Search

Keren Cytter

19 sep – 28 dec 2014

Keren Cytter (b. 1977 in Tel Aviv, lives in New York) is a prolific storyteller. She works mainly with video and film and has made more than 65 scripts and films within the last decade. In 2008 she founded the dance and theatre company D.I.E. NOW (Dance International Europe Now) and in 2010 she co-founded APE – Art Projects Era, a foundation working from New York and Rotterdam with the aim to realise art projects outside of traditional institutional structures.

For her comprehensive solo exhibition at Kunsthal Charlottenborg Keren Cytter presents two series of new drawings, a selection of eight films that includes signature pieces and new works, as well as a two-part text piece relating the works to each other and to the galleries where they are situated.

Keren Cytter uses numerous cinematic references in her film works as she ignores, violates and reveals the unwritten rules of filmmaking. Simple editing tricks, visual effects and fast and cheap production are central elements in Cytter’s toolbox, and she is not afraid of quoting, mixing and making styles and genres clash: Home-movie horror meets soap opera and kitsch, lo-fi Hollywood glamour is mashed up with French film noir and the mockumentary genre. The actors often have multiple roles and speak several languages within the same film; sometimes women are acting as men and vice versa. Besides the visual material Cytter also draws heavily on music to create a certain drama and atmosphere within her films. The narratives are often broken up and touch on themes of love, hate, sex, jealousy, revenge and violence.

 

The exhibition presented in collaboration with CPH:DOX.

The exhibition is produced by Kunsthal Charlottenborg and will travel to Museum of Contemporary Art, Chicago

The exhibition is supported by  A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinne Møllers Fond til almene formaal, Aage og Johanne Louis-Johansen’s Foundation, The Danish Art Foundation and Embassy of Israel in Copenhagen

Keren Cytter

19 sep – 28 dec 2014
Keren Cytter (f. 1977 i Tel Aviv, bor i New York) er en flittig historiefortæller.
Hun arbejder primært med video og film og har i løbet af det seneste årti skabt over 65 manuskripter. I 2008 grundlagde hun danse- og teaterkompagniet D.I.E. NOW, og i 2010 var hun blandt grundlæggerne af APE – Art Projects Era, der har til formål at realisere kunstprojekter udenfor traditionelle udstillingssammenhænge.

På sin omfattende soloudstilling på Kunsthal Charlottenborg viser Keren Cytter to serier af nye tegninger, et udvalg på otte film, der omfatter nogle af hendes bedst kendte værker samt helt nye arbejder såvel som et to-delt tekstværk, der relaterer værkerne til hinanden og til de rum, de befinder sig i.

Keren Cytter benytter sig af mange forskellige filmiske referencer, alt imens hun ignorerer, overskrider og afslører mange af filmkunstens uskrevne regler. Simple redigeringstricks, visuelle effekter og hastigt udførte, billige produktioner er centrale elementer i Cytters værktøjskasse; hun citerer og blander stilarter og genrer. Her mødes hjemmeoptagede gyserfilm med soap opera, og kitschet Hollywood glamour støder sammen med fransk film noir og mockumentary-genren. Skuespillerne spiller ofte flere forskellige roller og mestrer forskellige sprog inden for samme film; kvinder optræder nogle gange som mænd og omvendt. Cytter benytter sig desuden i stor stil af musik for at skabe en særlig stemning i fortællingen. Historiernes forløb, som ofte er fragmenterede, beskæftiger sig med emner såsom kærlighed, had, sex, jalousi, hævn og vold.

Udstillingen præsenteres på Kunsthal Charlottenborg i samarbejde med CPH:DOX og Statens Scenekunstskole.
Udstillingen er produceret af Kunsthal Charlottenborg og vises efterfølgende på Museum of Contemporary Art, Chicago

Udstillingen er støttet af  A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinne Møllers Fond til almene formaal, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Statens Kunstfond og Israels Ambassade

Next