Search

VAR FORBI

TTC Gallery 2006-2012

17 nov – 1 jan 2014

The exhibition features works by the artists that have been a part of the TTC Gallery since 2006. It will also feature the book launch of their newest publication, an artist’s book that, like the exhibition, is titled VAR FORBI TTC Gallery 2006-2012.

Since 2006 the TTC Gallery has housed young and often unknown artists and the gallery was amongst the first who were seriously preoccupied with underground phenomena such as zines, self-publishing and other projects based on the D.I.Y (Do-It-Yourself) concept.

Throughout the exhibitions the gallery has discovered and presented artists who are only now becoming an established part of the Danish and international art scene.
and presented artists who are only now becoming an established part of the Danish and international art scene.

Over time Telefon Til Chefen’s publishing praxis, TTC Books, has developed from a publisher of home made productions (zines) and smaller publications, into a full-fledged art book publisher. Since the beginning the publications have been a central part of the Telefon Til Chefen project and the publications function more as an object in relation to an exhibition than as an actual exhibition catalogue.

These two branches of the TTC praxis will once again merge in the last of the TTC Gallery exhibitions, which will change its venue to the more established Kunsthal Charlottenborg.

The exhibition and publication VAR FORBI – TTC Gallery 2006-2012 sums up the gallery’s activities in an exciting exhibition, which is also the tale of a time and place in the Copenhagen art scene.

The exhibiting artist have all, as the title implies, at one time or another and sometimes more than once, been ‘by’ the TTC Gallery to exhibit there.

Participating artists:

Alex Lukas
, Daniel Milan
, E. B. Itso, 
Honza Zamojski
, Jesper Fabricius
, Johan Nørgaard Pedersen
, Kresten Lindskov, 
Luca Bjørnstjern, 
Mads Lindberg, 
Mads Westrup, 
Markus  von Platen, 
Peter Larsen
, Piotr Lakomy, 
Simon
Rasmussen, 
Sylvester Hegner
, Zven Balslev

Curated by:
Telefon Til
Chefen (Emil Alsbo & Simon Højbo)

VAR FORBI

TTC Gallery 2006-2012

17 nov – 1 jan 2014

Udstillingen viser værker af kunstnere, der har været med til at skabe TTC Gallery siden 2006. Ligeledes vil der være launch på TTCs nyeste udgivelse, som er en kunstbog, der, ligesom udstillingen, bærer titlen VAR FORBI TTC Gallery 2006-2012.

Siden 2006 har TTC Gallery vist kunst af unge og ofte ukendte kunstnere og været nogle af de første til seriøst at beskæftige sig med undergrundsfænomener som zines, self-publishing og andre projekter skabt ud fra D.I.Y (Do-It-Yourself ) tanken.

Igennem deres udstillinger har de tidligt opdaget og præsenteret kunstnere, der nu, flere år efter, for alvor har bidt sig fast på den danske og internationale kunstscene.

Telefon Til Chefens forlag TTC Books har udviklet sig fra at udgive hjemmeproducerede hæfter (zines) og små udgivelser til i dag at fungere som reelt kunstbogsforlag. Udgivelserne har fra starten været en central del af ”Telefon Til Chefens” projekt og publikationerne fungerer mere som et objekt i forbindelse med en udstilling end som et egentligt katalog.

Netop de to grene smelter endnu engang sammen i TTCs sidste kurraterede udstillingsprojekt, hvor rammen er flyttet fra deres egne lokaler til det mere etablerede Charlottenborg.

Udstillingen og udgivelsen VAR FORBI – TTC Gallery 2006-2012 samler op på galleriets aktiviteter i en spændende gruppeudstilling, der samtidig er en fortælling om en tid og et sted i det københavnske kunstliv. 

De deltagende kunstnere har alle, som titlen antyder, været ”forbi” TTC Gallery og ved en eller flere lejligheder udstillet hos TTC.

Deltagende kunstnere:
Alex Lukas, 
Daniel Milan, 
E. B. Itso, 
Honza Zamojski
, Jesper Fabricius, 
Johan Nørgaard Pedersen, 
Kresten Lindskov, 
Luca Bjørnstjern, 
Mads Lindberg, 
Mads Westrup, Markus von Platen, 
Peter Larsen, 
Piotr Lakomy
, Simon Rasmussen
, Sylvester Hegner og 
Zven Balslev

Kurateret af:
 Telefon Til Chefen (Emil Alsbo & Simon Højbo)

Next