Search

BIG ART

Large-scale contemporary art in architecture created by Bjarke Ingels Group

21 sep – 13 jan 2019 Opening: 20 sep 2018 18:00
  • ‘Our creative collaborations with artists from all over the world have been some of the most meaningful moments in our architectural adventures, and we are very pleased to see them celebrated in this exhibition, where everyone can experience the artists’ installations at the scale they were intended to be in.’ – Bjarke Ingels

Kunsthal Charlottenborg kicks off the fall season with their most comprehensive exhibition of large-scale contemporary art to date: Big Art. Art works by some of the most acclaimed artists in the world including Ai Weiwei, Douglas Coupland, Jeppe Hein, Julie Edel Hardenberg, SUPERFLEX and Victor Ash, are exhibited at 1:1 scale – the original size of the art envisioned for BIG’s buildings and urban projects globally. One of the highlights features the original house from Lars Von Trier’s serial killer thriller ‘The House That Jack Built’ which premiered at Cannes Film Festival in May. Designed by BIG, the house is shaped by the building material and not for the fainthearted!

Big Art explores the field where art and architecture intersect, placing particular emphasis on the special challenges and demands artists face when working on a vast scale in architectural and urban spaces. The exhibition title, Big Art, has a dual meaning: every artist featured has been chosen on the basis of their collaboration with BIG and at the same time the exhibition presents art on a large scale, showing each individual piece at the original size envisioned for its intended urban setting.

The exhibition transforms the 1,000 m2 south wing of Kunsthal Charlottenborg into an architectural landscape that welcomes visitors to explore BIG’s creative collaborations with a total of nineteen contemporary artists: A Kassen, Victor Ash, Douglas Coupland, Es Devlin, Shepard Fairey, Peter Funch, Julie Edel Hardenberg, Jeppe Hein, HuskMitNavn, John Kørner, Benoit Maire, Tomás Saraceno, Kaspar Astrup Schröder, Snarkitecture, SUPERFLEX, Martin de Thurah, Lars von Trier, Andrew Zuckerman, Ai Weiwei. The exhibition is curated by Michael Thouber in collaboration with BIG-Bjarke Ingels Group.

Bjarke Ingels Group
Bjarke Ingels Group (BIG) is a Danish architectural firm founded by Bjarke Ingels in 2005, comprising a large team of architects, designers, urbanists, landscape architects, interior designers, product designers, researchers and inventors. With offices in Copenhagen, New York and London, the group is currently involved in a large number of projects throughout Europe, Northern America, Asia and the Middle East.

BIG combines a range of disciplines to create buildings and urban spaces that surprise and create new experiences. BIG integrates multicultural exchanges, global economic flows and communication technologies in their orchestration of architecture and urban development, working with what they term ‘pragmatic utopian’ architecture which seeks to merge aspects such as everyday life, leisure, work, parking and shopping with elements such as art, philosophy and contemporary movements.

The exhibition is supported by the A. P. Møller Foundation, Augustinus Foundation, Danish Arts Foundation, Knud Højgaards Foundation, Obel Family Foundation, Oticon Foundation. Sponsored by Arkitekturministeriet, HAY, Marazzi, MOON, Lukas Dong Films.

Events

Saturday 12 January 2pm
Guided tour and introduction to the exhibition by curator and director Michael Thouber.

2.-13. januar 2019
In the last part of the exhibition period Kunsthal Charlottenborg presents Kaspar Astrup Schröder’s documentary film Big Time from 2017. The film follows Bjarke Ingels during the course of 6 years and gives a unique insight of the creative mind of one of the world’s most innovative architects. The film is screened Tue-Fri at 3pm and 6pm, Sat-Sun at 12pm and 3pm in Kunsthal Charlottenborg’s cinmea. Duration: 90 min.
Further info here

Thursday 20 September 5pm-6pm
Just before the opening of the exhibition Big Art, Bjarke Ingels, Andrew Zuckerman, Victor Ash, Es Devlin, Julie Edel Hardenberg, John Kørner, Andri Magnasan, Benoit Maire et al introduce the exhibition in a conversation moderated by curator and Kunsthal Charlottenborg’s director, Michael Thouber. Place: Festsalen, The Royal Danish Academy of Art. Further info here.

