen bliver udført søndag den 18. februar kl. 13-16 på kunsthallen af den danske performancekunstner Nana-Francisca Schottländer under instruktion af Yoko Ono.

Publikum indbydes i Cut Piece til at klippe stykker af den kjole som Nana Francisca Schottländer vil bære under performancen. Stykkerne publikum klipper af skal være af størrelse som et postkort eller mindre, da publikum opfordres til at sende det afklippede stykke stof fra kjolen som kærestebrev til én de elsker.

– ”I disse år hvor performancekunsten fylder rigtig meget, synes jeg det er vigtigt at vide, hvad der er gået forud, og jeg er glad for at få lov at hylde én af performancekunstens pionerer. Cut Piece undersøger temaer som magt, underkastelse, overgreb, generøsitet og det at sætte sig selv og sin krop på spil i mødet med publikum. Det er for mig et af Yoko Onos mest centrale værker og det er et værk som alle der arbejder med performancekunst står på skuldrene af”, udtaler Nana Francisca Schottländer.

Yoko Onos performance Cut Piece undersøger temaer som magt, underkastelse, overgreb, generøsitet og det at sætte sig selv og sin krop på spil i mødet med publikum.

Cut Piece bygger på, hvad Yoko Ono kalder et “score”, et sæt skriftlige instruktioner som skal følges og som resulterer i en handling, en begivenhed, en præstation eller anden form for erfaring. Som med det meste af sit arbejde – som også omfatter musik, poesi, film, skulptur, installation, malerier og kunstneriske udtryksformer – er andres deltagelse nøglen i Yoko Onos Cut Piece. I værker som Cut Piece inviterer hun seerne til at blive medskabere af hendes kunst, og værket kan kun gennemføres med publikums deltagelse.

Cut Piece ændrer indhold og karakter hver gang Yoko Ono eller andre under hendes instruktion har opført denne performance gennem årene fra de tidlige 1960’ere til i dag. Det er gået fra at være en performance om smerte til at være en kærlighedserklæring.

Det er første gang, at Cut Piece opføres, hvor publikum opfordres til at sende deres afklippede stofstykke til én de elsker i en kuvert med Yoko Onos eget frimærke på. Den 2. januar 2018 udgav PostNord i Danmark to frimærker skabt specielt af Yoko Ono i anledning af udstillingen Yoko Ono Transmission på Kunsthal Charlottenborg.

Fakta
Yoko Ono er født 18. februar 1933, og debuterede med ”Cut Piece” i Kyoto i 1964. Hun har siden opført denne performance i nye former i bl.a. Tokyo, New York, London og Paris.

Nana Francisca Schottländer, der skal udføre Cut Piece på Kunsthal Charlottenborg, er dansk performancekunstner der arbejder i krydsfeltet mellem performance, installation og konceptkunst. Nana Francisca Schottländer har netop været aktuel med installationsværket Relationscape på Berliner Hauptbahnhof i samarbejde med Studio ThinkingHand og som performer i det anmelderroste stykke Misundelse på Teater Republique under iscenesættelse af Tue Biering m.fl.

Yoko Onos frimærker til denne performance er sponsoreret af PostNord. Udstillingen Yoko Ono Transmission er kurateret af Jon Hendricks, Lars Schwander og Michael Thouber i samarbejde med Yoko Ono. Udstillingen er støttet af Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfond.

Foto: Yoko Ono performing Cut Piece (1964) at Carnegie Recital Hall, NYC. March 25, 1965. Photo by Minoru Niizuma ©Yoko Ono

NB! Denne performance filmes.

 

14 Feb
17.00 - 19.00

Charlottenborg Forårsudstilling – hvad, hvorfor & hvordan?

Alexander Tovborg & Thomas Lindvig

Denne aftens Charlottenborg Art Talk afholdes af kunstner Alexander Tovborg, der tidligere har udstillet på Forårsudstillingen, og som i år er del af juryen, og Thomas Lindvig, der er bestyrelsesformand for Charlottenborg Fonden. Talken indledes med en historisk introduktion til Charlottenborg Fonden og Forårsudstillingen. Herefter sættes der fokus på selve jurysammensætningen og dennes erfaringer med Forårsudstillingen og processen med udvælgelsen af de 19 udstillede kunstnere. Talken vil også fokusere på, hvilke tanker juryen har gjort sig i forhold til, hvad udstillingen egentlig skal kunne, hvorfor og hvordan?
Alexander Tovborg og Thomas Lindvig er også meget optagede af publikums tanker om Forårsudstillingen og vil gå i debat med publikum: Hvad synes du, som publikum, at Forårsudstillingen skal kunne, og hvordan tænker du, at den skal gøre det?

Siden 1857 har Kunsthal Charlottenborg dannet rammerne for den traditionsrige Charlottenborg Forårsudstilling, der er en af de vigtigste censurerede udstillinger i Europa. Den begyndte som en udstilling, der præsenterede nye værker af danske kunstnere, men har i dag deltagende kunstnere fra mange lande. I årenes løb har udstillingen præsenteret værker af så berømte internationale navne som Vilhelm Hammershøi, Alvar Aalto, Per Kirkeby, Jørn Utzon, Olafur Eliasson og mange andre. Hvert år udvælges årets deltagere af en særlig sammensat jury, der består af nationale såvel som internationale kunstnere og personer med kunstfaglig praksis. Charlottenborg Forårsudstilling præsenterer værker både af allerede etablerede navne, men også helt nye spirende stjerner på kunstnerhimlen.

Denne aftens Charlottenborg Art Talk afholdes kl. 17-19, og entréen er gratis. Kunsthal Charlottenborg har åbent for udstillingerne indtil kl. 20

7 Feb
17.00 - 19.00

Maria Sabina & de små helgenbørn

Thomas Boberg & Ferdinand Ahm Krag

Forfatter Thomas Boberg og billedkunstner Ferdinand Ahm Krag i samtale om indiansk svampekult og hallucinogene rejser med udgangspunkt i den mexikanske shaman Maria Sabina (1894-1985). Digteren Octavio Paz hyldede Maria Sabina som »la sabia de los hongos«, svampenes vise kvinde, og en stor digter, skønt hun hverken kunne læse eller skrive eller forstod spansk. Det sprog hun fremsagde i natlige healings-seancer modtog hun efter eget udsagn fra svampene kaldet ‘de hellige børn’. Da New York-bankmanden Gordon Wasson mødte hende i 1955 og skrev om hende og optog hendes ‘chants’, begyndte hippierne at valfarte til hendes hjem Huautla i Oaxaca, Mexiko. Psilocybinsyresvampen San Isidro var for hende en medicin og en dør til vision. Talken vil med billeder og oplæsninger præsentere historien om Maria Sabina, svampekulten og hendes ‘chants’, som del af en kommende fælles bogudgivelse over emnet.

Maria Sabina (oversættelse Thomas Boberg):

Jeg er kvinde som drejer for jeg er kvindetornado

Jeg er et helligt fortryllet steds kvinde

fordi jeg er kvindeaerolit

Jeg er en vind i en dyb sø

Jeg er en tåre som solen græder

Jeg er en høg på klippekanten

Jeg er en torn under neglen

Jeg er vidunderbarnet mellem blomster

Jeg er magiker

hvem andre end jeg opflammer det kolde hoved med røg?

Jeg er en lanse som længes efter blod

Jeg er en laks i dammen

Jeg er et hensynsløst rødt vildsvin

Jeg er en høj hvor digterne vandrer

Jeg er en forstyrrer som truer ruinen

Jeg er tidevandet der slæber døden med sig

Jeg er alle skoves livmoder

Jeg er alle højes ild

Jeg er alle bikubers dronning

Jeg er alle hoveders skjold

5 Feb
19.00 - 21.00

Dansehallerne: Solveig Styve Holte, Ann-Christin Kongsness

Performance Lecture

ABOUT en performance lecture ved norske Solveig Styve Holte og Ann-Christin Kongsness.

Her undersøges forholdet mellem teoretiske og udøvende aspekter af et kunstnerisk arbejde.

Undersøgelsen tager form som performance lectures, et format, hvor noget siges og noget gøres.
Ved at trække teori ind i forestillingsrummet, på scenekunstnernes hjemmebane, kan Holte og Kongsness benytte rummets poetiske potentiale til at koreografere nye relationer mellom teoretiske og æstetiske perspektiver og praksisser.

Ann-Christin Kongsness og Solveig Styve Holte arbejder begge inden for feltet dans og koreografi i Oslo, som udøvende, koreografer, facilitatorer og skribenter.

Denne performance lecture foregår på engelsk, og der er gratis entre.

ABOUT er en del af Dansehallernes mandagsprogram i CHOREOGRAPHY IN ACTION i Charlottenborg Art Cinema.

Mere info her.

 

30 Jan
12.00
,

The Why på Kunsthal Charlottenborg

dokumentarfilm

The Why på Kunsthal Charlottenborg
30 Jan – 25 Feb
 
I samarbejde med The Why Foundation viser Kunsthal Charlottenborg de to dokumentarfilm Accidental Anarchist og The Confession. To personbårne film, der på forskellig vis fremstiller den indflydelse, som den erklærede krig mod terror har på de respektive hovedpersoners liv. I The Confession søger den terroranklagede Moazzam Begg et universelt og transnationalt fællesskab i islamistiske modstandsgrupperinger, der munder ud i en fængsling i Guantanamo. I Accidental Anarchist beskriver den tidligere britiske diplomat Carne Ross oplevelsen af en voldsom desillusion ved diplomatiet, der ansporer ham til at følge i fodsporene på den moderne anarkisme, hvilket leder ham til byen Rojava i Syrisk Kurdistan. Med radikalt forskellige fortællegreb, synes begge film at tematisere konflikten omkring og bruddet med det som Carne Ross omtaler som tænkningen gennem ”vi’ets fængsel”.
 
 
The Confession (2016)
Ashish Ghadiali
Run Time: 45 min
 
”Islamist eller aktivist? Et dybdegående og foruroligende interview med en kompleks man.
 
Den britiske mand Moazzam Begg var i årevis fængslet, mistænkt for at være terrorsympatisør og medlem af Al-Qaeda. Han er siden blevet frikendt for alle anklager. The Confession er et dybdegående og detaljeret interview med den åbenlyst intelligente, velformulerede og politisk oplyste Begg. En mand som svarer på spørgsmål om jihad-sympati, ved at insistere på lande som Irak og Afghanistans ret til, at forsvare sig imod udefrakommende invasion. En mand som har tilbragt store dele af sit voksne liv i Bosnien, Tjetjenien, Afghanistan, Syrien – og i fængsel. Begg er en mand som ibor den svimlende kompleksitet, der gør vestens selvproklamerede ”krig mod terror” til et hvepsebo af selvmodsigelser. Begg giver os klare og koncise svar, og hvad enten man er enig med ham eller ej – så er der masser af stof i denne films maraton-interview, der kan få de fleste til at tvivle på eget verdensbillede.
 
 
Accidental Anarchist (2017)
John Archer, Clara Glynn
Run Time: 45 min
 
Fra diplomat til anarkist og fra desillusioneret til aktivist. Rundt i verden med britiske Carne Ross, i søgen efter direkte demokrati.
 
Carne Ross var en stjerne i regeringen. En karrierediplomat som troede på, at vestligt demokrati kunne redde os alle. Men under sit arbejde inde i systemet selv, opdagede han dets fejl, bedrag og skjulte motiver. Han bevidnede magtkorruption fra første række. Efter Irakkrigen, blev Carne desillusioneret, han sagde sit job op og begyndte at lede efter svar. Denne film sporer hans rejse rundt på kloden, mens han prøver at finde svar på spørgsmålet – findes der ikke en bedre måde? For Carne gør der. Anarkisme tilbyder en løsning på kapitalismens brutalitet og demokratiets uærlighed. Den tilbyder en verden, hvor mennesker har kontrol over deres eget liv. Fra demonstranterne i Occupy Wall Street, til et anarkistisk kollektiv i Spanien, til Noam Chomsky, selve anarkismens nestor, finder Carne mennesker som omsætter teorien til praksis. Hans rejse fører ham i sidste ende til et af de mest farlige steder på jorden – Syrien, otte kilometer fra ISIS frontlinje, hvor en bemærkelsesværdig anarkistisk stat har rejst sig som Fugl Fønix. En film om en mands episke rejse fra regering insider til anarkist.
 
29 Jan
19.00 - 21.00

NATIONAL UDSTILLING

KASPERSOPHIE & Martin Forsberg

Designduoen KASPERSOPHIE står bag National Udstilling og har med udgangspunkt i et visuelt koncept samarbejdet med koreograf Martin Forsberg.

Samtalen 29. januar på Kunsthal Charlottenborg handler om, hvordan værket National Udstilling er blevet til.
Det vil foregå på engelsk, og der er fri entré.

National Udstilling er skabt med afsæt i håndværk og design og opføres af seks dansere iført en allegorisk nationaldragt.

Mere om National Udstilling
Selve værket kan opleves på Statens Museum for Kunst 24. + 26.-28. januar 2018.
Nostalgiske fantasier, kulturhistorisk uvidenhed og materialistiske trends præsenteres forførende og foruroligende på tværs af SMK’s samling og rum. Det er et ønske med værket at løsne op for samfundets vanetænkning, manglende evne til at stille sig selv spørgsmål og den bredt forankrede uinteresse for ’den anden’. Gennem handling, kostume og rekvisit opfordres publikum til oprigtig selvrefleksion i en tid præget af identitetskriser med higen efter at konstruere og fremhæve sine rødder både personligt og politisk.

KASPERSOPHIE er en designduo der formidler det visuelle udtryk for nutidig dans gennem scenografi og kostume.
Martin Forsberg er den kunstneriske direktør for Forsworks og den inviterede koreograf af National Exhibition.

Eventen 29. januar er en del af Dansehallernes programrække CHOREOGRAPHY IN ACTION.

Konceptet CHOREOGRAPHY IN ACTION
Dansehallerne præsenterer møder mellem tilknyttede kunstnere og gæster – alle indenfor feltet koreografisk scenekunst.
Ny kunstner hver mandag.
Programmet finder sted mandage fra 18. september 2017 til 28. maj 2018 i Charlottenborg Art Cinema.

 

16 Jan
16.30

Brian Knappenberg

Internettets vidunderdreng

I samarbejde med DR2 Dokumania præsenterer Kunsthal Charlottenborg dokumentaren ‘Internettets vidunderdreng’ (org. ‘Internet’s Own Boy’) af filmskaberen Brian Knappenberg om den unge internet-aktivist og udvikler Aaron Swartz, der tragisk begik selvmord i 2013.

Filmen vises i anledning af Ahmet Ögüts aktuelle udstilling, der inkluderer en ny bronzeskulptur af filmens hovedperson Aaron Swartz – en af internettets helte.

Dokumentarfilmen portrætterer et fascinerende menneske, der levede og åndede for at gøre information og viden tilgængelig for så mange som muligt. Kampen for et åbent internet I sit korte liv nåede Aaron Swartz at være medstifter af nyhedssitet Reddit, at være medudvikler på RSS-teknologien, og at lave en tidlig udgave af et Wikipedia-lignende online-leksikon.

Det var dog især hans glødende internet-aktivisme der gjorde ham berømt og berygtet. Han engagerede sig blandt andet i kampen for at gøre juridiske og akademiske dokumenter åbent tilgængelige, og det endte med at koste ham dyrt.

Aaron Swartz blev sigtet for ulovligt at have tiltvunget sig adgang til en onlinebase med akademiske artikler via MITs netværk. Aaron Swartz stod til at risikere helt op til 35 års fængsel og en bødestraf i million-dollar-klassen, og det blev åbenbart for meget for ham. 11. januar 2013 blev Aaron fundet død i sin lejlighed i Brooklyn.

Vært på P1-programmet Harddisken, Anders Høeg Nissen, skrev følgende anbefaling, da filmen blev vist første gang på DR2:
I dokumentaren “Internet’s Own Boy” fortæller både venner, kæreste, familie og med-aktivister om Aaron Swartz. Der bliver tegnet et billede af en ultraklog, idealistisk dreng, som dog også kunne være påståelig, nedladende og over-entusiastisk. Ikke desto mindre sidder man tilbage med en klar følelse af, at verden har mistet et af de mennesker, der har gjort en forskel. Filmen lider ganske vist lidt af at det ikke er lykkedes at få folk fra anklagemyndigheder, FBI og artikeldatabaserne til at medvirke, så det bliver en noget ensidet affære. Ikke desto mindre får dokumentaren min fulde anbefaling”.

Der er gratis adgang til filmvisningen når der er betalt entré til kunsthallen. Filmen vises i biografen på Kunsthal Charlottenborg fra 16. – 28. januar 2018 kl 12, 14 & 16 tirs-fre og kl. 11, 13 & 15 lør-søn. Filmens varighed er 1t 45 min og bliver også vist 24. januar på DR2 og vil efterfølgende kunne ses på dr.dk/tv.

13 Jan
16.00 - 17.00

Jota Mombaça & Daniel Lourenço

Reading session

Som en del af udstillingen Ovartaci & Galskabens Kunst kan den brasilianske performancekunstner og skribent Jota Mombaça og forfatter og forsker Daniel Lourenço opleves i en reading performance på den sidste lørdag i udstillingen.

‘untitled, unreasonable’ (reading session) af Jota Mombaça & Daniel Lourenço
13 Januar kl 16

Jota Mombaça og Daniel Lourenço sammenfletter oplæsninger af deres respektive fragmentariske og poetisk prosa-tekster, kredsende om urimelighedernes problematikker; affektivitet; relationer formet af kriser; angst; legemliggjort politisk kamp; depression og galskabens etik. Oplæsningen foregår på engelsk, corro og portugisisk.

 

Jota Mombaça (1991) er født i det nordøstlige Brasilien og arbejder i tekst og performance med nedbrydningen af forholdet mellem det monstrøse og det menneskellige og adresserer emner som afkolonisering, anti-kolonial retfærdighed og global vold samt spændinger mellem etik, æstetik, kunst og politik på den globaliserede sydlige halvkugle.

Daniel Lourenço (1988) er forsker og forfatter, der bor og arbejder i Lissabon. Han har en master i Sexual Dissidence in Litterature and Culture ved Sussex Universitet, og er ph.d. ved universitetet i Lissabon, hvor han forsker i de formelle taktikker og affektive, race- og kønspolitiske aspekter i Kathy Acker’s forfatterskab. Han er forfatteren til den poetiske pamflet Lábio / Abril (Traveller, 2015″ and “fox, closet & fist” (Winter Olympics, 2017).

13 Jan
14.00 - 16.00

Banjo Billedskole

Kunstworkshop for børn

Som en del af udstillingen ‘OVARTACI & Galskabens Kunst’ afholder Kunsthal Charlottenborg og Banjo Billedskole kunst-workshops for børn.

Afprøv en række af de teknikker som Ovartaci arbejdede med (papmaché, mobiler, maleri) og lav fantasifuld kunst, hvor landskaber bliver til ansigter og mennesker og dyr smelter sammen.

Workshops’ene finder sted i udstillingen Ovartaci & Galskabens Kunst på kunsthallens første sal.

Der kan max. være 12 deltagere ad gangen og børn under 6 år skal være i følge med en voksen.

Tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis at deltage når entréen er betalt. Mød blot op på Kunsthal Charlottenborg på følgende lørdage fra 14-16 (først til mølle):

 

Banjo Billedskole er en professionel billedskole, der har stor erfaring med at skabe kunst-workshops for børn.
banjobilledskole.dk

 

13 Jan
13.00 - 14.30

Jota Mombaça : WE AGREED NOT TO DIE

Performance

Som en del af udstillingen Ovartaci & Galskabens Kunst kan den brasilianske performancekunstner og skribent Jota Mombaça opleves i en performances på den sidste lørdag i udstillingen.

‘WE AGREED NOT TO DIE’ (solo performance) af Jota Mombaça

7 knive over et hvidt flag, som en profeti og et løfte: de vil ikke slå os ihjel nu. Denne performance er en fortsættelse af værket NÃOVÃO, der er en del af Ovartaci & Galskabens Kunst.

Bio

Jota Mombaça (1991) er født i det nordøstlige Brasilien og arbejder i tekst og performance med nedbrydningen af forholdet mellem det monstrøse og det menneskellige og adresserer emner som afkolonisering, anti-kolonial retfærdighed og global vold samt spændinger mellem etik, æstetik, kunst og politik på den globaliserede sydlige halvkugle.

 

13 Jan
12.00 - 13.00

Boglancering: Ovartaci & Galskabens Kunst

Boglancering af publikationen ‘Ovartaci & Galskabens Kunst’
lørdag den 13. januar kl 12.00

Kunsthal Charlottenborg, Billedkunstskolernes forlag og Antipyrine inviterer til lancering af det 288 sider store katalog, udgivet i forbindelse med udstillingen ‘Ovartaci & Galskabens Kunst’.

Publikationen kan erhverves fra fredag den 12. januar til særpris, 199 kr, frem til udstillingens sidste åbningsdag, den 14 januar.
Derefter normalpris 240 kr.

I udgivelsen findes gengivelser af Ovartacis værker samt installationsbilleder fra udstillingen. Desuden og ikke mindst en række tekster, der udfolder udstillingens baggrund og tematikker – heriblandt helt nye oversættelser til dansk af tekster af Félix Guattari og Paul B. Preciado. (se den fulde indholdsfortegnelse nedenfor.)

Vi glæder os til at se jer!
Redaktionen og Kunsthal Charlottenborg

PUBLIKATIONENS INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
Michael Thouber

Eftersom vi hver især er mange, er det i sig selv en hel del mennesker
Redaktionen

Et rum at være i
Zoltan Ara

Høje Hæle
Ferdinand Ahm Krag

Insiderkunst
Sidsel Meineche Hansen

Testo Junkie – Kapitel 2: Den farmakopornografiske tidsalder
Paul B. Preciado

Hvem er Laboria Cuboniks?
Helen Hester

Xenofeminisme – En fremmedgørelsespolitik
Laboria Cuboniks

Maskinel Animisme
Angela Melitopoulos & Maurizio Lazzarato

De tre økologier
Félix Guattari

Kataloget er både på dansk og engelsk.

Udstillingen og publikationen er støttet af: Augustinus Fonden, C.A.C. Fonden, Grosserer L. F. Foghts Fond, Knud Højgaards Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Ny Carlsbergfondet, Politiken-Fonden, Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfond.

10 Jan
17.00 - 18.00

Charlottenborg Art Talk

Foredrag med Jesper Vaczy Kragh om psykiatriens historie

Den 10. januar præsenterer Kunsthal Charlottenborg et foredrag med historiker Jesper Vaczy Kragh som giver et indblik i sin forskning i psykiatrihistorien efterfulgt af en samtale med Mathias Kryger, kurator på kunsthallens aktuelle udstilling: Ovartaci & Galskabens Kunst.

Psykiatriens udvikling har i en lang årrække været et meget omdiskuteret område, og flere steder er psykiatrihistorie blevet et særskilt forskningsfelt. Emnet har samtidig ikke udelukkende været forbeholdt videnskabens verden, men er ofte genstand for debat i offentligheden, hvor emner som psykokirurgi, LSD-behandling eller introduktionen af ”lykkepiller” (SSRI) har fået meningerne til at brydes. Ligeledes er spørgsmål om diagnosticering og ændringer af psykiatriens organisation jævnligt tilbagevendende temaer. Foredraget tager udgangspunkt i psykiatriens udvikling i Danmark fra 1600-tallet til i dag og fokuserer på behandlingsmetodernes udvikling, sociale og diagnostiske forandringer og forskellige tiders syn på psykiske lidelser.

Jesper Vaczy Kragh er cand.mag. i historie og ph.d. ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Projektleder på det socialhistoriske projekt ”Anbragt i historien 1945-1980” (2013-2015). Har tidligere udgivet historiske bøger og artikler om psykiatri, kulturelle strømninger i mellemkrigstiden, stofmisbrug, udsatte grupper og spiritismens historie. Seneste projekt omhandler psykiske krigsskader under Første Verdenskrig. Arbejder i dag ved Copenhagen Centre for Research in the Humanities (CoRe), Københavns Universitet.

Foredraget foregår på dansk

7 Jan
14.00 - 14.30

Oplev Asger Jorns udsmykning af Børnehuset Hjortøgade

Som en del af udstillingen Ovartaci & Galskabens Kunst inviteres du til at besøge Børnehuset Hjortøgade.

Her kan du gå din egen oplevelse i de nyrestaurerede vægmalerier fra 1944 og 1948 af bland andre Asger Jorn, Ejler Bille, Egill Jacobsen, Else Alfelt, Henry Heerup, Corneille og Constant.

Tilmelding er ikke nødvendig. Mød blot op på adressen Hjortøgade 3, København Ø kl. 14.00 på søndag den 5. november. Besøget er gratis.

Som et led i Asger Jorns interesse for kunstens sociale, politiske og æstetiske betydning i verden udsmykkede han sammen med en række af sine kolleger i 1944 en børnehave beliggende i Hjortøgade på Østerbro i København.

Han inviterede kunstnerne Carl-Henning Pedersen, Else Alfelt, Ejler Bille, Agnete Therkildsen, Henry Heerup, Erik Thommesen og Richard Winther til at være med, og i 1948 udvidedes udsmykningen med Egill Jacobsen og de to hollandske kunstnere Corneille (Guillaume Cornelis van Beverloo) og Constant (Constant Anton Nieuwenhuys).

Børnehaven i Hjortøgade fungerer fortsat som daginstitution for børnehavebørn i alderen 3-6 år. Udsmykningen og børnehaven har netop gennemgået en gennemgribende og nænsom renovering og restaurering.

En særlig tak til Børnehuset Hjortøgade

6 Jan
14.00 - 16.00

Banjo Billedskole

Kunstworkshop for børn

Som en del af udstillingen ‘OVARTACI & Galskabens Kunst’ afholder Kunsthal Charlottenborg og Banjo Billedskole kunst-workshops for børn.

Afprøv en række af de teknikker som Ovartaci arbejdede med (papmaché, mobiler, maleri) og lav fantasifuld kunst, hvor landskaber bliver til ansigter og mennesker og dyr smelter sammen.

Workshops’ene finder sted i udstillingen Ovartaci & Galskabens Kunst på kunsthallens første sal.

Der kan max. være 12 deltagere ad gangen og børn under 6 år skal være i følge med en voksen.

Tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis at deltage når entréen er betalt. Mød blot op på Kunsthal Charlottenborg på følgende lørdage fra 14-16 (først til mølle):

 

Banjo Billedskole er en professionel billedskole, der har stor erfaring med at skabe kunst-workshops for børn.
banjobilledskole.dk

 

3 Jan
17.00 - 19.00

Charlottenborg Art Talk & Cinema

Ovartaci Film Workshop (Det Jyske Kunstakademi)

Som en del af workshoppen Ovartaci Film Workshop, initieret af Ebbe Stubb Wittrup og Florian Zeyfang, med support fra Kim Høgh Mikkelsen på Det Jyske Kunstakademi, har 6 studerende skabt 3 film inspireret af Ovartaci praksis og virke.

 

Til årets første Charlottenborg Art Talk vil disse filmværker blive vist, kunstnerne vil introducere til deres projekter og billedkunstner og underviser Ebbe Stub Wittrup vil introducere til workshoppen bag filmene.

 

Forløb:

Introduktion til projektet ved rektor Judith Schwartzbart

 

Introduktion til 1. Film Es v Nushan Rose Roshani

Instruktør: Nushan Rose Roshani

Skuespillere: Emma Wolff Jespersen, Sara Roshani Schou, Didde Rose Roshan

 

Introduktion til 2. Film v. Kasper Knudsen Muusholm, Mikkel Kaldal, Finn scherczer

Instruktører: Kasper Knudsen Muusholm, Mikkel Kaldal, Finn scherczer

 

 

Introduktion til 3. Film v Stine Rosdahl og Clara Denmark

Instruktører: Stine Rosdahl og Clara Denmark

Skuespillere: John Demix, Mathias Andersen og Stine Rosdahl

Lyd: Mathias Andersen

Maske udlånt og lavet af Taika Tuutikki Louhivuori

 

Spørgsmål fra salen

 

Tak til Museum Ovartaci og Kim Mikkelsen

 

 

3 Jan
12.00 - 17.00

Filmprogram: ’Abandoned Goods’ + ‘Receding Triangular Square’

I relation til udstillingen Ovartaci & Galskabens Kunst vises et filmprogram i Charlottenborg Art Cinema

3. – 14. januar 2018

 

Pia Borg & Edward Lawrenson: Abandoned Goods, 2014, 37:29 min.

Abandoned Goods er en kort essayfilm, der fortæller historien om Adamson-kunstsamlingen, der for nyligt blev genopdaget efter mange års forglemmelse. Samlingen er en af ​​de største af britisk ‘outider-kunst’. Den indeholder omkring 5.500 genstande (malerier, tegninger, keramik, skulpturer og værker på sten, flint og knogler) skabt af patienter på Netherne psykiatriske hospital i Surrey, England, mellem 1946-1981. I filmen blandes arkivoptagelser, rekonstruktioner, 35mm rostrum-fotografering, interviews og observerende filmoptagelser for at udforske objekternes transformation fra en status som klinisk materiale til kunstgenstande, og i en undersøgelse af kunstnernes livsforhold og værkernes skiftende omstændigheder; fra produktion til fremvisning.

Abandoned Goods har fået Pardino d’oro-prisen som bedste internationale kortfilm på Locarno Film Festivalen og har blandt andet været vist på London BFI Film Festival; Sundance; Full Frame Documentary Film Festival og Oberhausen.

Pia Borg er en maltesisk-australsk kunstner og filmskaber, der bor i London og Los Angeles.
Edward Lawrenson er en filmskaber, journalist og film-kurator bosat i London.


Virlani Rupini & Dr Leon Tan: Receding Triangular Square’, 2012,  36:53 min.

Ved hjælp af en destabiliserende lyd- og billede-komposition, udforsker filmen, Receding Triangular Square, kinesiske og oprindelige (lokale taiwanske) filosofier og helbredelses-praksisser samt det dominerende (‘officielle’) euro-amerikanske psykiatri-paradigme. Filmen relaterer disse til de større sociale og historiske rammer for Taiwans udvikling som en moderne og postkolonial stat.

Filmen er resultatet af et samarbejde mellem kunstneren og filmskaberen Virlani Rupini og kunstkritikeren og psykoterapeuten Leon Tan.

Projektet, der oprindeligt er skabt til Taipei-biennalen i 2012, anvender samtalen og filmbilledet til at ‘analysere’ koloniseringen og dekoloniseringen, de psykosociale traumer, der opstår som følge af undertrykkelse samt potentialet for at konstruere nye udsigelses-assemblager i Taiwan (Kina).

21 Dec
15.00 - 17.00

AFLYST: Boglancering

Værker og tekster fra udstillingen

Boglanceringen er udskudt til januar pga forsinkelser i leveringen. Vi glæder os til at dele kataloget med jer – og I hører nærmere snarest.

I forbindelse med udstillingen ”Ovartaci & Galskabens Kunst” udgives en publikation med gengivelser af værker samt tekster, der udfolder udstillingens diskurs. Publikationen forventes færdig i starten af januar

 

13 Dec
16.00 - 18.00

Space Dog Odyssey

Manuskriptsamling af Honey Biba Beckerlee & Mathias Kryger

Det er med fornøjelse, at vi kan invitere til lanceringen af Space Dog Odyssey: The Series af Honey Biba Beckerlee og Mathias Kryger.

Space Dog Odyssey er en serie af fire fiktive dokumentarer skrevet som performances, der udfolder fabulerende, kontrafaktiske fortællinger om afgørende historiske begivenheder fortalt fra (kæle)dyrs perspektiver.

Space Dog Odyssey udfolder reparative læsninger af historiske traumer ved at udfordre en vestlig ontolgi, der anser mennesker som den eneste væsetlige politiske aktør i verden.

Lanceringen vil finde sted på Kunsthal Charlottenborg og Kunstbibilioteket tirsdag d. 12 december og vil forløbe i to dele:

16.00-17.00: Præsentation og fremvisning af bogen på Kunstbiblioteket
17.00-18.00: Lancering i Kunsthal Charlottenborgs boghandel

Vi byder på et lille glas vin og vand til lanceringen i kunsthallens biograf.

Læs mere om Space Dog Odyssey.

6 Dec
18.00 - 20.00

Fernisering: Ahmet Öğüt: ‘No Protest Lost’ + ‘Forms of Entanglement’

Vi fejrer åbningen af vores to vinterudstillinger Ahmet Öğüt: No Protest Lost og forskningsudstillingen Forms of Entanglement med en fernisering, hvor der vil være gratis bobler til de første, bar ved Apollo Bar og musik af DJ Cohnny Jazz. Ferniseringen er gratis og åben for alle.

Om udstillingerne
Ahmet Öğüt: No Protest Lost
Protest, medborgerskab og retten til det offentlige rum er blandt de aktuelle temaer, der tages op i Ahmet Öğüts udstilling No Protest Lost, som præsenteres på Kunsthal Charlottenborg fra 7. december. Udstillingen omfatter bl.a. et nyt bronze-monument for den unge internetaktivist Aaron Swartz, der tog sit eget liv efter være blevet anklaget for it-kriminalitet. Udstillingen er kurateret af Henriette Bretton-Meyer. Læs mere.

Forms of Entanglement – Tentative notes for approaching the ecocide-genocide-epistemic ide knot
Hvordan kan vi forstå klodens processer og måden, hvorpå vi er sammenvævede med dem? Den forskningsbaserede udstilling Forms of Entanglement tilbyder en række refleksioner over andre måder at forstå verden på gennem engagement i spørgsmål om indfødtes mod. Kurstand, ikke-eurocentriske epistemologier og mangeartet gensidig afhængighed. Kurateret af Katarina Stenbeck. Læs mere.

6 Dec
17.00 - 18.00

Ahmet Öğüt

No Protest Lost

Som optakt til sin udstilling, No Protest Lost, på Kunsthal Charlottenborg, giver den kurdiske kunstner Ahmet Öğüt fra Tyrkiet umiddelbart inden ferniseringen en talk om udstillingen og sin kunstneriske praksis.

4 Dec
19.00 - 21.00

Kunstnerkollektivet RISK

Præsentation af kollektivets arbejde med research og performanceprojektet 'Zone of Hesitations'

Denne mandag vil kunstnerkollektivet RISK præsentere deres arbejde med research og performanceprojektet Zone of Hesitations.

Om Zone of Hesitations
Som overordnet projekt er Zone of Hesitations opstået i kølvandet af RISKs beslutning om at tage et år i fordybelse og fælles refleksion. Kollektivets arbejde har bevæget sig væk fra de produktionsorienterede processer til fordel for mere immaterielle processer, der primært drives af de kunstneriske intentioner. Ud af dette forløb er der opstået en zone for tøvende og kontinuerlig poesi, der erstatter forventningen om det endelige kunstneriske produkt, hvor definition og klare konklusioner i højere grad afkræves.

Mandag 4. december manifesteres afslutningen på et 2-ugers kollektivt arbejdsrum, og derfor vil kollektivet her præsentere arbejdet fra forskellige perspektiver.

Kollektivet RISK har eksisteret siden 2009, og består af de fire danske koreografer Marie-Louise Stentebjerg, Marie Topp, Ida-Elisabeth Larsen and Gry Raaby. Gennem en række forskellige events og kunstneriske formater undersøger de temaerne rum og tilgængelighed. Læs mere om RISK.

3 Dec
14.00 - 16.00

Oplev Asger Jorns udsmykning af Børnehuset Hjortøgade

Besøg på Børnehuset Hjortøgade med Mathias Kryger

Som en del af udstillingen ‘OVARTACI & Galskabens Kunst’ inviteres du til at besøge Børnehuset Hjortøgade på følgende datoer: 5. november, 3. december og 7. januar 2018.

Sammen med udstillingens kurator, Mathias Kryger, kan du opleve de nyrestaurerede vægmalerier fra 1944 og 1948 af bland andre Asger Jorn, Ejler Bille, Egill Jacobsen, Else Alfelt, Henry Heerup, Corneille og Constant.

Tilmelding er ikke nødvendig. Mød blot op på adressen Hjortøgade 3, København Ø kl. 14.00 på søndag den 5. november. Besøget er gratis.

Som et led i Asger Jorns interesse for kunstens sociale, politiske og æstetiske betydning i verden udsmykkede han sammen med en række af sine kolleger i 1944 en børnehave beliggende i Hjortøgade på Østerbro i København.

Han inviterede kunstnerne Carl-Henning Pedersen, Else Alfelt, Ejler Bille, Agnete Therkildsen, Henry Heerup, Erik Thommesen og Richard Winther til at være med, og i 1948 udvidedes udsmykningen med Egill Jacobsen og de to hollandske kunstnere Corneille (Guillaume Cornelis van Beverloo) og Constant (Constant Anton Nieuwenhuys).

Børnehaven i Hjortøgade fungerer fortsat som daginstitution for børnehavebørn i alderen 3-6 år. Udsmykningen og børnehaven har netop gennemgået en gennemgribende og nænsom renovering og restaurering.

En særlig tak til Børnehuset Hjortøgade

29 Nov
18.00 - 19.00

Omvisning i ‘Ovartaci & Galskabens Kunst’

Denne onsdags Charlottenborg Art Talk vil tage form som en omvisning i Ovartaci & Galskabens Kunst, hvor kunstvært Anne Kruckenberg vil gøre dig klogere på outsider-kunstnerens liv og kunstneriske virke.

Entréen er gratis.

28 Nov
12.00 - 20.00

Yoko Ono-filmprogram

Premiere på nyt filmprogram

Vi har denne dag premiere på et nyt filmprogram med film af Yoko Ono, der kan opleves i vores biograf i kunsthallens åbningstid frem til 2. januar 2018.

Charlottenborg Art Cinema præsenterer en perlerække af Yoko Onos film fra 1960’erne og frem. Oplev klassikere som Bed Peace og Imagine, som Yoko Ono lavede i samarbejde med John Lennon samt en række af hendes legendariske kortere film såsom Cut Piece, Film No 1 og Film No 2.

Filmvisningerne er gratis, når entréen til kunsthallen er betalt.

Læs mere om filmprogrammet.

 

27 Nov
19.00 - 21.00

The Presentation

Forelæsning ved det immaterielle galleri Galerie

Denne mandag vil Galerie, et immaterielt galleri for immaterielle kunstværker, introducere deres forretningsmodel og aktiviteter. Hvordan sælger man en joke? Hvordan repræsenterer man en konflikt? The Presentation adresserer spørgsmål om mødet mellem det kommercielle og det affektive, samt immaterielle kunstværkers lokalitet. Der vil desuden være tid til spørgsmål fra publikum.

Galerie er et immaterielt galleri for immaterielle kunstværker. Galeries mission er at promovere immaterielt “objecthood” i kunsten: værker der ikke kan reduceres til et fysisk objekt eller til dokumentationen af en handling. Galerie har været involveret i en bred vifte af aktiviteter siden dets lancering i 2014. Herunder Group Show – en udstilling af immaterielle kunstværker præsenteret som en forestilling, The Booth – en tom kunstmesse stand hvor to gallerister sælger og repræsenterer kunstværker, ved at bruge værkernes egne midler, The Intensive Curse – en workshop om kunstner og kunstværks repræsentation, The Grand Opening – en ferniseringskoreografi uden kunstværker m.fl.

The Presentation finder sted i forlængelse af The Publication, som Galerie præsenterer ved Overgaden – Institut for Samtidskunst 21.-26. november. Læs mere.

Eventet vil foregå på engelsk.

25 Nov
14.00 - 16.00

Banjo Billedworkshop

Børneworkshop i Ovartaci & Galskabens Kunst

Som en del af udstillingen afholdes der lørdage i oktober og november kunstworkshops for børn. Afprøv en række af de teknikker som Ovartaci arbejdede med og lav fantasifuld kunst, hvor landskaber bliver til ansigter, og mennesker og dyr smelter sammen.

Der kan max. være 12 deltagere ad gangen, og børn under 6 år skal være i følge med en voksen. Tilmelding er ikke nødvendig, men deltagelse vil være efter først-til-mølle-princippet. Det er gratis at deltage, når entréen til kunsthallen er betalt.

22 Nov
17.00 - 18.30

Simon Starling

Konceptuel kunstner og Turner Prize-vinder

Det studenterdrevne program Forum præsenterer denne aften en Charlottenborg Art Talk med den engelske kunster og Turner-prisvinder Simon Starling. Talk’en vil foregå på engelsk.

The talk will be about the importance of exhibition making to Simon Starling’s practice and will take as it’s starting point a recent exhibition at Mrac Occitaine in Sérignan, France.

This exhibition of 4 works which were all originally made for specific venues in Mexico City, Turin, Glasgow and New York all employ music as a key component and are all highly collaborative in nature.

Together these displaced, context specific, projects begin new conversations and, functioning as something of a promenade theatre experience haunted by a diverse collection of ghosts, begin to tease out underlying threads and resonances within the practice as a whole.

Entréen til denne aftens talk er gratis.

20 Nov
19.00 - 21.00

Practicing Togetherness

Performance ved kollektivet DANSEatelier

Denne aften vil kollektivet DANSEatelier vise en kondenseret version af deres aktiviteter: at udøve kollektivitet ved at fodre hinandens arbejde som individuel kunstner. Ved at dele stykker, fragmenter og eksempler på, hvad de arbejder på nu, tillader de bevidst hinandens bidrag. DANSEatelier arbejder ved siden af, sammen og på tværs af hinandens fysiske og kunstneriske veje, der muliggør smitte, mutation og transformation.

DANSEatelier er en vision om at skabe kontinuitet og delt forfatterskab i udforskningen af dans og koreografiske praksis. Det er et fysisk rum og et kollektiv af elleve dansere, koreografer og venner. De tror på de stærke potentialer i kollektivitet som en måde til at dele og producere ny viden til vores område. Læs mere.

Eventet vil foregå på engelsk.

18 Nov
14.00 - 16.00

Banjo Billedskole

Børneworkshop i Ovartaci & Galskabens Kunst

Som en del af udstillingen afholdes der lørdage i oktober og november kunstworkshops for børn. Afprøv en række af de teknikker som Ovartaci arbejdede med og lav fantasifuld kunst, hvor landskaber bliver til ansigter, og mennesker og dyr smelter sammen.

Der kan max. være 12 deltagere ad gangen, og børn under 6 år skal være i følge med en voksen. Tilmelding er ikke nødvendig, men deltagelse vil være efter først-til-mølle-princippet. Det er gratis at deltage, når entréen til kunsthallen er betalt.

15 Nov
17.00 - 18.30

Carla Zaccagnini

Ny professor på Billedkunstskolerne

Talk’en vil foregå på engelsk. Entréen er gratis.

Art talk with Carla Zaccagnini, new professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Visual Arts. Carla Zaccagnini will talk about her practice focusing on works that deal with museums and other art institutions.

A restoration; the empty spaces left by a previous exhibition; two pieces that exchange places, another that travels without moving; a parasite on graphic materials; a twist on a façade visual identity; a hole on a panel; a valuable artwork used as what it represent.

The artist will talk about these gestures and the processes and negotiations that  lead to them.

Om Carla Zaccagnini
Carla Zaccagnini (AR, f. 1973) har en MA i kunst fra Universidade de São Paolo. Hun har undervisningserfaring fra bl.a. Escola São Paolo og Pontifícia Universidade Católica São Paolo og har udstillet bredt internationalt, senest bl.a. på Van Abbemuseum i Holland, Malmö Kunsthal og Museu de Arte de São Paolo.

Zaccagninis værker er repræsenteret i samlinger som MUSAC, Tate Modern og Guggenheim. Hun begyndte sit arbejde som professor på det nye MFA program ’Skolen for Kontekstuelle og Konceptuelle Praksisser’ på Kunstakademiets Billedkunstskoler i september 2017.

13 Nov
19.00 - 21.00

Samtale i mørket

Samtale om mørke mellem Thomas Eisenhardt og Kirstine Roepstorff

Med udgangspunkt i to værker, der begge kredser om begrebet mørke, inviterer koreograf Thomas Eisenhardt og billedkunstner Kirstine Roepsdorff til en samtale om mørkets betydning for den skabende proces, dets betydning for vores måde at opleve verden på og dets manglende tilstedeværelse i vores samfund i dag.

Arrangementet vil forgå i mørke.

Kort om værkerne samtalen vil tage udgangspunkt i:

“Med hånden på hjertet” er en danseperformance i mørke.

Mørket er et billede på vores tid, hvor vi forsøger at navigere i et grænseløst rum. Hvor tidligere tiders pejlemærker ikke længere gælder. Hvor lande forsvinder, nationale grænser både nedbrydes og forstærkes, økonomiske og sociale strukturer forskydes, værdier skrider og mennesker flytter sig. Selv Jorden er begyndt at rykke på sig. Som et vildt dyr holdt i lænker

Men mørket er også velgørende. Det giver kroppen ro og nye øjne. Lyd, billeder og ord toner frem og viskes ud for at genopstå i nye sammenhænge. Velkendte begreber transformeres. Fordomme forsvinder i mørket og vi kan fornemme en ny tilstedeværelse. For at finde nye svar må vi se derind, hvor ingen svar på forhånd er kendt.

“Med hånden på hjertet” er et udtryk for ærlighed, en arabisk hilsen og en positur man kan indtage ved afsyngelse af fædrelandssange. Forestillingen vistes på Scenen i Laboratoriet i Roskilde 16. – 29. september.
abendans.dk/med-haanden-paa-hjertet/

“influenza. theatre of glowing darkness”
Kirstine Roepstorffs udstilling ”influenza. theatre of glowing darkness” består af en teaterinstallation og et vildtvoksende indgreb i den danske pavillon i Venedig og den omkringliggende have.

I teaterinstallationen ”theatre of glowing darkness” bliver publikum inviteret indenfor i Kirstine Roepstorffs mystiske mørke: I en scenografi af glas og lysprojektioner udspiller sig en dialog mellem tre kvindelige figurer: Dark River, Midwife og Seed. Her udforskes mørket som et sted fyldt med potentiale, hvor den naturlige cyklus mellem liv og død giver plads til transformation.

Influenza er for mig en metafor for det 21. århundredes tilstand. Vi er svækkede, fordi vi kun lader os nære af lyset og undsiger mørket. Men for meget lys udmatter os, og vi har brug for mørkets regenererende energi. Mørket opløser grænser og gør transformation mulig. Vi har brug for mørket for at kunne skabe visioner til at forme vores fælles fremtid.” siger kunstneren Kirstine Roepstorff.

Danske Pavillon i Venedig d. 13. maj – d. 26. november 2017
www.kunst.dk/kunstomraader/billedkunst/venedig-biennalen/

11 Nov
14.00 - 16.00

Banjo Billedskole

Børneworkshop i Ovartaci & Galskabens Kunst

Som en del af udstillingen afholdes der lørdage i oktober og november kunstworkshops for børn. Afprøv en række af de teknikker som Ovartaci arbejdede med og lav fantasifuld kunst, hvor landskaber bliver til ansigter, og mennesker og dyr smelter sammen.

Der kan max. være 12 deltagere ad gangen, og børn under 6 år skal være i følge med en voksen. Tilmelding er ikke nødvendig, men deltagelse vil være efter først-til-mølle-princippet. Det er gratis at deltage, når entréen til kunsthallen er betalt.

8 Nov
18.00 - 19.30

Angela Melitopoulos i samtale med Mathias Kryger

François Tosquelles – Den catalanske frihedskamp i 1930erne og den institutionelle psykoterapi

Professor på Medieskolen Angela Melitopoulos perspektiverer sit værk “Assemblages”, der indgår i den aktuelle udstilling Ovartaci & Galskabens Kunst, i en dialog med udstillingens kurator, Mathias Kryger.

Centralt for præsentationen er en indføring i den catalanske psykiater François Tosquelles (1912– 1994) og hans revolutionære institutionelle psykoterapi samt hans engagement i den catalanske uafhængighedsbevægelse i 1930erne.

Entréen er gratis.

7 Nov
18.30 - 21.00

Ai Weiwei: ‘Human Flow’

Danmarkspremiere

I samarbejde med Grand Teatret og Nordisk Film præsenterer Kunsthal Charlottenborg forpremieren på Ai Weiwei’s prisnominerede dokumentar Human Flow den 7. november i Grand Teatret.

Filmen introduceres af Michael Thouber, direktør for Kunsthal Charlottenborg.

Dokumentaren, der var nomineret til Guldløve-prisen ved årets filmfestival i Venedig, er optaget i 23 lande over et år og skildrer den igangværende, globale flytgningekrise.

Billetterne til forpremieren i Grand Teatret koster 90 kr og kan købes HER.

Læs mere om filmen og visningen.

5 Nov
14.00 - 15.00

Besøg på Børnehuset Hjortøgade med kurator Mathias Kryger

Oplev Asger Jorns udsmykning af Børnehuset Hjortøgade

Som en del af udstillingen ‘OVARTACI & Galskabens Kunst’ inviteres du til at besøge Børnehuset Hjortøgade på følgende datoer: 5. november, 3. december og 7. januar 2018.

Sammen med udstillingens kurator, Mathias Kryger, kan du opleve de nyrestaurerede vægmalerier fra 1944 og 1948 af bland andre Asger Jorn, Ejler Bille, Egill Jacobsen, Else Alfelt, Henry Heerup, Corneille og Constant.

Tilmelding er ikke nødvendig. Mød blot op på adressen Hjortøgade 3, København Ø kl. 14.00 på søndag den 5. november. Besøget er gratis.

Som et led i Asger Jorns interesse for kunstens sociale, politiske og æstetiske betydning i verden udsmykkede han sammen med en række af sine kolleger i 1944 en børnehave beliggende i Hjortøgade på Østerbro i København.

