Søg

Nils Viga Hausken

Runnning Lemon

6 apr – 26 apr 2013

Running Lemon er en kurateret solo-udstilling med et udvalg af værker af Nils Viga Hausken, der spænder over en periode på over 20 år, og hvoraf flere vises for første gang i dansk kontekst. Nils Viga Hausken er særligt optaget af den langsomme tid og byder højhastighedslivet trods ved de sidste 12 år udelukkende at have arbejdet med korsstingbroderiet. Der opstår et særligt spænd mellem pop og eksistens, mellem det digitale og det analoge, når det uskarpe billede af en digitalt fotograferet og stærkt pixeleret citron på 3 meter slidsomt manes frem; gigant-pixel for gigant-pixel, hver især bestående af hundredevis af korssting.

Sammen med broderierne vises skulpturen Runner – et tidligere værk i Hauskens karriere – en amputeret atlet, der iklædt ergonomisk harnisk er fastfrosset i øjeblikket før sit fatale fejltrin. Det næste skridt er et mytologisk fald ned i afgrunden.

Nils Viga Hauskens fysiske værker i udstillingen Running Lemon suppleres af en virtuel spejling af udstillingsrummet, et slags digitalt fodnoteapparat, hvor virkeligheden kommenteres, refereres og associeres i et subjektivt lag produceret af Toves Salon. Ved at associere videre på værkerne, deres kontekst og den tid de er skabt ud af, indtræder de i et flow af information markeret ved et nedslag i tidsånd og teknologi lige nu.

Udstillingen præsenteres af Toves Salon – Charlottenborg Temporary Exhibition Space

Bag Toves står:
Simon Damkjær, Anna Frost, Hannah Heilmann, Honza Hoeck, Uffe Isolotto, Christian Jeppsson, Jacob Jessen, Rasmus Høj Mygind, Sandra Vaka Olsen og Pind.

Udstillingsprogrammet er støttet af Statens Kunstråd og Københavns Kommunes Billedkunstudvalg.

Nils Viga Hausken

Runnning Lemon

6 apr – 26 apr 2013

Running Lemon is a curated solo exhibition with a selection of works by Niels Viga Hausken, that spans a period of more than 20 years, of which some are shown in a Danish context for the very first time. Viga Hausken is especially focused on the concept of slow-time, as an opposition to the high pace life in our society today, and has been actively defying that pace in his practice by during the last 12 years solely having worked with cross-stiching. A certain tension between pop and existence, between the digital and the analogue comes to mind when the unsharp depiction of a photographed and highly pixelated lemon is invoked; giga-pixel by giga-pixel, on a grand scale and each pixel in hundreds of cross-stiches.

Along with the embroideries the sculpture Runner is shown – an earlier work in Viga Hausken’s career – featuring a beheaded and one-legged athlete, an amputee, dressed in an ergonomic harness and frozen in time on the verge of disaster. The next step is a mythological fall into the abyss.

Niels Viga Hauskens physical works in the exhibition Running Lemon are accompanied and augmented by a virtual reflection of the exhibition space, a kind of digital comment – or footnote device, where reality is referenced and interconnected in a subjective layer produced by Toves Salon. By furthering associations and connotations from the specific works – their context and their inherent chronology – a flow of information is formed marked by a pinpoint in contemporary times, spirit and technology.

The exhibition is presented by Toves Salon – Charlottenborg Temporary Exhibition Space.

Toves is run by:
Simon Damkjær, Anna Frost, Hannah Heilmann, Honza Hoeck, Uffe Isolotto, Christian Jeppsson, Jacob Jessen, Rasmus Høj Mygind, Sandra Vaka Olsen and Pind

The exhibition programme is supported by The Danish Arts Council.

Press material

Press release

Further information

Nils Viga Hausken's website
Næste