Søg

Angela Melitopoulos

Crossings

22 nov – 13 jan 2019 Fernisering: 21 nov 2018 18:00

Et mesterværk blev Angela Melitopoulos video- og lydinstallation Crossings udråbt til, da det sidste år blev skabt til documenta 14. Det omfattende værk er samfinansieret af Kunsthal Charlottenborg og præsenteres nu for første gang i Skandinavien.

Crossings skaber en fortælling om krig, om forskellige former for slaveri i fortid og nutid samt om miljømæssige katastrofer. Værket fokuserer på de kaotiske vilkår, der vokser ud af den aktuelle gældskrise i Grækenland, hvor dereguleringer skaber en form for borgerkrig mod landets indbyggere. Krig, ødelæggelse og oplevelsen af en traumatisk neoliberal virkelighed videreføres fra krop til krop, fra generation til generation. I værket høres en endeløs række stemmer, der hæver sig, sammenflettes og danner nye udtryksformer.

Værket omslutter publikum med skærme og højttalere, der viser en række sammenkædede scener, hvilke tilsammen danner den overordnede fortælling, som samtidig står og sitrer i forhold til hinanden.

Blandt disse scener ser man blandt andet, hvordan grænsen mellem Grækenland og Makedonien i Idomeni blev lukket i foråret 2016, og den brutale forflytning af flygtninge fra havnen i Piræus, hvor en særligt sårbar gruppe migranter havde slået lejr under en motorvejsbro.

Crossings er en fire-kanals video- og seksten kanals lydinstallation af Angela Melitopoulos (f. 1961) i samarbejde med komponist Pascale Criton, videokunstner Angela Anderson, filosof Maurizio Lazzarato, videoaktivist Oktay Ince og schizoanalytiker Paula Cobo Guevara.

Udstillingen er støttet af Goethe-Institut Dänemark, Grosserer L. F. Foghts Fond, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond og sponsoreret af HAY.

Events
Den teoretiske platform for udstillingen vil blive udfoldet gennem en serie af events med følgende:

Onsdag 21. november kl. 17
Angela Melitopoulos i samtale med Mathias Kryger (talk)
Fri entré

Torsdag 29. november kl. 17
Guattari Reading Circle læser ‘The Micro-Politics of Fascism’ af Félix Guattari
Fri entré med billet til Kunsthal Charlottenborg

Tirsdag 4. december kl. 16
Maurizio Lazzarato læser ‘Wars and Capital’ af Maurizio Lazzarato & Eric Alliez
Fri entré med billet til Kunsthal Charlottenborg

Onsdag 5. december kl. 17
Charlottenborg Art Talk: Maurizio Lazzarato
Fri entré

Torsdag 13. december kl. 17
Guattari Reading Circle læser ‘The Three Ecologies’ af Félix Guattari
Fri entré med billet til Kunsthal Charlottenborg

Onsdag 19. december kl. 17
Angela Anderson læser ‘Returning the Gift’ af Robin Wall Kimmerer
Fri entré

Onsdag 9. januar kl. 17
Marie Louise Krogh læser ‘The Concept of History’ af Walter Benjamin
Fri entré

Flere events følger.

Hashtag til udstillingen: #crossings #angelamelitopoulos #kunsthalcharlottenborg

Angela Melitopoulos

Crossings

22 nov – 13 jan 2019 Opening: 21 nov 2018 18:00

Experience one of the central art works from last year’s documenta exhibition by Angela Melitopoulos. The comprehensive work is co-funded by Kunsthal Charlottenborg and is now presented in Scandinavia for the first time.

Crossings composes a narrative about war, forms of slavery past and present and ecological disasters. It focuses on delirious conditions of realities emerging in the current state of debt crisis in Greece, where deregulations create a civil war among its citizens. War, destruction and the experience of a traumatic neoliberal reality is transmitted from body to body, from generation to generation, generating countless voices. These voices are intertwined – they form new groups of expressions.

The display of screens and speakers forms the narrative of a concatenated series of scenes that create tensions and relations with each other.

The scenes include the closure of the borders between Greece and Macedonia in Idomeni in spring 2016, the brutal eviction of refugees from the harbour of Piraeus, where a vulnerable group of migrants had camped under the highway bridge.

Crossings is a four-channel video and sixteen-channel audio installation by Angela Melitopoulos (b. 1961) in collaboration with music composer Pascale Criton, video artist Angela Anderson, philosopher Maurizio Lazzarato, video activist Oktay Ince and schizoanalyst Paula Cobo Guevara.

The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, Goethe-Institut Dänemark, Grosserer L. F. Foght’s Foundation, the Obel Family Foundation and sponsored by HAY.

Reading events
The theoretical platform for the exhibition will be unfolded through a series of events by the following:

Wednesday 21 November, 5pm
Angela Melitopoulos in conversation with Mathias Kryger (talk)
Free entrance

Thursday 29 November, 5pm
Guattari Reading Circle read ‘The Micro-Politics of Fascism’ by Félix Guattari
Free entrance with admission to Kunsthal Charlottenborg

Tuesdayday 4 December, 4pm
Maurizio Lazzarato reads ‘Wars and Capital’ by Maurizio Lazzarato & Eric Alliez
Free entrance with admission to Kunsthal Charlottenborg

Wednesday 5 December, 5pm
Charlottenborg Art Talk: Maurizio Lazzarato
Free entrance

Thursday 13 December, 5pm
Guattari Reading Circle reads ‘The Three Ecologies’ by Félix Guattari
Free entrance with admission to Kunsthal Charlottenborg

Wednesday 19 December, 5pm
Angela Anderson reads ‘Returning the Gift’ by Robin Wall Kimmerer
Free entrance

Wednesday 9 January, 5pm
Marie Louise Krogh reads ‘The Concept of History’ by Walter Benjamin

More to come.

Hashtag to the exhibition: #crossings #angelamelitopoulos #kunsthalcharlottenborg

Næste