Search

Cao Fei

Asia One

17 sep – 19 feb 2023 Opening: 16 sep 2022 17:00

This autumn, Kunsthal Charlottenborg presents the film installation Asia One by Chinese artist Cao Fei. She is especially known for ambitious multimedia installations which reflect on the extensive changes and developments taking place in Chinese society today, shaping her generation. In her carefully staged films, she portrays a China divided between past and present, between its history and a yearning for all things new.

The film Asia One follows two people, the only human beings employed at a giant sorting centre. Here they are surrounded by a highly efficient infrastructure, with fast robots and a wealth of materials and parcels in constant motion on long conveyor belts. At first, the two employees appear to feel closer to the machines and robots around them than to each other, but a bond gradually emerges between them as, together, they begin to rebel against the sorting centre’s efficiency and predictability.

With Asia One, Cao Fei mixes social commentary, popular aesthetics, references to Surrealism and documentary elements in a distinctive artistic idiom that has resonated around the world in recent years.

The exhibition is supported Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Knud Højgaards Fond, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, William Demant Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Cao Fei

Asia One

17 sep – 19 feb 2023 Fernisering: 16 sep 2022 17:00

Til efteråret præsenterer Kunsthal Charlottenborg filminstallationen Asia One af den kinesiske kunstner Cao Fei. Hun er især kendt for sine ambitiøse multimedieinstallationer, der reflekterer over den omfattende udvikling, der finder sted i det kinesiske samfund i dag og som i den grad har været med til at forme hendes generation. I iscenesatte filmværker portrætterer hun et Kina, der er splittet mellem fortid og nutid, mellem historie og længslen efter det nye.

Filmen Asia One følger de to eneste mennesker, der er ansat på et gigantisk sorteringscenter. Her er de omgivet af effektiv infrastruktur, hurtige robotter og materialer og pakker i konstant bevægelse på lange transportbånd. I starten ser de to medarbejdere ud til at være tættere på maskinerne og robotterne omkring dem, end de er på hinanden, men der opstår gradvist et bånd imellem dem, da de sammen begynder at gøre oprør mod sorteringscentrets effektivitet og forudsigelighed.

Med Asia One blander Cao Fei social kommentar, populæræstetik, henvisninger til surrealisme og dokumentariske elementer i et særegent kunstnerisk udtryk, der har vundet genklang verden over de seneste år.

Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Knud Højgaards Fond, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, William Demant Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Next