Søg

Ai Weiwei: Soleil Levant

Installation på kunsthallens facade mod Nyhavn

20 jun – 1 oct 2017 Indvielse: 20 jun 2017 16:00

På FN’s Internationale Flygtningedag, den 20. juni 2017, indvies et nyt kunstværk af kunstneren Ai Weiwei (f. 1957 i Beijing Kina) skabt specielt til facaden på Kunsthal Charlottenborg og København. Værket, der har fået titlen Soleil Levant, består af en barrikadering af kunsthallens vinduer med mere end 3500 redningsveste opsamlet fra flygtninge, der er kommet i land på den græske ø Lesbos.

Fokus på humanitær krise
Med værket ønsker Ai Weiwei at sætte fokus på den humanitære krise, der fortsat rammer Europas kyster hver dag. I 2015 og 2016 ankom ifølge UNHCR 1.377.349 mennesker til Europa via havet. I løbet af samme periode er over 8000 mennesker døde eller forsvundet efter at have gennemført denne rejse. Det er denne humanitære krise, som Ai Weiwei med installationen på Kunsthal Charlottenborg ønsker at skabe opmærksomhed omkring.

Værket tager sit navn fra Claude Monets maleri Impression, Soleil Levant fra 1872, der skildrer havnen i Le Havre efter afslutningen på den fransk-preussiske krig. Monets landskabsmaleri fanger den politiske og sociale virkelighed i sin tid med kraner, dampbåde og industrialisering i datidens Frankrig. Ai Weiweis Soleil Levant sætter fokus på den politiske og sociale virkelighed i dag.

Verdenskendt kunstner med stort samfundsengagement
Ai Weiwei er én af de mest respekterede nulevende kunstnere i verden. Han arbejder bl.a. med skulptur, arkitektur, installationer, musik, fotografi og film. Hans kunst er samfundskritisk og har i Danmark tidligere været udstillet på bl.a. Aros, Louisiana og Arken, hvor hans værker også indgår i museernes samlinger.

Ai Weiwei blev i 2011 fængslet i 81 dage i Kina uden retssag efter en række samfundskritiske værker og fik frataget sit pas, som han først fik tilbage i 2015. Siden er han flyttet til Europa og en række af hans seneste værker fokuserer på den aktuelle flygtningekrise.

Værket Soleil Levant til Kunsthal Charlottenborg indvies på FN’s Internationale Flygtningedag 20. juni 2017 og kan ses på Kunsthal Charlottenborgs facade indtil 1. oktober 2017. Projektet er kurateret af Luise Faurschou fra ART 2030 og Michael Thouber fra Kunsthal Charlottenborg.

ART 2030 forbinder kunst og FNs globale mål
ART 2030 forener kunst som nøglen til at åbne folks hjerter, sind og fantasi for den verden, vi gerne vil leve i år 2030. Art 2030 er en bevægelse af visionære kunstnere og meningsdannere i kunstverdenen, der er opsat på at genskabe kunstens rolle i en større verdenskontekst og gøre deres bidrag synlige i forhold til bæredygtig udvikling.

Projektet er støttet af Det Obelske Familiefond, Platform A/S og Statens Kunstfond.

Hashtag til sociale medier: #awwcharlottenborg #aiweiwei #artforglobalgoals #ART2030

Indvielse og markering af World Refugee Day
Ai Weiweis installation blev officielt indviet på World Refugee Day den 20. juni 2017, og i forbindelse med indvielsen afholdt vi et arrangement med talks, mad og musik. Læs mere om arrangementet og se billeder fra arrangementet HER. Se også vores video med de afholdte talks af tidligere formand for FNs generalforsamling Mogens Lykketoft, generalsekretær for Red Barnet Jonas Lindholm, talskvinde for UNHCR i Danmark Elisabeth Arnsdorf Haslund, og den syriske flygtning Rafat Al-hamoud, der har grundlagt House of Humanity: Videooptagelse af talks (Vimeo).

Anbefalinger og omtale

Altinget: "Jens Chr. Grøndahl: Aarhus i det røde felt". Debatindlæg Magasinet Kunst: "Kunstens kritiske potentiale". Leder Kunsten.nu: "Ud af museet og ind i virkeligheden". Debatindlæg Information: "Vi mistænkeliggør kunstnerne, men gør intet selv." Debatindlæg Politiken: "Ud med skønheden, ind med skammen". Leder Kunsten.nu: "Jeg lærer mit barn, at det er helt fint at pege". Debatindlæg Kunsten.nu: "Det er ikke pænt at pege". Debatindlæg Kunsten.nu: "Museumsaktivisme - hvor går grænsen?". Klumme DR P1: "Er redningsveste kunst?". Debat Børsen: "Hvad gør museerne, når verden brænder?". Omtale Politiken: "Live podcast: Hvad er museets rolle i en brændende verden?". Podcast fra paneldebat Expressen: "Priset för profiten ger hopp och förtvivlan". Omtale Kunsten.nu: "Det skal du se! uge 25". Anbefaling Politiken: "Debat i ekkokammeret: Museer diskuterer, om de bør gå på barrikaderne...". Omtale Politiken: "På verdens største kunstudstilling: Skaber gode hensigter også god kunst?". Omtale Expressen: "3 500 flytvästar ska skildra flyktingsituationen". Omtale DR P1: "Ai Weiweis 3500 redningsveste fra Lesbos". Indslag BT: "Nyhavn udsmykkes med bådflygtninges redningsveste". Omtale Politiken: "Observationslisten". Omtale Kristeligt Dagblad: "Weiwei udstiller redningsveste" Omtale Kunsten.nu: "Nyt installationsværk retter fokus mod flygtningekrisen". Omtale Politiken: "Verdensstjernen Ai Weiwei barrikaderer vinduerne på Charlottenborg med 3.500 redningsveste fra flygtninge". Omtale Information: "Ai Weiwei holder sit facadeværk af redningsveste op overfor Nyhavns glansbillede". Anmeldelse Berlingske: "Flygtninge-kunstværk af Ai Weiwei får hård kritik". Omtale designboom: "ai weiwei crams 3,500 refugee life jackets into kunsthal charlottenborg's windows" Metalocus: "Barricades on windows. Soleil Levant by Ai Weiwei. Installation on the facade towards Nyhavn". Omtale Bo Bedre: "Kunstneren Ai Weiwei udstiller på Charlottenborg Kunsthal". Dan Watch: "Danwatch anbefaler: Efterårets samfundskritiske kunst og kultur". Anbefalinger Kristeligt Dagblad: "FilmKinesiske Ai Weiweis film om flygtninge skal vise, at menneskelig smerte er ens over hele verden".

Ai Weiwei: Soleil Levant

Installation on the facade towards Nyhavn

20 jun – 1 oct 2017 Indvielse: 20 jun 2017 16:00

The opening of Ai Weiwei’s (b. 1957 in Beijing, China) new installation, produced specifically for Kunsthal Charlottenborg and Copenhagen, will take place on United Nations International Refugee Day (June 20 2017). Named Soleil Levant, the installation barricades the windows of Kunsthal Charlottenborg with more than 3500 salvaged life jackets collected from refugees arriving at the Greek Island of Lesbos.

Focus on the humanitarian crisis
With this installation, Ai Weiwei hopes to bring focus to the refugee crisis currently taking place across Europe. According to UNHCR, 1,377,349 individuals arrived in Europe via sea in 2015 and 2016. In the same period, over 8000 individuals have died or disappeared attempting this journey. It is the wide-spread humanitarian crisis, which Ai Weiwei aims to bring focus on.

The name of the work stems from Claude Monet’s painting Impression, Soleil Levant from 1872, which depicts the harbour in Le Havre at the end of the 1870-71 Franco-Prussian war. Whereas Monet’s landscape painting captures the political and social reality of its time with its cranes, steamboats and industrialisation, Ai Weiwei’s Soleil Levant draws attention to the political and social reality of today through refugee lifejackets.

World-renowned artist and activist
Ai Weiwei is one of the most respected living artists in the world today. His work – across sculpture, architecture, installations, music, photography and film – always challenge and encourage critical debate. He has previously exhibited at ARoS, Louisiana and Arken in Denmark, where his works are also part of the museums’ permanent collections.

In 2011, Ai Weiwei was detained in China for 81 days without charges and had his passport confiscated. He did not get his passport back from the government until 2015. Since relocating to Berlin following the return of his passport, many of the artist’s latest works focus on the refugee crisis of present-day Europe.

The installation Soleil Levant for Kunsthal Charlottenborg officially opens on United Nations  World Refugee Day, (June 20) and will be on view at the facade of Kunsthal Charlottenborg until the October 1 2017. The project is curated by Luise Faurschou from ART 2030 and Michael Thouber from Kunsthal Charlottenborg.

ART 2030 connects art and the UN Global Goals
ART 2030 unites art as the key to open people’s hearts, minds and imagination for the world we want by 2030. ART 2030 is a movement of visionary artists and influencers in the art world, who are determined to reinstate the role for art in a bigger world context and make their contributions visible for sustainable Development.

The project is supported by The Obel Family Fund, Platform A/S and The Danish Arts Foundation.

Hashtag for social media: #awwcharlottenborg #aiweiwei #artforglobalgoals #ART2030

Inauguration and commemoration of World Refugee Day 2017
Ai Weiwei’s installation was officially inaugurated on World Refugee Day, June 20 2017, and in connection with the inauguration we held an event with talks, food and music commemorating World Refugee Day. Read more about the event and see photos from it HERE. See also our video of the talks given by among others former head UN’s general assembly Mogens Lykketoft, Secretary General for relief organization Red Barnet Jonas Lindholm, spokesperson for UNHCR in Denmark Elisabeth Arnsdorf Haslund, and Syrian refugee Rafat Al-hamoud, who has founded House of Humanity: Video of talks (Vimeo).

Næste