Søg

Heksejagt

7 nov – 17 jan 2021

Efterårets store udstilling på Kunsthal Charlottenborg sætter fokus på heksen og den nordiske heksejagt. Med samtidskunsten som linse undersøger udstillingen den underbelyste historie om hekseforfølgelserne i det 17. århundrede, og opfordrer publikum til at reflektere over social forfølgelse i vores tid.

De deltagende kunstnere udforsker, hvordan forskellige former for diskrimination og had spreder sig – fra små nabostridigheder til større sociale konflikter i samfundet, fra regeringer til andre politiske institutioner – og problematiserer, hvordan den slags fortællinger og dens ofre ofte skrives ud af historien.

Kunstere: Pia Arke, La Vaughn Belle, Anna Betbeze, Louise Bourgeois, Youmna Chlala, Sidsel Meineche Hansen, Hans Ragnar Mathisen, Virginia Lee Montgomery, Sandra Mujinga, Rasmus Myrup, New Noveta, Carol Rama, Marét Ánne Sara, Aviva Silverman, Carmen Winant, Cecilia Vicuña

Udstillingen er kurateret af Alison Karasyk og Jeppe Ugelvig.

Udstillingen er støttet af Grosserer L. F. Foghts Fond, Knud Højgaards Fond, Det Obelske Familiefond, Den Danske Kunstfond, William Demant Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Axel Muusfeldt’s Fond, Martha og Paul Kerrn-Jespersen Fonden.

Næste