Search

Post-Capital

Art and the Economics of the Digital Age

17 sep – 15 jan 2023 Opening: 16 sep 2022 17:00

Post-Capital brings together works of sculpture, painting, photography, video and performance that address the nature of production, consumption and wealth. The exhibition takes as its starting point the inherent paradox within a capitalist system that is both dependent upon and threatened by technological progress.

Today, forms of labour, currency, commodities and the nature of consumption have been dramatically transformed by technologies that continue to evolve. Information that is both abundant and infinitely replicable has become a valuable commodity that defies traditional economic principles, whereby value is determined by scarcity. Post-capital presents works by twenty-one artists that variously explore the aesthetics, paradoxes, absurdities and ethical questions posed by post-industrial and perhaps post-capital economies.

Participating artists: Ei Arakawa, Mohamed Bourouissa, Cao Fei, Simon Denny, Lara Favaretto, GCC, Guan Xiao, Shadi Habib Allah, Roger Hiorns, Oliver Laric, Liz Magic Laser, Katja Novitskova, Laura Owens, Yuri Pattison, Sondra Perry, Josephine Pryde, Nick Relph, Cameron Rowland, Hito Steyerl, Martine Syms, Nora Turato

Post-Capital: Art and the Economics of the Digital Age is curated by Michelle Cotton and produced by Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean in close collaboration with Kunsthal Charlottenborg.

A fully illustrated catalogue including a curator’s essay and texts on the artists and their works is available from Kunsthal Charlottenborg’s bookstore. Post-Capital: A Reader also features recent writings by leading international thinkers in economics, art, and culture, including excerpts of books by James Bridle, Heike Geissler, Richard Seymour, Hito Steyerl, McKenzie Wark, and Shoshana Zuboff.

The exhibition is supported by Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Knud Højgaards Fond, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, William Demant Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Post-Capital

Art and the Economics of the Digital Age

17 sep – 15 jan 2023 Fernisering: 16 sep 2022 17:00

Post-Capital sammenstiller værker inden for en lang række udtryksformer – skulptur, maleri, fotografi, video og performance – der dykker ned i produktionens, forbrugets og rigdommens væsen. Udstillingen tager udgangspunkt i det iboende paradoks ved at have et kapitalistisk system, der både er afhængigt og truet af teknologiske fremskridt.

I dag er mange former for arbejde, valutahandel, råvarehandel og forbrugsmønstre blevet drastisk transformeret af teknologier, der fortsætter med at udvikle sig. Information, som kan gentages og kopieres, er blevet en værdifuld vare, der trodser traditionelle økonomiske principper, hvor værdi bestemmes af knaphed. Post-Capital viser værker af 21 kunstnere, der på forskellig vis udforsker den æstetik og de paradokser, absurditeter og etiske spørgsmål, som den post-industrielle og måske post-kapitalistiske økonomi rejser.

Deltagende kunstnere: Ei Arakawa, Mohamed Bourouissa, Cao Fei, Simon Denny, Lara Favaretto, GCC, Guan Xiao, Shadi Habib Allah, Roger Hiorns, Oliver Laric, Liz Magic Laser, Katja Novitskova, Laura Owens, Yuri Pattison, Sondra Perry, Josephine Pryde, Nick Relph, Cameron Rowland, Hito Steyerl, Martine Syms, Nora Turato.

Post-Capital: Art and the Economics of the Digital Age er kurateret af Michelle Cotton og produceret af Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean i tæt samarbejde med Kunsthal Charlottenborg.

Et fuldt illustreret katalog med både et kuratoressay og tekster om kunstnerne og deres værker kan købes i Kunsthal Charlottenborgs boghandel. Post-Capital: A Reader byder også på nyere tekster af førende internationale tænkere inden for økonomi, kunst og kultur, herunder uddrag af bøger af James Bridle, Heike Geissler, Richard Seymour, Hito Steyerl, McKenzie Wark og Shoshana Zuboff.

Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Knud Højgaards Fond, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, William Demant Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Next