Han inviterede kunstnerne Carl-Henning Pedersen, Else Alfelt, Ejler Bille, Agnete Therkildsen, Henry Heerup, Erik Thommesen og Richard Winther til at være med, og i 1948 udvidedes udsmykningen med Egill Jacobsen og de to hollandske kunstnere Corneille (Guillaume Cornelis van Beverloo) og Constant (Constant Anton Nieuwenhuys).

Børnehaven i Hjortøgade fungerer fortsat som daginstitution for børnehavebørn i alderen 3-6 år. Udsmykningen og børnehaven har netop gennemgået en gennemgribende og nænsom renovering og restaurering.

En særlig tak til Børnehuset Hjortøgade.

4 Nov
14.00 - 16.00

Banjo Billedskole

Børneworkshop i Ovartaci & Galskabens Kunst

Som en del af udstillingen afholdes der lørdage i oktober og november kunstworkshops for børn. Afprøv en række af de teknikker som Ovartaci arbejdede med og lav fantasifuld kunst, hvor landskaber bliver til ansigter, og mennesker og dyr smelter sammen.

Der kan max. være 12 deltagere ad gangen, og børn under 6 år skal være i følge med en voksen. Tilmelding er ikke nødvendig, men deltagelse vil være efter først-til-mølle-princippet. Det er gratis at deltage, når entréen til kunsthallen er betalt.

4 Nov
12.00 - 17.00

Det Kgl. Danske Kunstakademi inviterer til: en markering

Samtale, oplæsninger, filmvisninger, koncerter m.m.

De studerende på Billedkunstskolerne, Det Kongelige Danske Kunstakademi inviterer til en markering i forbindelse med debatten om sammenlægning af de kunstneriske uddannelser.

Denne dag inviteres der til:
Fri samtale, koncerter, oplæsninger, filmvisninger, ferniseringer og performances af nuværende og tidligere studererende fra de berørte institutioner (de kunstneriske uddannelser i Danmark)

Kl. 13: Velkommen! Åbningskoncert af Agt

Kl. 14: Åbning af “Balkonbannerne” (R.I.P, RISE IN POWER, KÆMP FOR ALT HVAD DU HAR KÆRT, SORRY NOT SORRY m.m.) på Charlottenborgs facade.

Resten: TBA (mere info følger)

Arrangementet foregår i Kunsthal Charlottenborgs gård, og alle er velkomne!

1 Nov
17.00 - 18.30
,

Lancering af Visuel Arkivering #11

Med oplæg af Beate Terletskaja og Joen Vedel samt performance af koret Syvende og Sidst

Lancering af Visuel Arkivering #11: Silvia Federici – on reproduction, intergenerational solidarity and the dancing body. Med oplæg af Beate Terletskaja og Joen Vedel samt performance af koret Syvende og Sidst.

I forbindelse med udgivelsen af Visuel Arkivering #11, med tekster af den feministiske tænker og aktivist Silvia Federici, fokuseres der i denne talk på temaer såsom reproduktion, omsorgsarbejde og moderskab. Joen Vedel vil introducere det nye nummer af Visuel Arkivering og læse højt fra en af teksterne.

Beate Terletskaja vil holde et oplæg om Silvia Federicis arbejde og især Wages For Housework, og til sidst vil koret Syvende og Sidst performe deres nyeste værk, Glue, om forskellige forventninger og ideer om moderskabets ubetingede omsorg.

Syvende og Sidst er et stemme-ensemble, som har ophav i forskellige kunstneriske discipliner: lyd- og billedkunst, moderne dans, musik, skuespil og psykoterapi. Med udgangspunkt i improvisation og kollektivet – og i de muligheder og begrænsninger, de møder her – har koret indgået et intimt og eksperimenterende samarbejde siden 2011. Deres værker og performances starter altid i en delt research, og de seneste år har de bl.a undersøgt spørgsmål indenfor områder som finanskrise, feminisme, psykiatri og sprogfilosofi, dampmaskinens historie, acceleration og techno-optimisme.

Oplægsholdere
Beate Terletskaja er cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet og har skrevet speciale om feministisk kritik af arbejde, herunder bevægelsen Wages For Housework.

Joen Vedel er billedkunstner uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Whitney Independent Study Program. Han skriver, udstiller, underviser og organiserer, på egen hånd og i forskellige former for samarbejder. Igennem de seneste par år har han arrangeret en række talks med Silvia Federici herhjemme og i Brasilien. Senest har han redigeret Visuel Arkivering #11.

28 Oct
14.00 - 16.00

Banjo Billedskole

Børneworkshop i Ovartaci & Galskabens Kunst

Som en del af udstillingen afholdes der lørdage i oktober og november kunstworkshops for børn. Afprøv en række af de teknikker som Ovartaci arbejdede med og lav fantasifuld kunst, hvor landskaber bliver til ansigter, og mennesker og dyr smelter sammen.

Der kan max. være 12 deltagere ad gangen, og børn under 6 år skal være i følge med en voksen. Tilmelding er ikke nødvendig, men deltagelse vil være efter først-til-mølle-princippet. Det er gratis at deltage, når entréen til kunsthallen er betalt.

26 Oct
12.00

William E. Jones, Wu Tsang, Zachary Drucker & Rhys Ernst

Charlottenborg Art Cinema

I perioden 24. oktober-19. november viser Charlottenborg Art Cinema henholdsvis Wu Tsangs Mishima in Mexico (2012) og William E. Jones’ Fall Into Ruin (2017).

Wu Tsangs Mishima in Mexico (2012) fremhæver på fineste vis længslen i Yukio Mishimas roman Thirst for Love fra 1950. Filmen viser en form for prøveoptagelser af romanen, hvor Wu Tsang selv og hans manuskriptforfatter Alex Segade hver især spiller filmens roller, mens de smalltalker om romanens temaer – mens de længes.

William E. Jones’ fascination af den græske kunstsælger Alexander Lolas udfoldes i Fall into Ruin (2017), hvor Jones’ egne ungdomsfotografier fra det flamboyante græske hjem kobles med fotografier af hjemmets tilbageblevne ruiner 30 år senere. Jones’ personlige voice-over fortæller rørende og detaljeret om det fascinerende møde med den dekadente græske kunstelsker, der mistede livet til AIDS i 1987.

Zackary Druckers She Gone Rouge er en art Odysse lavet i tæt samarbejde med Rhys Ernst. Efter et romantisk break-up søger “Darling” (Zackary Drucker) trøst hos sin “Tante Holly” (Holly Woodlawn), men forføres i stedet af Hollys tv, der viser “The Whoracle of Delphi” (Vaginal Davis). The Whoracle taler direkte til Darling, og som en anden Alice forsvinder hun ind i et vidunderland af magisk realisme.

Filmprogrammet er på engelsk, og filmene loopes i kunsthallens åbningstid (medmindre der afholdes events i biografen). Filmvisningerne er gratis, når entréen til kunsthallen er betalt.

Læs mere om filmene.

25 Oct
17.00 - 20.00

Olof Olsson

"Driving the Blues Away" - En info-komedie

Til denne aftens Charlottenborg Art Talks præsenterer den svensk-hollandske kunstner Olof Olsson sin info-komedie “Driving the Blues Away”. Performancen vil foregå på engelsk. Entréen er gratis.

What connects Toblerone to Steve Jobs, cocaine, Charlie Chaplin, Adam & Eve, Kant, and sanitary porcelain? Olof Olsson takes you on a rollercoaster of comic infotainment. From silly lows to poetic highs – and back again.

Driving the Blues Away is an info comedy racing through the histories of art, chocolate, cola-drinks, personal computers, philosophy, politics and theology.

Along the way there’s a romantic melodrama – where Olof’s almost partner is seduced by an ultra famous software entrepeneur in the tax-free shop of Dehli’s Indira Gandhi Airport. The whole thing is steeped in Olof’s twisted love of language:

“Our language and the world are not always hooked up one-to-one. It’s a mess, and that makes us nervous. But it’s a funny mess.”

22 Oct
11.00 - 17.00

Bjergkøbing Grand Prix

Filmvisning for børn i efterårsferien

Charlottenborg Art Cinema inviterer i efterårsferien børn og voksne til visninger af den legendariske stop motion-film fra 1975, Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen handler om opfinderen og cykelsmeden Theodor Fælgen, der sammen med sin fugl Sofus og sit pindsvin Ludvig bygger en helt særlig bil. Bilen får navnet Il Tempo Gigante og bygges til en oliesheik, og sammen er de med i det tempofyldte racerløb Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen er baseret på figurer skabt af den norske tegneserietegner Kjell Aukrust og instrueret af Ivo Caprino.

Filmen vises tirsdag-fredag kl. 13, 15 og 17 og lørdag-søndag kl. 11, 13 og 15 i perioden 14.-22. oktober. Filmen varer 88 minutter.

21 Oct
14.00 - 16.00

Banjo Billedskole

Børneworkshop i Ovartaci & Galskabens Kunst

Som en del af udstillingen afholdes der lørdage i oktober og november kunstworkshops for børn. Afprøv en række af de teknikker som Ovartaci arbejdede med og lav fantasifuld kunst, hvor landskaber bliver til ansigter, og mennesker og dyr smelter sammen.

Der kan max. være 12 deltagere ad gangen, og børn under 6 år skal være i følge med en voksen. Tilmelding er ikke nødvendig, men deltagelse vil være efter først-til-mølle-princippet. Det er gratis at deltage, når entréen til kunsthallen er betalt.

21 Oct
11.00 - 17.00

Bjergkøbing Grand Prix

Filmvisning for børn i efterårsferien

Charlottenborg Art Cinema inviterer i efterårsferien børn og voksne til visninger af den legendariske stop motion-film fra 1975, Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen handler om opfinderen og cykelsmeden Theodor Fælgen, der sammen med sin fugl Sofus og sit pindsvin Ludvig bygger en helt særlig bil. Bilen får navnet Il Tempo Gigante og bygges til en oliesheik, og sammen er de med i det tempofyldte racerløb Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen er baseret på figurer skabt af den norske tegneserietegner Kjell Aukrust og instrueret af Ivo Caprino.

Filmen vises tirsdag-fredag kl. 13, 15 og 17 og lørdag-søndag kl. 11, 13 og 15 i perioden 14.-22. oktober. Filmen varer 88 minutter.

20 Oct
13.00 - 19.00

Bjergkøbing Grand Prix

Filmvisning for børn i efterårsferien

Charlottenborg Art Cinema inviterer i efterårsferien børn og voksne til visninger af den legendariske stop motion-film fra 1975, Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen handler om opfinderen og cykelsmeden Theodor Fælgen, der sammen med sin fugl Sofus og sit pindsvin Ludvig bygger en helt særlig bil. Bilen får navnet Il Tempo Gigante og bygges til en oliesheik, og sammen er de med i det tempofyldte racerløb Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen er baseret på figurer skabt af den norske tegneserietegner Kjell Aukrust og instrueret af Ivo Caprino.

Filmen vises tirsdag-fredag kl. 13, 15 og 17 og lørdag-søndag kl. 11, 13 og 15 i perioden 14.-22. oktober. Filmen varer 88 minutter.

19 Oct
13.00 - 19.00
,

Bjergkøbing Grand Prix

Filmvisning for børn i efterårsferien

Charlottenborg Art Cinema inviterer i efterårsferien børn og voksne til visninger af den legendariske stop motion-film fra 1975, Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen handler om opfinderen og cykelsmeden Theodor Fælgen, der sammen med sin fugl Sofus og sit pindsvin Ludvig bygger en helt særlig bil. Bilen får navnet Il Tempo Gigante og bygges til en oliesheik, og sammen er de med i det tempofyldte racerløb Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen er baseret på figurer skabt af den norske tegneserietegner Kjell Aukrust og instrueret af Ivo Caprino.

Filmen vises tirsdag-fredag kl. 13, 15 og 17 og lørdag-søndag kl. 11, 13 og 15 i perioden 14.-22. oktober. Filmen varer 88 minutter.

18 Oct
13.00 - 19.00

Bjergkøbing Grand Prix

Filmvisning for børn i efterårsferien

Charlottenborg Art Cinema inviterer i efterårsferien børn og voksne til visninger af den legendariske stop motion-film fra 1975, Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen handler om opfinderen og cykelsmeden Theodor Fælgen, der sammen med sin fugl Sofus og sit pindsvin Ludvig bygger en helt særlig bil. Bilen får navnet Il Tempo Gigante og bygges til en oliesheik, og sammen er de med i det tempofyldte racerløb Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen er baseret på figurer skabt af den norske tegneserietegner Kjell Aukrust og instrueret af Ivo Caprino.

Filmen vises tirsdag-fredag kl. 13, 15 og 17 og lørdag-søndag kl. 11, 13 og 15 i perioden 14.-22. oktober. Filmen varer 88 minutter.

17 Oct
13.00 - 19.00

Bjergkøbing Grand Prix

Filmvisning for børn i efterårsferien

Charlottenborg Art Cinema inviterer i efterårsferien børn og voksne til visninger af den legendariske stop motion-film fra 1975, Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen handler om opfinderen og cykelsmeden Theodor Fælgen, der sammen med sin fugl Sofus og sit pindsvin Ludvig bygger en helt særlig bil. Bilen får navnet Il Tempo Gigante og bygges til en oliesheik, og sammen er de med i det tempofyldte racerløb Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen er baseret på figurer skabt af den norske tegneserietegner Kjell Aukrust og instrueret af Ivo Caprino.

Filmen vises tirsdag-fredag kl. 13, 15 og 17 og lørdag-søndag kl. 11, 13 og 15 i perioden 14.-22. oktober. Filmen varer 88 minutter.

15 Oct
11.00 - 17.00

Bjergkøbing Grand Prix

Filmvisning for børn i efterårsferien

Charlottenborg Art Cinema inviterer i efterårsferien børn og voksne til visninger af den legendariske stop motion-film fra 1975, Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen handler om opfinderen og cykelsmeden Theodor Fælgen, der sammen med sin fugl Sofus og sit pindsvin Ludvig bygger en helt særlig bil. Bilen får navnet Il Tempo Gigante og bygges til en oliesheik, og sammen er de med i det tempofyldte racerløb Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen er baseret på figurer skabt af den norske tegneserietegner Kjell Aukrust og instrueret af Ivo Caprino.

Filmen vises tirsdag-fredag kl. 13, 15 og 17 og lørdag-søndag kl. 11, 13 og 15 i perioden 14.-22. oktober. Filmen varer 88 minutter.

14 Oct
14.00 - 16.00

Banjo Billedskole

Børneworkshop i Ovartaci & Galskabens Kunst

Som en del af udstillingen afholdes der lørdage i oktober og november kunstworkshops for børn. Afprøv en række af de teknikker som Ovartaci arbejdede med og lav fantasifuld kunst, hvor landskaber bliver til ansigter, og mennesker og dyr smelter sammen.

Der kan max. være 12 deltagere ad gangen, og børn under 6 år skal være i følge med en voksen. Tilmelding er ikke nødvendig, men deltagelse vil være efter først-til-mølle-princippet. Det er gratis at deltage, når entréen til kunsthallen er betalt.

14 Oct
11.00 - 17.00

Bjergkøbing Grand Prix

Filmvisning for børn i efterårsferien

Charlottenborg Art Cinema inviterer i efterårsferien børn og voksne til visninger af den legendariske stop motion-film fra 1975, Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen handler om opfinderen og cykelsmeden Theodor Fælgen, der sammen med sin fugl Sofus og sit pindsvin Ludvig bygger en helt særlig bil. Bilen får navnet Il Tempo Gigante og bygges til en oliesheik, og sammen er de med i det tempofyldte racerløb Bjergkøbing Grand Prix.

Filmen er baseret på figurer skabt af den norske tegneserietegner Kjell Aukrust og instrueret af Ivo Caprino.

Filmen vises tirsdag-fredag kl. 13, 15 og 17 og lørdag-søndag kl. 11, 13 og 15 i perioden 14.-22. oktober. Filmen varer 88 minutter.

13 Oct
18.00 - 00.00
, ,

Kulturnatten på Charlottenborg

Poul Nyrup Rasmussen, Jacob Haugaard og Galskabens Kunst

Besøg Kunsthal Charlottenborg på Kulturnatten og oplev vore aktuelle udstillinger med multikunstner Yoko Ono, outsider-kunstner Ovartaci, den norske performance- og installationskunstner Tori Wrånes og den forskningsbaserede gruppeudstilling Mediated Matter via 15 minutters omvisninger hver hele time.

Hør også Poul Nyrup Rasmussen og Jacob Haugaard i samtale med kurator Mathias Kryger om Ovartaci, psykiatrien og galskab kl. 20-21.

Kl. 18.30-22.00 afholder Banjo Billedskole kunstworkshop for børn inspireret af udstillingen Ovartaci & Gaskabens Kunst.

Kl. 19.15-19.30 kan man desuden opleve performancen “Building a Nest” ved Anne Nora Fischer og Anna Ørberg i forbindelse med udstillingen Mediated Matter.

Der er samtidig mulighed for at komme bag murene på Det Kongelige Danske Kunstakademi, når historiker Henrik Biehl giver rundvisninger på Charlottenborg Slot kl. 19, 21 og 22.30.

DJ Christian d’Or spiller kl. 18-21.15 og DJ Cohnny Jazz kl. 21.15-24 i nedre foyer.

Der vil hele aftenen kunne købes mad og drikke i Apollo Kantine.

Adgang med Kulturpas, der kan købes i kunsthallen til 95 kr.

12 Oct
17.00 - 20.00

YOKO ONO TRANSMISSION

Åbning af ny udstilling med Yoko Onos tryksager og publikationer

Denne aften fejres åbningen af udstillingen YOKO ONO TRANSMISSION med fernisering fra kl. 17-20.

Udstillingen, der er skabt til Kunsthal Charlottenborg i samarbejde med kunstneren selv, fokuserer på Yoko Onos publikationer, tryksager i bredeste forstand og på, hvordan kunstneren har været i stand til at udbrede sit arbejde fra en stille hvisken til distribution via massemedier.

Udstillingen vil indeholde scanninger af hendes originale manuskriptsider til Grapefruit, en original War Is Over!-plakat, sjældne og populære pladecovers (for eksempel fra tidlige udgivelser af Plastic Ono Band), flyers fra udstillinger, avisannoncer, fotografier af Bed-In for Peace og Word Piece-billboards fra hele verden, film, installationer og meget mere.

Samtidig illustrerer udstillingen, hvordan hun gik fra at være avantgardekunstner til pludselig at blive en del af popkulturens centrum.
Læs mere om udstillingen.

11 Oct
17.00 - 18.00

Laboratoriet for Æstetik og Økologi

"Curating Multispecies Storytellings"

Onsdag d. 11. oktober danner Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg ramme for en art talk med Laboratoriet for Æstetik og Økologi.

Laboratoriet for Æstetik og Økologi, der er grundlagt af Dea Antonsen og Ida Bencke, er en multidisciplinær platform, der arbejder med eksperimentelle udstillingsformater og vidensproduktion i feltet mellem kunst og videnskab, det humane og det non-humane.

Laboratoriet for Æstetik og Økologi vil til denne talk tale om facilitering af samtaler på tværs af discipliner og arter. Om arbejdet med potentialer og problematikker i flerartede historiefortællinger. Om vigtigheden af at kultivere generøsitet og høflighed i mere-end-menneskelige (kunst)verdener. Om kuratorisk at blive i besværet og alt det fejlslagne, når fællesskaber af ulige partnere forsøger at lære hinanden at kende. Om at insistere på affekt og omsorg, ikke som pinlige restprodukter af en ‘seriøs videnskab’, men som epistemologiske grundprincipper for grundlæggelsen af nye ansvarligheder og tilblivelser mellem arter.

Talk’en vil foregå på dansk. Gratis entré.

11 Oct
17.00 - 19.00

Mediated Matter

Lise Skytte Jakobsen i samtale med udstillingens kunstnere

Denne onsdag afholder Kunsthal Charlottenborg en art talk, der vil være en samtale mellem lektor ved Århus Universitet Lise Skytte Jakobsen og de udstillende kunstnere fra udstillingen Mediated Matter.

Talk’en vil foregå i selve udstillingen og vil være på dansk. Gratis entré.

9 Oct
19.00 - 21.00

David Tholander & Frederikke Larchevaut Tholander: Trylologi

En del af Choreography in Action - et samarbejde med Dansehallerne

Tryllekunstneren afslører aldrig sine hemmeligheder. Psykologen afslører menneskehjernens hemmeligheder.

Til denne talk vil psykolog Frederikke Tholander og tryllekunstner David Tholander gøre publikum klogere på trylologi, som er en hybrid mellem tryl og foredrag.

Frederikke Tholander og David Tholander bruger tryl til at vise, hvordan menneskers perception og kognition fungerer, samt hvordan dette påvirker menneskelig adfærd. Trylologi er et foredrag baseret på forskning, optiske illusioner og live trylleri.

Eventet er en del af CHOREOGRAPHY IN ACTION, et samarbejde mellem Kunsthal Charlottenborg og Dansehallerne. Læs mere.

7 Oct
14.00 - 16.00

Banjo Billedskole

Børneworkshop i Ovartaci & Galskabens Kunst

Som en del af udstillingen afholdes der lørdage i oktober og november kunstworkshops for børn. Afprøv en række af de teknikker som Ovartaci arbejdede med og lav fantasifuld kunst, hvor landskaber bliver til ansigter, og mennesker og dyr smelter sammen.

Der kan max. være 12 deltagere ad gangen, og børn under 6 år skal være i følge med en voksen. Tilmelding er ikke nødvendig, men deltagelse vil være efter først-til-mølle-princippet. Det er gratis at deltage, når entréen til kunsthallen er betalt.

4 Oct
17.00 - 18.00

La Vaughn Belle

Onsdag d. 4. oktober danner Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg ramme for en art talk med kunstneren La Vaughn Belle.

La Vaughn Belle er en toneangivende multidisciplinær kunstner bosat på De Amerikanske Jomfruøer, der i sin praksis er optaget af at skabe nye narrativer, der udfordrer de koloniale hierarkier og fortællinger. Kolonialisme er et centralt tema i hendes arbejde, der er en poetisk undersøgelse af de koloniale materialers rester. Ved at bruge arkitektur, arkivbilleder, keramik og andre aspekter af materiel kultur skaber La Vaughn Belle plads til at udforske kollektive fortællinger, hukommelse og identitet. Hendes arbejde præsenterer ofte alternative fortællinger om modstand og agens og fantasiens kraft til at omdefinere vores forståelse af verden.

Til denne talk vil La Vaughn Belle dele nogle af sine nye værker, som hun har udviklet over det seneste år, og som har været præsenteret som en del af 100 års-markeringen for, at Danmark solgte De Vestindiske Øer til USA.

Talk’en vil foregå på engelsk. Gratis entré.

2 Oct
19.00 - 21.00

Internationalisering som overlevelsesstrategi

En del af Choreography in Action - et samarbejde med Dansehallerne

Hvordan vælger man som selvproducerende koreograf og kunstner at relatere sig til det internationale felt med dets forventninger, og hvilke strategier kan man have for dette?

I samarbejde med Dansehallerne præsenterer Kunsthal Charlottenborg de to koreografer og dansere Olivia Riviere (DK/SE) og Marie Topp (DK) til at lave oplæg til diskussion og videndeling om deres syn og erfaring med internationalt arbejde i en samtale med koreografen og direktøren for Dansehallernes Efva Lilja (DK/SE).

Om Marie Topp
Marie Topp er koreograf og danser. Hun er baseret i København og Stockholm. Siden sin afgang fra Statens Scenekunstskole i 2009 har hun bl.a. koreograferet og produceret flere soloværker. Parallelt med dette har hun siden 2009 været en del af koreograf kollektivet RISK og træningsfælleskabet Åben Træning. Hun er gæstelærer på AFUK og DOCH (University of Danse and Circus, Sweden). Marie Topp er i øjeblikket kurator af den daglige træning i Dansehallerne, medlem af Dansehallernes kunstneriske råd og Uafhængige Scenekunstneres bestyrelse.

Maries tanker og oplæg til diskussion og erfaringsdeling
“Jeg valgte hurtigt efter at jeg blev færdiguddannet i 2009, at jeg ønskede at placere med mit arbejde i en international kontekst. Kvalitetsbegrebet i Danmark var for snævert defineret og gav ikke den nødvendige stimulering eller den konstruktive modstand, jeg havde brug for til at udvikle mig. Mit valg blev at orientere mig internationalt, på samme tid som jeg engagerede mig i lokale kollektive sammenhænge, primært som en del af RISK. Jeg kan tale om de muligheder og udfordringer som det har bragt med sig, med konkret udgangspunkt i The Visible Effects of Force (Produceret i Tyskland, 2015) og mit nuværende projekt Liaisons (produceret i Sverige og Danmark 2018).”

Olivias tanker og oplæg til diskussion og erfaringsdeling
“Vi i Danseatelier arbejder selvfølgelig som så mange andre i feltet mere eller mindre internationalt, i en konstant bevægelse der imellem. Men jeg vil sige at vi først og fremmest er interesseret i kontinuitet, deling af kundskab og praksis, social og kunstnerlig tryghed som modstand til det prekære og individualiserede samfund, og den lokale forankring.”

Eventet er en del af CHOREOGRAPHY IN ACTION, et samarbejde mellem Kunsthal Charlottenborg og Dansehallerne. Læs mere.

