Search

Europa Endlos

In collaboration with CPH:DOX

21 mar – 11 aug 2019 Opening: 21 mar 2019 17:00

In 2019, Kunsthal Charlottenborg puts Europe and the EU on the agenda with the group exhibition Europa Endlos presented in collaboration with CPH:DOX, one of the world’s most important documentary film festivals.

The exhibition runs during the spring of 2019 which is marked by two central events in EU politics: Brexit which is Great Britain’s planned exit for the European Union on 29 March 2019 as well as the elections to the European Parliament on 26 May 2019. Both events challenge the democracy and will affect the lives of millions of Europeans and further afield.

Curator Henriette Bretton-Meyer has selected art works created by a number of today’s most prominent artists, who look into stories and themes central to the upcoming EU elections such as identity, labour, borders, community and migration. The art works are exhibited in Kunsthal Charlottenborg’s north wing within a significant exhibition architecture and will be accompanied by numerous discussions, talks and film screenings in collaboration with CPH:DOX.

Artists in the exhibition
The exhibition presents installation, sculpture, film and photography by the international artists Monica Bonvicini (1965, Italy), Jeremy Deller (1966, Great Britain), Daniil Galkin (1985, Ukraine), Sara Jordenö (1974, Sweden), Šejla Kamerić (1976, Bosnia-Hercegovina), Bouchra Khalili (1975, Morocco), and some older exponents such as Jimmie Durham (1940, USA), the artist duo Fischli Weiss with Peter Fischli (1952, Switzerland) and David Weiss (1946 – 2012, Switzerland) as well as the pioneers Olafur Eliasson (1967, Iceland/Denmark) and Wolfgang Tillmans (1968, Germany). All the selected art works deal with current topics regarding Europe today and EU’s role in the future, some with an activist approach, others in a more documentary style.

Sara Jordenö’s film Diamond People (2016) is a documentary film about working conditions and globalization, and Bouchra Khalili’s film work The Tempest Society (2017) created for documenta 14 addresses among other things contemporary Greece in Europe and the refugee crisis through a narrative about the French theater group Al Assifa from the 1970s with North African migrants and French students.

Daniil Galkin’s installation Tourniqet (2015) represents the idea about Fort Europe, Olafur Eliasson’s compas Crossing-paths compass (2018) is a navigation instrument symbolizing travel, movement and the opportunity to orientate oneself, whereas Monica Bonvicini’s sculpture The Scale of Things (To Come) (2010) looks like part of a Greek amphitheater and thus brings to mind the cradle of democracy in the southern Europe – however, in Bonvicini’s version the place for dialogue and exchange is shaped by iron chains and is without railing.

Jimmie Durham and the Swiss duo Fischli Weiss have documented their travels in Europe and the world, respectively – Durham himself is portrayed in his photo series In Europe (1994–) which he started when he moved to Europe. Fischli Weiss has photographed hundreds of airports from their travels through the world; at Kunsthal Charlottenborg London, Amsterdam and Berlin are presented from their series Airports (1987–2012).

Both Wolfgang Tillmans and Jeremy Deller have respectively worked as activists taking clear stands against Brexit and in support of the European Union through poster and t-shirt campaigns.

Events

21 Mar
Opening Night
17.30: Chris Marker: The Owl’s Legacy, 2018 (340 min.)
18.30: Robert Schabus: Democracy LTD, 2019 (96 min.)

23 Apr – 19 May
The Why Foundation film programme:
Christoffer Guldbrandsen: Fogh Bag Facaden, 2003 (56 min.)
Christoffer Guldbrandsen: Præsidenten, 2011 (59 min.)
Firas Fayyad & Henrik Grunnet: My Escape, 2016 (45 min.)
Nick Fraser & Ben Lewis: R.U.E.U?, 2000 (75 min.)

