Søg

Forms of Entanglement

Tentative notes for approaching the ecocide-genocide-epistemicide knot

7 dec – 14 jan 2018 Fernisering: 6 dec 2017 18:00

Vi lever i en tid præget af radikale transformationer af klodens liv og livgivende processer. Klimaforandringer, kemikalieforurening og forsuring af verdenshavene, men også den stadigt voksende plastikproduktion og monokulturelt industrialiseret landbrug vikler sig ind i planetens fintmaskede væv af liv.

Disse forandringer er knyttet til den kapitalistiske modernitet og dens dominanslogik, der underordner mennesker og natur i en kontinuerlig stræben efter ekspansion og vækst. Vores altomfattende forbrug af planeten tager form af massive indgreb i dens diversitet af livsopretholdende systemer med uigenkaldelige konsekvenser.

Udryddelsen af liv handler ikke kun om biodiversitet. Menneskelige og ikke-menneskelige livsformer og sprog, kulturer, fællesskabsformer og verdensopfattelser forsvinder også.

Hvad fortæller denne destruktive udvikling om den vestlige modernitet og dens forestilling om menneskets artsmæssige overlegenhed? Hvordan kan vi forstå klodens assemblager af liv, deres indbyrdes afhængighed og vores forbindelser med dem?

Udstillingen er et forsøg på at anskue disse forhold som the ecocide-genocide-epistemicide knot. En sammenvævet proces hvor overgreb mod natur, mennesker og måder at forstå verden på folder sig ind i og betinger hinanden.

Forms of Entanglement tematiserer konsekvenserne af eurocentriske videnshierarkier og arternes gensidige afhængighed. Det er store perspektiver for en lille udstilling, der må ses som tentative noter, et forsøg på at rejse nogle af de spørgsmål klodens akutte tilstand beder os at adressere, hvis ikke vores sidste bedrift skal blive planetens 6. masseudryddelse.

De deltagende kunstnere er Demian DinéYazhi’, Mia Edelgart, Anna Ling og Agnes Nanogak Goose.

Forms of Entanglement er kurateret af Katarina Stenbeck og er del af forskningsprojektet In Search of the Lost Future, der undersøger implikationerne af det antropocæne. Udstillingen indgår i Charlottenborg Art Research programmet, som formidler Billedkunstskolernes praksisbaserede forskningsaktiviteter og er realiseret med støtte fra Augustinus Fonden, Novo Nordisk Fonden og Det Obelske Familiefond.

Hashtag til sociale medier: #formsofentanglement #kunsthalcharlottenborg

 

Næste