 

1 Oct
15.00 - 17.00

Edhem Jesenković & Per Morten Abrahamsen

En del af Choreography by Intervention - et samarbejde med Dansehallerne

Til denne talk, der er arrangeret i samarbejde med Dansehallerne, vil koreograf Edhem Jesenković (BIH) og fotograf Per Morten Abrahamsen (DK) tale om samarbejdet omkring forestillingen Symmetric Arguments.

I abstrakt dialog har de skabt et unikt univers, hvor dans og fotografi smelter sammen i et ekspressivt værk om viljestyrke, kærlighed og frygt. Sammen har de omsat fotografiets energi til bevægelse i tid og rum i en komposition, der både er kaotisk og struktureret – med andre ord, meget menneskelig.

I Symmetric Arguments konfronteres publikum med angsten for at fejle og drømmen om at lykkes. Med spørgsmålet: “hvem kigger på hvem?” behandler de to kunstnere en kompleks samfundstilstand, hvor alle beskuer alle og konstant fordømmer, bedømmer og afvejer hinandens handlinger – iagttaget af de krops- og identitetsløse.

Eventet er en del af CHOREOGRAPHY BY INTERVENTION, et samarbejde mellem Kunsthal Charlottenborg og Dansehallerne. Læs mere.

1 Oct
14.00 - 15.00

Søndag d. 1. oktober kl. 14 danner Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg ramme for en art talk med den verdensberømte franske kunstner ORLAN.

ORLANs kunstneriske praksis spænder over skulptur, fotografi, performance, video, videospil og augmented reality ved hjælp af videnskabelige og medicinske teknikker som kirurgi og bioteknologi.

Hendes arbejde og ideer problematiserer kroppens status i vores samfund, hvor nye medicinske teknologier vinder frem. ORLANs egen krop fungerer som et medium, et kunstnerisk råmateriale og som en visuel støtte for hendes konceptuelle arbejde.

Hun er en central figur inden for kropskunst og “carnal art”, som hun selv har betegnet sin praksis i et manifest fra 1989, og hendes værker udfolder sig ofte omkring feministiske perspektiver.

Ved talken vil ORLAN foretage nedslag i sit samlede værk med bl.a. præsentationer af tidlige værker. Herudover vises bl.a. film og videospil.

Talken bliver introduceret og modereret af forfatter og postdoc ved Københavns Universitet Jens Hauser.

Talken foregår på fransk, men vil løbende blive oversat til engelsk af Hauser. Adgang er gratis, når der er købt billet til kunsthallen. Talk’en afholdes i Kunstakademiets Festsal.

1 Oct
14.00 - 15.00

Oplev Asger Jorns udsmykning af Børnehuset Hjortøgade

Event i forbindelse med Ovartaci & Galskabens Kunst

Som en del af udstillingen OVARTACI & Galskabens Kunst inviteres du til at besøge Børnehuset Hjortøgade på følgende datoer: 1. oktober, 5. november, 3. december og 7. januar 2018.

Sammen med udstillingens kurator, Mathias Kryger, kan du opleve de nyrestaurerede vægmalerier fra 1944 og 1948 af bland andre Asger Jorn, Ejler Bille, Egill Jacobsen, Else Alfelt, Henry Heerup, Corneille og Constant.

Tilmelding er ikke nødvendig. Mød blot op på adressen Hjortøgade 3, København Ø kl. 14.00 på søndag den 1 oktober.

Som et led i Asger Jorns interesse for kunstens sociale, politiske og æstetiske betydning i verden udsmykkede han sammen med en række af sine kolleger i 1944 en børnehave beliggende i Hjortøgade på Østerbro i København.

Han inviterede kunstnerne Carl-Henning Pedersen, Else Alfelt, Ejler Bille, Agnete Therkildsen, Henry Heerup, Erik Thommesen og Richard Winther til at være med, og i 1948 udvidedes udsmykningen med Egill Jacobsen og de to hollandske kunstnere Corneille (Guillaume Cornelis van Beverloo) og Constant (Constant Anton Nieuwenhuys).

Børnehaven i Hjortøgade fungerer fortsat som daginstitution for børnehavebørn i alderen 3-6 år. Udsmykningen og børnehaven har netop gennemgået en gennemgribende og nænsom renovering og restaurering.

Den danske kunstner Asger Jorn (1914-73) var i sit liv og sin kunst optaget af den frie kreativitet såvel som kunst skabt af andre end de, der omtales som kunstnere. En af myterne om Ovartaci er, at Jorn og Ovartaci mødtes i 1950’erne, og at Jorn skulle have foreslået at lave en stor udstilling med hendes værker i Paris for dermed at udbrede hendes unikke kunstnerskab til hele verden. Det var Ovartaci imidlertid ikke interesseret i, siger anekdoten.

Udstillingen OVARTACI & Galskabens Kunst er skabt i samarbejde med Museum Ovartaci og er støttet af Augustinus Fonden, C.A.C. Fonden, Grosserer L. F. Foghts Fond, Knud Højgaards Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Ny Carlsbergfondet, Politiken-Fonden, Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfond.

En særlig tak til Børnehuset Hjortøgade.

30 Sep
10.00 - 20.00

CPH PIX: ‘Ronja Røverdatter’-marathon

Marathon-visning af Goro Miyazakis mangategneserie om Ronja Røverdatter

Er du dedikeret Astrid Lindgren-fan, vild med japansk anime, eller elsker du begge dele? Så skal du slå vejen forbi, når CPH PIX i samarbejde med Kunsthal Charlottenborg holder heldagsmaraton med Studio Ghiblis animerede serieversion af ‘Ronja Røverdatter’.

Den japanske tegnefilminstruktør Goro Miyazaki har forvandlet børneklassikeren ‘Ronja Røverdatter’, og den velkendte historie får nu nyt liv som en animationsserie i 26 afsnit. Vi viser ALLE afsnit i rap og inviterer dig med på Ronjas utallige eventyr, hvor vi blandt andet støder på Birk Borkasøn ved Helvedesgabet, grådværgene, Skalde-Per og alle de andre røvere på Mattisborgen. Miyazaki har holdt sig trofast til bogen og udfolder fortællingens mange nuancer og detaljer, der ofte begrænses i en spillefilm.

Arrangementet foregår i kunsthallens biograf og varer omtrent 10 timer. Undervejs holder vi små pauser samt en længere frokostpause med mulighed for at købe mad i Apollo Bar.

Serien er med dansk tale og anbefales for børn fra 6 år og opefter. ‘Ronja Røverdatter’ præsenteres i samarbejde med Viborg Animationsfestival.

Entré: 120 kr.

25 Sep
20.00 - 22.00

Mithkal Alzghair: DISPLACEMENT

Forestilling og kunstnersamtale i samarbejde med Dansehallerne

Den syriske koreograf og danser Mithkal Alzghair (SY/FR) har skabt den prisvindende performance Displacement, der kropsliggør konflikten mellem rødder og eksil. Værket består af en solo og trio. I forlængelse af forestillingen er der en kunstnersamtale med koreografen. Læs mere.

CHOREOGRAPHY IN ACTION
Eventet er en del af CHOREOGRAPHY IN ACTION, et samarbejde mellem Kunsthal Charlottenborg og Dansehallerne. Hver mandag i perioden 18. september 2017-28. maj 2018 præsenteres møder mellem tilknyttede kunstnere og gæster fra Dansehallernes programmer og forestillinger – alle indenfor feltet koreografisk scenekunst. Kunstnerne deler på disse mandagsmøder deres tanker om kunstnerisk arbejde via samtaler, installationer, forestillinger eller film. Programmet foregår på engelsk. Det er primært henvendt til branchen og er samtidig åbent for alle, der er interesseret i at opleve ny koreografisk performativ kunst gennem intellektuelle og fysiske oplevelser.

23 Sep
17.00 - 23.00
,

POW: Power of Women Festival Copenhagen

POW – Power of Women Festival Copenhagen – er et udstillingsvindue for værker, der har kvinders fortællinger i centrum. Festivalen, der afholdes for første gang i år, løber af stablen i weekenden 22.-24. september og præsenterer værker skabt af kvindelige kunstnere indenfor flere kunstformer: Film, musik, scenekunst, design, litteratur og arkitektur.

En række af festivalens arrangementer afholdes på Charlottenborg, herunder Kunstakademiets Festsal, kunsthallens gård og kunsthallens biograf; Charlottenborg Art Cinema. Se programmet for arrangementerne på Charlottenborg her:

23. september
Kl. 17.00-18.30: Filmvisning: Venus – Let’s talk about sex / Kunsthal Charlottenborgs biograf
Kl. 19.00-20.50: Filmvisning: Hannah Arendt / Kunsthal Charlottenborgs biograf
KL. 21.10-22.50: Filmvisning: Bar bahar – in between / Kunsthal Charlottenborgs biograf

Billetter fås via Facebook under de enkelte begivenheder og gives væk efter først-til-mølle-princippet.

 

22 Sep
13.00 - 16.30
,

POW: Power of Women Festival Copenhagen

POW – Power of Women Festival Copenhagen – er et udstillingsvindue for værker, der har kvinders fortællinger i centrum. Festivalen, der afholdes for første gang i år, løber af stablen i weekenden 22.-24. september og præsenterer værker skabt af kvindelige kunstnere indenfor flere kunstformer: Film, musik, scenekunst, design, litteratur og arkitektur.

En række af festivalens arrangementer afholdes på Charlottenborg, herunder Kunstakademiets Festsal, kunsthallens gård og kunsthallens biograf; Charlottenborg Art Cinema. Se programmet for arrangementerne på Charlottenborg her:

22. september
Kl. 13.00-14.30: Åbningsevent / Kunstakademiets festsal
Kl. 14.30-15.05: Fernisering – “Hvem er Køn?” / Kunsthal Charlottenborgs gård
Kl. 15.00-16.30: Talk: Kvindesnak / Kunstakademiets Festsal

Billetter fås via Facebook under de enkelte begivenheder og gives væk efter først-til-mølle-princippet.

 

20 Sep
17.00 - 18.00

Jan Grarup

I samtale med Kunsthal Charlottenborgs direktør Michael Thouber

Mød den verdensberømte, danske fotograf Jan Grarup i samtale med Kunsthal Charlottenborgs direktør Michael Thouber om Jan Graups virke og nye bog ‘And Then There Was Silence’.

Jan Grarup er uddannet fra journalisthøjskolen i Århus. Han har igennem de sidste årtier rejst verden rundt flere gange for at dække krige, konflikter og humanitære katastrofer. Hans arbejde afspejler hans tro på, at fotojournalistikken bruges som et redskab og vidner om nødvendigheden af at fortælle historier om mennesker, der ikke selv er i stand fortælle deres egne historier.

Jan Grarup er aktuel med bogen ‘And Then There Was Silence’, der udkom for 14 dage siden. Bogen viser både smukke og mørke sider af verden set med Jan Grarups skarpe og kunstneriske blik. ‘And Then There Was Silence’ er på 496 sider og vejer over 5 kg. Det er ikke en bog, der er nem at håndtere – og det er pointen!

Jan Grarup er blevet hædret med mange prestigefyldte priser, herunder to nomineringer til W. Eugene Smith fond for humanistisk fotografering, 8 World Press Photography Awards, en særlig pris fra Leica Oskar Barnack Award samt mange andre udmærkelser fra POYi og NPPA. Han har fire gange udstillet på VISA POUR L’IMAGE og vundet VISA D’OR for hans dækning af Darfurs humanitære krise.

Ud over den indledende samtale vil Jan Grarup vise fotos fra en række internationale konflikter – fra folkemordet i Rwanda til den akutelle situation i Mosul. Jan Grarup vil samtidig fortælle om, hvordan det internationale samfund efter hans erfaring altid fejler i håndteringen af verdens store krige og konflikter.

Denne Charlottenborg Art Talk afholdes på dansk. Billetter kan ikke forudbestilles, men fordeles på dagen efter først-til-mølle-princippet. Gratis entré.

Om Charlottenborg Art Talks
Charlottenborg Art Talks byder onsdage på bl.a. foredrag, performances, film screeninger, oplæsninger og debatter om kunst med danske og udenlandske kunstnere, forfattere, kuratorer og professorer. Programmet er tilrettelagt i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Der er gratis adgang til Charlottenborg Art Talks.

17 Sep
15.00 - 16.00

NAR

Forestilling med Johannes Lilleøre

Forestillingen NAR er en tragikomisk middelalder-performance med Johannes Lilleøre, iscenesat af Erik Pold.

Som del af Golden Days Festival: København 850 spiller den spiller i gården foran Kunsthal Charlottenborg søndag d. 17. september kl. 15.00. Varighed: 50 minutter. Entréen er gratis.

Har narren en plads i samfundet i dag, og hvem er han? I forestillingen NAR møder vi den moderne nar, der har viet hele sit liv til denne rolle og til sin moderne “nar-teknik”. Hans metoder fører ham ud i store moralske dilemmaer, og så må der tages radikale valg.

Valg der ender med at skubbe ham helt ud til kanten. “Jeg har studeret menneskene. Jeg ved hvad de vil gøre, inden de gør det. På den måde har jeg en fordel. Jeg er altid et skridt foran.”

Forestillingen NAR er improviseret frem i et tæt samarbejde mellem instruktør Erik Pold og skuespiller Johannes Lilleøre. De har haft et kunstneriske samarbejde gennem en årrække med fokus på at undersøge måder at performe og agere på, der bevidst arbejder på grænsen mellem fiktion og virkelighed og som undersøger en spillestil i direkte dialog med publikum.

En leg med genkendelige figurer der siger og gør absurde ting, og som tillader sig at være både latterlige, provokerende og (dum)dristige på samme tid, præcis som narrens rolle.

Læs mere om forestillingen.

17 Sep
14.00 - 15.00

Tori Wrånes

I samtale med kurator Henriette Bretton-Meyer

I forbindelse med udstillingen Ældgammel Baby præsenterer kunsthallen ekstraordinært denne søndag en Charlottenborg Art Talk med Tori Wrånes. Kom og oplev den norske performance- og installationskunstner i samtale med kurator Henriette Bretton-Meyer.

De vil bl.a. tale om svævende babyer og uforklarlige lysfænomener og i deres samtale komme omkring udstillingen i kunsthallen samt kunstnerens øvrige virke.

Talken vil foregå på engelsk. Eventet er gratis, når entréen til kunsthallen er betalt.

Om Charlottenborg Art Talks
Charlottenborg Art Talks byder på bl.a. foredrag, performances, film screeninger, oplæsninger og debatter om kunst med danske og udenlandske kunstnere, forfattere, kuratorer og professorer. Programmet er tilrettelagt i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Der er gratis adgang til Charlottenborg Art Talks.

16 Sep
15.00 - 16.00

NAR

Forestilling med Johannes Lilleøre

Forestillingen NAR er en tragikomisk middelalder-performance med Johannes Lilleøre, iscenesat af Erik Pold.

Som del af Golden Days Festival: København 850 spiller den spiller i gården foran Kunsthal Charlottenborg lørdag d. 16. september kl. 15.00. Varighed: 50 minutter. Entréen er gratis.

Har narren en plads i samfundet i dag, og hvem er han? I forestillingen NAR møder vi den moderne nar, der har viet hele sit liv til denne rolle og til sin moderne “nar-teknik”. Hans metoder fører ham ud i store moralske dilemmaer, og så må der tages radikale valg.

Valg der ender med at skubbe ham helt ud til kanten. “Jeg har studeret menneskene. Jeg ved hvad de vil gøre, inden de gør det. På den måde har jeg en fordel. Jeg er altid et skridt foran.”

Forestillingen NAR er improviseret frem i et tæt samarbejde mellem instruktør Erik Pold og skuespiller Johannes Lilleøre. De har haft et kunstneriske samarbejde gennem en årrække med fokus på at undersøge måder at performe og agere på, der bevidst arbejder på grænsen mellem fiktion og virkelighed og som undersøger en spillestil i direkte dialog med publikum.

En leg med genkendelige figurer der siger og gør absurde ting, og som tillader sig at være både latterlige, provokerende og (dum)dristige på samme tid, præcis som narrens rolle.

Læs mere om forestillingen.

16 Sep
11.00 - 17.00

CHART FILM

Filmprogram i samarbejde med CHART ART FAIR

I samarbejde med CHART ART FAIR præsenterer Kunsthal Charlottenborg CHART Film: Et filmprogram sammensat af kunstnere fra de deltagende gallerier i dette års CHART.

Filmprogrammet vil blive vist i kunsthallens biograf i perioden 16. september-12. oktober, hvor alle film vises hver dag i et loop.

Filmprogrammet er gratis, når entréen til kunsthallen er betalt.

PROGRAM:
Marina Abramović
The Current (2017)
60 minutes
Courtesy of Galleri Brandstrup, Oslo

Alex Da Corte
TRUƎ LIFƎ (2013)
Standard digital video
3 minutes 44 seconds
Courtesy of the artist and David Risley Gallery, Copenhagen

Maria Friberg
Matador (2016)
13 minutes 47 seconds
Courtesy of the artist and Galleri Andersson/Sandström, Stockholm

NUG
Territorial Pissing, Second Version (2007/2011)
2 hours 15 minutes 8 seconds
Courtesy of the artist and GSB/Gallery Steinsland Berliner, Stockholm

Sigurður Guðjónsson
Distance (2012)
9 minutes 48 seconds
Courtesy of the artist and BERG Contemporary, Reykjavik

Steina
Distant Activities (1972)
4 minutes 48 seconds
Courtesy of the artist and BERG Contemporary, Reykjavik

Tuomas A. Laitinen
The Powder of Sympathy (2015)
HD video, stereo sound
8 minutes 36 seconds
Production support: Avek and HIAP
Courtesy of the artist and Helsinki Contemporary

Tomas Saraceno
CLOUD / TIME (2016)
Single channel video (color, silent)
12 minutes 40 seconds
Courtesy of the artist; Tanya Bonakdar Gallery, New York; Andersen’s Contemporary, Copenhagen; Pinksummer Contemporary Art, Genoa; Esther Schipper, Berlin

Læs mere.

15 Sep
18.00 - 22.00

Ovartaci & Galskabens Kunst + Tori Wrånes: Ældgammel Baby + Mediated Matter

Denne fredag aften fejrer vi åbningen af de tre nye udstillinger Ovartaci & Galskabens Kunst, Tori Wrånes: Ældgammel Baby og gruppeudstillingen Mediated Matter.

Til ferniseringen vil der være taler ved kulturminister Mette Bock, direktør for Ny Carsbergfondet Karsten Ohrt og professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi Martin Erik Andersen.

Musikken sørger DJ Elias Rønnenfelt (Iceage) for, mens det vil være muligt at købe lækker mad og drikkevarer fra Apollo Bar.

Til ferniseringen vil der desuden være en performance ved Katya Sander & Johanne Østervang.

—————————————–

Ovartaci & Galskabens Kunst
Den unikke kunstner Ovartaci er den væsentligste og mest betydningsfulde eksponent i Danmark for det, man benævner Art Brut eller outsiderkunst. Med udstillingen Ovartaci & Galskabens Kunst præsenterer Kunsthal Charlottenborg den største og mest omfangsrige udstilling af Ovartaci uden for det psykiatriske hospital i Risskov ved Århus. Udstillingen inddrager desuden en række samtidskunstnere, hvis værker reflekterer Ovartacis kunst og tematikkerne omkring galskab, psykiatri, køn og identitet. Udstillingen er kurateret af Mathias Kryger og arrangeres i samarbejde med Museum Ovartaci. Læs mere om udstillingen.

————————–—————-

Tori Wrånes: Ældgammel Baby
Den gådefulde udstillingstitel Ældgammel Baby slår tonen an til den fremadstormende norske performancekunstner Tori Wrånes’ første soloudstilling i Danmark. I hendes fantasifulde og foruroligende univers kan man aldrig vide sig sikker på, hvad der kommer til at ske; loftet kan skifte farve, en taske kan synge, trolde kan svæve, skulpturer kan være i bevægelse. Til Kunsthal Charlottenborg har Tori Wrånes skabt en udstilling, der kan betragtes som én samlet installation bestående af mange individuelle elementer, flere af dem skabt særligt til kunsthallens højloftede udstillingsrum. Udstillingen er kurateret af Henriette Bretton-Meyer. Læs mere om udstillingen.

————————–—————-

Gruppeudstilling: Mediated Matter
Mere end 20 danske samtidskunstnere præsenteres på udstillingen Mediated Matter, som udfolder samspillet og diskuterer potentialerne mellem samtidskunsten og den nyeste 3D-formgivningsteknologi i forhold til skulptur, installation, video og performance. Det treårige forskningsprojekt, der ligger bag selve udstillingen, er iværksat af Martin Erik Andersen, Karen Harsbo, Katya Sander og Franco Turchi, som ligeledes har kurateret udstillingen.

Kunstnere: Amalie Smith, Amitai Romm, Anna Moderato, Anna Ørberg, Anne Eckersberg, Anne Friis, Anne Nora Fischer, Franco Turchi, Fredrik Tydén, Jacob Alrø, Jean Marc Routhier, Jesper Carlsen, Joakim Almroth, Karen Harsbo, Katya Sander, Lydia Hauge Sølvberg, Marco Spörle, Martin Erik Andersen, Matilde Duus, Maja Malou Lyse, Morten Modin, Rene Schmidt, Sebastian Hedevang, Sophus Ejler Jepsen, Theodor Walldius, Tinne Zenner, Veronica Riget
Læs mere om udstillingen.

1 Sep
16.00 - 19.00

CHART ART FAIR 2017

Messe for samtidskunst 1.-3. september

Fredag d. 1. september kl. 16.00-20.00
Lørdag d. 2. september kl. 12.00-18.00
Søndag d. 3. september kl. 12.00-18.00

CHART ART FAIR, den førende nordiske messe for samtidskunst, vender tilbage til Kunsthal Charlottenborg i København fra 1.-3. september 2017. Til dens 5. udgave vil CHART bringe et udvidet netværk af de mest fremtrædende nordiske kunstgallerier, ledsaget af et skræddersyet program af talks, events og arkitektoniske installationer.

CHART ART FAIR blev etableret i 2013 af Galleri Susanne Ottesen, Galleri Bo Bjerggaard, V1 Galleri, Andersen’s Contemporary og David Risley Gallery med det mål at udfordre grænserne og oplevelsen af en traditionel kunstmesse. Ambitionen var og forbliver at videreudvikle et nordisk kunstevents indflydelse og rolle på den internationale kunst- og kulturscene.

Over 18,000 mennesker besøgte CHART 2016 og gjorde det dermed til den mest populære udgave til dato. Mens deltagelsen af samlere og institutioner fra Norden endnu engang var stærk, styrkede tilstedeværelsen af nye samlere fra områder som Kina, Ecuador, Tyskland, Hong Kong, Italien, Japan, Rusland, Singapore, Sydkorea, Storbritannien og USA CHART som den førende messe for samtidskunst i Norden med en stærk international appel.

13 Aug
17.00 - 21.00

NAR

Forestilling med Johannes Lilleøre

Forestillingen NAR er en tragikomisk middelalder-performance med Johannes Lilleøre, iscenesat af Erik Pold.

Den spiller i gården foran Kunsthal Charlottenborg søndag d. 13. august kl. 17.00 og kl. 20.00. Varighed: 50 minutter. Entréen er gratis.

Har narren en plads i samfundet i dag, og hvem er han? I forestillingen NAR møder vi den moderne nar, der har viet hele sit liv til denne rolle og til sin moderne “nar-teknik”. Hans metoder fører ham ud i store moralske dilemmaer, og så må der tages radikale valg.

Valg der ender med at skubbe ham helt ud til kanten. “Jeg har studeret menneskene. Jeg ved hvad de vil gøre, inden de gør det. På den måde har jeg en fordel. Jeg er altid et skridt foran.”

Forestillingen NAR er improviseret frem i et tæt samarbejde mellem instruktør Erik Pold og skuespiller Johannes Lilleøre. De har haft et kunstneriske samarbejde gennem en årrække med fokus på at undersøge måder at performe og agere på, der bevidst arbejder på grænsen mellem fiktion og virkelighed og som undersøger en spillestil i direkte dialog med publikum.

En leg med genkendelige figurer der siger og gør absurde ting, og som tillader sig at være både latterlige, provokerende og (dum)dristige på samme tid, præcis som narrens rolle.

Læs mere om forestillingen.

13 Aug
14.00 - 16.00

Jørgen Leth & John Kørner & Karoline Leth

I forbindelse med udstillingen 'Altid mange problemer'

Mød filminstruktør Jørgen Leth, billedkunstner John Kørner og filmproducent Karoline Leth i en samtale om kunsten, livet og problemer. Samtalen modereres af direktør for Kunsthal Charlottenborg Michael Thouber. Efter samtalen vises Jørgen Leths film ‘Jeg taler til jer’ om John Kørner. Talk’en vil blive afholdt i festsalen på Kunstakademiet, Kongens Nytorv 1.