Hashtag to the exhibition: #bigart #bjarkeingelsgroup #kunsthalcharlottenborg

BIG ART

Samtidskunst i stor skala i Bjarke Ingels Groups arkitektur

21 sep – 13 jan 2019 Fernisering: 20 sep 2018 18:00

”Vores kreative samarbejder med kunstnere fra hele verden har været nogle af de mest betydningsfulde øjeblikke i vores arkitektoniske eventyr, og vi ønsker at fejre dem i denne udstilling, hvor de besøgende kan opleve installationerne i den skala som de er tiltænkt at blive set.” – Bjarke Ingels

Til efteråret slår Kunsthal Charlottenborg dørene op for Big Art, sin hidtil mest omfangsrige udstilling af samtidskunst i stor skala. Kunstværker af nogle af verdens mest anerkendte kunstnere så som Ai Weiwei, Douglas Coupland, Jeppe Hein, Julie Edel Hardenberg, Superflex, Victor Ash m.fl vil kunne opleves i 1:1 skala og tager de besøgende på en rejse gennem Bjarke Ingels’ arkitektur i hele verden. Et af hovedværkerne er det originale hus fra Lars Von Triers nye seriemorderthriller ’The House That Jack Built’ tegnet af Bjarke Ingels.

Big Art undersøger, hvad der sker i krydsfeltet mellem kunst og arkitektur og sætter særligt fokus på, hvad det kræver af kunstnere at arbejde i stor skala i bygnings- og byrumsprojekterne. Udstillingens titel Big Art skal derfor forstås på to måder: at alle kunstnerne på udstillingen er kurateret ud fra deres samarbejde med tegnestuen BIG, og at der er tale om en udstilling af kunst i stor skala, hvor værkerne vil blive vist i den størrelse på kunsthallen som de oprindeligt er tænkt til bygninger og byrum.

Udstillingen omdanner Kunsthal Charlottenborgs 1000 kvadratmeter store sydfløj til arkitektoniske miljøer, hvor man kan man opleve BIGs kreative samarbejder med i alt 19 samtidskunstnere: A Kassen, Victor Ash, Douglas Coupland, Es Devlin, Shepard Fairey, Peter Funch, Julie Edel Hardenberg, Jeppe Hein, HuskMitNavn, John Kørner, Benoit Maire, Tomás Saraceno, Kaspar Astrup Schröder, Snarkitecture, SUPERFLEX, Martin de Thurah, Lars von Trier, Andrew Zuckerman, Ai Weiwei. Udstillingen Big Art er skabt i samarbejde med Bjarke Ingels Group og er kurateret af Michael Thouber.

Bjarke Ingels Group
BIG-Bjarke Ingels Group er et dansk arkitektfirma grundlagt af Bjarke Ingels i 2005. Tegnestuen består af arkitekter, designere, urbanister, landskabsarkitekter, indretnings- og produktdesignere, forskere og opfindere, og har kontorer i København, New York og London, og er i øjeblikket involveret i et stort antal projekter i hele Europa, Nordamerika, Asien og Mellemøsten.

I samarbejde med andre discipliner skaber BIG bygninger og byrumsprojekter som overrasker og skaber nye oplevelser i byrummet. BIG integrerer multikulturel udveksling, globale økonomiske strømme og kommunikationsteknologier i deres organisation af arkitekturen og byudviklingen, og arbejder med det de kalder pragmatisk utopisk arkitektur, der søger at blande konventionelle ingredienser som liv, fritid, arbejde, parkering og shopping med kunst, filosofi og samtidens strømninger.

Udstillingen er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden og Statens Kunstfond. Sponsoreret af Arkitekturministeriet, HAY, Marazzi, MOON, Lukas Dong Films.

Events

Lørdag 12. januar kl. 14.00
Omvisning og introduktion til udstillingen ved kurator og direktør Michael Thouber.

2.-13. januar 2019
I den sidste del af udstillingsperioden vises Kaspar Astrup Schröders dokumentarfilm Big Time fra 2017. Filmen er optaget over seks år og giver et unikt indblik i det kreative sind hos en af verdens mest succesrige og innovative arkitekter – Bjarke Ingels. Vises tir-fre kl. 15 og 18, lør-søn kl. 12 og 15 i Kunsthal Charlottenborgs biograf. Varighed: 90 min.
Læs mere her

Torsdag 20. september 17-18
Lige før ferniseringen på udstillingen Big Art vil Bjarke Ingels, Andrew Zuckerman, Victor Ash, Es Devlin, Julie Edel Hardenberg, John Kørner, Andri Magnasan, Benoit Maire m.fl. introducere udstillingen i en samtale modereret af kurator og Kunsthal Charlottenborgs direktør, Michael Thouber. Sted: Festsalen, Kunstakademiet. Læs mere her.

Hashtag til udstillingen: #bigart #bjarkeingelsgroup #kunsthalcharlottenborg

Next