30 Apr
16.00: De Identitære. Book launch and panel discussion about new tendencies in Europe

15 May
Magasinet ATLAS. Book launch.

22-25 May
Europa Endlos X ART WEEK
Documentary film programme about Europe curated by CPH:DOX

22 May
New Narratives for Europe. Panel discussion: Anne-Marijn Epker, Reka Kinka Papp, Kristoffer Granov

24 May (postponed – new date TBA)
Artist Talk: Bouchra Khalili talks about her practice and her contribution to Europa Endlos

25 May
Guided tour of the exhibition by curator Henriette Bretton-Meyer

19 Jun
After the Election. Panel discussion

CPH:DOX at Kunsthal Charlottenborg
The exhibition is presented in collaboration with CPH:DOX, which for the third time transforms Kunsthal Charlottenborg into a festival mansion and headquarters for this year’s edition of one of the world’s most acknowledged documentary film festivals during the period 20 – 31 March. The exhibition Europa Endlos opens 21 March as part of a joint Europe theme including, among other events, a world premiere of the documentary film Democracy LTD by the Austrian film director Robert Schabus followed by a live conversation moderated by the Danish TV host Adam Holm. In addition to the exhibition, the festival will present screenings, debates, concerts, business forum and virtual reality cinema at Kunsthal Charlottenborg. Further info about the Europe Opening Night and find film tickets here.

The exhibition Europa Endlos is curated by Henriette Bretton-Meyer and supported by Politiken-Fonden, the Danish Arts Foundation and Obel Family Foundation.

Hashtag to social media: #europaendlos #kunsthalcharlottenborg

Europa Endlos

I samarbejde med CPH:DOX

21 mar – 11 aug 2019 Fernisering: 21 mar 2019 17:00

Kunsthal Charlottenborg sætter i 2019 Europa og EU på dagsordenen med gruppeudstillingen Europa Endlos præsenteret i samarbejde med CPH:DOX, en af verdens vigtigste dokumentarfilmfestivaler.

Udstillingen løber over et forår markeret af to afgørende begivenheder i europæisk politik: Storbritanniens annoncerede udmeldelse af EU-fællesskabet 29. marts 2019 og Europa-Parlamentsvalget 26. maj 2019. Begge dele sætter demokratiet på prøve og berører EUs mange millioner indbyggere, der med det kommende valg får mulighed for at få indflydelse på Europa og forholdet til resten af verden.

Med afsæt i dette har kurator Henriette Bretton-Meyer udvalgt en række værker skabt af tidens toneangivende kunstnere, der forholder sig til temaer, der kommer til at spille en central rolle i den kommende EU-valgkamp, som identitet, grænser, fællesskab og migration. Værkerne er fordelt over kunsthallens nordfløj i en markant udstillingsarkitektur, og i løbet af udstillingsperioden kan de besøgende desuden opleve en række debatter, talks og filmvisninger i samarbejde med CPH:DOX.

Udvalgte kunstnere
Udstillingen præsenterer installation, skulptur, film og foto af de internationale kunstnere Monica Bonvicini (1965, Italien), Jeremy Deller (1966, Storbritannien), Daniil Galkin (1985, Ukraine), Sara Jordenö (1974, Sverige), Šejla Kamerić (1976, Bosnien-Hercegovina), Bouchra Khalili (1975, Marokko) samt lidt ældre eksponenter som Jimmie Durham (1940, USA), kunstnerduoen Fischli Weiss bestående af Peter Fischli (1952, Schweiz) og David Weiss (1946 – 2012, Schweiz) og pionererne Olafur Eliasson (1967, Island/Danmark), Wolfgang Tillmans (1968, Tyskland). De udvalgte kunstnere beskæftiger sig alle med aktuelle emner der vedrører Europa i dag og EUs rolle i fremtiden, nogle med en aktivistisk tilgang, andre på mere dokumentarisk vis.

