Søg

Ovartaci & Galskabens kunst

16 sep – 14 jan 2018 Fernisering: 15 sep 2017 18:00

– Banjo Billedskole: Børneworkshop i udstillingen
– Oplev Asger Jorns udsmykning af Børnehuset Hjortøgade

Læs mere nederst.

Kunsthal Charlottenborg præsenterer den største og mest omfangsrige udstilling af den unikke kunstner, Ovartaci, uden for det psykiatriske hospital i Risskov ved Århus. Ovartaci er den væsentligste og mest betydningsfulde eksponent for det, man benævner Art Brut eller outsiderkunst i Danmark.

Med en stor og mangefacetteret produktion af over 1000 værker skabt over en godt halvtredsårig periode er værkkroppen hos Ovartaci så gedigen og overbevisende i sin form og indhold, at der er tale om et kunstnerisk oeuvre, som er helt unikt i såvel national som international sammenhæng. Et omfattende udvalg af værkerne præsenteres til udstillingen på Kunsthal Charlottenborg, der giver et enestående indblik i Ovartacis kunstneriske virke.

Helt gennemgående for Ovartacis kunst er det figurative. Ovartaci udtrykte sig igennem, hvad man kunne kalde surrealistiske gengivelser af et fantasiunivers, hvor mennesker og dyr smelter sammen, og hvor landskaber og bygninger ofte antager form af kroppe eller ansigter. Der er således ofte tale om beskrivelser af overgange mellem et stadie til et andet – mellem mennesket og dyret, landskabet og figuren, kroppen og bygningen, civilisationen og junglen.

I værkerne optræder disse dog også som overgange mellem maleri og skulptur, mellem form og linje, funktion og æstetik og mellem det to– og tre–dimensionale. Dette ses blandt andet i værker, der er at betragte som malerier, men som på samme tid har skulpturelle egenskaber.

Ovartacis værker perspektiveres i udstillingen ved at blive sat i sammenhæng med en række præsentationer af værker af samtidskunstnerne Tamar Guimarães & Kasper Akhøj, Sidsel Meineche Hansen, Maria Meinild, Angela Melitopoulos & Maurizio Lazzarato, Jota Mombaça, Pettersen & Hein, Lea Porsager samt Paul Thek. Disse værker reflekterer Ovartacis kunst og tematikkerne omkring galskab, psykiatri, køn og identitet fra et udgangspunkt, som ser på vores umiddelbare samtid. En børnehave på Østerbro, der i 1944 udsmykkedes af blandt andre Asger Jorn, Henry Heerup og Constant, inddrages ligeledes i udstillingen.

Udstillingen ønsker med sin kombination af værker dermed at pege på de samtidige aspekter og betydninger, som er til stede i Ovartacis kunst. Den præsenteres samtidigt med ønsket om at skabe øget dialog om, hvordan galskaben opfattes i vores samfund i dag og ikke mindst, hvordan den måde vi organiserer vores samfund på, har direkte indflydelse på menneskers mentale helbred samt på den måde, vi taler om dette mentale helbred.

Udstillingen kurateres af Mathias Kryger og arrangeres i samarbejde med Museum Ovartaci.

Hashtag til sociale medier:
#ovartaci #galskabenskunst #kunsthalcharlottenborg

Det er i øvrigt muligt at se instruktør Jørgen Vestergaards dokumentarfilm Ovartaci – kunstner på psykiatrisk hospital (1999) gratis online på Filmstriben og Det Danske Filminstituts streamingsite Filmcentralen.

Banjo Billedskole – børneworkshop i udstillingen:
Som en del af udstillingen afholdes kunstworkshops for børn. Afprøv en række af de teknikker som Ovartaci arbejdede med (papmaché, mobiler, maleri) og lav fantasifuld kunst, hvor landskaber bliver til ansigter, og mennesker og dyr smelter sammen.

Der kan max. være 12 deltagere ad gangen, og børn under 6 år skal være i følge med en voksen. Tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis at deltage, når entréen er betalt.

Mød blot op på Kunsthal Charlottenborg på følgende lørdage fra 14-16 (først til mølle):
7., 14., 21., 28. Okt 2017
4., 11., 18., 25. Nov 2017
6., 13. Jan 2018

Oplev Asger Jorns udsmykning af Børnehuset Hjortøgade
Som en del af udstillingen inviteres du til at besøge Børnehuset Hjortøgade på følgende datoer: 1. oktober, 5. november, 3. december og 7. januar 2018. Som et led i Asger Jorns interesse for kunstens sociale, politiske og æstetiske betydning i verden udsmykkede han sammen med en række af sine kolleger i 1944 en børnehave beliggende i Hjortøgade på Østerbro i København.

Sammen med udstillingens kurator, Mathias Kryger, kan du opleve de nyrestaurerede vægmalerier fra 1944 og 1948 af blandt andre Asger Jorn, Ejler Bille, Egill Jacobsen, Else Alfelt, Henry Heerup, Corneille og Constant. Tilmelding er ikke nødvendig. Mød blot op på adressen Hjortøgade 3, København Ø kl. 14.00 på de pågældende datoer.
Læs mere om besøgene i Børnehuset Hjortøgade.

Støtte

Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden, C.A.C. Fonden, Grosserer L. F. Foghts Fond, Knud Højgaards Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Ny Carlsbergfondet, Politiken-Fonden, Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfond.

Ovartaci og Risskov

Navnet Ovartaci knytter sig til den identitet, som kunstneren antog efter indlæggelsen på Psykiatrisk Hospital Risskov i 1926 som et alias til det borgerlige navn Louis Marcussen. Ovartaci (1894– 1985) havde sit virke under sin 56 år lange indlæggelse på hospitalet i Risskov.

Yderligere information

Museum Ovartaci
Næste