Filmen ‘Jeg taler til jer’ (2013), 57 min.
I over fem år har Jørgen Leth sammen med sit filmhold fulgt John Kørners arbejde. Leth fører os ind i Kørners verden, hvor vi bliver indviet i malerens poetiske skildring af det danske samfund, hans særlige arbejdsmetoder og hans særlige drivkraft.

Vi er med, når Kørner skaber billedserien om de danske soldater i Afghanistan. Vi følger tilblivelsen af hans første værk til Kronprinsparrets Palæ på Amalienborg, som ikke godkendes – og sidenhen arbejdet med det nye maleri.

Vi oplever Kørners tanker omkring billedserien “Kvinder til Salg”, som er inspireret af de prostituerede i Skelbækgade. (Kilde: Filmstriben).

Arrangementet foregår på dansk og afholdes som afslutning på udstillingen ‘John Kørner – Altid mange problemer’, der vises 18 Jun – 13 Aug 2017 på Kunsthal Charlottenborg.

Fri adgang med billet til Kunsthal Charlottenborg. Begrænset antal pladser. Billetter kan ikke forudbestilles, men fordeles på dagen efter først til mølle princippet.

12 Aug
17.00 - 21.00

NAR

Forestilling med Johannes Lilleøre

Forestillingen NAR er en tragikomisk middelalder-performance med Johannes Lilleøre, iscenesat af Erik Pold.

Den spiller i gården foran Kunsthal Charlottenborg lørdag d. 12. august kl. 17.00 og kl. 20.00. Varighed: 50 minutter. Entréen er gratis.

Har narren en plads i samfundet i dag, og hvem er han? I forestillingen NAR møder vi den moderne nar, der har viet hele sit liv til denne rolle og til sin moderne “nar-teknik”. Hans metoder fører ham ud i store moralske dilemmaer, og så må der tages radikale valg.

Valg der ender med at skubbe ham helt ud til kanten. “Jeg har studeret menneskene. Jeg ved hvad de vil gøre, inden de gør det. På den måde har jeg en fordel. Jeg er altid et skridt foran.”

Forestillingen NAR er improviseret frem i et tæt samarbejde mellem instruktør Erik Pold og skuespiller Johannes Lilleøre. De har haft et kunstneriske samarbejde gennem en årrække med fokus på at undersøge måder at performe og agere på, der bevidst arbejder på grænsen mellem fiktion og virkelighed og som undersøger en spillestil i direkte dialog med publikum.

En leg med genkendelige figurer der siger og gør absurde ting, og som tillader sig at være både latterlige, provokerende og (dum)dristige på samme tid, præcis som narrens rolle.

Læs mere om forestillingen.

11 Aug
20.00 - 21.00

NAR

Forestilling med Johannes Lilleøre

Forestillingen NAR er en tragikomisk middelalder-performance med Johannes Lilleøre, iscenesat af Erik Pold.

Den spiller i gården foran Kunsthal Charlottenborg fredag d. 11. august kl. 20.00. Varighed: 50 minutter. Entréen er gratis.

Har narren en plads i samfundet i dag, og hvem er han? I forestillingen NAR møder vi den moderne nar, der har viet hele sit liv til denne rolle og til sin moderne “nar-teknik”. Hans metoder fører ham ud i store moralske dilemmaer, og så må der tages radikale valg.

Valg der ender med at skubbe ham helt ud til kanten. “Jeg har studeret menneskene. Jeg ved hvad de vil gøre, inden de gør det. På den måde har jeg en fordel. Jeg er altid et skridt foran.”

Forestillingen NAR er improviseret frem i et tæt samarbejde mellem instruktør Erik Pold og skuespiller Johannes Lilleøre. De har haft et kunstneriske samarbejde gennem en årrække med fokus på at undersøge måder at performe og agere på, der bevidst arbejder på grænsen mellem fiktion og virkelighed og som undersøger en spillestil i direkte dialog med publikum.

En leg med genkendelige figurer der siger og gør absurde ting, og som tillader sig at være både latterlige, provokerende og (dum)dristige på samme tid, præcis som narrens rolle.

Læs mere om forestillingen.

10 Aug
16.00 - 19.00

Maria Zahle – “8 Poems”

Oplæsning fra bogen af Jason Dungan, Kaspar Bonnen og Maria Zahle

8 Poems er en visuel digtsamling af billedkunstner Maria Zahle. Bogen er en udforskning af ord, farve, og skarpe former. Digtene bruger bogens form aktivt og bladring, gentagelser, og sammenstilling af sider integreres med de trykte ord. Værket kredser om døden som minde, som et møde med kroppens materiale, og som indhug.

Til lanceringen i kunsthallens boghandel vil der kl. 16.30 være oplæsning fra bogen af billedkunstner Jason Dungan, Kaspar Bonnen og Maria Zahle, og bogen, der er en edition af 100 signerede eksemplarer, kan til lanceringen købes for 300 kr. eller her.

Maria Zahle er dansk billedkunstner uddannet på Slade School of Fine Art og Royal Academy Schools, London. Hun er repræsenteret af galleriet Arcade, London og deltager pt på udstillingen ’Occasional Geometries’ i Yorkshire Sculpture Park, UK. Zahle er medstifter af projektrummet Kiosk 7 på Amager, og medlem af bandet Squares and Triangles.

8 Poems er produceret i Fraser Muggeridge Studio og er udgivet af forlaget Akerman Daly, London.

16 Jul
12.00 - 17.00

Susi Hyldgaard: Det levende værksted

Workshop under Copenhagen Jazz Festival

I anledning af Copenhagen Jazz Festival har komponist og tekstforfatter Susi Hyldgaard åbnet sit værksted og installeret en workshop i Kunsthal Charlottenborg stueetage.

Publikum inviteres til at være aktive medspillere – at spørge ind og kommentere eller bare sætte sig i et hjørne og skrive/tænke med – og opleve den proces det er at skabe en kunstnerisk musikalsk fortælling.

Hver dag kl. 14.00 opføres dagens værk – eller brudstykker af processen. Kom og vær med.

Deltagelsen er gratis.

15 Jul
12.00 - 17.00

Susi Hyldgaard: Det levende værksted

Workshop under Copenhagen Jazz Festival

I anledning af Copenhagen Jazz Festival har komponist og tekstforfatter Susi Hyldgaard åbnet sit værksted og installeret en workshop i Kunsthal Charlottenborg stueetage.

Publikum inviteres til at være aktive medspillere – at spørge ind og kommentere eller bare sætte sig i et hjørne og skrive/tænke med – og opleve den proces det er at skabe en kunstnerisk musikalsk fortælling.

Hver dag kl. 14.00 opføres dagens værk – eller brudstykker af processen. Kom og vær med.

Deltagelsen er gratis.

14 Jul
12.00 - 17.00

Susi Hyldgaard: Det levende værksted

Workshop under Copenhagen Jazz Festival

I anledning af Copenhagen Jazz Festival har komponist og tekstforfatter Susi Hyldgaard åbnet sit værksted og installeret en workshop i Kunsthal Charlottenborg stueetage.

Publikum inviteres til at være aktive medspillere – at spørge ind og kommentere eller bare sætte sig i et hjørne og skrive/tænke med – og opleve den proces det er at skabe en kunstnerisk musikalsk fortælling.

Hver dag kl. 14.00 opføres dagens værk – eller brudstykker af processen. Kom og vær med.

Deltagelsen er gratis.

13 Jul
12.00 - 14.00

SUSI HYLDGAARD: DET LEVENDE VÆRKSTED – FOR BØRN

Workshop under Copenhagen Jazz Festival

I anledning af Copenhagen Jazz Festival har komponist og tekstforfatter Susi Hyldgaard åbnet sit værksted og installeret en workshop i Kunsthal Charlottenborgs stueetage.

Den 12. og 13. juli er der et særlig fokus på børn og tilblivelsen af musik. Slip børnene løs i en workshop, der handler om at sætte alle tanker og fornemmelser fri og fange dem på papir sammen med tonerne.

Vi leger, synger spiller, skriver, tegner og finder på – og skaber på den måde et værk i fællesskab. Aldersgruppe: 6-10 år. Tidspunkt: kl. 11-14. Koncert kl. 15 med børnene. Max deltagerantal 8 (først til mølle). Medbring evt. madpakke.

Efter børneworkshoppen fortsætter den normale workshop, hvor publikum inviteres til at overvære kompositionsarbejdet, til at spørge ind og kommentere eller bare sætte sig i et hjørne og skrive/tænke med.

Deltagelse er gratis.

12 Jul
12.00 - 14.00

Susi Hyldgaard: Det levende værksted – for børn

Workshop under Copenhagen Jazz Festival

I anledning af Copenhagen Jazz Festival har komponist og tekstforfatter Susi Hyldgaard åbnet sit værksted og installeret en workshop i Kunsthal Charlottenborgs stueetage.

Den 12. og 13. juli er der et særlig fokus på børn og tilblivelsen af musik. Slip børnene løs i en workshop, der handler om at sætte alle tanker og fornemmelser fri og fange dem på papir sammen med tonerne.

Vi leger, synger spiller, skriver, tegner og finder på – og skaber på den måde et værk i fællesskab. Aldersgruppe: 6-10 år. Tidspunkt: kl. 11-14. Koncert kl. 15 med børnene. Max deltagerantal 8 (først til mølle). Medbring evt. madpakke.

Efter børneworkshoppen fortsætter den normale workshop, hvor publikum inviteres til at overvære kompositionsarbejdet, til at spørge ind og kommentere eller bare sætte sig i et hjørne og skrive/tænke med.

Deltagelse er gratis.

11 Jul
12.00 - 17.00

Susi Hyldgaard: Det levende værksted

Workshop under Copenhagen Jazz Festival

I anledning af Copenhagen Jazz Festival har komponist og tekstforfatter Susi Hyldgaard åbnet sit værksted og installeret en workshop i Kunsthal Charlottenborg stueetage.

Publikum inviteres til at være aktive medspillere – at spørge ind og kommentere eller bare sætte sig i et hjørne og skrive/tænke med – og opleve den proces det er at skabe en kunstnerisk musikalsk fortælling.

Hver dag kl. 14.00 opføres dagens værk – eller brudstykker af processen. Kom og vær med.

Deltagelsen er gratis.

21 Jun
17.00 - 18.00

Lise Autogena og Joshua Portway

Screening af Lise Autogena og Joshua Portway's film 'Kuannersuit; Kvanefjeld'

Denne film screening foregår på Engelsk. Læs mere her.

20 Jun
16.00 - 19.00

World Refugee Day på Kunsthal Charlottenborg

Taler, mad, musik, film og indvielse af Ai Weiwei facadeinstallation

Tirsdag den 20. juni kl. 16-19 markeres Verdens flygtningedag på Kunsthal Charlottenborg med indvielsen af Ai Weiweis facadeinstallation og et arrangement med taler af bl.a. tidligere formand for FNs generalforsamling Mogens Lykketoft, generalsekretær for Red Barnet Jonas Lindholm, talskvinde for UNHCR i Danmark Elisabeth Arnsdorf Haslund, og den syriske flygtning Rafat Al-hamoud, der har grundlagt House of Humanity.

Under titlen ”World Refugee Day på Kunsthal Charlottenborg” markerer kunsthallen FNs internationale flygtningedag med indvielsen af den internationalt anerkendte kunstner Ai Weiweis nye installation på facaden af Kunsthal Charlottenborg og et arrangement, der sætter fokus på flygtningekrisen i Europa.

Program for ”World Refugee Day på Kunsthal Charlottenborg”:

16.00-16.30 – Talks:
Michael Thouber, dir. Kunsthal Charlottenborg
Luise Faurschou, Curator, Founder ART 2030
Mogens Lykketoft, President of the UN’s 70. Session of the General Assembly
Elisabeth Arnsdorf Haslund, Spokesperson for UNHCR, Danmark
Rafat Al-hamoud, Founder House of Humanity
Jonas Keiding Lindholm, General Secretary Red Barnet

16.30-19.00 – Mad, drinks, dj’s & film:
Busra fra Venligbohus + Apollo Bar
Turning Tables DJ Massive
The Why Foundation: My Escape

De indbudte repræsentanter for hjælpeorganisationerne er indbudt til offentlig debat i kunsthallens gård ud mod Nyhavn. Til arrangementet vil der desuden være mad af kokke fra Syrien, Afghanistan og Irak i samarbejde med Apollo Bar samt musik af NGO’en Turning Tables, der giver unge flygtninge muligheden for at skabe musik og kunst. Derudover vil der i Charlottenborg Art Cinema blive vist The Why Foundations dokumentar My Escape, der skildrer to unge drenges flugt fra Syrien til Europa.

Entréen til arrangementet er gratis.

Om Ai Weiweis installation på Kunsthal Charlottenborgs facade
En af de mest respekterede nulevende kunstnere i verden, kinesiske Ai Weiwei (f. 1957 i Beijing Kina), har skabt en installation specielt til facaden på Kunsthal Charlottenborg og København. Værket, der har fået titlen Soleil Levant, består af en barrikadering af kunsthallens vinduer ud mod Nyhavn med mere end 3500 redningsveste opsamlet fra flygtninge, der er kommet i land på den græske ø Lesbos.

Med værket ønsker Ai Weiwei at sætte fokus på den humanitære krise, der fortsat rammer Europas kyster hver dag. I 2015 og 2016 ankom ifølge UNHCR 1.377.349 mennesker til Europa via havet. I løbet af samme periode er over 8000 mennesker døde eller forsvundet efter at have gennemført denne rejse. Det er denne humanitære krise, som Ai Weiwei med installationen på Kunsthal Charlottenborg ønsker at skabe opmærksomhed omkring. Læs mere om installationen.

17 Jun
15.00 - 18.00

John Kørner + Whistleblowers & Vigilantes + Slow Violence

Denne lørdag eftermiddag fejrer vi åbningen af tre nye udstillinger, John Kørners Altid Mange Problemer, gruppeudstillingen Whistleblowers & Vigilantes – Figurer i den digitale modstandskamp og gruppeudstillingen Slow Violence.

Til ferniseringen, som vil blive holdt udendørs, såfremt vejret tillader det, vil man kunne købe dagens vegatariske ret fra Apollo Kantine, mens Apollo Bar tilbyder øl og drinks samt yderligere kulinariske lækkerier afhængig af vejret. Master Fatman sørger for komisk kærlighed fra dj-pulten. Ferniseringen er gratis og åben for alle.

—————————————–

John Kørner – Altid Mange Problemer
I året hvor John Kørner fylder 50 år, præsenterer Kunsthal Charlottenborg den største udstilling af hans værk til dato. Med et særligt fokus på de samfundsproblematikker, som Kørner gennem årene har arbejdet med, retter den over 1000 m2 store retrospektive udstilling blikket mod Kørner som en væsentlig fornyer af samtidsmaleriet.

Ud over de nye, omfattende installationer vil udstillingen for første gang samle en række af Kørners væsentligste maleriserier, bl.a. ’Kvinder til salg’, ’War Problems’ og ’Outdoor Struggling’. Udstillingen bliver en hidtil uset mulighed for at opleve nogle af kunstnerens hovedværker samlet på Kunsthal Charlottenborg i København. Læs mere om udstillingen

————————–—————-

Whistleblowers & Vigilantes er en kontroversiel udstilling, der gennem kunstværker, tv-klip, overvågning, dokumentarisme og historiske dokumenter præsenterer perspektiver på den intensive debat om whistleblowers.

Udstillingen viser de aktivistiske strategier og juridiske opfattelser, som whistleblowers, hackere, online aktivister og billedkunstnere bruger til at retfærdiggøre deres indsats i den digitale modstandskamp. Blandt de medvirkende er Anonymous, Julian Assange, DIS, Chelsea Manning, Metahaven og Edvard Snowden. Læs mere om udstillingen.

——————————————-

Gruppeudstillingen Slow Violence
Kunstnere:  Maria Thereza Alves, Pia Arke, Mia Edelgart, Harun Farocki, Basia Irland, Runo Lagomarsino, Zoe Todd, Lise Autogena & Joshua Portway

Klodens tilstand er under radikal forandring. Den massive destruktion af jordens økosystemer omfatter ikke blot klimaforandringer og artsudryddelse. Mineral- og råstofudvinding, skovrydning, monokulturel plantagedrift, industrielt landbrug og accelererende global urbanisering er også del af de processer, der er ved at forandre livsbetingelserne for alt levende på jorden. Vi kalder det udvikling. En udvikling baseret på århundreders radikale indgreb i de komplekse og indbyrdes afhængige processer, der udgør jordens livsbevarende systemer. Men nedsmeltningen af de globale livsopretholdende systemer er samtidig også resultatet af en langsom vold. Det er en vold, der udøves i periferien af vores opmærksomhed, en vold der ofte er usynlig og hvis ødelæggelse først viser sig med forsinket effekt. Udstillingen Slow Violence er et forsøg på at læse destabiliseringen af klimaet og destruktionen af kloden som en historie om langsom vold.

Udstillingen er kurateret af Katarina Stenbeck og en del af forskningsprojektet In Search of the Lost Future, for yderligere information se www.lostfuture.net
Læs mere om udstillingen.

16 Jun
15.00

Rundgang 2017

Kunstakademiets Billedkunstskoler

Kunstakademiets Billedkunstskoler slår dørene op for Charlottenborg Slot og inviterer offentligheden inden for til Rundgang. Rundgang er det årlige åbent-hus-arrangement, hvor de studerende på Billedkunstskolerne udstiller værker og projekter.

Rundgang er en unik mulighed for at komme ind bag murene og få indblik i hvad de studerende på Billedkunstskolerne arbejder med til hverdag.

Fernisering fredag den 16. juni kl. 15-20
Lørdag åbent fra kl. 11-18
Søndag åbent fra kl. 11-17

Læs mere om Rundgang 2017.

14 Jun
17.00 - 20.00

Other Story: Young Refugee

Kortfilm, skypesamtaler, undersøgende dialog

Other Story præsenterer en aften med filmvisninger, live skype-samtaler og undersøgende dialog.

Denne aften på Kunsthal Charlottenborg vil der blive vist film fra Other Storys første filmserie ‘Young Refugee’. Via naive og menneskeligt basale spørgsmål fra filmskabernes side skildres en række unge mennesker på flugt gennem tanker om kærlighed, drømme, frygt og visioner midt i Europas store flygtningekrise.

Filmene udfordrer den gængse medieform og undersøger samtidig, hvilke almenmenneskelige fortællinger, der gemmer sig bag kategorien ’flygtning’.

Indimellem filmvisningerne vil der blive foretaget et skype-opkald til hovedpersonerne i én af filmene, Jan Youssef, en ung kurdisk mand, samt med en ung dansk forsker, Emilie Mortensen, som er bosat i Jordan i ét af de såkaldte ”nærområder”.

Ud over disse indslag vil der blive indflettet forskellige dialogsessioner modereret af filosof Ole Fogh Kirkeby. Samtalerne vil aktivere nogle af de tematikker, filmene åbner op for. Alt sammen i tråd med Charlottenborgs aktuelle udstillinger.

Da der er internationale talere til stede, vil aftenen foregå både på dansk og engelsk, dog overvejende på dansk.

Other Story er et dokumentarisk projekt, der udfolder sig i krydsfeltet mellem journalistik, aktivisme, kunst og forskning. Den første serie af Other Story-kortfilm opstod som en reaktion på mediernes unuancerede dækning af flygtningesituationen i 2015/16 med udgangspunkt i devisen, hvad sker der, når man udstyret med et kamera bevæger sig ind i en kollektiv krise?

Other Story er i dag et mediefællesskab bestående af unge mennesker med forskellige faglige baggrunde fra bl.a. sociologi, kunst, journalistik, film og forskning. Other Story benytter sig af en anderledes formidlingstilgang end de gængse medier via et særligt fokus på det enkelte menneske og den personlige fortælling.

For mere info: www.other-story.org

“In my opinion, “Other Story” is far more than a work of art, it is a humanitarian manifest, because it uses the film media to create an image of the reality and intense presence of the other person’s life, a reality which we are inclined to ignore, reject or even despise. The difference in culture and existential situation is overcome and over-bridged in the twinkling of an eye, and our escape into a safe ignorance is no longer a possibility.”

– Ole Fogh Kirkeby, professor, dr.phil, Copenhagen Business School

Gratis entré

28 May
14.00 - 15.00

Charlottenborg Art Talk: Eduardo Terrazas

I samtale med kurator Toke Lykkeberg

Eduardo Terrazas er en mexicansk kunstner, designer, arkitekt og byplanlægger, som især er kendt for sit unikke logodesign til de Olympiske lege i 1968.

På kunsthal Charlottenborg er han aktuel i udstillingen ‘Welcome Too Late’ kurateret af Toke Lykkeberg. Udstillingen omhandler bl.a. eksponentiel vækst, hvilket Eduardo Terrazas har arbejdet aktivt med igennem sit virke som designer og kunstner.

I 1975 blev han inviteret til et møde mellem den mexicanske præsident Luis Echeverría og tænketanken Club of Rome, hvis rapport Grænser for Vækst fra 1972 alarmerende havde konkluderet, at ubæredygtig vækst kunne blive menneskehedens endeligt.

Til lejligheden blev Terrazas bedt om at lave en udstilling, hvortil Terrazas præsenterede en grafisk og visuel bearbejdning af Club of Romes arbejde. I en serie på 16 billeder fremstillede han ubæredygtig eksponentiel vækst som et hvidt kvadrat, der over 16 fordoblinger af en sort streg ender i et sort kvadrat.

I 2012 forvandlede Terrazas sin grafiske gengivelse af det eksponentielle vækstscenarie til en videoinstallation, der nu præsenteres i større format på Kunsthal Charlottenborg.
Desuden udstilles Parteaguas (Turning Point) fra 1975.

Det oprindelige foto er fra 1946, taget ved koraløerne Bikini-atollen i Stillehavet, og repræsenterer det amerikanske militærs test af en atombombe, der ved eksplosion igangsætter en eksponentielt stigende kædereaktion af kernespaltninger.

Mød Eduardo Terrazas i samtale med Toke Lykkeberg på Kunsthal Charlottenborg søndag den 29 maj kl 14.

Eventet er gratis, når entreen er betalt.

27 May
16.00 - 16.30

Vibe Overgaard: ”Turning (Back)”

Performance med Adriano Wilfert Jensen og Paolo Gile

På næstsidste dag for årets udstilling for dimittenderne fra Kunstakademiets Billedkunstskoler kan man opleve en bevægelsesperformance i Vibe Overgaards værk ”Turning (Back)”. Performancen er udviklet sammen med og udføres af dansere og koreografer Adriano Wilfert Jensen og Paolo Gile.

Vibe Overgaards værk ”Turning (Back)” arbejder med fortællingen om vores historie og kulturarv som en politisk konstruktion. På denne baggrund er kunstneren optaget af at skabe en mere personlig forbindelse til fortiden gennem krop og materiale, og har valgt at arbejde indgående med materialet, ler, fremfor med de færdige og oftest ophøjede historiske genstande, som vi møder på kulturarvsinstitutioner.

Hun forsøger at lytte sig frem til tidligere tiders brug af ler, hvilket primært var fokuseret omkring hjemmet – fx i forbindelse med at bygge huse og opbevare mad. Formålet er at frembringe viden og historier, som ikke er indskrevet i historiebøgerne, men i selve materialet, ler.

Til Afgang 2017 har Vibe Overgaard skabt en scenografi bestående af en bindingsværksvæg og et sort vinylunderlag som markerer et afgrænset rum, hvori ubrændte, drejede vaser er sat frem. Scenografien aktiveres flere gange i løbet af udstillingen i en performance, hvori danserne og koreogra¬ferne Adriano Wilfert Jensen og Paolo Gili lader kroppen gå i dialog med materialet og trækker den historiske reference ind i samtiden og udstillingssituationen.

Denne performance er gratis, når entreen er betalt.

24 May
17.00 - 17.30

Koncert i Afgangsudstillingen

Serenata from Christianias Operaen Trio and the Old Magic Guitar to the spirit of the Glade Blomstertider

Som del af sit projekt aktiverer Eduardo R. Chain sit afgangsværk med en koncert spillet af Boris Silent Sailor, Jens Henriksen, David Dumbar og Christoffer Amlod.

Koncerten understøtter den analoge ånd, som Eduardos praksis og værk kredser om. Musikken spilles af et af Christianias ’husokestre’ og viderebringer Thorkild W Madsens spirit til Eduardo R Chains værk og Kunsthal Charlottenborg.

Eduardo R. Chains afgangsprojekt manifesterer sig på to meget forskellige måder og steder. På Christiania opfører han en skulptur til minde om Thorkild Weiss Madsen, en af de mest markante og kreative røster i Christianias historie, som blandt andet aktivist, komiker og medlem af teatergruppen Solvognen. På Kunsthal Charlottenborg udstilles fragmenter fra processen bag den store skulptur til Christiania i murerspande med vand i. Indholdet i spandene fortæller også historien om den kunstneriske proces, hvortil musikken har spillet en vigtig rolle.

Eduardo R Chain har inviteret et af Christianias ’husorkestre’ til at give koncert som en art udveksling mellem Christiania og Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Gratis entré.

17 May
17.00 - 18.30

Et tværæstetisk samarbejde

Til aftenens Charlottenborg Art Talk præsenteres værker og samtale mellem studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Rytmisk Musikkonservatorium: Mai Keldsen & Jeppe Lange.

Værkerne er blevet til if. en workshop faciliteret af underviser på Den Danske Filmskole, Karin Worsøe.

I workshoppen har de kunststuderende undersøgt arbejdsmetode og proces på tværs af kunstneriske fagligheder.

Samarbejdet er resulteret i en række kollaborative tværæstetiske værker, der undersøger temaer som hukommelse, gentagelse og forholdet mellem lyd og billede.

Mai Keldsen og Jeppe Lange arbejder med gentagelser som motor for et narrativ. Variationer og nye kontekster for et repeterende billedmateriale skaber en række potentielle fortællinger. Denne metode afprøves desuden i bogform, hvor en associativ korrespondance frembringer kæder af tekstmateriale

Efter præsentationen vises de introducerede film.

Mai Keldsen & Jeppe Lange
“Splitscreen”‘, dobbelt projektion, 02:43
“Plamager”, bog, 28 sider
“Deformation”, videoloop, 06:56
“Plants”, videoloop, 05:19

10 May
18.30 - 20.00

Maria Lassning: “Art Education” + “Shapes”

Charlottenborg Art Cinema

By request from some of our exhibiting MFA Degree Students, we are screening two of visual artist Maria Lassnings works: Art Education and Shapes.
 
Maria Lassning was an Austrian born visual artist, especially recognized for her self-portraits and her special awareness of the body and gender politica.
 
Painting was her starting point, but from 1970 she also produced films based on her paintings. The film works are autodidact produced from her own drawings on a self-invented work desk (not an animation desk).
 
Art Education (1976), 8.06 min.
Through humour and feminist interpretations Maria Lassning demystifies the masculinity cult of famous works of art from Vermeer to Michelangelo.
 
Shapes (1972), 10 min.
Human forms are dancing to the sound of Johan Sebastian Bach composition in a way that dissolves what is feminine and masculine.
10 May
17.00 - 18.30
,

Sam Smith: “E.1027”

Live videoperformance + talk

At this evening’s Charlottenborg Art Talk London-based Australian artist Sam Smith will talk about his performance video ‘E. 1027’. In addition to the talk and live video performance, there will be a Q & A session.

‘E.1027’ is a performance video based on the complex history and imagined future of Irish architect and designer Eileen Gray’s eponymous villa.
The history of conflict etched within the building’s material structure plays out in episodes of companionship, obsession, murder and destruction.

The work gives life and resonance to the house by playing back scenes from its tangled history and treating it as an active thing – a vibrant form that is capable of reorganising matter, facilitating life and playing a central part in its own narrative.

The talk is arranged by the publisher Forum.

Admission is free.

 

6 May
15.00

Copenhagen Architecture Festival: Den usynlige by

Screening af Vladimir Tomic's "Flotel Europa"

Copenhagen Architecture Festival præsenterer filmvisning på Kunsthal og efterfølgende havnerundfart + debat i Københavns havn under titlen “Den usynlige by”.

Havnen har altid været et ankomststed. For langt de fleste nytilkomne har havnen blot været et gennemgangssted på vej mod byen, men for nogle blev det også et mere eller mindre varigt hjem.
Mellem 1969 og 1971 blev cirka 3000 polsk-jødiske flygtninge indkvarteret på hotelskibet Skt. Lawrence, og i 1990’erne boede bosniske i to år på skibet Flotel Europa i Københavns kanaler.

Midt i indre bys pulserende liv var disse steder utilgængelige og nærmest usynlige byer i byen. Copenhagen Architecture Festival sætter fokus på livet som flygtning på kanten af byen med visning af dokumentaren Flotel Europa (2015) på Kunsthal Charlottenborg og en havnerundfart med debat.

FILMVISNING
15:00-16.10 Flotel Europa
Vladimir Tomic, 2015, 70 min.
Bosnian w/ English subtitles

Hvordan er det at vokse op på et gigantisk flygtningeskib i Københavns Havn? I 1992 kom en strøm af flygtninge til Danmark fra krigen i Bosnien og Herzegovina. Da flygtningelejrene allerede var fyldt, trak Røde Kors et kæmpestort skib ind i Københavns kanaler. Flotel Europa tjente som midlertidigt hjem for tusind mennesker, mens de afventede svar på deres asylansøgninger.

Blandt dem var en 12-årig dreng, Vladimir, som flygtede fra Sarajevo med sin mor og storebror. De tilbragte to år i det limbo, der var Flotel Europa. To årtier senere beretter Vladimir Tomic om sin opvækst på et skib, der var hjemsøgt af krigens spøgelser. Hans egen historie veksler med arkivmateriale optaget på VHS af skibets beboere.

Efter filmvisningen fortsætter arrangementet med havnerundfart og debat. Læs mere.

Normal entré til kunsthallen.

3 May
17.30
,

Copenhagen Architecture Festival: Tales from Paradise

Charlottenborg Art Talk and Cinema

Den 3. maj kl. 17.30 introducerer instruktøren Søren Lose filmen Tales from Paradise, som tager afsæt i en rejse til øen St. Croix i Caribien, den største ø i de tidligere dansk vestindiske kolonier.

Øen var centrum for slavehandel og den lukrative sukkereksport fra ca. 1750-1850, en forretning, som indbragte handelsmænd og den danske stat formuer.

I otte episke kapitler undersøger billedkunstneren Søren Lose øens komplekse identitet. Nulevende beboeres fortællinger væver sig sammen med historiske rejseberetninger mens billedsiden fører os gennem forførende paradisiske landskaber og arkitektur, der emmer af håbløshed og forfald.

DANMARKSHISTORIEN TIL DEBAT
Har du tænkt over, at store dele af Frederikstaden er finansieret af Danmarks handel med slaver i Ghana og Vestindien? Og vidste du, at der i Indien stadig findes bygninger, der bærer vidnesbyrd om den danske kolonimagt?

2017 markerer 100-året for overdragelsen af de dansk-vestindiske øer til USA. I den anledning ser vi nærmere på kolonialismens og slavehandlens arkitektoniske spor i København og i de tidligere danske kolonier. Gennem performances, filmvisninger, byvandringer og samtaler sætter vi kolonitidens bygningsarv og dens bevaring til debat.

Historien om kolonitiden er nemlig også en historie om sted, rum og identitet i opbrud: Om at blive revet væk fra sin hjemstavn. Om tusindvis af kroppe stuvet tæt sammen på vej over Atlanten. Om Vestindiens paradisiske øer, der næppe var Paradis for alle. Om fejlslagent velfærdsbyggeri i Grønland og fine palæer i København. Og om menneskeliv, der gennem flere generationer har været udspændt mellem forskellige kulturer, nationer og kontinenter.

28 Apr
20.00 - 21.00

Joey Holder & Dane Sutherland (UK)

Tonight is Art - rundtur til de københavnske kunsthaller

Performance: XGLULX: The Exegesis of Swamp Brain
DJ: Dane Sutherland
VJ: Joey Holder

Som en del af den fælles rundtur “Tonight i Art” præsenterer Kunsthal Charlottenborg en audiovisuel konspiration skabt af kunstnerne Joey Holder og Dane Sutherland, der ifølge kunstnerne kobler okkulte marginaliteter, sumpgasemissioner fra Michigan/USA i1966 og den ydre kilde til biomysticisme.

Engelske Joey Holder er interesseret i måden, hvorpå den manipulerede billedverden tilegnes og cirkuleres på internettet som ’fakta’. Hendes praksis er tæt knyttet til diverse samarbejder med videnskabsfolk for grundigt at kunne undersøge denne zone mellem postuleret fakta og realitet samt, hvordan dette påvirker vores visuelle verden.

Kurator på udstillingen Welcome Too Late, Toke Lykkeberg, har inviteret Joey Holder til at præsenterer et videoprojekt som en del af udstillingen, og Holder har i den forbindelse inviteret DJ og uafhængig kurator Dane Sutherland til at samarbejde om projektet. Se traileren til videoværket XGLULX: The Exegesis of Swamp Brain.

Kom og oplev et helt unikt – og okkult – audiovisuelt værk i Kunsthal Charlottenborg biograf kl. 20.00.

De fem københavnske kunsthaller Den Frie Udstillingsbygning, Kunstforeningen GL STRAND, Nikolaj Kunsthal, Overgaden – Institut for Samtidskunst og Kunsthal Charlottenborg har sammen skabt Tonight is Art – et storslået eventprogram med performances, teater, dans, lyd, mad og kunst selvfølgelig. Programmet strækker sig fra eftermiddag til langt ud på aftenen og afsluttes med koncert og afterparty. Læs mere turen og programmet.

27 Apr
17.00 - 22.00

Åbningsreception for Apollo Bar

Vi fejrer åbningen af Frederik Bille Brahes nye bar og spisested på Kunsthal Charlottenborg med en reception, der er åben for alle. Nærmere information om receptionen følger senere.

Læs mere om Apollo Bar & Kantine.

27 Apr
15.00 - 17.30
,

Martha Kramær: ‘Martha Kramær 38’

Torsdag den 27. april lancerer billedkunstner Martha Kramær sin seneste udgivelse, kunstbogen Martha Kramær 38,  i Charlottenborgs Foyer. I forbindelse med lanceringen udstilles enkelte værker som findes i bogen.

Med fascinerende brudflader, insisterende gestus og en særlig farveintensitet skaber Martha Kramær et på én gang personligt og gådefuldt univers med mange udfordringer til beskuerne.

Kunsthistorikeren Ditte Vilstrup Holm har, med afsæt i værkerne og dialog med kunstneren, skrevet en tekst, der på helt egen og underfundig vis kommer rundt om den både stringente og idérige fremgangsmåde.

Bogen er punktnedslag i Martha Kramærs arbejde med maleriet inden for de seneste år og er blevet til i samarbejde med den samtidskunstspecialiserede fotograf Anders Sune Berg.

Herudover har samarbejdet med kunstbogdesigneren Jeanne Betak mundet ud i, at bogens layout fremtræder enkelt og klart, men samtidigt med unikke visuelle og raffinerede taktile detaljer i selve udformningen.

Bogen Martha Kramær 38  er trykt hos Narayana Press.

26 Apr
17.00 - 20.00
,

Joachim Hamou: “En aften med Joachim Hamou”

Charlottenborg Art Talk og Cinema

Denne aften kan du opleve Joachim Hamous seneste værker: filmen United Israel Palestine UIP27 samt antologien Calling Out of Context. Kunstneren vil selv introducere sine værker, hvorefter der vil være boglancering og filmvisning.

________________________________________________

United Israel Palestine UIP27
Den territoriale konflikt imellem israelere og palæstinensere tages op til radikal revision i Joachim Hamous performative filmprojekt, der er resultatet af et offentligt seminar med deltagelse af advokater, observatører, antropologer og historikere. Seminaret indholdte diskussioner, der fik direkte indflydelse på den retning, den egentlige film tog under indspilningerne.

Året er 2027, og den endeløse konflikt har endelig fundet sin ligevægt: de to stater er slået sammen til United Israel Palestine. Gennem dette imaginære fremtidsscenarie kaster UIP27 et futuristisk blik på den aktuelle konflikt, hvor filmens fiktive dimension snarere er et teoretisk eller hypotetisk rum i form af en retssal, hvor de forskellige synspunkter mødes og brydes.

Stridspunktet er et lille stykke land, som en palæstinensisk familie igen har fået tilkendt sig retten til, efter at det blev annekteret af en jødisk familie i 1970, som dog i mellemtiden har investeret i og udviklet landet ved at bygge en brønd, og derfor skal kompenseres. Ikke engang den hermetiske, brechtianske setting er imidlertid immun overfor de enkelte aktørers personlige lidenskaber og konflikter.

Inden filmvisningen vil Joachim Hamou fortælle om projektet samt lancere sin nye publikation Calling Out of Context, der indeholder tekster omkring tværfaglige samarbejder, der bevæger sig i feltet mellem teater og billedkunst.

21 Apr
18.00 - 21.00

Afgang 2017

Til dette års afgangsudstilling præsenterer 24 dimittender fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler nye værker i kunsthallen.

Årets afgangsstuderende arbejder med forskellige stilarter og udtryksformer, der spænder fra video og maleri over skulptur til installation og performance. Noget er i stor og imponerende skala andet helt flygtigt eller porøst. Tilsammen udgør de det bedste bud på et udsagn om samtidskunstens fremtidige udtryk.

Årets udstillende kunstnere er:
Anne Eckersberg, Anne Sofie Fenneberg, Coline Marotta, David Minarík, Eduardo Antonio Rodriguez Chain, Gabriel Bott, Hannibal Andersen, Ingrid Høiskar Borgfjord, Jacob Alrø, Jens Hüls Funder, Jesper Skov Madsen, Kirsten Astrup, Lydia Hauge Sølvberg, Malte Starck, Veronica Riget, Nicky Sparre-Ulrich, Nike Åkerberg, Nikolaj Nielsen Phillipsen, Nina Mølgård Knappe, Oskar Jakobsen, Signe Boe, Simon Rasmussen, Theodor Walldius og Vibe Overgaard.

Udstillingen er kurateret af Christian Skovbjerg Jensen.

Se Facebook event.

19 Apr
18.30 - 20.00

Cécile B. Evans – Hyperlinks or It Didn’t Happen

Charlottenborg Art Cinema

Til den tredje del af filmprogrammet, der ledsager udstillingen Welcome Too Late, præsenteres Hyperlinks or It Didn’t Happen fra 2014 af den amerikansk-belgiske kunstner Cécile B. Evans.

Filmens fortæller er en mislykket computergenereret rendering af en nyligt afdød skuespiller, PHIL. I sin egen, intensiverede udgave af såkaldt ’hyperlink cinema’ udfolder Evans livet blandt digitale aktører så som spambotter, renderede spøgelser og hologrammer i forskellige iscenesættelser og genrer.

En mangfoldighed af handlingsforløb bygges op, konvergerer og kollapser i overvejelser om eksistens uden krop i vores liv og arbejde med maskiner. Filmen kredser om spørgsmål vedrørende materie og bevidsthed samt retten til personlige data. Se trailer for filmen.

Læs mere om udstillingen Welcome Too Late.

19 Apr
17.00
,

Goldin+Senneby: Zero Magic

Aftenens art talk vil foregå på engelsk.

Kunstnerduoen Goldin+Senneby præsenterer til denne aftens talk et magisk trick, de har udviklet til de finansielle markeder, som på dramatisk vis forvandler offentlighedens opfattelse af en virksomheds værdi og indtjening.

Læs mere om talk’en.

Charlottenborg Art Talks
Charlottenborg Art Talks byder onsdage på bl.a. foredrag, performances, oplæsninger og debatter om kunst med danske og udenlandske kunstnere, forfattere, kuratorer og professorer. Programmet er tilrettelagt i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

5 Apr
18.30

Charlottenborg Art Cinema: Simon Dybbroe Møller

I anden del af filmprogrammet, der ledsager udstillingen “Welcome Too Late”, præsenterer den danske kunstner Simon Dybbroe Møller sin trilogi om anakronismer, d.v.s. fænomener, der ikke hører deres egen tid til.

Den første film, Animate V (2012), handler om den franske bilproducent Renault’s mislykkede Avantime. Den anden film, Untitled (How Does It Feel) (2014), handler om Canon 5D Mark II kameraet, der var for første gang både kunne tjene til professionel filmproduktion og still fotografi.

Den tredje og nyeste film, Comorous (2016), sætter fokus på  skarven, verdens ældste fugl, der menes at nedstamme i ubrudt linie fra dinosaurerne.

Filmene er stilistisk montage-arbejder, der elegant blander og citerer forskellige genrer så som tv-programmer om natur og historie, reklame og strukturalistisme.

Filmen vises hele påsken indtil onsdag d. 19. april kl 16.00.

5 Apr
17.00
,

Peter Adolphsen & David Musgrave: Ten Small Stories/Skeleton + Flesh

Aftenens talk vil foregå på engelsk.

Som en del af Ten Small Stories læser den danske forfatter Peter Adolphsen en sekvens af 10 korte og meget korte historier, mens han visuelt transformeres af kunstner David Musgrave.
Læs mere om talken.

Charlottenborg Art Talks 
Charlottenborg Art Talks byder onsdage på bl.a. foredrag, performances, oplæsninger og debatter om kunst med danske og udenlandske kunstnere, forfattere, kuratorer og professorer. Programmet er tilrettelagt i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

29 Mar
18.30

Charlottenborg Art Cinema: Korakrit Arunanondchai

Filmprogrammet, der ledsager udstillingen Welcome Too Late, åbner med to film af Korakrit Arunanondchai, der bor og arbejder i New York og Bangkok. Begge film bryder med en lineær tidslinje, altimens de springer mellem forskellige tidsskalaer.

I hans helt nye film fra 2017, with history in a room filled with people with funny names 4, slås tonen an i en poetisk og legende dialog mellem kunstneren og drone-ånden Chantri:
“Der var engang én, der forklarede mig, hvad reinkarnation er; universet er lavet af en stor flod af ånder, både dine og mine og alt andet, der eksisterer. Ånderne genfødes hele tiden på en tidslinje, der hverken er fremtid, fortid eller nutid. Så Chantri, på sin vis kunne du være min bedstemor.”

Den anden film, der vises, er There’s a word I’m trying to remember, for a feeling I’m about to have (a distracted path towards extinction) fra 2016, som bl.a. tidligere har været vist på en båd I Spree under Berlinbienalen sidste sommer.

Filmene vises i loop frem til tirsdag den 4. april

29 Mar
17.00
,

Toke Lykkeberg: Kontemporær >< Ekstemporær

Toke Lykkeberg vil denne aften introducere til sin aktuelle udstilling på Kunsthal Charlottenborg, Welcome Too Late, og launche det filmprogram, der udgør en væsentlig del af udstillingen.
Læs mere om udstillingen.

Hvis der er internationale gæster, vil talk’en foregå på engelsk. Ellers vil den foregå på dansk.

Om Charlottenborg Art Talks
Charlottenborg Art Talks byder onsdage på bl.a. foredrag, performances, film screeninger, oplæsninger og debatter om kunst med danske og udenlandske kunstnere, forfattere, kuratorer og professorer. Programmet er tilrettelagt i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Der er gratis adgang til Charlottenborg Art Talks. Se det fulde program.

 

19 Mar
16.00 - 22.00
, , ,

CPH:DOX – Tindersticks Live x Kunsthal Charlottenborg

Koncert

Som en del af dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX danner Kunsthal Charlottenborg rammen om denne event:

Musikelskere, naturelskere, kunstelskere og følsomme sjæle – lyt godt efter! Vi har noget helt specielt til jer:
Legendariske Tindersticks kommer til byen for at give en eksklusiv hyldestkoncert til CPH:DOX i marts.

Tindersticks, et af de mest legendariske bands på den alternative musikscene, med rødder i både soul og jazz vil give to skæve, smukke og tankevækkende koncerter som en del af en unik koncertoplevelse på Kunsthal Charlottenborg.

Koncerten er en sjælden og ganske særlig fremførelse af Tindersticks nye udgivelse Minute Bodies, som er en hyldest til den britiske fotograf og timelapse-pioner F. Percy Smith, kendt for hans innovatime naturfilm fra starten af det nittende århundrede.

Fremførelsen er delt i to dele, som begge vil blive fremført to gange søndag den 19. marts.

Gå ikke glip af denne særlige koncertoplevelse!

Læs mere om koncerten.

Billetlinks:
Matinékoncerten: Billetto
Aftenkoncerten: Billetto

17 Mar
18.00 - 22.00

Welcome Too Late

Som en del af aktiviteterne under dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX inviterer vi denne aften til fernisering på udstillingen Welcome Too Late. Ferniseringen er gratis og åben for alle.

Om udstillingen:
Når alt fra klima til teknologi forandrer sig med stadig større hast, bliver det sværere at følge med tiden. Fremtiden bliver hurtigere nutid og nutiden hurtigere fortid.  Kunstnere og dokumentarister oplever at komme for sent til den samtid, de vil indfange.

I stedet for at løbe efter tiden i et forsøg på at zoome ind på nu’et, er der nu tendens til at zoome ud på andre større tidsligheder. Dette er præmissen for gruppeudstillingen Welcome Too Late i lyset af forandringer som eksplosiv befolkningstilvækst, stigende temperaturer og vandstande, automatisering, kunstig intelligens, voksende ulighed, udsigt til evigt liv, genoplivelse af dyrearter og masseudslettelse.

Udstillingen præsenterer bl.a. skulptur, installation og film af unge kunstnere såsom Iain Ball (1985, UK), Marguerite Humeau (1986, FR) og Katja Novitskova (1884, EE). Welcome Too Late præsenteres i samarbejde med CPH:DOX og kurateres af Toke Lykkeberg.

Hashtag til sociale medier: #welcometoolate

8 Mar
19.00
,

Charlottenborg Art Cinema: Innocent on Death Row

Kunsthal Charlottenborgs nye biograf, Charlottenborg Art Cinema, har fået en enestående mulighed for i februar og marts at vise en serie anerkendte dokumentarfilm udvalgt af The Why Foundation og skabt af nogle af verdens mest respekterede dokumentarister.

The Why Foundation har siden 2015 årligt udvalgt 20 prisvindende journalistiske dokumentarfilm og distribueret filmene i en samlet serie kaldet World Stories. Kunsthal Charlottenborg og The Why Foundation har nu indgået samarbejde om visning af fire film, som optakt til CPH:DOX, under titlen World Stories at Kunsthal Charlottenborg.

Innocent on Death Row:
Drengen ‘Paco’ dømmes skyldig for mord og voldtægt i en by 500 km væk fra hans hjem i Manila. Absurditeterne og uretfærdigheden gennemsyrer hele denne dragende dokumentar om korruption og magt, der går ud over en sagesløs dreng, der må starte sit liv som ’skyldig’ i et filippinsk fængsel og til stadighed sidder fængslet, nu i Spanien.

Sagen, der handler forsvindende lidt om de reelle ofre, bliver i stedet et spørgsmål om konspiration og afledningsmanøvre i et tungt retssystem. Pacos sag kører stadig og kan følges på flere medieplatforme som fx www.facebook.com/FreePacoNow.

Længde: 45 min
Instruktion: Michael Collins og Marty Syjuco
Land: Filippinerne

Dokumentarfilmen afspilles i loop fra torsdag den 9. marts kl 11.00 til og med søndag den 12. marts kl 17.00.

Trailer til World Stories:
https://vimeo.com/190714614

8 Mar
17.00
, ,

Charlottenborg Art Talks: Kvindeudstillingen XX, 1975

På Kvindernes internationale kampdag den 8. marts 2017 lanceres bogen Det skete på Kvindeudstillingen, Charlottenborg 1975, skrevet af Birgit Pontoppidan, på Kunsthal Charlottenborg.

I forbindelse med udgivelsen kan bogens forfatter opleves i samtale med rektor for Kunstakademiets Billedkunstskoler Sanne Kofod om bogen og Kvindeudstillingen XX, 1975 til denne uges Charlottenborg Art Talks.

På omslaget af bogen skriver Birgit Pontoppidan:
Menneskemængden på Charlottenborg og køen ud til Kongens Nytorv var en indikator for, at der skete noget usædvanligt og stort i København den kolde december-dag i 1975. Det var den dag, Kvindeudstillingen åbnede på Charlottenborg. 42 kvindelige, danske kunstnere udstillede med de 50 inviterede internationale kvindelige kunstnere.

Der var underholdning hver dag. Der var kunst på væggene, der var happenings, der var dans, opera, teaterstykker, rock og lied, digtoplæsning og foredrag, der var mange man kunne mødes med og snakke med.  Der var børn, mænd og kvinder.

Kort sagt det var en stor forlænget fest for sindet, synet og nærværet. Men hvad blev der udstillet, og hvem var kvinderne, og hvordan opstod den sprudlende energi. Dette kan du læse om i denne bog.

Kvindeudstillingen var unik, og i bogen giver jeg mit bidrag til at beskrive den. Udstillingen bliver stadig omtalt af udenlandske kvindelige kunstnere som værende arnen til deres første møde med deres kolleger fra andre lande.”

Det vil på aftenen være muligt at købe bogen i kunsthallens boghandel til en særpris på 250 kr.

1 Mar
19.00
,

Chartlottenborg Art Cinema: Miners Shot Down

Kunsthal Charlottenborgs nye biograf, Charlottenborg Art Cinema, har fået en enestående mulighed for i februar og marts at vise en serie anerkendte dokumentarfilm udvalgt af The Why Foundation og skabt af nogle af verdens mest respekterede dokumentarister.

The Why Foundation har siden 2015 årligt udvalgt 20 prisvindende journalistiske dokumentarfilm og distribueret filmene i en samlet serie kaldet World Stories. Kunsthal Charlottenborg og The Why Foundation har nu indgået samarbejde om visning af fire film, som optakt til CPH:DOX, under titlen World Stories at Kunsthal Charlottenborg.