Sara Jordenös film Diamond People (2016) er en dokumentarfilm om arbejdsforhold og globalisering, mens Bouchra Khalilis filmværk The Tempest Society (2017) skabt til documenta 14 bl.a. omhandler nutidens Grækenland i Europa og flygtningekrisen fortalt gennem historien om den franske teatergruppe Al Assifa fra 1970erne, der bestod af nordafrikanske immigranter og franske studerende.

Daniil Galkins installation Tourniqet (2013) repræsenterer ideen om det tillukkede Fort Europa, Olafur Eliassons kompas Crossing-paths compass (2018) er et navigationsinstrument, der symboliserer rejse, bevægelse og retning og muligheden for at orientere sig, og Monica Bonvicinis skulptur The Scale of Things (To Come) (2010) minder om et udsnit af et græsk amfiteater og bringer således tankerne hen på demokratiets vugge i det sydlige Europa – i Bonvicinis version er stedet for dialog og udveksling imidlertid formgivet med jernkæder og uden rækværk.

Jimmie Durham og kunstduoen Fischli Weiss har dokumenteret deres færden i henholdsvis Europa og hele verden – Durham optræder selv i fotoserien In Europe (1994 –), taget løbende gennem årene efter han flyttede til Europa i 1994. Fischli Weiss har fotograferet hundredevis af lufthavne fra deres rejser i hele verden; på Kunsthal Charlottenborg præsenteres London, Amsterdam og Berlin fra serien Airports (1987–2012).

Wolfgang Tillmans og Jeremy Deller forholder sig aktivistisk helt konkret til EUs udvikling og udtrykker sig klart imod Brexit og et smuldrende Europa gennem henholdsvis plakatkampagner og t-shirts.

Events

21 Mar
Fernisering 17-22
17.30: Chris Marker: The Owl’s Legacy, 2018 (340 min.)
18.30: Robert Schabus: Democracy LTD, 2019 (96 min.)

23 Apr – 19 Maj
The Why Foundation filmprogram:
Christoffer Guldbrandsen: Fogh Bag Facaden, 2003 (56 min.)
Christoffer Guldbrandsen: Præsidenten, 2011 (59 min.)
Firas Fayyad & Henrik Grunnet: My Escape, 2016 (45 min.)
Nick Fraser & Ben Lewis: R.U.E.U?, 2000 (75 min.)

30 Apr
16.00: De Identitære. Boglancering og paneldebat om nye strømninger i Europa

15 Maj
Magasinet ATLAS. Lancering

22-25 Maj
Europa Endlos X ART WEEK
Dokumentarfilmprogram om Europa kurateret af CPH:DOX

22 Maj
New Narratives for Europe. Paneldebat

24 Maj (udskudt – ny dato følger)
Artist Talk: Bouchra Khalili fortæller om sin kunstneriske praksis og sit bidrag til Europa Endlos

25 Maj
Omvisning i udstillingen ved kurator Henriette Bretton-Meyer

19 Jun
Efter valgetPaneldebat

Nærmere information vedr. eventprogrammet findes her.

En del af CPH:DOX på Kunsthal Charlottenborg
Europa Endlos præsenteres i samarbejde med CPH:DOX, der i perioden 20.–31. marts for tredje gang forvandler Kunsthal Charlottenborg til festivalpalæ og hovedkvarter for årets udgave af en af verdens mest anerkendte dokumentarfilmfestivaler. Udstillingen åbner i forbindelse med en fælles Europa åbningsaften den 21. marts, der bl.a. byder på verdenspremieren på filmen Democracy LTD skabt af den østrigske filminstruktør Robert Schabus eftefulgt af en livesamtale modereret af DR2-vært Adam Holm. Udover udstillingen vil der under festivalen være biografer, debatter, koncerter, branche-forum og virtual reality-biograf på Kunsthal Charlottenborg. Læs mere om Europa åbningsaften og køb filmbilletter her.

Udstillingen Europa Endlos kurateres af Henriette Bretton-Meyer og er støttet af Politiken-Fonden, Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfond.

Hashtag til sociale medier: #europaendlos #kunsthalcharlottenborg

Next