Søg

Alicja Kwade

Out of Ousia

21 sep – 17 feb 2019 Fernisering: 20 sep 2018 18:00

Udstillingstitlen Out of Ousia slår tonen an til kunstkometen Alicja Kwades (f. 1979) første store institutionelle soloudstilling i Danmark: Med afsæt i en poetisk minimalisme og kraftfulde skulpturer har den polskfødte kunstner skabt en udstilling, der stiller spørgsmål til videnskaben og sociale konventioner. En vase skabt af støvet fra en blendet PowerMac, surrealle spejlinger og et helt nyt værk skabt særligt til udstillingen bestående af enorme stenkugler der let svæver i luften er blandt de skulpturelle elementer, der udgør udstillingen, og som er med til både at overraske og skabe eftertanke.

Alicja Kwades skulpturlandskaber består ofte af familiære objekter og gængse materialer fra naturen som fratages deres vante funktion og gives nye egenskaber og værdi. Tyngder, overflader og materialer præsenterer og opfører sig anderledes end de plejer: Småsten er slebet som var de diamanter, kul er forklædt som guldbarer og grene, glas og kobber rejser sig fra jorden og ophæver tyngdekraften. Naturens fysiske love sættes ud af spil og Alicja Kwade tager os ind i hendes bøjede virkelighed, som både er genkendelig og fremmed, nær og fjern, virkelig og uvirkelig.

Gennem kunsten stiller Alicja Kwade spørgsmål til vores forståelse af abstrakte størrelser som tidens, rummets og lysets natur, til fysikkens love, naturvidenskabens gåder og til de dybe sociale konventioner, som er grundsten i vores virkelighedsforståelse. Hun rejser disse store spørgsmål på en let, poetisk og humoristisk måde, som gør én både nysgerrig, forundret og underholdt.

Alicja Kwade har gennem det seneste årti vundet global opmærksomhed og sikret sig en prominent plads på den internationale samtidskunstscene. Hendes bemærkelsesværdige karriere omfatter udstillinger på førende museer og gallerier som Londons Whitechapel Gallery, Berlins Hamburger Bahnhof og Venedig Biennalen.

Udstillingen er produceret i samarbejde med Creator Projects og kurateres af mag. art Marie Nipper, tidligere overinspektør på ARoS og senior curator på Tate Liverpool i England, nu direktør for Copenhagen Contemporary. Marie Nipper kuraterede den anmelderroste John Kørner udstilling Altid Mange Problemer på Kunsthal Charlottenborg i sommeren 2017.

Udstillingen støttet af 15. Juni Fonden, 303 GALLERY (New York), A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Det Obelske Familiefond, KÖNIG GALERIE (Berlin/London) og Statens Kunstfond.

Louisiana Channel har besøgt Alicja Kwade i hendes studio i Berlin. Se Kwades værker, hvor enorme stenkugler let svæver i luften, og hør hende fortælle om hendes fascination af tiden, rummet og tyngdekraften. Se videoen her.

Events

Lørdag 26. januar 2019 kl. 13.00
Omvisning og introduktion til udstillingen ved kurator Marie Nipper.
Læs mere her.

Onsdag 30. januar 2019 kl. 17.00
Charlottenborg Art Talk: Alicja Kwade & Minik Rosing + boglancering ’In Aporie’.
Læs mere her.

Hashtag til udstillingen: #alicjakwade #outofousia #kunsthalcharlottenborg

Alicja Kwade

Out of Ousia

21 sep – 17 feb 2019 Opening: 20 sep 2018 18:00

The exhibition title Out of Ousia sets the tone for the emerging contemporary artist Alicja Kwade’s (b. 1979) first institutional solo exhibition in Denmark: With her poetic minimalism and powerful sculptures, the Polish-born artist has created an exhibition that questions science and social conventions. A vase created by the dust from a blended PowerMac, surreal mirror reflections, and a brand-new work created specially to the exhibition consisting of massive stone spheres which lightly float in the air, are some of the sculptural elements that make up the exhibition and surprises and awakens reflection.

Alicja Kwade’s sculptural landscapes often consist of familiar objects and natural materials stripped of their usual function and imbued with new qualities and value. Mass, surfaces and materials act in new ways: pebbles have been cut and polished as if they were diamonds, coal is disguised as gold bars, and branches, glass and copper rise up from the ground, defying gravity. The laws of nature are suspended as Alicja Kwade draws us into her warped version of reality, which is both recognisable and alien, near and far away, real and unreal.

The international acclaimed artist challenges our understanding of abstract concepts such as the nature of time, space and light, the laws of physics, the mysteries of science and the deeply embedded social conventions that form the bedrock of our perception of reality. She raises these large questions in a light-hearted, poetic and humorous way that provokes curiosity, wonder and amusement.

During the last decade, Alicja Kwade has rapidly become a rising star, winning global attention and a prominent place on the international contemporary art scene. Her remarkable career includes exhibitions at leading museums and galleries such as London’s Whitechapel Gallery, Berlin’s Hamburger Bahnhof, and the Venice Biennial.

The exhibition is produced in collaboration with Creator Projects and curated by mag. art, Marie Nipper, current Director of Copenhagen Contemporary, and former chief-curator at ARos Aarhus Art Museum and senior curator at Tate Liverpool, UK. Marie Nipper curated the critically acclaimed exhibition of John Kørner Altid Mange Problemer at Kunsthal Charlottenborg during the summer 2017.

The exhibition is supported by 15. Juni Fonden, 303 GALLERY (New York), A. P. Møller Foundation, KÖNIG GALERIE (Berlin/London), the Danish Arts Foundation and Obel Family Foundation.

Events

Saturday 26 January 2019 1pm
Guided tour and introduction to the exhibition by curator Marie Nipper. Further info here.

Wednesday 30 January 2019 5pm
Charlottenborg Art Talk: Alicja Kwade & Minik Rosing + book launch ’In Aporie’.
Further info here.

Hashtag to the exhibition: #alicjakwade #kunsthalcharlottenborg

Næste