Søg

New Red Order Presents:

One if by Land, Two if by Sea

23 mar – 7 aug 2022 Opening: 23 mar 2022 17:00

Kunsthal Charlottenborg has invited New Red Order to curate an international group exhibition and a brand new film programme on the occasion of CPH:DOX, Copenhagen International Documentary Film Festival. The exhibition occupies the entire north wing and connects artists, works and experiences from different places around the world from Kalaallit Nunaat and Sápmi to Hawaii.

New Red Order is an unusual institution: a public secret society of rotating and expanding membership, including core contributors Adam Khalil, Zack Khalil, and Jackson Polys, who confront colonial structures with incisive humour, to promote Indigenous futures.

The exhibition New Red Order Presents: One if by Land, Two if by Sea features the work of an international group of emerging and established visual artists: Asinnajaq, Hanan Benammar & Uyarakq, Minik Bidstrup, Sean Connelly, Carola Grahn, Julie Edel Hardenberg, Inuk Silis Høegh & Asmund Havsteen-Mikkelsen, Fox Maxy, Joar Nango, New Red Order, Laura Ortman, Solvognen, Krista Belle Stewart, Tanya Tagaq, Tarrak, Uvagut TV.

The exhibition presents films, sculpture, performance, installations, music videos, photography and much more. Contributions from artists like Krista Belle Stewart investigate the inappropriate desire in Europe to ‘play Indian’, other works like Fox Maxy’s film Maat raise issues of ‘Landback’ all the while exhibiting a sense of contemporaneity and Indigenious excellence, while projects from Hanan Benammar and Uyarakq seek to reimagine historical colonial figures in more nuanced and sometimes humorous light. Issues surrounding memory, history, and colonial legacies are upended in favor of emphasizing contemporaneity and a speaking back to the monolithic understanding of history that many Indigenous people have been asked to internalize. Themes include land rights, history-writing, religion, public monuments, Indigenous peoples across nation borders, support, independence and survivance.

New Red Order Presents: One if by Land, Two if by Sea seeks to bend and break temporal and geographical conditions, all the while maintaining a nuanced specificity to place. The space between this shared specificity creates a territory that could spawn new approaches to ‘decolonial’ work and possibly foster other more meaningful and intuitive formulations.

Adam Khalil and Zack Khalil (Ojibway) and Jackson Polys (Tlingit) of New Red Order are based in New York City. Their works have been presented at prominent art institutions and film festivals including Artists Space and the Museum of Modern Art in New York, Haus der Kulturen der Welt in Berlin, Museum of Contemporary Art Detroit, Walker Art Center in Minneapolis, Kunstverein in Hamburg, the Toronto Biennial 2019, the Whitney Biennial 2019, the New York Film Festival, and the Sundance Film Festival.

The exhibition is accompanied by an ambitious programme of public events including a large event on 25 March and a film programme curated by New Red Order in Kunsthal Charlottenborg’s cinema, 6 April – 15 May 2022. Please see below for further details.

New Red Order Presents: One if by Land, Two if by Sea is curated by New Red Order in conversation with freelance curator Irene Campolmi and Henriette Bretton-Meyer, Kunsthal Charlottenborg.

The exhibition is realised in collaboration with CPH:DOX and supported by Art Hub Copenhagen, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond, Office for Contemporary Art Norway, Statens Kunstfond, William Demant Fonden.

The admission is free during CPH:DOX, 23 March – 3 April 2022, where the exhibition is open every day, Monday-Sunday at 10.00-20.00.

 

 

Events in relation to the exhibition:

25 March 2022 at 21.30-23.30: TED Talks on Acid – event in CPH:DOX’s Social Cinema
TED Talks on Acid (TToA) is an innovative live event format that weaves between public assembly, academic symposium, music and film festival and artists talk. Artists, activists and academics share the line-up with rappers and noise musicians in order to present a discursive and hopefully hallucinatory trip to questioning the ongoing legacy of Danish colonialism in all of its forms. Contributors in alphabetical order: Sean Connelly, Mathias Danbolt, Katrine Dirckinck-Holmfeld, Marie Kølbæk Iversen, Lars Jensen, Lars Bang Larsen, Asmund Mikkelsen, Virgil B/G Taylor, Uyarakq, and others.

The event is hosted by Mathias Kryger and Irene Campolmi. CPH:DOX’s opening party will follow at the closing of the event. Further info here.

6 April – 29 May 2022: The Informants – film programme curated by New Red Order
For Indigenous peoples, the camera is a dangerous weapon, one that has been wielded against them since the device’s inception. Anthropology’s obsession with preserving images of so-called vanishing cultures, through ethnographic films or, relatedly, archives filled with boxes of ancestral remains, has long been a tool used to colonize and oppress Indigenous peoples.

