Søg

Om Kunsthal Charlottenborg

Kunsthal Charlottenborg er et af de største og smukkeste udstillingssteder for samtidskunst i Nordeuropa.

Kunsthallen præsenterer et ambitiøst udstillingsprogram med internationalt udsyn, der omfatter kunst af såvel talenter som etablerede stjerner fra både ind- og udland. Kunsthal Charlottenborg præsenterer kunst, der er kompromisløs og sætter dagsorden, men som stadig er tilgængelig for alle. Det toneangivende udstillingsprogram suppleres med en lang række aktiviteter som artist talks, performances, koncerter og filmvisninger.

Kunsthal Charlottenborg har en unik tilknytning til Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, som vi er en del af. Kunsthallen samarbejder tæt med Billedkunstskolernes administration om bl.a. talks, forelæsninger, screeninger og andre begivenheder, ligesom kunsthallen præsenterer den årlige udstilling for afgangseleverne fra Billedkunstskolerne. Kunsthal Charlottenborg er desuden den eneste statsstøttede kunsthal i København.

Kunsthallens centrale placering mellem Kongens Nytorv, Nyhavn og Papirøen med nem adgang via offentlig transport og tilknytningen til Kunstakademiets Billedkunstskoler, hvor både studerende og etablerede kunstnere har deres gang, gør Kunsthal Charlottenborg til det naturlige samlingspunkt for samtidskunst i byen.

CHARLOTTENBORG SLOT

Opførelsen af Charlottenborg slot blev påbegyndt i 1672 i nederlandsk barokstil som residens for norges statholder, Ulrik Frederik Gyldenløve, uægte søn af Kong Frederik III. Ved århundredeskiftet købte enkedronning Charlotte Amalie slottet, og det har siden båret hendes navn.

Bygningen blev i midten af 1700-tallet anvendt af et hav af offentlige institutioner, men blev efterhånden overtaget af Det Kongelige Danske Kunstakademi (officielt indviet i 1754). Efter mange diskussioner om, hvordan man kunne opføre en tilbygning til udstillingsformål ved akademiet, blev Charlottenborg Udstillingsbygning endelig åbnet i 1883, opført efter tegninger af Ferdinand Meldahl og Albert Jensen. Bygningen, der også rummer Danmarks Kunstbibliotek, blev gennemgribende restaureret i slutningen af 1970’erne og skiftede i 2007 navn til Kunsthal Charlottenborg.