Miners Shot Down
I august 2012 besluttede en række minearbejdere, tilknyttet en platin-mine udenfor Johannesborg i Sydafrika, at strejke for en bedre løn. Filmen følger både minearbejderne og arbejdsgiverne seks dage op til dagen, hvor strejken ender i en massakre med 34 døde og endnu flere sårede.

Nedskydningen beskrives som den første post-apartheid massakre i Sydafrikas historie, og instruktør Rehad Desai formår at visualisere en politisk situation, hvor en subtil sammensværgelse af de magtfulde instanser i konflikten til dato nægter at påtage sig ansvar.

Længde: 45 min
Instruktion: Rehad Desai
Land: Sydafrika

 

1 Mar
17.00
,

Charlottenborg Art Talks: Angela Dimitrakaki

Is This Rosa Luxemburg or Is It Art? Revolutionary Memory and Feminist Struggle Today

I denne forelæsning vil Angela Dimitrakaki diskutere behovet for en udveksling mellem det 21. århundredes feminisme og den revolutionære fortids kvindelige socialistiske ledere og intellektuelle, som krænkes, fjernes og undermineres.
Med udgangspunkt i Sanja Ivekovic’s arbejde om Rosa Luxemburg vil analysen desuden rejse mere generelle spørgsmål om potentialet for feminisme som revolution i dag.

Dr. Angela Dimitrakaki er forfatter og lektor i kunsthistorie ved University of Edinburgh. I sin forskning beskæftiger hun sig med feministisk og marxistisk kunsthistorie; globalisering og biopolitik; kunst og kultur i Europa post-1989; moderne demokrati og fascisme.

Dimitrakaki arbejder i øjeblikket på to bøger, som udkommer i 2017: Feminism, Art, Capitalism om potentialer og modsætninger i forholdet mellem samtidskunst og feministisk politik og The Economic Subject of Contemporary Art, der omhandler samtidskunstens øgede fokus på økonomiske relationer siden 1989 og bidrager til diskussionen om de komplekse forbindelser mellem kunst og socio-økonomiske processer.

Læs mere om Charlottenborg Art Talks.

22 Feb
19.00
,

Charlottenborg Art Cinema: Dancing Boys of Afghanistan

Kunsthal Charlottenborgs nye biograf, Charlottenborg Art Cinema, har fået en enestående mulighed for i februar og marts at vise en serie anerkendte dokumentarfilm udvalgt af The Why Foundation og skabt af nogle af verdens mest respekterede dokumentarister.

The Why Foundation har siden 2015 årligt udvalgt 20 prisvindende journalistiske dokumentarfilm og distribueret filmene i en samlet serie kaldet World Stories. Kunsthal Charlottenborg og The Why Foundation har nu indgået samarbejde om visning af fire film, som optakt til CPH:DOX, under titlen World Stories at Kunsthal Charlottenborg.

Dancing Boys of Afghanistan
Instruktørerne Najibullah Quraishi og Jamie Doran sætter fokus på en gammel tradition i Afghanistan, hvor fattige drenge fra 10 års alderen uvidende havner i et liv som såkaldte ”Bacha Bazi” – dansende drenge.

Drengene trænes til at synge og danse i forførende kjoler foran et mandligt publikum, og blandt magtens elite er der skjult prestige i at ’eje’ de bedste dansende drenge, der handles og seksuelt udnyttes. Denne praksis er i princippet ulovlig, men stadig vældig udbredt, da det netop er magthaverne, der er involveret i markedet for De dansende drenge.

Længde: 45 min
Instruktion: Najibullah Quraishi og Jamie Doran
Land: Afghanistan

15 Feb
18.30
, ,

Charlottenborg Art Cinema: Please Vote for Me

Kunsthal Charlottenborgs nye biograf, Charlottenborg Art Cinema, har fået en enestående mulighed for i februar og marts at vise en serie anerkendte dokumentarfilm udvalgt af The Why Foundation og skabt af nogle af verdens mest respekterede dokumentarister.

The Why Foundation har siden 2015 årligt udvalgt 20 prisvindende journalistiske dokumentarfilm og distribueret filmene i en samlet serie kaldet World Stories. Kunsthal Charlottenborg og The Why Foundation har nu indgået samarbejde om visning af fire film, som optakt til CPH:DOX, under titlen World Stories at Kunsthal Charlottenborg.

Please Vote for Me
Introduktion til World Stories ved grundlægger af The Why Foundation Mette Hoffmann Meyer. Herefter screening af Please Vote For Me.

Er demokrati en universel værdi, der kan tilpasses alle? Den kinesiske instruktør Weijun Chen udfolder et demokratisk eksperiment, hvor han lader en skoleklasse i Wuhan i det centrale Kina stemme om, hvem der skal være deres klasse-formand.

Eksperimentet udfolder demokratiets uskønne strategier i kinesisk børnehøjde, og filmen giver både reflekteret indsigt i Kina anno i dag og i demokratiets styrker og svagheder. Weijun Chens film fremviser de demokratiske processer i en tid, hvor det ikke altid er helt forudsigeligt, hvem folket vælger.

Længde: 45 min
Instruktion: Weijun Chen
Land: Kina

15 Feb
17.00 - 19.00
,

Charlottenborg Art Talks: Uffe Elbæk & Thomas Agergaard

Forgotten Beats

Til aftenens talk præsenterer lydkunstner Thomas Agergaard sammen med politiker Uffe Elbæk lydinstallationen ”Forgotten Beats”, som Thomas Agergard har skabt til den Grønne Gang på Christiansborg.

Agergaard vil uddybe tankerne bag værket og de overvejelser det affødte, at han havde sin faste gang på og blev en del af Christiansborg, som også var emnet for for installationen.

I august 2016 spurgte politiker og formand for Alternativet, Uffe Elbæk, Thomas Agergaard, komponist, musiker og event maker, om han ville være Folketingets fast tilknyttede kunstner.

Agergaard tog straks imod tilbuddet og foreslog at lave en lydinstallation baseret på optagelser af lyden af danske politikeres hjerteslag, som påmindelse om at huske hjertet i den politik, der føres.

Installationen vil kunne opleves på Kunsthal Charlottenborgs øvre foyer fra 15.-19. februar i kunsthallens åbningstid.

Lydinstallationen er sponseret af det danske højtalerfirma Artcoustic.

8 Feb
18.30 - 20.30
,

Hemmeligheder alle vegne

Maria Wandel

Maria Wandel udstiller tuschtegninger i Charlottenborgs Foyer i forbindelse med udgivelsen af kunstbogen Hemmeligheder alle vegne. Udstillingen åbner den 8. februar 2017 med bogreception og fernisering klokken 18.30 – 20.30.

På udstillingen og i kunstbogen, Hemmeligheder alle vegne, danner Maria Wandels grafisk slagkraftige og på samme tid underfundige tegninger. Et fascinerende univers, der er fyldt med skjulte fortællinger, som beskueren selv må afdække.

Kunstneren lader også ofte skriften blive en del af billedet, ikke som en pædagogisk hjælpeforanstaltning, endsige en morale eller politisk pegefinger, men snarere som en ekstra poetisk tilføjelse, der kan være gådefuld eller humoristisk. Som et fingerknips, der får beskueren til at stoppe op en ekstra gang.

Forfatterne Per Aage Brandt, Christina Hesselholdt og Christel Wiinblad har, inspireret af tegningerne, skrevet digte og prosastykker, som indgår i bogen.

Ved receptionen/ferniseringen læser de tre forfattere op (med udstillingen i baggrunden).

Bogen er den første udgivelse på det nystiftede kunst- og litteraturforlag, ARTUR, et Turbine forlag.

8 Feb
17.00 - 18.30
,

Charlottenborg Art Talks: Luis Berríos-Negrón

Undisciplinary Learning and the Social Pedestal

Luis Berríos-Negrón (Puerto Rico, 1971) er tværfaglig kunstner i krydsfeltet mellem skulptur, installation og miljø.

Til Charlottenborg Art Talks vil Berríos-Négron udfolde sit kollektive og igangværende projekt “Anxious Prop”, der udvider det performative felt med fokus på dematerialisering samt kobler akademiske refleksioner med kunst og vidensproduktion.

Berríos-Négrons ønsker, i sin talk, at diskutere “Anxious Prop”, og de teknikker, rekvisitter, og præparater, der får os til at mærke den moderne “miljømæssig måde” i lyset af digitalisering og accelererede klimaændringer.

Om taleren
Udover sin kunstneriske praksis er Luis Berríos-Negrón grundlægger af ’Anxious Prop’-kunstnerkollektivet samt initiativtager til miljødesign-gruppen Paramodular. Efter en årrække i Berlin er Berríos-Negrón nyligt flyttet til København.

Han er i øjeblikke ph.d. i filosofi ved det tekniske universitet Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Han har en Master i Arkitektur fra Massachusetts Institute of Technology samt en Bachelor i Fine Arts fra Parsons New School for Design.

2 Feb
19.00 - 20.00

Fernisering: Charlottenborg Forårsudstilling 2017

Torsdag d. 2. februar slår Kunsthal Charlottenborg endnu en gang dørene op til den traditionsrige Forårsudstilling 2017.

I år er 61 kunstnere blevet valgt blandt de 781 ansøgninger, Forårsudstillingen modtog, og kunstnerne tæller både etablerede stjerner og spirende talenter, der tilsammen udstiller 105 fantastiske værker inden for fagområderne biledkunst, arkitektur og design.

Værkerne er udvalgt af en jury bestående af Juryen består denne gang af Alex da Corte (kunstner, US) Torben Ribe (kunstner, DK) Stig L. Andersson (arkitekt, DK), Byggstudio (designer, SE) og Line Clausen (kurator, DK).

Ud over at vælge de udstillede kunstværker nominerer juryen også en slutliste med fem finalister til årets Solopris. Med Soloprisen følger en invitation til at udstille på Charlottenborg Forårsudstillingen 2018.

De fem prisnominerede kunstnere til Soloprisen er: Rodo Abdirahman, Julie Falk, Anna Johansson, Steven Morgana og Lilybeth Sebaldus & Gudrun van Zijl.

Til ferniseringen vil det være muligt at købe mad & drikke fra Spisevognen, mens DJ Christian D’Or sørger for god stemning.

Ferniseringen er gratis, og alle er velkomne.

1 Feb
17.00 - 19.00
,

Charlottenborg Art Talks: Sara Gebran

Self-curating/Infiltration/Bribe/Camouflage...

Ved denne aftens talk vil kunstner Sara Gebran fortælle om hendes værker “Selection-Redo”, “Another 3” og platformen, “Accion Gorila”, som hun iværksatte i samarbejde med Mathias Kryger.

Talken vil sætte fokus på koreografiske redskaber, som kunstnere kan bruge i alle former for kunstneriske discipliner såsom Exploded View, holiday at work, bribe, laziness, B-way, camouflage, infiltration, borrow, RE-.

Disse er forslag, der problematiserer de udfordringer, som arbejdende kunstnere møder fx tidsmangel, overflod af administrativt arbejde, lav indkomst, et konkurrencepræget felt, mangel på lyst, depression og isolation bl.a.

Sara Gebran er koreograf, danser, underviser og har været leder af koreografiuddannelsen på Den Danske Scenekunstskole 2012-2016.

Gebrans kunstneriske praksis og undervisning har fokuseret på det eksperimentelle felt mellem praksis og teori, tværdisciplinært arbejde, forskellige samarbejdsformer, der bl.a. inkluderer de deltagendes agenturer, der både arbejder med professionelle og studerende.

Talken afholdes på engelsk, og der er gratis entre.

Om Charlottenborg Art Talks
Charlottenborg Art Talks byder onsdage på bl.a. foredrag, performances, film screeninger, oplæsninger og debatter om kunst med danske og udenlandske kunstnere, forfattere, kuratorer og professorer. Programmet er tilrettelagt i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

27 Jan
17.00 - 20.00

Førsteårsudstillingen 2017

Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Fredag den 27. januar præsenterer 25 kunstnere værker til den årlige udstilling for førsteårsstuderende ved Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Årets Førsteårsudstilling kan opleves på de studerendes udstillingssted Q på Peder Skrams Gade 2, hvor den vises den 28.-29. januar fra kl. 12-17. Fernisering på Førsteårsudstillingen er fredag den 27. januar kl. 17. Ferniseringen er gratis og åben for alle.

De udstillende kunstnere på Førsteudstillingen er:
Casper-Malte Augusta, Martin Brandt Hansen, Frederik Exner Carstens, Søren Frederik Petersen, Mads Hyldgaard Nielsen, Ida Hy, Simon Jakobsson, Bjarke Jepsen, Ville Laurinkoski, Nellie Lindquist, Marine Morel, Anna Munk, Kristian Alexander Norden Minthe, Helene Norup Due, Aske Høier Olsen, Kristine Karlshøj Leopold Petersson, Simin Stine Ramenazali, Adele Marie Rannes, Ida Raselli, Miki Skak, Kristine Stage, Sofia Luna, Aske Thiberg, Christian Vindelev, Victoria West.

26 Jan
18.00 - 21.00

The Chocolate Wagon

Udstilling i Pavillonen af Sebastian Hedevang og Andreas Rønholt

Torsdag den 26. januar inviteres der til fernisering på Sebastian Hedevang og Andreas Rønholts udstilling ‘The Chocolate Wagon’ i Pavillonen i Kunsthal Charlottenborgs gård.

Det Kongelige Danske Kunstakademi og CHART indgik i det forgangne år et samarbejde om at drive en af de midlertidige pavilloner fra CHART 2016 videre.

Pavillonen, der er tegnet af arkitektstuderende Emil Fabritius Buchwald og Mads Nikolaj Brandt, vil i årets løb blive brugt som udstillingssted for de studerende på Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Initiativtagerne bag pavillonens brug og drift er Jacob Alrø, Benedikte Bjerre og Cecilie Skov, som alle er knyttet til Billedhuggerskolen Charlottenborg. Læs mere på Kunstakademiets hjemmeside.

25 Jan
17.00
,

Charlottenborg Art Talks: Nils Norman

All Teachers are Cops: An introduction to alternative pedagogy

Nils Norman er kunstner og professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi og har sammen med venner og studerende siden 1999 undersøgt en række forskellige eksperimenterende tilgange til undervisning på et højere akademisk niveau.

Normans arbejder tager afsæt i en række forskellige forfattere, pædadoger og projekter, der ud fra eksperimentelle og akademiske researchmetoder sætter undervisning styret af studerende i forgrunden.

Om Charlottenborg Art Talks
Charlottenborg Art Talks byder onsdage på bl.a. foredrag, performances, film screeninger, oplæsninger og debatter om kunst med danske og udenlandske kunstnere, forfattere, kuratorer og professorer. Programmet er tilrettelagt i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

18 Jan
18.30 - 20.30

Frieze Video programlancering

Præsentation og filmscreening

Den 18. januar lancerer Kunsthal Charlottenborg et nyt samarbejde med det internationalt anerkendte kunstmagasin Frieze om screening af videoer, der er produceret af Frieze.

De videoer, der vil blive screenet på Kunsthal Charlottenborg, er særligt udvalgt af frieze til kunsthallen af Friezes redaktør for Skandinavien, Paul Clinton.

Videoerne relaterer sig tematisk til Kunsthal Charlottenborgs kommende udstillinger og samarbejdet med CPH:DOX. Præsentationen og screeningen af videoerne vil være et af de første projekter, der præsenteres i kunsthallens nybyggede biograf.

Paul Clinton vil være til stede til programlanceringen den 18. januar, hvor han vil præsentere udvalget af videoer samt konceptet for Frieze Video. Herefter vil alle otte videoer i programmet blive screenet. Screeningen tager omkring 45 min.

Følgende film vil blive vist til programlanceringen:
Dan Fox: Audience Appreciation (essay)
Eileen Myles: A Poet in the Art World (interview)
Ellen Mara De Wachter: Art and Life (essay)
Frieze: At Home with John Waters (interview)
John Akomfrah: On Essays, Identities and Stuart Hall (interview)
Matthew Noel-Tod: Soft Floor, Hard Film (documentary)
Pablo Larios: Network Fatigue (essay)
Richard Mosse: The Impossible Image (interview)

Denne aften vil Sidsel Meineche Hansen desuden afholde en Charlottenborg Art Talks fra 17 – 18.30.
Begge events er gratis.

18 Jan
17.00
, ,

Charlottenborg Art Talks: Sidsel Meineche Hansen

Pharmacopornographer

Ved denne aftens talk vil kunstner Sidsel Meineche Hansen screene udvalgte af hendes videoværker og afholde en talk om den ’farmakopornografiske samfundsmodel’, der er konteksten for hendes arbejde. Aftenens Charlottenborg Art Talk tager udgangspunkt i den kvindelige avatar ’EVA v.3.0’, der er et produkt, som firmaet TurboSquid, en global leverdør af 3D-modeller til blandt andet computerspil og online voksenunderholdning, sælger online. Avataren v3.0 er et objekt i Sidsel Meineche Hansens undersøgelse af post-human sex og hovedpersonen i hendes seneste værk: The CGI and VR animations: Seroquel®, 2014; No right way 2 cum, 2015 and DICKGIRL 3D(X), 2016.

Sidsel Meineche Hansen (DK) er kunstner med bopæl i London/København og arbejder med materialer som træsnit, skulpturer og CGI og VR-animationer, der sætter fokus på kroppens industrielle kompleksitet i industrier som farmaci, pornografi og teknologi. Meineche Hansen har bl.a. undervist på CalArts i Los Angeles og Goldsmith University i London og er professor på Det Fynske Kunstakademi. Derudover har Meineche Hansen været med til at skabe kunstnerkollektivet Model Court.

Denne aften byder desuden på lanceringen af Kunsthal Charlottenborgs samarbejde med det internationalt anerkendte Frieze Magazine. Friezes redaktør for Skandinavien, Paul Clinton, har udvalgt særlige Frieze-producerede videoer til Kunsthal Charlottenborg, der tematisk relaterer sig til vores udstillinger i første halvdel af 2017. Aftenens programlancering og screening finder sted i kunsthallens biograf fra 18.30 – 20.

Om Charlottenborg Art Talks
Charlottenborg Art Talks byder onsdage på bl.a. foredrag, performances, film screeninger, oplæsninger og debatter om kunst med danske og udenlandske kunstnere, forfattere, kuratorer og professorer. Programmet er tilrettelagt i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

11 Jan
17.00 - 20.00
, ,

An Age of Our Own Making

Seminar

I den sidste åbningsuge af An Age of Our Own Making har vi inviteret vigtige stemmer for udstillingsserien ind: Professor AbdouMaliq Simone vil præsenterer sin artikel “Urban Collective Life Down South”, der har inspireret udstillingen og er publiceret i kataloget.

Kunstneren Harold Offeh samt duoen Ali Al-Fatlawi & Wathiq Al-Ameri vil præsentere performanceværker, og kurator Solvej Helweg Ovesen Ndikung giver en omvisning i udstillingen. I forlængelse af seminaret vedr. An Age of our Own Making introducerer NGO’en Turning Tables til deres arbejde med unge i udfordrede områder.

Programmet for seminaret er som følger:
16.30 Omvisning med kuratorerne i udstillingen.
17.00 Performance af Ali Al-Fatlawi & Wathiq Al-Ameri, foyer.
17.30 Forelæsning af AdbouMaliq Simone modereret af Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Biografen, mezzaninen.
18.45 Performance af Harold Offeh introduceret af af Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Biografen, mezzaninen.
19.15 Introduktion til Turning Tables’ arbejde med “Empowering Marginalised Youth through Music and Film

“An Age of Our Own Making” er en udstillingsserie i tre dele, der fandt sted i tre byer – Holbæk by, Roskilde Festival og Museet for Samtidskunst i Roskilde samt Kunsthal Charlottenborg i København – fra maj 2016 til januar 2017. Projektet er initieret og realiseret af Holbæk Kommune som en del af IMAGES 2016, et kunstprogram på kunstinstitutioner og i byrummet i hele Danmark i 2016.

7 Dec
18.00 - 20.00

Hito Steyerl: Factory of the Sun

Når Kunsthal Charlottenborg den 7. december åbner dørene til Hito Steyerls Factory of the Sun, er det den skandinaviske premiere på den imponerende videoinstallation, der var den seneste Venedig Biennales største attraktion.

Ferniseringen er gratis og åben for alle.
Hito Steyerl vil være til stede til ferniseringen, hvor vi serverer økologisk champagne fra Yves Ruffin.

Factory of the Sun har siden premieren været udstillet på MOCA L.A. og Whitney Museum i New York, og udstilles efter Kunsthal Charlottenborg på Kiasma i Helsinki. Kunstneren bag videoinstallation er en af de hurtigst stigende stjerner på den internationale kunsthimmel.

Når Factory of the Sun har vakt begejstring på udstillingssteder rundt omkring i verden, så skyldes det bl.a., at værket er langt mere end blot en video på en skærm. Faktisk træder man fysisk ind i værket, som befinder sig i et særligt rum, en blackbox – med lysende trådnet i stil med Sci-Fi-klassikeren Tron, bygget specielt til lejligheden.

Her kan gæsterne sætte sig i liggestole og se installationens centrale del – en 23 min. lang film projiceret på en stor skærm og lade sig omslutte af filmens lydside. Factory of the Sun er en totaloplevelse, som man synker ind i.

I Factory of the Sun beskæftiger Steyerl sig særligt med, hvordan teknologi og billeder kan anvendes til at overvåge og undertrykke en befolkningsgruppe, men også til at kæmpe imod systemet. I en absurd fortælling, der skabes gennem en blanding af nyhedsreportage, dokumentarfilm, computerspil og dansevideoer, fortælles en historie om arbejdere, der tvinges til at skabe sollys ved at bevæge sig i et motion caption-studie.

Arbejderne har dog mulighed for at kæmpe imod magthaverne ved at danse i stedet for blot at udføre de fysiske bevægelser, de pålægges at udføre i spillet Factory of the Sun. Grænserne mellem spil og virkelighed er imidlertid udvisket, og kampen om lys og energi foregår såvel i spil som fortællingens virkelighed.

Factory of the Sun præsenteres i samarbejde med Hartware MedienKunstVerein (HMKV), Dortmund og Goethe Institut Dänemark og er finansieret med støtte fra Statens Kunstfond.

Læs mere om udstillingen: http://bit.ly/2fJTYm4

Umiddelbart inden ferniseringen på Factory of the Sun giver Hito Steyerl Charlottenborg Art Talk under titlen Why Games? i kunsthallens nye biograf. Der er plads til 60 gæster til talken, hvor der er gratis entré.

 

7 Dec
17.00 - 18.00

Charlottenborg Art Talks: Hito Steyerl

Why Games?

I forbindelse med åbningen af hendes udstilling Factory of the Sun giver Hito Steyerl en Charlottenborg Art Talk under titlen Why Games?.

I sin talk stiller Hito Steyerl spørgsmålet: “Can an art professionel think?”

Spørgsmålet refererer til en test udviklet af Alan Turing i 1950, hvor han udtænkte en måde at undersøge, hvorvidt maskiner kan siges at kunne tænke.

Med udgangspunkt i hendes artikel Why Games? diskuterer Hito Steyerl i forlængelse heraf værdien af videospil og forståelsen af spilprocesser i værdisættelsen af kunst, fx i form af automatiserede rankingsystemer.

Gratis entré. Talken vil foregå på engelsk.

7 Dec
17.00 - 21.00

okto – mad & billedkunst

El Pulpo

okto inviterer dig indenfor til oplevelsen af en ny udstillingsform, hvor kunstnere, kokke og bartendere arbejder sammen om at skabe en oplevelse, der blander formaterne kunstudstilling, bar, restaurant og fernisering. Til okto serveres delikate retter til gode priser, skabt i samarbejde med de deltagende kunstnere.

El Pulpo
Onsdag den 7. december vil okto koble værker fra de tre tidligere okto-aftener i 2016 med henh. Kasper Hesselbjerg, Marie Plum, Heine Thorhauge Mathiasen og Timothy Furey. Dertil vises filmen Chefs Special – El Pulpo af Søren Aagaard.

Aftenens menu er spansk – og byder på både blæksprutte, sherry og den gode ferniseringsret…

okto er startet af billedkunstner og kok Søren Aagaard og antropolog Henrik Hedegaard.

1 Dec
18.00 - 20.00

Louis Scherfig: Paper in the Soup

Fernisering i Pavilionen

Det Kongelige Danske Kunstakademi og CHART har i år indgået et samarbejde om at drive en af de midlertidige pavilloner i Charlottenborgs gård videre i løbet af det kommende år.

Pavillonen, der er tegnet af arkitektstuderende Emil Fabritius Buchwald og Mads Nikolaj Brandt, vil i årets løb blive brugt som udstillingssted for de studerende på Kunstakademiets Billedkunstskoler. Initiativtagerne bag pavillonens brug og drift er Jacob Alrø, Benedikte Bjerre og Cecilie Skov, som alle er knyttet til Billedhuggerskolen Charlottenborg. Læs mere:
http://bit.ly/2gkIoip

30 Nov
17.00 - 21.00

okto – mad & billedkunst: Heine Thorhauge Mathiasen & Timothy Furey

Cocktails & Seafood

Tre onsdage i november kan du på Kunsthal Charlottenborg opleve projektet okto, der undersøger det sociale krydsfelt mellem gastronomi og billedkunst. Projektet er startet af billedkunstner og kok Søren Aagaard og antropolog Henrik Hedegaard.

okto inviterer dig indenfor til oplevelsen af en ny udstillingsform, hvor kunstnere, kokke og bartendere arbejder sammen om at skabe tre aftener, der blander formaterne kunstudstilling, bar, restaurant og fernisering. Til okto vil der blive serveret delikate retter til gode priser, skabt i samarbejde med de deltagende kunstnere.

