Søg

Sora Kim

Three Foot Walking

20 sep – 17 nov 2014

Sora Kims (KR f. 1965) praksis er alsidig med en konceptuel tilgang til både video, installation og performance. Hun undersøger de kulturelle og naturlige kodninger af menneskets (kropslige) udfoldelse og adfærd, og gennem sine værker åbner hun op for refleksion over den måde mennesker agerer og omgås hinanden i de givne omgivelser.

Udtrykket er minimalt med subtile forskydninger af det gængse samt rumlige oplevelser, der bygger på resonans og klang – det usynligt sanselige.

Udstillingen Three Foot Walking viser bl.a. tre nye stedsspecifikke kommissioner, som Sora Kim har produceret til Charlottenborg.

Udstillingen er støttet af det Sydkoreanske kunstråd.

Sora Kim

Three Foot Walking

20 sep – 17 nov 2014

Sora Kim’s (KR b. 1965) practice is diverse, with a conceptual approach to video, installation and performance.
She examines the cultural and natural encodings of human (bodily) expression and behaviour, and through her works, she encourages reflection on the way people act and interact in given surroundings.
The expression is minimalist, with subtle shifts in the familiar, and spatial experiences that build upon resonance and timbre – the invisibly sensuous.

The exhibition Three Foot Walking includes three new, site-specific commissions specially produced by Sora Kim for Charlottenborg.

The exhibition is supported by the Korean Art Council.

Næste