Søg

Forms of Entanglement

Tentative notes for approaching the ecocide-genocide-epistemicide knot

7 dec – 17 jan 2018 Fernisering: 6 dec 2017 18:00

Den kapitalistiske modernitet er baseret på en dominanslogik, der underordner mennesker og natur. Vores udvinding af Jordens bestanddele og vores altomfattende forbrug har transformeret planeten og dens diversitet af livsopretholdende systemer med uigenkaldelige konsekvenser.

Hvordan kan vi forstå klodens processer og måden hvorpå vi er sammenvævede med dem? Modernitetens kurs mod selvmord tilskynder os at afkolonisere og aflære indgroede opfattelser af verden. Hvad kan vi lære af andre videns-former med henblik på at udvikle nye og ikke-destruktive forhold til planeten og dens liv?

Forms of Entanglement tilbyder en række refleksioner over andre måder at forstå verden på gennem engagement i spørgsmål om indfødtes modstand, ikke-eurocentriske epistemologier og mangeartet gensidig afhængighed.

Udstillingen er kurateret af Katarina Stenbeck.

Næste