Onsdag den 30. november vil billedkunstnerne Heine Thorhauge Mathiasen og Timothy Furey præsentere projektet ‘So long and thanks for all the fish’. Furey og Thorhauge Mathiasen præsenterer fire store malerier udført med blæksprutteblæk, en skulptur som fiskebod, fundne objekter fra mudlarking ved vandkanten, cocktails og lyd, mens okto vil servere en menu, der bl.a. indeholder fish n´chips på dagens avis, ottearmede blæksprutter, sort mayo, blæk, røg, surt, fermenterede sager, rørt smør m.m.

 

17 Nov
16.00 - 17.00

Mikkel Bolt: Samtidskunstens metamorfose

Boglancering

Med sin nye bog, Samtidskunstens metamorfose, leverer Mikkel Bolt en analyse af samtidskunstens kritiske evner. “Fortællingen om samtidskunsten må handle om den ekstreme markedsgørelse og instrumentalisering af kunsten, der har fundet sted inden for de seneste årtier.

Men den må samtidig også handle om, hvordan samtidskunstinstitutionen har været rum for fremvisning og diskussion af politiske konflikter, der for en stor dels vedkommende ikke har fundet sted andre steder i takt med, at tidligere venstrepolitiske offentligheder er blevet afviklet, og politik er blevet reduceret til administration.

Det er historien om samtidskunsten som et sted for politisk engagement og systemkritik. Selvom kunstens relative autonomi er under pres og hele tiden muterer, så er det kunstneriske felt, og det enkelte kunstværk stadigvæk kendetegnet ved at være delvist uden for den kapitalistiske produktions- og administrationslogik. Og denne partielle adskillelse, den relative autonomi, udstyrer kunsten med et transgressivt potentiale.”

Mikkel Bolt er lektor i kulturhistorie ved Københavns Universitet og har skrevet flere bøger bl.a. Avantgardens selvmord (2009), En anden verden (2011) og Krise til opstand (2013). Han har markeret sig som en vigtig ny venstre-intellektuel, der ikke er bange for at genaktualisere marxismen og bringe den kritiske teori i anvendelse på aktuelle politiske begivenheder. Nu præsenterer han en kritisk læsning af samtidskunsten.

16 Nov
17.00 - 21.00

okto – mad & billedkunst: Marie Edinger Plum

Hot True Deep Emotions

Tre onsdage i november kan du på Kunsthal Charlottenborg opleve projektet okto, der undersøger det sociale krydsfelt mellem gastronomi og billedkunst. Projektet er startet af billedkunstner og kok Søren Aagaard og antropolog Henrik Hedegaard.

okto inviterer dig indenfor til oplevelsen af en ny udstillingsform, hvor kunstnere, kokke og bartendere arbejder sammen om at skabe tre aftener, der blander formaterne kunstudstilling, bar, restaurant og fernisering. Til okto vil der blive serveret delikate retter til gode priser, skabt i samarbejde med de deltagende kunstnere.

Den 16. november har okto inviteret billedkunstner Marie Edinger Plum og kok Jesper Stougaard til at sammensætte aftenens oplevelse. Under titlen Hot true deep emotions udfolder Marie Edinger Plum selviscenesættelsens dramatik og skrøbelighed, og via draperinger, guld og formstøbte hænder skaber hun et teatralsk rum, hvori aftenens menu kan indtages.

Aftenens menu er dramatisk stilleben – og byder bl.a. på vildt terrine, tarteletter, tartar, østers, beder, ost, profiteroles, guld, roser og creme

Alle retterne er udarbejdet i et samarbejde mellem okto, Marie Edinger Plum og Jesper Stougaard.

Hot true deep emotions er venligt støttet af Indre By Lokaludvalg / Københavns kommune

9 Nov
17.00 - 20.00

Leif Elggren & Carl Michael von Hausswolff: The Kingdoms of Elgaland-Vargaland

I 1991 oprettede kunstnerne og musikerne Leif Elggren og Carl Michael von Hausswolff Kongerigerne Elgaland-Vargaland og udråbte sig selv til konger. KREV er det mest omfattende og størst befolkede rige, for KREV omfatter nemlig alle grænseområder – det såkaldte ingenmandsland – og både den fysiske verden og mentale og digitale territorier. Hver gang du krydser en grænse, og hver gang du fx drømmer, så besøger du Elgaland-Vargaland.

25-års jubilæet for kongerigerne fejres derfor ikke blot med udstillingen The Kingdoms of Elgaland-Vargaland, men også indvielsen af ambassaden – og i den forbindelse bliver det for første gang muligt at søge om statsborgerskab i KREV i Danmark og få udstedt et officielt pas.

Elgaland-Vargaland udgøres af en serie objekter og performances, der omhandler territorielt ejerskab, retten til at regere og bestemme og om individets rettigheder. Pas, frimærker, flag, nationalhymne, ministerier og ambassader er blevet skabt, siden Elgaland-Vargalands blev kreeret, og der blev udsendt en opfordring til verdens regeringer om anerkendelse.

Udstillingen på Kunsthal Charlottenborg tager udgangspunkt i den konkrete oprettelse af ambassaden i København og er også en præsentation og dokumentation af KREV og den kontinuerlige annektering af nyt land og mentale tilstande.

Leif Elggren (født 1950 Linköping, Sverige) bor og arbejder i Stockholm. Elggren er forfatter, billedkunstner, performancekunstner og komponist. Carl Michael von Hausswolf (født 1956 Linköping, Sverige) bor og arbejder i Stockholm. Hausswolf er komponist og konceptuel billedkunstner med fokus på performance, lys- og lydinstallationer og fotografi. Han har vært repræsenteret på biennalerne i Istanbul og Johannesburg, Documenta X i Kassel og Veneziabiennalen.

Udstillingen er kurateret af Jesper N. Jørgensen.

Tak til:
Gammel Holtegaard
Rammeværkstedet
Idenfor & Udenfor
Greensquare

8 Nov
16.30 - 18.30
,

Visionssalon: Kunst, konsensus & censur

Debatarrangement

I anledning af Simone Aaberg Kærns omdiskuterede værk Batajle, der udstilles netop nu på Kunsthal Charlottenborg, inviterer Bikubenfonden i samarbejde med kunsthallen til Visionssalon.

Kunstnere giver gennem deres kunst et bud på verden og fremstiller den med en kunstnerisk sandhed. Men har valget af, hvad der udstilles, og hvad der ikke gør, ændret sig over de senere år?

Findes der blandt kunsthaller, museer og udstillingssteder en egen konsensus i forbindelse med deres valg og fravalg af kunst og kunstnere til udstillingerne? Har en form for underliggende censur eller selvcensur sneget sig ind i kunstrummet, uden at vi har lagt mærke til det?

Hvem afgør, hvad vi kan tåle at høre, og hvad vi kan tåle at se? Og kan man indskrænke sandhedsforståelsen i kunsten?

Visionssalonen vil diskutere, om kunstmuseer, kunsthaller og andre udstillingssteder er begyndt at tilrette deres udstillinger efter på forhånd skrevne sandhedsværdier – eller om vi kan risikere, at det er den vej, det kan gå for danske museer og udstillingsrum i den politiske korrektheds tjeneste.

Moderator:
Klaus Rothstein – Forfatter og journalist på P1 og Weekendavisen

Panel:
Mikkel Bogh – Direktør Statens Museum for Kunst
Simone Aaberg Kærn – Billedkunstner
Søren Bak-Jensen – Direktør Arbejdermuseet
Solveig Gade – Lektor på Dramaturgi, Aarhus Universitet.
Dramaturg på det Kongelige Teater 2008-2016

Kom og deltag i debatten! Det er gratis, men grundet begrænsede pladser skal du melde dig til hos tilrettelægger Karina Lykkesborg på kl@bikubenfonden.dk

Bikubenfondens Visionssaloner sætter billedkunsten til debat. De kunstfaglige saloner tager afsæt i Udstillingsprisen Vision og har til formål at skabe debat og faglig sparring omkring udstillingsformater og -problematikker. Salonerne tager udgangspunkt i eksisterende erfaring hos en institution eller organisation omkring et specifikt emne. Gennem debatten udvides erfaringsfeltet af udefrakommende paneldeltagere og publikum. Salonerne er gratis og åbne for alle interesserede.

 

3 Nov
15.00 - 17.00
,

Pist Prota #78

Magasinlancering

Torsdag den 3. november udkommer det nyeste nummer af kunstmagasinet Pist Protta. Det markeres med en en lancering i kunsthallens boghandel, der er gratis og åben for alle.

Vanitas Danmark er Pist Prottas eget analyseinstitut, der indsamler og bearbejder ubegrænsede mængder af information om kunstlivet, og som gennem årene har offentliggjort diverse mere eller mindre faktuelle statistiske fortolkninger af kunsten og kunstnerne i Pist Protta.

Det har fx været lister over kunstnere med den største økonomiske indkomst (PP 19), eller kunstnere som vil være berømte længst (PP 28). Og spørgeskemaundersøgelser der har kortlagt kunstnernes forhold (PP 65-69), samt diagrammer og statistikker, der har kortlagt tidsskriftet selv (PP-kompendium).

Nu er tiden kommet til at lave en omfattende og overordnet kortlægning af alle kunstens forhold. Pist Protta ønsker en afrapportering af kunstens rolle i oplevelsesøkonomien, en hvidbog, der forholder sig til alle aspekter af kunstlivet, udført i en form, hvor vi møder de toneangivende djøffere og beslutningstagende politikere på deres hjemmebane.

Kunsten bør sætte en politisk dagsorden i forvaltningssamfundet, og derfor må den gøres kvantificerbar! Det vil redaktionen gøre et første forsøg på i dette nummer med lister, kort, tabeller, diagrammer, kurver, søjler og grafer – og alt mulig andet, der kan forstås som målbar, faktuel information i tekstlig og visuel form.
Og som på en eller anden måde kan indskrives i en relation til kunsten, og alt hvad der omgiver den.

 

3 Nov
14.00

CPH PIX: Black Fantasia

The Nest

Når unge afrikanere drømmer, drømmer de om at leve som os i Vesten, gør de ikke?

Kunstnerkollektivet The Nest beskriver sig selv som “a small army of thinkers, makers and believers” og præsenterer for første gang deres fire helt nye værker på Kunsthal Charlottenborg i samarbejde med CPH PIX og Images16.

Deres installation Black Fantasia består af videoværkerne When We Are og When We Are Not, der sætter fokus på drømmen og udfordrer fordommen om, at afrikanske utopier er ønsket om et samfund og et liv, som det er i den vestlige verden. I stedet sætter The Nest fokus på drømme, der realiseres på baggrund af deres egne værdier og forestillinger om, hvad livet skal indeholde i det samfund, de lever og producerer kunst i.

Gennem fire unge, rastløse afrikaneres øjne, undersøger kollektivet hemmeligheden bag den umættelige ambition, som findes hos de unge.

Black Fantasia screenes hver dag frem til 13. november.

Gratis adgang med filmpas og festivalakkreditering.

2 Nov
17.00 - 21.00

okto – mad & billedkunst: Kasper Hesselbjerg

Chocolate Chip Sea Cucumber

Tre onsdage i november kan du på Kunsthal Charlottenborg opleve projektet okto, der undersøger det sociale krydsfelt mellem gastronomi og billedkunst. Projektet er startet af billedkunstner og kok Søren Aagaard og antropolog Henrik Hedegaard.

Okto inviterer dig indenfor til oplevelsen af en ny udstillingsform, hvor kunstnere, kokke og bartendere arbejder sammen om at skabe tre aftener, der blander formaterne kunstudstilling, bar, restaurant og fernisering. Til okto vil der blive serveret delikate retter til gode priser, skabt i samarbejde med de deltagende kunstnere.

Til åbningen af den første udstillingsevent har okto inviteret kunstneren Kasper Hesselbjerg, som har været med til at skabe aftenens menu, inspireret af hans værker. Hesselbjerg viser sit projekt Jeg gav dem østers og lod dem vrøvle, hvori der serveres sake og inkaguld i keramiske skaller. Derudover vises en række kollager fra Hesselbjergs serie Chocolate Chip Sea Cucumber Atlas.

Aftenens menu består af mindre retter i stilen Japansk/nordisk comfort food (50 – 110 kr):
“Chocolate Chip Sea Cucumber Atlas”
“Æbleskiver”
“Japansk smørrebrød”
Samt øl og sake

Alle retterne er udarbejdet i et samarbejde mellem okto og Kasper Hesselbjerg.

29 Oct
11.00 - 17.00

Bulles Bio 2016 – The Copenhagen edition

Champagnesmagning

19 champagnebønder tropper op på Charlottenborg og skænker af frugten af deres arbejde. De arbejder alle med ét og samme mål: Nemlig gennem deres arbejde at vise og udbrede kendskabet til Champagnes mange forskellige terroirs – men med respekten for miljøet bevaret.

Resultatet af deres arbejde er naturligvis lige så forskelligt som dem selv og de terroirs, de nu engang har til deres rådighed. Smagningen, der foregår i Charlottenborgs smukke lokaler, er en enestående lejlighed til at komme og smage på vidt forskellige champagner og se nogle ægte vejrbidte bønder fra den kølige Champagne-region i øjnene, mens de fortæller om terroirs, druer, dyrkningsmetoder og klimaudfordringer. Det bliver både muntert, informativt, interessant, øjenåbnende, overraskende og ganske tørst(tilfreds)stillende.

Entréen er 250,- (dog gratis for professionelle) og giver selvfølgelig adgang til Charlottenborgs aktuelle udstillinger.

Skænkende vinbønder:
Champagne Barbichon
Champagne Barrat-Masson
Champagne Beaufort
Champagne Bourgeois Diaz
Champagne Bruno Michel
Champagne Charles Dufour
Champagne David Léclapart
Champagne Durdon-Bouval
Champagne Fleury
Champagne Georges Laval
Champagne Lelarge Pugeot
Champagne Marguet
Champagne Pascal Doquet
Champagne Ruffin
Champagne Ruppert-Leroy
Champagne Thomas Perseval
Champagne Val’Frison
Champagne Vincent Couche
Champagne Vouette-et-Sorbée

 

26 Oct
17.00 - 19.00
,

Charlottenborg Art Talks: Museum Pist Protta

Jesper Fabricius, Jesper Rasmussen & Åse Eg Jørgensen

Ved denne aftens talk vil redaktionen bag kunsttidsskriftet Pist Protta, billedkunstnere Jesper Fabricius og Jesper Rasmussen og grafisk designer Åse Eg Jørgensen, fortælle om historien bag udstillingen “Museum Pist Protta” samt vise rundt i denne.

Kunsttidsskriftet Pist Protta er en særlig institution i Danmark, der gennem de seneste 35 år har formidlet en alternativ kunsthistorie med bidrag fra både danske og internationale kunstnere.

Hvert eneste nummer af Pist Protta adskiller sig fra de øvrige, hvad angår både indhold og form, og der eksperimenteres med format, layout, papirkvalitet, trykmetode og de grafiske virkemidler i et forsøg på at give hvert nummer af tidsskriftet et selvstændigt udtryk – som en kunstudstilling i sig selv.

Udstillingen om og med Pist Protta præsenterer ikke blot selve tidsskriftet, men er en vildtvoksende museumsinstallation fuld af skulpturer, artefakter, billeder og videoer af en lang række kunstnere, der gennem tiden har bidraget til tidsskriftet.

15 Oct
11.00

Batalje-workshop for hele familien i efterårsferien

Workshop

I efterårsferien kan børn og unge gå i krig med kunsten, når vi inviterer til workshop i forlængelse af kunstner Simone Aaberg Kærns meget omtalte udstilling Batalje.

I workshoppen, som er udviklet af Simone Aaberg Kærn, kan du komme med dit bud på, hvordan man kan skildre en krigssituation ved at skabe dit eget såkaldt batalje-billede.

Du kan tegne, klippe ud eller montere din egen collage om krig og ødelæggelse eller tro og håb. Vi stiller alle materialer til rådighed. Workshoppen foregår i vores foyer og er gratis.

14 Oct
18.00 - 23.00

Kulturnat på Kunsthal Charlottenborg

I krig med kunsten

Når vi åbner dørene til Kulturnatten på Kunsthal Charlottenborg, inviteres du til en særlig aften, hvor du på flere måder kan gå i krig med kunsten.

Vi byder således på workshop, rundvisninger i vore udstillinger og historisk omvisninger i Charlottenborg Slot.

Sammen med Simone Aaberg Kærn, kunstneren bag den stærkt omtalte udstilling Batalje, kan du male dit eget bataljemaleri (maleri af krigssituation) og dermed lave din egen fremstilling af krig i en workshop, der sætter krig på dagsordenen i nutidig dansk kunst. De skabte billeder vil efterfølgende blive ophængt i Kunsthal Charlottenborg henover efterårsferien.

Du kan også gå i krig med kunsten via en guidet rundvisning i vores aktuelle udstillinger, som du kan læse mere om her, hvor vi fortæller om værkerne, ligesom du kan komme på historisk omvisning i Charlottenborg Slot med historiker Henrik Biehl.

Kulinariske delikatesser, god vin og lækker musik fra Turning Tables Dj’s fuldender en helt speciel aften på Kunsthal Charlottenborg.

Adgang kun med Kulturpas. Kulturpasset koster 90 kr. for voksne og kan erhverves på Kunsthal Charlottenborg. Børn under 16 år har gratis adgang.

13 Oct
17.00 - 19.00
,

Charlottenborg Art Talks: T.J. Demos

Against the Anthropocene: Art and Ecology in the Age of Capital

T.J. Demos er professor i kunsthistorie og visuel kultur ved University of California og beskæftiger sig med globale politiske emner som bæredygtighed, klimaforandringer og neoliberalisme, og dertil hvilken rolle kunsten spiller, og hvordan kunst kan udfordre og udøve en form for aktivisme overfor mere etablerede politiske systemer. Til denne aftens talk vil T.J. Demos præsentere hans kommende bog Against the Anthropocene: Art and Ecology in the Age of Capital og læse et kapitel op derfra.

I løbet af efteråret byder Charlottenborg Art Talks hver onsdag på bl.a. foredrag, performances, film screeninger, oplæsninger og debatter om kunst med danske og udenlandske kunstnere, forfattere, kuratorer og professorer. Programmet er tilrettelagt i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

10 Oct
14.00
,

Iselin Toubro: No Game Without Rivals

Fernisering i Pavilionen

Screening hours:
Wednesday 11.00 – 20.00
Sunday 11.00 – 17.00Or watch the videos online at:
www.iselintoubro.com

Someplace: A young blogger arrives at a restaurant for another gastronomic evening. Just before she steps in, she stops. She never knows if it’s butterflies or anxiety that makes her stomach turn. With her hand resting on the handle she takes a deep breath and proceeds to open the door. She walks in the direction of the table that is set for her. It’s like walking down the aisle.

Meanwhile at a another place: After a late start two dancers have finally began to rehearse. They stretch and move in a symbiotic relationship on the floor, moving in harmony with the shapes of each other’s dancing bodies. But as the day wears on, it becomes clear that in order to continue dancing they will need to become limber in more areas than just their limbs.

Meanwhile at a third place: Two model builders sit in silence focusing on the model in front of them. Both of them are nearing completion. Even though they had more or less the same starting point, their models don’t look similar. Discretely they eye each other’s work, silently admiring the way the other person has thought of new ways to fit the brick onto the side of the oblong piece.Lasting Aftertaste, approx. 9 minutes.

Made by Iselin Toubro in collaboration with Lea M. H. Christensen (Producer), Catherine Coleman (Photographer), Dan Kjær Nielsen (Food Designer), Shila Gaonkar (Costumier),
Iselin Toubro & Adrian Toubro (Script), Julius Göthlin (Paintings at the third restaurant), Anna Ørberg (Color selector for the objects), Alberte Karrebæk (Main character), Anton Gansted,
Natascha Riva, Joakim Nørgaard, Adrian Toubro, Claudia Stræde, Louise Holm Abildgaard, Lea M. H. Christensen, Shila Gaonkar, Dan Kjær Nielsen (Actors)Stretchy Expectations, approx. 12 minutes.

Made by Iselin Toubro in collaboration with Claudia Stræde (Producer), Catherine Coleman (Photographer), Naya Moll Olsen (Choreography and Dancer/Actor), Anna Lea Ourø
(Choreography and Dancer/Actor), Bobo Eyes (Music: Do U Miss Me and Bobo Head), Ectoplasm Girls (Music: Transmission From e 18th Century) Fragile Camouflage, approx. 8 minutes
Video and Sculptures made by Iselin Toubro in collaboration with Cecilie Meng. Halfdan Eriksen and Adrian Toubro (Actors )Mai Dybdal (Poster)
Thank you Jonas, Franciska, Ribka, Amalie, Camilla, LOS, Vinhanen, Höst, Tårnet and everyone involved.

 

8 Oct
16.00 - 18.00
,

Krigen om kunsten

Symposium

I forlængelse af hendes udstilling Batalje, der åbner onsdag den 5. oktober, inviterer Simone Aaberg Kærn og Kunsthal Charlottenborg til symposiet Krigen om kunsten.

Til symposiet vil et udvalgt panel diskutere udfordringerne ved skildre krig igennem kunst. Diskussionen vil ske med udgangspunkt i Libyen-krigen og Simone Aaberg Kærns værk om den danske indsats i Libyen.

Panelet vil bestå af bl.a. Niels Hougaard (krigsfotograf), Lars Bangert Struwe (Generalsekretær for Atlantsammenslutningen), Peter Meldgaard (pilot i flyvevåbnet), Merete Sanderhoff (museumsinspektør på Statens Museum for Kunst), Simone Aaberg Kærn og med Anders Kjærulff (journalist) som moderator.

Entréen til symposiet er gratis, men der betales entré til kunsthallen.

Læs mere om Simone Aaberg Kærns udstilling Batalje.

5 Oct
17.00 - 20.00
,

Simone Aaberg Kærn: Batalje

Til ferniseringen af Simone Aaberg Kærns udstilling Batalje på Kunsthal Charlottenborg den 5. oktober afsløres ikke alene et tredelt maleri af den danske krigsindsats i Libyen, bestilt af Det National Historiske Museum, men også den skitse, der blev afvist af museet.

Simone Aaberg Kærn tager favntag med krigskunsten, når vi fra begyndelsen af oktober præsenterer udstillingen Batalje. Kærn, der tidligere har stået bag et meget omdiskuteret portræt af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, der bragte krigen ind på Christiansborg, har til udstillingen skabt et syv meter langt og tredelt bataljemaleri af den danske indsats i Libyen. I udstillingen indgår også en kontroversiel skitse til en tidligere version af maleriet, som blev afvist af Det Nationalhistoriske Museum, der oprindeligt havde bestilt billedet.

Simone Aaberg Kærn bruger sin kunst til med skæve vinkler at skabe politisk debat, og hun udstiller derfor også dele af den pressedækning og debat, værket har afsted kommet, før det blev realiseret. Til ferniseringen den 5. oktober vil Simone Aaberg Kærn selv være til stede og redegøre for nogle af sine tanker bag maleriet med en kort introduktion inden afsløringen.

I Kærns trefløjede maleri ser vi den køligt og professionelt udførte luftkrig. Luftkrigen udkæmpet fra 30.000 fods højde står i skarp kontrast til den kaotiske modstandskamp mod Gadaffi på jorden. Centralt i maleriet springer en ung mand, med libyske rødder fra Nørrebro, over en udbrændt bil. Han er, ifølge Kærn, også en del af den danske indsats i Libyen-krigen. En stor pige med et ’I Love Libya’ shopping-net over skulderen går betragteren i møde, fuldstændigt uanfægtet af kamphandlingerne, og laver V-tegn, mens hun filmer os med sin smartphone.

Udover kunstnerens egne observationer inddrager maleriet citater fra kunsthistorien og nutidige krigsfotografers arbejder. Netop disse citater foregriber det senere forløb af krigen, hvor der skete et skred imod borgerkrig og den ulykkelige situation i Syrien.

Læs mere om udstillingen

28 Sep
17.00 - 19.00
,

Charlottenborg Art Talks: Robert Aiki Aubrey Lowe

Thought Withdrawal pt. 5 (return)

Robert Aiki Aubrey Lowe er kunstner og komponist, og hans værker bevæger sig i grænsefeltet mellem trance-og drømmelignende tilstande. På denne aften vil Robert Lowe, ved brug af lyd- og videoelementer, genopføre et originalt scenarie fra hans soloudstilling Thought Withdrawal, der var udstillet på Land and Sea Gallery i Oakland, Californien.