Søg

Simone Aaberg Kærn

Batalje

6 oct – 15 jan 2017 Fernisering: 5 oct 2016 17:00

Simone Aaberg Kærn tager favntag med krigskunsten, når vi fra begyndelsen af oktober præsenterer udstillingen Batalje. Kærn, der tidligere har stået bag et meget omdiskuteret portræt af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, der bragte krigen ind på Christiansborg, har til udstillingen skabt et syv meter langt og tredelt bataljemaleri af den danske indsats i Libyen. I udstillingen indgår også en kontroversiel skitse til en tidligere version af maleriet, som blev afvist af Det Nationalhistoriske Museum, der oprindeligt havde bestilt billedet, med henvisning til udtalelser fra en generalmajor i Forsvarsministeriet.

Simone Aaberg Kærn bruger sin kunst til, med skæve vinkler, at skabe politisk debat, og hun udstiller derfor også dele af den pressedækning og debat, værket har afsted kommet, før det blev realiseret. Til ferniseringen den 5. oktober vil Simone Aaberg Kærn selv være til stede og redegøre for nogle af sine tanker bag maleriet med en kort introduktion inden afsløringen.

Værket, der præsenteres i udstillingen, udspringer af en bestilling fra Det Nationalhistoriske Museum, der ønskede et bataljemaleri af den danske indsats i Libyen. Den skitse til maleriet, som Simone Aaberg Kærn havde udarbejdet, blev imidlertid afvist af Det Nationalhistoriske Museum med henvisning til udtalelser af generalmajor Per Ludvigsen, daværende Generalinspektør og chef for Personelstaben/Forsvarsstaben, senere chef for Hærens Operative Kommando.

I udtalelsen gav generalmajoren udtryk for, at han ikke fandt, at skitsen var en repræsentativ skildring af de danske styrkers indsats i konflikten i Libyen, da den ikke bidrog til »den egentlig ret lykkelige historie om krigen«, og fordi beskueren kunne få det indtryk, at skaderne »kan være eller faktisk er forvoldt af danske fly«. Der blev fremsat forslag til ændringer i fremstillingen, og da Simone Aaberg Kærn ikke ønskede at imødekomme de fremsatte forslag til skitsen, blev samarbejdet mellem kunstneren og Det Nationalhistoriske Museum afbrudt. Hør en uddybning af forløbet omkring det afbrudte samarbejde i kulturprogrammet AK 24syv hos Radio24syv.

På eget initiativ har Simone Aaberg Kærn nu færdiggjort bataljemaleriet om den danske krigsindsats i Libyen – med klassisk mæcenstøtte uden restriktioner fra Peter J. Lassen, Montana – og dette udstilles nu sammen med den afviste skitse i udstillingen Batalje på Kunsthal Charlottenborg. Simone Aaberg Kærns maleri er bl.a. baseret på hendes egne observationer i Libyen, som Kærn besøgte under krigen i 2011. Først hos Det Danske Flyvevåben på Sigonella-basen i Italien, og i slutningen af krigen tog hun på egen hånd ned som krigsmaler ved fronten i Libyen, hvor de danske bomber landede.

I Kærns trefløjede maleri ser vi den køligt og professionelt udførte luftkrig. Luftkrigen udkæmpet fra 30.000 fods højde står i skarp kontrast til den kaotiske modstandskamp mod Gadaffi på jorden. Centralt i maleriet springer en ung mand, med libyske rødder fra Nørrebro, over en udbrændt bil. Han er ifølge Kærn også en del af den danske indsats i Libyen-krigen. En stor pige med et ’I Love Libya’ shopping-net over skulderen går betragteren i møde, fuldstændigt uanfægtet af kamphandlingerne, og laver V-tegn, mens hun filmer os med sin smartphone. Udover kunstneres egne observationer inddrager maleriet citater fra kunsthistorien og nutidige krigsfotografers arbejder. Netop disse citater foregriber det senere forløb af krigen, hvor der skete et skred imod borgerkrig og den ulykkelige situation i Syrien. Mød også ham, der i 2011 startede hele oprøret på jorden i Libyen, og som nu kæmper mod IS, dansk/libyeren Jamal al-Hajji, i Torben Brandts radioudsendelse De glemte helte 3, som du kan høre foran Simone Aaberg Kærns Batalje-maleri.

Udstillingshashtag til sociale medier: #batalje.

Næste