Søg

Alexander Tovborg

Kirken

10 jun – 6 aug 2023 Fernisering: 9 jun 2023 17:00

Over sommeren præsenterer Kunsthal Charlottenborg den hidtil mest omfattende soloudstilling med den danske kunstner Alexander Tovborg. Med udstillingen Kirken omdanner han kunsthallens store sydfløj til en totalinstallation med kirkens rum som arkitektonisk og konceptuel ramme. Her undersøger kunstneren kirkens mystik, troens paradokser og billeders magt.

Alexander Tovborg er én af de mest anerkendte, nytænkende og opsigtsvækkende kunstnere på den danske såvel som den internationale kunstscene. Tovborgs værk er gennemstrømmet af et konsistent kunstnerisk projekt, hvori han insisterer på medmenneskelighed. Konsekvent kalder han på vores kontemplation og kritiske refleksion, når han stikker til vores grådighed, fjendtlighed, barmhjertighed og selvretfærdighed – uanset om den er forankret i en trosretnings sammenhængende livsanskuelse eller den bygger på en helt personlig ideologi.

Udstillingen Kirken markerer en ny retning i Tovborgs arbejde. Religiøse grundsætninger mødes med frigørende modfortællinger om tro og overtro, myter og ritualer i kunstnerens både stringente og labyrintiske værker. Hans maleriers farvestrålende kompositioner skaber ro for eftertænksomhed og belyser eviggyldige temaer som sorg og glæde, ængstelighed og livslyst.

Totalinstallationen på Kunsthal Charlottenborg består udelukkende af nyproducerede værker. Her vil kunsthallens besøgende møde freskoinspirerede vægmalerier, mosaikbeklædte vinduer og monumentale malerier med bibelske billedfortællinger og subversive undertoner. Gallerierne vil på den måde transformere sig til et helligt rum, der sætter scenen for nye tanker, idéer og handlinger.

I kunsthallens app vil de besøgende kunne opleve et lydværk af Alexander Tovborg, der introducerer hans kunstneriske univers og udstilling på Kunsthal Charlottenborg.


Alexander Tovborg er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (2004-10) og Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Karlsruhe, Tyskland (2007-09). Han har haft soloudstillinger på bl.a. Overgaden, GL Strand, Rudolph Tegner Museum og State of Concept i Athen. Hans værker har været udstillet i både ind- og udland, bl.a. på Camden Art Centre i London, IMMA Museum of Modern Art i Dublin, ARKEN, ARoS, Holstebro Kunstmuseum samt KØS. Han har skabt talrige udsmykningsopgaver bl.a. til Østre Landsret, Københavns Lufthavn samt Jelling Kirke, Tejn Kirke og Trekroner Kirke. Han er desuden repræsenteret i samlingerne på Moderna Museet i Stockholm, Hammer Museum i Los Angeles, Kunsthalle Bremen, ARKEN, ARoS og Museet for Religiøs Kunst. Tovborg er repræsenteret af Galleri Nicolai Wallner og Blum & Poe.

Kirken er kurateret af Naja Rasmussen, kunstfaglig chef på Kunstmuseum Brandts, og Simon Friese, direktør for Creator Projects.

Udstillingen er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Lemvigh-Müller Fonden, Grosserer L. F. Foghts Fond, Det Obelske Familiefond, Spar Nord Fonden, Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Events i forbindelse med udstillingen:
9. jun kl. 17.00-22.00: Udstillingsåbning. Læs mere her.
17. jun kl. 12.00-13.00: Kuratoromvisning med Naja Rasmussen. Læs mere her.
21. jun kl. 17.30-18.30: Artist talk med Alexander Tovborg & Aksel Haaning. Læs mere her.
04. jul kl. 10.00-13.00: Charlottenborg på barsel inkl. omvisning i Kirken. Læs mere her.
06. jul kl. 17.00-18.00: Omvisning. Læs mere her.
13. jul kl. 17.00-18.00: Omvisning. Læs mere her.
20. jul kl. 17.00-18.00: Omvisning. Læs mere her.
27. jul kl. 17.00-18.00: Omvisning. Læs mere her.
3. aug kl. 17.00-18.00: Omvisning. Læs mere her.