In the works assembled for the film programme The Informants, the power of Indigenous people claiming the camera for themselves is explored. Further info here.

29 April at 17-18 : New Red Order x Sami Girl Gang 

In connection with our current exhibition New Red Order Presents: One if by Land, Two if by Sea, we are very pleased to invite Sami Girl Gang to take over one of the public program events at Kunsthal Charlottenborg.
Sami Girl Gang operates as a platform for promoting the art of Indigenous women as well as a space for collaboration and experimentation between different art praxes. The event at Kunsthal Charlottenborg will be a cacophonic evening featuring video, music and performance lectures , including multidisciplinary artist and musician Elina Waage Mikalsen from Tromsø, Sápmi/Norway, visual artist Lada Suomenrinne from Njuorggán, Sápmi photographer and filmmaker Marja Helander, NYC dancer Ashley Byler and performance artist Jessie Kleeman who is originally from Upernavik in northern Kalaallit Nunaat.
Further info here.
7. June at 17-19: New Red Order Presents: An evening with Paul Chaat Smith and Laura Ortman
Taking the friendly yet incendiary tone of the New Red Order’s practice as a point of departure, Paul Chaat Smith, a curator at the Smithsonian Institution’s National Museum of the American Indian, discusses aspects that make New Red Order a unique apparatus, unlike anything or anyone else, ever. The evening is followed by a concert by Laura Ortman who is a part of the New Red Order exhibition. Laura Ortman is a soloist musician, composer and vibrant collaborator with NRO. Laura Ortman, who is White Mountain Apache, creates works across multiple platforms, including recorded albums, live performances, and filmic and artistic soundtracks. Further info here. 

New Red Order Presents:

One if by Land, Two if by Sea

23 mar – 7 aug 2022 Fernisering: 23 mar 2022 17:00

Kunsthal Charlottenborg har inviteret New Red Order til at kuratere en international gruppeudstilling og et helt nyt filmprogram i anledning af CPH:DOX, Københavns internationale dokumentarfilmfestival. Udstillingen vises i hele kunsthallens nordfløj og forbinder kunstnere, værker og erfaringer fra forskellige steder i verden fra Kalaallit Nunaat og Sápmi til Hawaii.

New Red Order er en usædvanlig institution; en slags åben, hemmelig forening med en skiftende medlemsskare inklusive de tre hovedkræfter Adam Khalil, Zack Khalil og Jackson Polys. På skarp og humoristisk vis konfronterer de koloniale strukturer og promoverer fremtidsscenarier for oprindelige folk.

Udstillingen New Red Order Presents: One if by Land, Two if by Sea viser værker af yngre såvel som etablerede internationale kunstnere: Asinnajaq, Hanan Benammar & Uyarakq, Minik Bidstrup, Sean Connelly, Carola Grahn, Julie Edel Hardenberg, Inuk Silis Høegh & Asmund Havsteen-Mikkelsen, Fox Maxy, Joar Nango, New Red Order, Laura Ortman, Solvognen, Krista Belle Stewart, Tanya Tagaq, Tarrak, Uvagut TV.

Udstillingen sammenstiller film, skulptur, performance, installationer, musikvideoer, fotografi og meget mere. Blandt bidragene finder man kunstnere som Krista Belle Stewart, der undersøger ønsket om at ”lege indianer”, som man kan støde på i Europa. Andre værker såsom Fox Maxys film Maat beskæftiger sig med ”Landback” bevægelsens problemstillinger samtidig med at vise aktuelle eksempler på oprindelige folks formåen i dag, alt imens projekter skabt af Hanan Benammar og Uyarakq søger at gentænke historiske skikkelser fra kolonitiden i et mere nuanceret og til tider humoristisk lys. Spørgsmål omkring erindring, historie og kolonitidens arv vendes på hovedet for netop at understrege feltets nutidige aspekter og tale op imod den monolitiske historieforståelse, som mange oprindelige folk er blevet bedt om at internalisere. Blandt de behandlede temaer finder man spørgsmål om retten til jorden, historieskrivning, religion, offentlige monumenter, oprindelige folk på tværs af landegrænser, støtte, uafhængighed og overlevelse.

New Red Order Presents: One if by Land, Two if by Sea stræber efter at gøre op med givne tidsmæssige og geografiske forhold, samtidig med at udstillingen fastholder et nuanceret forhold til det stedlige og det specifikke. Rummet, der opstår i krydsfeltet mellem denne fælles specificitet, kan tænkes at afføde nye tilgange til den ”dekoloniserende” indsats og muligvis fremme andre og mere meningsfulde og intuitive udtryk.

