Search

Camille Henrot

The Pale Fox

20 jun – 17 aug 2014

Kunsthal Charlottenborg is pleased to present an ambitious new commission by French, New York-based artist, Camille Henrot (b. 1978). The Pale Fox is Henrot’s first Danish solo exhibition. This new installation develops from Grosse Fatigue (2013) – the film presented at the 55th Venice Biennale, 2013, for which Henrot was awarded the Silver Lion for most promising young artist. Henrot is also one of five finalist for the Hugo Prize 2014. Demonstrating the breadth of Henrot’s output, this exhibition comprises an architectural display system, found objects, drawing, bronze and ceramic sculpture and digital images.

The Pale Fox articulates our desire to make sense of the world through the objects that surround us. Unfolding like a frieze across the four walls of the gallery, a polymorphous aluminium shelf provides a structure wherein the four points of the compass are aligned with stages in an individual lifecycle, the evolution of technology, philosophical principles of Leibniz and the four Classical elements. This highly personalised aggregation of distinct systems of thought is presented through an intense accumulation of objects and images encountered within a highly constructed, meditative environment.

The title of Henrot’s exhibition is taken from an anthropological study of the West African Dogon people published by Marcel Griaule and Germaine Dieterlen in 1965. Dogon mythology is thought to incorporate the belief systems of several different cultures, as well as astronomical, mathematical and philosophical systems of thought. Within this meta-narrative, the character of the ‘Pale Fox’ represents disorder and chaos but also creation, bringing about the formation of the sun.

For Henrot, the fox is an ambivalent animal and a potential model for our primitive selves, thriving on waste and instigating a cycle from which accumulation and excess become productive again. Henrot is interested in entropy and disorder as fertile foundational principles in creative practice and the construction of knowledge. The Pale Fox reveals the element of disorder implicit in any system and the contradiction of this aspect of failure as a condition of its completion

Exploring varying scales and chronologies, from the history of the universe to the universe of the artist’s studio, the exhibition becomes a model for information storage and retrieval – rolled and stacked images become objects, and objects from museum collections are substituted with Ebay purchases and scrolling slideshows on digital picture frames. Henrot relates the construction of knowledge to haptic and sensual experience, reflecting our common desire, evidenced in spheres from the artistic to the domestic, to create model worlds of fantasy and symbolism as a means of inhabiting reality.
The Pale Fox has been commissioned and produced in partnership with Chisenhale Gallery, London; Bétonsalon – Centre for art and research, Paris; Westfälischer Kunstverein, Münster.
Thank you to Institut Français, The French Embassy in Copenhagen and the National Museum of Denmark.

Camille Henrot

The Pale Fox

20 jun – 17 aug 2014

Det er en stor fornøjelse for Kunsthal Charlottenborg at kunne fremvise et nyt, ambitiøst værk af den franske New York-baserede kunstner Camille Henrot (f. 1978). The Pale Fox er Henrots første soloudstilling i Danmark. Den nye installation bygger videre på Grosse Fatigue (2013) – en film, som blev præsenteret på den 55. Venedig-biennale i 2013, og som tildelte Henrot en Sølvløve som festivalens mest lovende unge kunstner. Henrot er endvidere én af fem kunstnere, der er indstillet til den eftertragtede Hugo Boss pris 2014. Nærværende udstilling fremviser den store spændvidde i Henrots kunst. Installationen omfatter bl.a. et arkitektonisk opbevaringssystem til fundne genstande, tegninger, bronzeskulpturer, keramiske skulpturer, og digitale billeder.

The Pale Fox udtrykker vores behov for at få verden til at give mening gennem de genstande, der omgiver os. En polymorf aluminiumshylde snor sig hen over galleriets fire vægge som en frise og skaber dermed en struktur, hvor kompassets fire verdenshjørner sammenholdes med eksempelvis stadier i en individuel livscyklus og med den teknologiske evolution, Leibniz’ filosofiske principper samt antikkens fire klassiske elementer. Denne højst personlige sammenstilling af ellers skarpt adskilte tankesystemer præsenteres gennem en intens ophobning af genstande og billeder, som her fremvises inden for et stærkt konstrueret meditativt miljø.

Titlen på Henrots udstilling kommer fra et antropologisk studie af det vestafrikanske Dogon-folk; et studie, der blev udgivet af Marcel Giaule og Germaine Dieterlen i 1965. Dogon-folkets mytologi menes at indarbejde tankesystemer fra flere forskellige kulturer såvel som astronomisk, matematisk og filosofisk tankegods. Inden for denne meta-fortælling repræsenterer ” The Pale Fox”(”Den Hvide Ræv”) uorden og kaos, men også skabelse, da den fører til solens fremkomst

For Henrot er ræven et ambivalent dyr, der potentielt kan fungere som model for vores primitive selv, som trives med spild og affald og dermed begynder en cyklus, hvor det ophobede og det overdrevne atter bliver produktivt. Henrot er interesseret i entropi og uorden som et frugtbart fundament for kreativ praksis og for skabelsen af viden. The Pale Fox afslører det element af uorden, der ligger iboende i ethvert system, og den selvmodsigelse, der ligger i, at denne ”fejl” er en forudsætning for at kunne fuldføre systemet.

Udstillingen afsøger forskellige skalaforhold og kronologiske forhold – fra universets historie til det univers, som udgøres af kunstnerens eget atelier – og bliver dermed en slags model for, hvordan information kan lagres og tilgås: billeder rulles op og stakkes på hylder og bliver dermed til genstande, mens genstande fra fx Nationalmuseet udskiftes med eBay-fund og slideshows på digitale billedrammer. Henrot anskuer erkendelse i forhold til haptiske og sanselige erfaringer, der afspejler vores fælles drifter, og som træder frem i forskellige sfærer lige fra det kunstneriske til det hjemlige; derved skaber hun miniverdener, fulde af fantasi og symbolik, som en måde at bebo virkeligheden på.

The Pale Fox er skabt i samarbejde med Chisenhale Gallery, London; Bétonsalon – Centre for art and research, Paris; Westfälischer Kunstverein, Münster.

Tak til Institut Français, Den Franske Ambassade i København og Nationalmuseet.

Next