Søg

Miriam Cahn

ME AS HAPPENING

8 oct – 4 apr 2021

I sin første store separatudstilling i Danmark præsenterer Miriam Cahn et omfattende kunstnerskab, der spreder sig over hele Kunsthal Charlottenborgs nordfløj. Udstillingen rummer værker i kridt, trækul, pastel og akvarel på papir, oliemalerier i forskellig skala – lige fra det helt små til det monumentale – såvel som film, fotografi og tekst. Tilsammen behandler de en række vigtige problemstillinger i vor tid, set med feministiske øjne. Cahn er en kompromisløs kunstner, der gennem hele sin karriere har udforsket en række temaer såsom kvinders rettigheder, identitet, seksualitet, konflikt og rum. Hendes værker skubber til konventionerne inden for kunsthistorien, den moderne kunstoplevelse og hvordan en kunstner engagerer sig i verden.

Kunsthal Charlottenborg præsenterer nogle af disse temaer i forskellige, men alligevel indbyrdes forbundne sammensætninger af værker. I disse værker står kvindernes stilling her og nu som noget centralt, herunder også deres fortsatte, verdensomspændende kamp for grundlæggende rettigheder og lighed. Nogle af værkerne udfordrer socialt konstruerede forestillinger og klichéer om kønsroller, andre værker beskæftiger sig med menneskekroppen og hvordan vi omgås hinanden intimt; her undersøges forholdet mellem sex, vold og magt.

I udstillingen peger Cahn også tilbage på 1960’ernes ’happenings’ og fremhæver, hvordan kroppens bevægelser er afgørende når hun skaber sine værker.  ​Cahn trækker på erfaringer og observationer fra sin egen fortid og nutid og vender ofte tilbage til tidligere værker for at skabe en dialog mellem det personlige, det naturlige og det historiske. Man finder mange afbildninger af menneskehoveder og -kroppe blandt hendes værker; billeder, der dykker ned i både private minder og familiens fælles hukommelse. Hun arbejder også med billeder af planter, dyr og ukendte væsener. I de senere år har Cahn tillige beskæftiget sig med vore dages migrationsbevægelser, hvor kvinder og børn er særligt sårbare. Hun trækker tråde tilbage til forskellige forfulgte befolkningsgrupper op gennem Europas historie, idet hun anlægger et medfølende blik på de ​mellemøstlige, afrikanske og andre landflygtige migranter, der i dag er på flugt fra deres urohærgede hjemlande; mennesker, der risikerer at dø under deres rejse til Europa, eller som mødes med modstand og fjendtlighed fra de steder, de håber at søge tilflugt. Cahns værker sigter efter at stille Europa til ansvar for at fastholde sine demokratiske idealer og udfordrer samtidig den hårde tone, der benyttes af de nationalistiske politiske partier, som drømmer om ’et rent Europa’ – en umulig vrangforestilling i vor tids globalt forbundne verden.

Miriam Cahn (født 1949 i Basel) bor og arbejder i Stampa i Schweiz. Hun har de seneste år haft soloudstillinger på Sifang Art Museum, Nanjing (2020); Haus der Kunst, München (2019); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2019); Kunsthaus Bregenz (2019); Museum of Modern Art, Warszawa (2019); og Kunstmuseum Bern (2019). Hun har deltaget i lang række prestigefyldte internationale gruppeudstillinger, heriblandt Sydney Biennalen (2018); Documenta 14, Kassel (2017); São Paulo Museum of Art (2017); og Centre Pompidou, Paris (2016).

Miriam Cahn: ME AS HAPPENING på Kunsthal Charlottenborg er kurateret af Henriette Bretton-Meyer og støttet af Pro Helvetia, Møbeltransport Danmark Fine Art, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond og Den schweiziske ambassade i Danmark. Udstillingen er organiseret af The Power Plant Contemporary Art Gallery, Toronto hvor den vil finde sted i 2021.

Næste