Anmeldelser og interviews

★★★★★ Jyllands-Posten: ”Kraftpræstation: Alexander Tovborg viser sin unikke placering i dansk kunst” ★★★★★ Kristeligt Dagblad: "Alexander Tovborg viser troens paradoks og billedets magi på mageløs udstilling" ★★★★★ Berlingske Tidende: "Rummene er sanselige, de sætter mine tanker i svingninger" ♥ ♥ ♥ ♥ Politiken: "Alexander Tovborg har et mellemværende med tro" Weekendavisen: "Mesterværk: Gennem religionens metaforik og mytologier forsøger billedkunstner Alexander Tovborg at forstå sig selv – og dermed det at være til. På Kunsthal Charlottenborg topper han og sender beskueren opløftet derfra" Frieze: "Philip Larkin’s poem Aubade (1977) described Christian tradition as a ‘vast, moth-eaten, musical brocade’. Tovborg holds it up to the light and makes it glow" Hyperallergic: "Kirken feels at once meditative and aesthetic, sacred and artistic." Information: "I Alexander Tovborgs kirke er sanselighed gud" Atlas Magasin: "Guidet tour i kirken" Magasinet Kunst: "Med smukke vinduesmosaikker, ikoner og fresker skaber kunstneren en platform for kontemplation og refleksion over hvad kirken er, hvad vi bruger den til, og hvem den egentlig er til for" Kunstkritikk: "For enden af regnbuen ligger Alexander Tovborgs kirke udspændt mellem mystisk progression og postironisk potpourri" Børsen: "Da Alexander Tovborgs far døde tog han Gud til sig" Louisiana Channel: "Alexander Tovborg: Welcome to the Mystery"

Alexander Tovborg

The Church

10 jun – 6 aug 2023 Opening: 9 jun 2023 17:00

This summer, Kunsthal Charlottenborg presents the most extensive solo show to date featuring Danish artist Alexander Tovborg. With the exhibition The Church, he transforms the entire south wing into an immersive installation which uses the idea of the church space as its architectural and conceptual framework. Here, the artist investigates the mystery of the church, the paradoxes of faith, and the power of images.

Alexander Tovborg is one of the most acclaimed, innovative and sensational artists on the Danish and indeed international art scene today. Tovborg’s oeuvre testifies to a consistent artistic project in which he insists on humanity. He consistently calls for our contemplation and critical reflection as he pokes at our greed, hostility, mercy and self-righteousness – regardless of whether these things are rooted in the coherent outlook on life structured by a specific faith or based on a completely personal ideology.

The exhibition The Church heralds a new direction in Tovborg’s work. Religious tenets are juxtaposed with liberating counter-narratives about faith and superstition, myths and rituals in the artist’s simultaneously stringent and labyrinthine works. The brightly coloured compositions in his paintings strike a tranquil note, offering scope for contemplation while illuminating universal themes such as sorrow and joy, anxiety and zest for life.

The immersive installation at Kunsthal Charlottenborg consists exclusively of newly produced works. Here, visitors will encounter fresco-inspired murals, stained-glass windows and monumental paintings with biblical narratives and subversive undertones. The galleries are transformed into a sacred space that sets the stage for new thoughts, ideas and actions.

In Kunsthal Charlottenborg’s app, visitors can find a sound work by Alexander Tovborg that introduces his artistic universe and exhibition at Kunsthal Charlottenborg.

Alexander Tovborg is a graduate from the Royal Danish Academy of Fine Arts (2004–10) and the Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Karlsruhe, Germany (2007–09). He has had solo shows at venues such as Overgaden in Copenhagen, GL Strand in Copenhagen, the Rudolph Tegner Museum in Dronningemølle and State of Concept in Athens. His works have been widely exhibited in his native Denmark and abroad, for example at the Camden Art Centre in London, IMMA Museum of Modern Art in Dublin, ARKEN in Ishøj, ARoS in Aarhus, Holstebro Kunstmuseum and KØS in Køge. He has been commissioned for numerous works of public art, for example for the Court of Appeal of Eastern Denmark, the Copenhagen Airport as well as Jelling Church, Tejn Church and Trekroner Church. He is represented in the collections at the Moderna Museet in Stockholm, the Hammer Museum in Los Angeles, Kunsthalle Bremen, ARKEN in Ishøj, ARoS in Aarhus and the Museum of Religious Art in Lemvig. Tovborg is represented by Galleri Nicolai Wallner and Blum & Poe.

The Church is curated by Naja Rasmussen, Artistic Director at Kunstmuseum Brandts, and Simon Friese, Director of Creator Projects.

The exhibition is supported by the A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation, the Augustinus Foundation, the Beckett Foundation, the Lemvigh-Müller Foundation, the L. F. Foght Foundation, the Obel Family Foundation, the Spar Nord Foundation, the Danish Arts Foundation, and the Aage og Johanne Louis-Hansens Foundation.

Events in connection with the exhibition:
9 Jun 17.00-22.00: Exhibition opening. Further info here.
17 Jun 12.00-13.00: Guided tour with curator Naja Rasmussen. Further info here.
21 Jun 17.30-18.30: Artist talk with Alexander Tovborg & Aksel Haaning. Further info here.
04 Jul 10.00-13.00: Art with your baby incl. guided tour in The Church. Further info here.
06 Jul 17.00-18.00: Guided tour. Further info here.
13 Jul 17.00-18.00: Guided tour. Further info here.
20 Jul 17.00-18.00: Guided tour. Further info here.
27 Jul 17.00-18.00: Guided tour. Further info here.
3 Aug 17.00-18.00: Guided tour. Further info here.

Næste