Søg

Jennifer Tee

Occult Geometry

19 sep – 2 nov 2014

Signal – Center for Contemporary Art i Malmø har i dette efterår lånt 2 sale i Kunsthal Charlottenborgs sydfløj. Her præsenterer de udstillingen Occult Geometry med kunstneren Jennifer Tee (f.1973)

Indviklede og næsten umulige keramiske genstande, håndvævede krystallignende gulvværker, hvirvlende og afbalancerede træbuer, der minder om knogler, elektromagnetiske bølger og andre usynlige strømme.

Jennifer Tees praksis omfatter skulptur, installation, performance, fotografi og collage. Hun udforsker dialogen mellem fysiske eksperimenter og filosofisk fordybelse. I udstillingen Occult Geometry opfanger og re-aktiverer Tee strømninger inden for den vestlige kunsthistorie gennemsyret af østens filosofi. Kompositionen og den geometriske disposition af objektet er et udtryk for Tees dybe interesse for et skulpturbegreb, der åbner op for undersøgelser af en mulig flydende tilstand i en struktur. Samt for gennemsigtigheden i en fast overflade og dens evne til parallelt at skjule materie. Tvetydigheden i en skulptur kan dermed blive skueplads for en fremtidig koreografi. Disse undersøgelser er på éngang formelle og intellektuelle, i et forsøg på at visualisere det skrøbelige forhold mellem intellekt, krop og sjæl.

Udstillingen er kurateret og produceret af Signal – Center for Contemporary Art, Malmø.

Biografi

Jennifer Tee (f. 1973, Arnhem) bor og arbejder i Amsterdam og har en alsidig praksis, der inkluderer skulptur, installation, performance, collage. I de seneste år har Jennifer Tee lavet soloudstillinger år på Project Arts Centre, Dublin (2013), Eastside Projects, Birmingham (2010), Galerie Fons Welters, Amsterdam (2014, 2009), Artspace, Sydney (2005), Van Abbemuseum, Eindhoven, Museum voor Moderne Kunst, Arnhem (2003), Art Foundation Xiamen, Frankfurter Kunstverein (begge 2002).

Et udvalg af gruppeudstillinger omfatter The Peacock Grazer Kunstverein (2014),Six Possibilities for a Sculpture La Loge, Bruxelles (2013), Beyond ImaginationStedelijk Museum (2012), Secret Societies, Schirn Kunsthalle The Dutch Identity?Museum de Paviljoens, Almere (begge 2011), The Knight’s Tour, Museum de Hallen, Haarlem (2009). Jennifer Tee har også deltaget i Prag Triennale (2008), Auckland Triennale (2007), Gwangju Biennalen (2006) og Sao Paulo Biennalen (2004).

Udstillingen er støttet af Mondriaan fonden, svenske Kunstråd (Kulturrådet), KulturAdministration af Region Skåne (Kultur Skåne) og Kultur Department of Malmö (Malmö Kulturstöd).

Jennifer Tee

Occult Geometry

19 sep – 2 nov 2014

Signal – Center for Contemporary Art from Malmö will occupy two galleries in Kunsthal Charlottenborg’s South wing. Here they present the exhibiton Occult Geometry by artist Jennifer Tee (b. 1973).

Intricate and almost impossible ceramics, hand-knitted crystalline floor pieces, swirling and balancing wooden bows reminiscent of bones, electromagnetic waves or other invisible currents. The work of Jennifer Tee, comprised of sculpture, installation, performance, photography and collages, is the exploration of a continuous dialogue between material experimentation and philosophical contemplation.

In Occult Geometry Tee’s visual and sculptural language captures and re-activates occurring themes within western art history imbued with eastern philosophy. The composition and geometrical arrangement of objects conveys a deep interest in the notion of sculpture exploring the possible fluidity of a structure, the transparency of a solid surface paired with the possibility of concealing matter inside it, and the transitional quality of shifting function and becoming a stage for a choreography of future actions and movements. These are simultaneously formal and intellectual concerns that amalgamate in an attempt to visualise the fragile relationship between mind, body, and spirit.

The exhibition is curated and produced by Signal – Center for Contemporary Art.

Biography

Jennifer Tee (b. 1973, Arnhem) lives and works in Amsterdam and has a diverse practice that includes sculpture, installation, performance, collage and public sculpture. Jennifer Tee has made solo exhibitions in recent years at Project Arts Centre, Dublin (2013), Eastside Projects, Birmingham (2010), Galerie Fons Welters, Amsterdam (2014, 2009), Artspace, Sydney (2005), Van Abbemuseum, Eindhoven, Museum voor Moderne Kunst, Arnhem (2003), Art Foundation Xiamen, Frankfurter Kunstverein (both 2002). A selection of group exhibitions include ‘The Peacock’ Grazer Kunstverein (2014),‘Six Possibilities for a Sculpture’ La Loge, Brussels (2013), ‘Beyond Imagination’ Stedelijk Museum (2012), ‘Secret Societies’, Schirn Kunsthalle, ‘The Dutch Identity?’ Museum de Paviljoens, Almere (both 2011), ‘The Knight’s Tour’, Museum de Hallen, Haarlem (2009). Jennifer Tee has also participated in the Prague Triennale (2008), Auckland Triennial (2007), Gwangju Biennale (2006) and the Sao Paulo Biennial (2004).

The exhibition is supported by the Mondriaan Fund, the Swedish Arts Council (Kulturrådet), the Culture Administration of Region Skåne (Kultur Skåne), and the Culture Department of Malmö (Malmö Kulturstöd).

Næste