Søg

BLACK LIVES MATTER OG ‘EFTERRYSTELSER’ AF SLAVERIET I DANMARK.

I lyset af forårets verdensomspændende fokus på Black Lives Matter bevægelsens arbejde har Charlottenborg Art Cinema inviteret kulturteoretiker og kurator Mai Takawira til at kuratere et filmprogram. Takawiras udvalgte film peger på nogle af de efterrystelser, der udspringer af kolonisering og slavehandel i “en dansk virkelighed”.

I serien stiller kunstnerne spørgsmål til museumsrummet, litteraturen, historieskrivningen, asylsystemet og i EU’s grænsepolitik. En ophobning af ulydighed manifesterer sig, mens der skabes en bevægelse, et modtryk, en insisteren på at eksistere; på at Sorte liv betyder noget.

I bogen In The Wake: On Blackness and Being beskriver Christina Sharpe, hvordan Sort tilblivelse stadig udfolder sig i og imod slaveriets efterliv. Den transatlantiske slavehandel har efterladt den Sorte krop i en uafklaret tilstand, en fortsat rystelse, hvor denne vipper mellem tilsynekomst og opløsning. Liv og død. Det er som “skibets spor efterladt på havets overflade; noget bevægelse fremkaldt af en svømmende eller flydende krop i vandet”, skriver hun. Kampen om at få luft, og mod at forsvinde i slipstrømmen, fortsætter.

Christina Sharpe er rundet af en afrikansk-amerikansk erfaring, men mordet på George Floyd sendte bølger igennem det globale landskab, fordi anti-sorthed findes globalt. Fordi fortidens koloniale og slavegørende mønstre stadig presser sig på, og gør Sorte menneskers værdi uafklaret i en vestlig dominerende optik. Fordi slipstrømmen strækker sig fra Atlanterhavet til Middelhavet.

Tekst af Mai Takawira. Læs beskrivelser af de enkelte film på Kunsthal Charlottenborgs app.

Program
Emil Elg: ‘Hvis du er hvid er du min fjende / Når jer ser et rødt flag smælde’, 2016. (21.16 min.)Stanley Edward, Nanna Katrine Hansen, Thomas Elsted, Markus Fiedler: ‘Cast Away Souls’, 2019 (34.00 min.)

Forensic Architecture: Pushbacks at the Melilla Border Fence: N.D and N.T. V Spain, 2014-17 (14.00 min.)Grada Kilomba: ‘WHILE I WRITE: Act III of The Desire Project’, 2016. (2,34 min.)Jeannette Ehlers: ‘Black is a Beautiful Word. I & I (encountering the Danish colonial archive)’, 2019. (4.47 min.)

Foto: still from Cast Away Soul by Stanley Edward, Nanna Katrine Hansen, Thomas Elsted, Markus Fiedler.

For yderligere information om de udvalgte film se Kunsthal Charlottenborgs app.