Adam Khalil og Zack Khalil (Ojibway-stammen) og Jackson Polys (Tlingit-stammen) fra New Red Order er baseret i New York City. Deres værker er blevet vist på fremtrædende kunstinstitutioner og filmfestivaler, herunder Artists Space og Museum of Modern Art i New York, Haus der Kulturen der Welt i Berlin, Museum of Contemporary Art Detroit, Walker Art Center i Minneapolis, Kunstverein i Hamborg, Toronto Biennalen 2019, Whitney Biennalen 2019, New York Film Festival og Sundance Film Festival.

New Red Order Presents: One if by Land, Two if by Sea er kurateret af New Red Order i dialog med freelancekurator Irene Campolmi og Henriette Bretton-Meyer, Kunsthal Charlottenborg.

Udstillingen er realiseret i samarbejde med CPH:DOX og støttet af Art Hub Copenhagen, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond, Office for Contemporary Art Norway, Statens Kunstfond og William Demant Fonden.

Der er gratis entré til udstillingen under CPH:DOX den 23. marts – 3. april 2022, hvor udstillingen har åbent hver dag mandag-søndag kl. 10.00-20.00.

 

 

 

Events i forbindelse med udstillingen:

25. marts 2022 kl. 21.30–23.30: TED Talks on Acid – event i CPH:DOXs Social Cinema
TED Talks on Acid er nytænkende form for live-begivenhed, der bevæger sig i krydsfeltet mellem offentlig forsamling, akademisk symposium, musik- og filmfestival og artist talks. Her optræder kunstnere, aktivister og akademikere i en skøn blanding med rappere og støjmusikere for tilsammen at skabe et diskursivt og forhåbentlig hallucinatorisk trip, der kan stille spørgsmålstegn ved arven fra dansk kolonialisme i alle dens former. Bidragydere i alfabetisk rækkefølge: Sean Connelly, Mathias Danbolt, Katrine Dirckinck-Holmfeld, Marie Kølbæk Iversen, Lars Jensen, Lars Bang Larsen, Asmund Mikkelsen, Virgil B/G Taylor, Uyarakq, m.fl.

Værter: Mathias Kryger og Irene Campolmi. Efter arrangementet afholder CPH:DOX årets åbningsfest af filmfestivalen. Læs mere her.

6. april – 29. maj 2022: The Informants – filmprogram kurateret af New Red Order
For oprindelige folk er kameraet et farligt våben, et våben, der er blevet brugt mod dem lige siden kameraets opfindelse. Antropologien har været besat af at tage og bevare billeder af kulturer, der af antropologien selv er blevet betegnet som “på vej til at forsvinde” – dels gennem etnografiske film og dels ved at opbygge arkiver fyldt med kasser med historiske genstande fra disse kulturer – og har længe været et værktøj, der er blevet brugt til at kolonisere og undertrykke oprindelige folk.

De værker, der er udvalgt til filmprogrammet The Informants udforsker hvad der kan ske, når oprindelige folk tager kameraet til sig og bruger det på deres egen måde. Læs mere her.

 

29. april kl. 17-18: New Red Order x Sami Girl Gang 

I forbindelse med vores aktuelle udstilling New Red Order Presents: One if by Land, Two if by Sea, er det en stor fornøjelse at kunne invitere Sami Girl Gang til at overtage en af aftenerne i vores New Red Order eventrække.
Sami Girl Gang fungerer som en platform til at fremme de kvindelige oprindelige folks kunst samt et rum for eksperimenter og samarbejde mellem forskellige kunstpraksisser. Arrangementet på Kunsthal Charlottenborg bliver en kakofonisk aften med video-, musik- og performanceforedrag af den tværfaglige kunstner og musiker Elina Waage Mikalsen fra Tromsø, Sápmi/Norge, billedkunstner Lada Suomenrinne fra Njuorggán, NYC-baserede danser Ashley Byler, Sápmi fotograf og filmskaber Marja Helander, Sápmi billedkunstner Carola Grahn og performancekunstner Jessie Kleemann, der oprindeligt kommer fra Upernavik i nordlige Kalaallit Nunaat. Læs mere her. 

 

7. juni kl. 17-20: New Red Order Presents: en aften med Paul Chaat Smith & Laura Ortman
Med udgangspunkt i New Red Orders praksis og deres positive, imødekommende, men alligevel aktivistiske og opildnende tone, diskuterer Paul Chaat Smith, kurator ved Smithsonians National Museum of the American Indian, en række aspekter, der gør New Red Order til en unik størrelse og hvorfor at New Red Order er ganske ulig alt og alle andre, man hidtil har set. Efterfølgende er der koncert med Laura Ortman, der også er en af de deltagende kunstnere i udstillingen med New Red Order. Laura Ortman (White Mountain Apache) er musiker og komponist, og arbejder både som solist og som engageret samarbejdspartner med New Red Order. Hun arbejder på tværs af mange forskellige platforme, og indspiller albums, optræder live og skaber soundtracks til film og til kunst. Læs mere her.
Next