Søg

Det er ”de 1000 snitsårs død” der giver stress blandt unge viser udstilling på Kunsthal Charlottenborg

Tid og rammer til egentlig læring, tryghed blandt de studerende og en studieadministration der skaber forudsigelighed. Det er blot nogle af de forslag Kenneth Balfelt Team og Johan August kommer med på baggrund af deres udstilling med fokus på præstationspres og stress blandt unge studerende i Danmark. Nu er de klar til at præsentere deres kunstneriske bud på indsatsområder, der i første omgang foreslås igangsat på KP – Københavns Professionshøjskole.

I begyndelsen af maj måned åbnede Kenneth Balfelt Team og Johan August det socialt engagerende udstillingsprojekt Sowing the Seeds of Love i gården på Kunsthal Charlottenborg. I et samarbejde med studerende og undervisere på KPs læreruddannelse på Campus Carlsberg har de siden gennemført dialoginterviews, analyser, refleksioner, besøg på skolen og workshops om stress og præstationspres blandt unge studerende.

Kenneth Balfelt Team har med kunstneriske metoder i årtier løst samfundsudfordringer fra fixerum til fængselsindsatte, og nu er de sammen med Johan August klar med deres bud på indsatsområder til at forebygge præstationspres og stress blandt unge studerende i Danmark. Og står det til kunstnerne skal der tages fat flere steder både fysisk, socialt og strukturelt. Kenneth Balfelt og Johan August udtaler:

På baggrund af vores mange samtaler med studerende, undervisere, eksperter og besøgende på kunsthallen kan vi se, at der ikke er et quick fix når det kommer til stress og præstationspres blandt unge studerende. Det er blevet kaldt ”de 1000 snitsårs død” fordi der er så mange og komplekse kilder til stress i de studerendes hverdag.”

De mange observationer, analyser og idéer til indsatsområder til forandringer har kunstnerne samlet i en række anbefalinger, som de personligt vi fortælle om ved et særligt arrangement i Kunsthal Charlottenborgs biograf torsdag den 30. juni kl. 17-18 umiddelbart før ferniseringen. Kenneth Balfelt og Johan August forklarer videre:

”Det er tydeligt, at den fysiske indretning skal kunne skabe tilknytning og mindske stress. Der skal skabes et studiemiljø der udfolder det som læres og gør det så fedt at studere at de vælger at blive. Undervisere skal gives langt større mulighed for at være rollemodeller og kulturskabere. Derudover skal det politisk skabte fundament ændres så der er egentlig tid til faglig fordybelse, hvori de studerende trives. Ingen dyb læring uden trivsel. For hvis vi ikke gør noget nu, ender vi igen med en ny generation, som føler sig pressede allerede inden de er kommet i gang. Derfor er vores vision at KP skal være i balance og emme af kærlighed og resonans.”

Baggrunden for projektet er bl.a., at Den Nationale Sundhedsprofil fra 2021 viste, at danskernes mentale helbred er stærkt nedadgående, og at Danmarks unge er påvirket af stress i højere grad end hidtil. En helt ny undersøgelse fra maj 2022 fra Ungetrivselsrådet viser, at 28 % af de 15-30 årige har haft så alvorlige stresssymptomer, at de enten har opsøgt læge eller ligefrem har været sygemeldt fra deres uddannelse.

Det er på denne alvorlige baggrund, at Kenneth Balfelt Team og Johan August tog initiativ til en socialt engagerende udstilling, som de seneste måneder er blevet vist i to specialdesignede arkitektoniske pavilloner i gården på Kunsthal Charlottenborg. Her har alle interesserede besøgende selv kunne deltage i kunstnernes arbejde med at forstå, bearbejde og komme med løsninger.

Som en del af projektet har Kenneth Balfelt Team og Johan August samarbejdet med KP, for at undersøge muligheden for at skabe nye fysiske, sociale og strukturelle tiltag, der kan forebygge det stigende stressniveau, som unge oplever i dag. Her har studerende, lærere og fagpersoner fra KPs læreruddannelse deltaget i dialoginterviews og workshops side om side med publikum og forskere og praktikere CBS, Arkitektskolen, Københavns, Århus og Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning samt fra Studenterrådgivningen, Skole og Forældre og Center for Mental Sundhed.

Det er resultaterne af denne proces og kunstnernes forslag til værdier og indsatsområder, der bliver præsenteret til ferniseringen den 30. juni kl. 17-20 og overrakt til Københavns Professionshøjskole og de besøgende. Udstillingen og resultaterne vil efterfølgende være at se i gården på Kunsthal Charlottenborg frem til den 31. juli 2022. Læs mere her.

Udstillingen Sowing the Seeds of Love er realiseret med generøs støtte fra Profile A/S, Scantruck, Chr. Juul Andersen A/S, Deichmann Planter, Regnestuen, Vandkunsten, Atelier Kristoffer Tejlgaard, Københavns Kommune, Riisfort A/S, Ege Carpets, Skagerak, Bymarkant samt Augustinus Fonden, Beckett Fonden, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond, Politiken-Fonden, Statens Kunstfond, William Demant Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden.