Søg

Millionstøtte til Kunsthal Charlottenborg

En række private fonde og Statens Kunstfond yder væsentlig økonomisk støtte til Kunsthal Charlottenborg efter år med positiv udvikling.

Godt 4,5 mio. kr. er der foreløbig blevet doneret i støtte fra Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, 15. Juni Fonden, Oticon Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond samt Beckett-Fonden til Kunsthal Charlottenborgs udstillingsprogram og øvrige aktiviteter i 2017.

Direktør for Kunsthal Charlottenborg, Michael Thouber, udtaler:

“Vi er stolte over den tillid, fondene viser os. Med den støtte Kunsthal Charlottenborg nu har modtaget, kan vi udbygge det høje faglige niveau, hvor vi både viser de kommende talenter, de toneangivende danske kunstnere og henter internationale stjerner til København.”

Støtten til Kunsthal Charlottenborg kommer efter år med stor fremgang. Besøgstallet endte i 2016 på over 65.000 personer, hvilket er 15 % højere end i 2015, som i sig selv var et rekordår. Også hvad angår antallet af besøgende på sociale medier har Kunsthal Charlottenborg oplevet stor fremgang i 2016, hvor den samlede rækkevidde på kunsthallens Facebook-side var på over 600.000 personer, mens kunsthallen har opnået en stigning på 60 % i antallet af følgere på Instagram.

Udviklingen for 2017 lover ligeledes godt, idet besøgstallet de første to måneder allerede er 4 gange højere, end det var i samme periode sidste år. Disse resultater er opnået samtidig med, at kunsthallen har fastholdt et højt fagligt ambitionsniveau med udstillinger og arrangementer på internationalt niveau.

KUNSTHALLEN FOR DEN NÆSTE GENERATION
Kunsthal Charlottenborg har siden 1883 været en af de fremmeste institutioner for samtidskunst i Danmark. Kunsthallen har siden opførelsen haft et særligt fokus på videreudviklingen af det unge talent, og denne ambition er blevet styrket efter sammenlægningen med Billedkunstskolerne – Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2012.

Kunsthal Charlottenborg er del af et slot grundlagt på store ambitioner og internationalt udsyn, og det er den arv, der med de nye donationer skal videreføres. Kunsthal Charlottenborg har ud fra det fundament ambitionen om at blive kunsthallen for den næste generation.

Direktør for Kunsthal Charlottenborg, Michael Thouber, udtaler:
Løftet om at være kunsthallen for den næste generation er et løfte om et højt fagligt ambitionsniveau kombineret med et internationalt udsyn og et stærkt publikumsrettet fokus. Det er den almene dannelse af de kommende generationer og udviklingen af nye kunstneriske talenter, vi har fået støtte til at arbejde videre med. Tidsånden skal kunne aflæses på nye måder og i nye perspektiver på Kunsthal Charlottenborg.”