Search

Jonah Freeman & Justin Lowe

Scenario in the Shade

16 jun – 12 aug 2018 Opening: 15 jun 2018 18:00

Kunsthal Charlottenborg presents the first solo show in Scandinavia of the NYC-based art duo Jonah Freeman & Justin Lowe. The exhibition Scenario in the Shade is an architectural and cinematic scenario based on the youth subcultures of the San San Metroplex, an urban corridor that exists along the coast of California, USA.

Freeman & Lowe’s immersive environmental installations play on ideas of hypertrophic urbanism, community, ritual and psychopharmacology. Youth Cultures in advanced, techno-centric civilisations manifest their identities through evolving, highly specific styles, recreational activities, commodities, slang, apparel and drugs. Scenario in the Shade is a spatial articulation of the habitats of six youth subcultures of San San.

The world of San San originates from an idea put forth by futurist Herman Kahn in his 1967 book “The Year 2000”. He speculated that the coastal area between San Diego and San Francisco would grow into one giant metropolis. He called this region simply ”San San”. This never happened. Freeman & Lowe have taken this veritable fiction and built a parallel world that is articulated through a variety of objects, ephemera, architectural scenarios and a trilogy of films.

In Scenario in the Shade, Freeman & Lowe transform the north wing of Kunsthal Charlottenborg’s galleries into a sequence of interiors that begins with an entrance through a Porta-Potty that leads into a rundown Victorian-cold-water-flat and fans out into a warren of makeshift dwellings for the various youth micro-cultures. Each room is referred to by the name of a specific group: The Shade, The Fort, Phansigar Gokudo, Bamboo Union, King Gordon and Disco Creeps. The environments include a shantytown labyrinth, a hybrid room-size computer, a neon black market and anime arcade constructed of collaged beach towels. The passage through these interiors can feel like an uncanny cross between an architectural ruin and a simulated theatrical world.

The installation has previously been shown at the Istanbul Biennale 2017 curated by Michael Elmgreen and Ingar Dragset. Scenario in the Shade was made possible by the generous support of Red Bull Arts NY. The exhibition is supported by the Obel Family Foundation and the Danish Arts Foundation.

Jonah Freeman & Justin Lowe
Since 2007, Jonah Freeman & Justin Lowe have been collaboratively drawing on a series of historical and fictional narratives to create large-scale, mazelike architectural installations. Their explorations of architecture as immersive sculpture are realized by reimagining dystopian visions, psychotic episodes, and the workings of drug-related subcultures. Their joint practice has led to solo exhibitions at Art Basel: Basel and the Museum of Contemporary Art, Los Angeles, CA, as well as numerous group exhibitions worldwide. In 2018, Kunsthal Charlottenborg presents the first solo show in Scandinavia with the art duo featuring their site-specific large-scale dystopian installation, titled Scenario in the Shade.

Event (free admission)

Friday 15 June 5pm
Just before the opening of their installation Scenario in the Shade the New York-based artists Jonah Freeman & Justin Lowe will introduce their collaboration and how they research and develop their ideas and art practice.

Hashtag to the exhibition: #scenariointheshade #freemanlowe #kunsthalcharlottenborg

Jonah Freeman & Justin Lowe

Scenario in the Shade

16 jun – 12 aug 2018 Fernisering: 15 jun 2018 18:00

Kunsthal Charlottenborg præsenterer den første soloudstilling i Skandinavien med den New York-baserede kunstnerduo Jonah Freeman & Justin Lowe. Totalinstallationen Scenario in the Shade er et arkitektonisk og scenografisk værk, baseret på den undergrunds- og ungdomskultur, der finder sted i San San Metroplex, en byregion af tæt forbundne nabobyer langs den californiske kyst. Installationen beskæftiger sig med alt fra forvokset urbanisme, fællesskab og samfund, ritualer til psykofarmaka. I avancerede, tekno-centriske samfund udmønter ungdomskulturerne sig gennem stadigt skiftende stilistiske udtryk, fritidsaktiviteter, forbrug, slang, påklædning og stoffer. Scenario in the Shade giver et rumligt bud på seks forskellige ungdomssubkulturer og deres tilholdssteder i San San-området.

Tanken om San San stammer fra scifi-fortællingen The Year 2000, som futuristen Herman Kahn skrev i 1967. Heri forestillede Kahn sig, at byerne langs den amerikanske vestkyst, fra San Diego til San Francisco ville vokse sammen og danne ét enkelt, gigantisk bykompleks. Han kaldte dette område ”San San”. Freeman & Lowe har taget denne fiktive forestilling til sig i deres praksis, og gennem arkitektoniske scenarier, nøje udvalget artefakter, prints og film skaber de en forunderlig og urovækkende parallelverden.

Med Scenario in the Shade transformerer Freeman & Lowe hele Kunsthal Charlottenborgs nordfløj, så den fremstår som forskellige scenografier. Den besøgende træder først ind gennem et mobilt toilet, der fører ind til en nedslidt gammel lejlighed af typen, der blev opført i slutningen af 1800-tallet. Derfra breder installationen sig ud i en labyrint af improviserede tilholdssteder for en række forskellige ungdomskulturer. Hvert rum har navn efter en bestemt gruppering: The Shade, The Fort, Phansigar Gokudo, Bamboo Union, King Gordon og Disco Creeps. De opstillede miljøer omfatter blandt andet et slumkvarter, en hybrid computer, en neonoplyst sortbørs og en anime-agtig arkade skabt ud af badehåndklæder. Bevægelsen gennem disse scenografier skaber en ganske særlig stemning af at opholde sig i en blanding imellem en arkitektonisk ruin og en simuleret teatralsk verden.

Den omfattende totalinstallation præsenterer også det filmiske hovedværk, der blev vist på Istanbul Biennalen 2017 kurateret af Michael Elmgreen og Ingar Dragset. Virkeliggørelsen af Scenario in the Shade er oprindeligt gjort mulig takket være generøs støtte fra Red Bull Arts NY. Udstillingen er støttet af Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfond.

Jonah Freeman & Justin Lowe
Siden 2007 har den amerikanske kunstnerduo i fællesskab trukket på en række forskellige historiske og fiktive fortællinger i deres arbejde med at skabe store, labyrintiske og arkitektoniske installationer. Deres afsøgninger af arkitektur som skulptur og totalinstallation tager form af gendigtninger over dystopiske visioner, psykotiske anfald og narkorelaterede subkulturer. Deres fælles praksis har ført til soloudstillinger på Art Basel, Basel, Museum of Contemporary Art, Los Angeles, Californien, samt deltagelse i talrige gruppeudstillinger verden over. Kunsthal Charlottenborg præsenterer nu kunstnerduoens første soloudstilling i Skandinavien i form af deres stedsspecifikke, dystopiske totalinstallation med titlen Scenario in the Shade.

Event (fri entré)

Fredag 15. juni kl. 17.00
Lige før åbningen af ​​deres installation Scenario in the Shade vil den New York-baserede kunstduo Jonah Freeman & Justin Lowe introducere deres kunstpraksis og hvordan de researcher og udvikler deres ideer.

Hashtag til udstillingen: #scenariointheshade #freemanlowe #kunsthalcharlottenborg

Next