Search

Birds Walk

One Is Not Born a Woman

30 nov – 14 dec 2014

Birds Walk presents a performance installation One Is Not Born a Woman in the rear floor of the south wing.

One Is Not Born a Woman is an installation that once a day is activated as a performance. The relationship between the static and changing piece is staged through the body, interacting with mediated versions of the same body. The piece examines through repetition and displacement how repetitive patterns of behavior over time shapes and displace our gender and how these structures are built up and dismantled over time.

The title of the exhibition is taken from writer and feminist Simone de Beauvoir’s quote “One is not born a woman, but rather becomes one” from her masterpiece The Second Sex (1949), in which de Beauvoir describes how being a woman is not something determined.

The physical body gradually acquires a social gender. There is no female nature that pre-determine what women are or are not – in this way gender is viewed as something we gradually build up and take upon us.The piece hereby discusses gender identity as a social construct and examine how humans mirror and copy each other’s behavior throughout life.

Birds Walk is an art group based in Copenhagen who works conceptually and interdisciplinary by exploring different forms of representation through various media such as sound, video and visual art.Birds Walk was formed by Lisa Bregneager and Kim Wrang Henriksen in 2009.

Performer: My Nilsson
Costume: Petruska Miehe-Renard

The performance installation is supported by Københavns Scenekunstudvalg

Birds Walk

One Is Not Born a Woman

30 nov – 14 dec 2014
Birds Walk præsenterer performanceinstallationen One Is Not Born a Woman i Sydfløjens bagerste sal.
One Is Not Born a Woman er en installation, der én gang om dagen aktiveres som en performance. Forholdet mellem det statiske og foranderlige værk iscenesættes gennem kroppen i et samspil med medierede versioner af selvsamme krop. Værket undersøger gennem repetition og forskydning, hvordan gentagende handlingsmønstre over tid er med til at forme og forskyde vores køn samt, hvordan disse konstruktioner bygges op og pilles ned over tid.
Titlen på udstillingen stammer fra forfatter og feminist Simone de Beauvoirs citat “One is not born a woman, but rather becomes one” fra hendes hovedværk The Second Sex (1949), hvori de Beauvoir beskriver, hvordan det at være kvinde ikke er noget, der på forhånd er fastlagt.
Den biologiske krop tilegner sig gradvist et socialt køn. Der er derfor ingen kvindelig natur, der på forhånd bestemmer, hvad kvinder er eller ikke er – på denne måde anskues køn som noget, vi påtager os.
Værket diskuterer hermed kønsidentitet som en social konstruktion og undersøger, hvordan mennesket spejler og kopierer hinandens adfærd livet igennem.
Birds Walk er en kunstgruppe med base i København, der arbejder konceptuelt og interdisciplinært ved at udforske forskellige former for repræsentation via forskellige medier, som eksempelvis lyd, video og billedkunst.

Birds Walk blev dannet af Lisa Bregneager og Kim Wrang Henriksen i 2009.

Performer: My Nilsson
Kostume: Petruska Miehe-Renard
Realiseret med støtte fra Københavns Scenekunstudvalg

Anbefalinger og omtale

Artsy: One Is Not Born a Woman

Pressemateriale

Værkbeskrivelse
Next