Search

Kerry James Marshall

Painting and Other Stuff

28 feb – 4 may 2014

Kunsthal Charlottenborg proudly presents the first solo exhibition in Denmark by the renowned and iconic painter Kerry James Marshall. The exhibition centers on historiography, identity politics and the history and construction of art. The exhibition is the result of the cooperation with three other acknowledged European art institutions: M HKA (Antwerp), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) and Antoni Tàpies (Barcelona)

The American painter Kerry James Marshall (1955) is born in Alabama and based in Chicago. he is widely regarded as one of the greatest painters of his generation. Strongly influenced by his experiences as a young African-American man, Marshall has developed a substantial body of work that centers on the black subject – in particular, the black experience and the politics of African-American identity – by contextualizing them through historical and cultural references. Also addressing art history, Marshall strives to fill what he describes as the ‘lack in the image bank’; raising pertinent questions about how the art system sustains itself, and the related issues of legitimation, power and marginalisation.

Yet painting is really only one facet of a polymorphous practice that also includes such media as sculpture, photography, installation, drawing, collage, video, printing and animated film. It is precisely the aesthetic wealth and visual intelligence that Kunsthal Charlottenborg seeks to foreground in the exhibition Kerry James Marshall. Painting and Other Stuff – so far the biggest exhibition of works by Marshall in Europe to date. The exhibition will open up his multifaceted approach to making art, and offer us a glimpse into his inner world of ideas and ambitions.

Acting as a panorama of Marshall’s practice, the scope of this project will also be complimented by an equally kaleidoscopic survey of the important references and source materials that have influenced Marshall throughout his career. The artist’s interest in these references, artefacts and genres is evidently not just a matter of forms and formalism or even narrative. For Marshall, the breadth of visual media used also has a speculative dimension – they become sites to ask some of art’s most profound, enduring questions.

Accompanying the exhibition is a grand catalogue with texts by Okwui Enwezor, Dieter Roelstraete etc.

Kerry James Marshall

Painting and Other Stuff

28 feb – 4 may 2014

Kunsthal Charlottenborg er meget stolt over at kunne præsentere den første store soloudstilling i Danmark med den anerkendte og ikoniske maler Kerry James Marshall. Udstillingen sætter fokus på historieskrivning, identitetspolitik samt kunstens historie og konstruktion. Udstillingen er skabt i samarbejde med tre anerkendte europæiske kunstinstitutioner: M HKA (Antwerpen), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) og Antoni Tàpies (Barcelona)

Den amerikanske maler Kerry James Marshall (1955) er født i Alabama og nu bosat i Chicago. Han har udstillet verden over og anses som en af sin generations største malere. Marshalls værker bærer stærkt præg af de historiske begivenheder, han har været vidne til som sort amerikaner, og han har produceret en betydelig samling af værker med det sorte subjekt i centrum. Hans praksis fokuserer på repræsentationen af afrikansk-amerikanernes historie og den afrikansk-amerikanske identitetspolitik gennem historiske og kulturelle referencer. Dette hudfletter han med klassiske kunsthistoriske referencer, idet han søger at udfylde, hvad han kalder ‘the lack in the image bank’ (manglen i billedbanken) gennem relevante og tildels kritiske spørgsmål om, hvordan kunsten bekræfter sit eget væsen og holder sig selv i live samt gennem beslægtede problematikker som legitimering, magt og marginalisering.

Ikke desto mindre er hans storskala-malerier blot en del af en mangefacetteret karriere, der også omfatter medier som skulptur, fotografi, installation, tegning, kollage, video, tryk samt tegnefilm. Det er præcis denne æstetiske rigdom og visuelle intelligens, som Kunsthal Charlottenborg ønsker at sætte i forgrunden, med udstillingen Kerry James Marshall. Painting and Other Stuff, der til dato er den største udstilling af Marshalls værker i Europa. Det er en udstilling, der giver et indblik i Marshalls nuancerede tilgang til det at skabe kunst, og vi får her indsigt i hans verden af idéer og ambitioner.

Ustillingen er et vue ud over Marshalls oeuvre og komplementeres samtidig af en tilsvarende kalejdoskopisk kortlægning af de centrale referencer og kilder, der har influeret Marshall gennem hans karriere. Kunstnerens intresse i kunsthistoriske referencer, kulturgenstande og genrer er tydeligvis ikke blot et spørgsmål om former og formalisme. Marshall tilfører en spekulativ dimension i bredden af de anvendte visuelle medier – og hans praksis bliver til en platform, hvorfra visse af kunstens allerdybeste og mest vedholdende spørgsmål rejses.

Udstillingen ledsages af et omfattende katalog med tekster af Okwui Enwezor, Dieter Roelstraete etc.

Next