Søg

Efterårets store udstilling undersøger om vi er på vej mod kapitalismens kollaps

Kunsthal Charlottenborg er stolte af at kunne præsentere efterårets store, kuraterede udstilling i tæt samarbejde med Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean. Under titlen Post-Capital tager udstillingen udgangspunkt i det iboende paradoks ved at have et kapitalistisk system, der både er afhængigt og truet af teknologiske fremskridt. Udstillingen, der er installeret i Kunsthal Charlottenborgs store sydfløj, omfatter både skulptur, maleri, fotografi, video og installation af 21 internationale samtidskunstnere – hvoraf flere kan opleves i Danmark for første gang – heriblandt Liz Magic Laser, Simon Denny, Laura Owens, Josephine Pryde, Nick Relph, Martine Syms, Nora Turato og Guan Xiao.

Den internationale gruppeudstilling Post-Capital kaster et kritisk blik på produktion, forbrug og penge i det 21. århundrede. Udstillingens titel er delvist taget fra Peter Druckers bog Post-Capitalist Society fra 1993, som forudsagde, at informationsteknologien ville have en så stor indvirkning på arbejdsmarkedet, at den i sidste ende ville føre til kapitalismens fald i 2020. På et tidspunkt, hvor internettet stadig var i sin spæde begyndelse (det kom f.eks. først til Danmark i 1990), forudsagde Drucker, at det fremover vil være viden, der udgør grundlaget for værdiskabelse og rigdom, frem for både kapital, arbejdskraft og jordbesiddelser.

I dag er mange former for arbejde, valuta, råvarer og forbrugsvaner blevet dramatisk ændret af teknologier, der fortsat er i rivende udvikling. Multinationale IT- og e-handelsvirksomheder er blandt de højest prissatte børsnoterede virksomheder. Information, der eksisterer i uoverskuelige mængder og kan gentages i det uendelige, er blevet en værdifuld vare, hvilket går stik imod de traditionelle økonomiske principper, hvor værdi bestemmes af knaphed. Kunstværkerne i Post-Capital er alle udviklet i en tid præget af betydelige forandringer og usikkerhed, og de undersøger på hver sin måde de paradokser, absurditeter og etiske spørgsmål, som de post-industrielle og måske endda post-kapitalistiske økonomier rejser.

Liz Magic Laser, Cameron Rowland og Cao Fei viser værker, der undersøger nutidens forskellige arbejdsformer på forskellig vis, nærmere bestemt ved henholdsvis at arbejde med det fleksible, freelance-orienterede arbejdsmarked, der kendetegner den såkaldte ’gig economy’, med biometriske ure og med automatiserede logistikcentre og varehuse som fænomen. LED-malerier af Ei Arakawa, videoinstallationer af Mohamed Bourouissa og Yuri Pattison og fotografier af Shadi Habib Allah viser forskellige former for betalingsmidler, lige fra prægning af mønter på Monnaie de Paris til produktion af bitcoins i landdistrikterne i Kina og sortbørshandel med madkuponer i dagligvarebutikker i Miami. En installation af Roger Hiorns, der viser en ’atomiseret passagerflymotor’, vises side om side med et nyt installationsværk, der er helliget Simon Dennys onlineprojekt Dotcom Séance, som udforsker de digitale økonomiers spekulative side ved at ’genoplive’ 21 krakkede virksomheder fra dotcom-æraen i en række NFT’er. Imens beskæftiger værker af GCC, Guan Xiao og Josephine Pryde sig med eksempler på overdrevent og pralende forbrug, overproduktion eller varefetichisme, mens Katja Novitskovas skulpturer på legende vis peger på fremkomsten af den såkaldte ’opmærksomhedsøkonomi’ i en informationsmættet verden.

Værker af Laura Owens og Nick Relph blander digitale og analoge medier, idet de hver især dykker ned i udvalgte temaer, henholdsvis reklametryksager og urban gentrificering i det 21. århundrede. Oliver Laric laver copyright-fri digitale scanninger af klassiske oldsager og andre genstande fra museer over hele verden, og en installation af Hito Steyerl tager udgangspunkt i det fænomen, hvor kunst opbevares i magasiner på frihavne; et værk, der analyserer kunstens, kunstmarkedets og museernes rolle i nutidens økonomi. Endelig vil kunstneren Lara Favaretto i løbet af efteråret og på et endnu ikke afsløret sted i Kunsthallen arrangere en hemmelig talk om emnet ’kollaps’, der livestreames af Kunsthal Charlottenborg og på kunstnerens hjemmeside thinking-head.net.

De deltagende kunstnere er Ei Arakawa, Mohamed Bourouissa, Cao Fei, Simon Denny, Lara Favaretto, GCC, Guan Xiao, Shadi Habib Allah, Roger Hiorns, Oliver Laric, Liz Magic Laser, Katja Novitskova, Laura Owens, Yuri Pattison, Sondra Perry, Josephine Pryde, Nick Relph, Cameron Rowland, Hito Steyerl, Martine Syms, Nora Turato.

Post-Capital: Art and the Economics of the Digital Age er kurateret af Michelle Cotton og produceret af Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean i tæt samarbejde med Kunsthal Charlottenborg. Denne udgave følger i kølvandet af udstillingen i Mudam, der blev vist fra 2. oktober 2021 til 16. januar 2022.

Til udstillingen er udgivet et fuldt illustreret katalog med et essay af kurator Michelle Cotton samt tekster om kunstnerne og deres værker. Kataloget, der bærer titlen Post-Capital: A Reader, kan købes i Kunsthal Charlottenborgs boghandel. Det indeholder også nyere tekster af førende internationale tænkere inden for økonomi, kunst og kultur, herunder uddrag af bøger af James Bridle, Heike Geissler, Richard Seymour, Hito Steyerl, McKenzie Wark og Shoshana Zuboff.

Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Knud Højgaards Fond, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, William Demant Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Post Capital vises 17. september – 15. januar 2023.

Billede: Liz Magic Laser, In Real Life, 2019. Film still, 5-channel video, colour, sound, UV printed fabric and polyurethane foam seating elements ©Liz Magic Laser 2019/Courtesy of the artist, Various Small Fires, Los Angeles/Seoul and Wilfried Lentz, Rot.